Høgskolefag og videreutdanning

I denne kategorien finner du kurs i forskjellige fag som filosofi, religion, anatomi, fysiologi, landbruk, pedagogikk og jus. Hvis du ikke finner kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen - fagskole

Fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 318 timer
Kristiansand Kristiansand 03.09.2018 318 timer03.09.2018
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.09.2018 (+1) 305 timer05.09.2018 (+1)
Skien Skien 305 timer
Stavanger Stavanger 28.08.2018 318 timer28.08.2018

Barn med særskilte behov - fagskole

Fagskoleutdanning i "Barn med særskilte behov" retter seg mot ansatte som arbeider innen barnehage, skole, SFO, barneboliger, avlastningshjem for barn og unge, barne- og ungdomshjem, fritidsklubber og andre områder innen helse- og oppvekst som omfatter arbeid med barn med særskilte behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 04.09.2018 305 timer04.09.2018
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.09.2018 03.09.2018
Skien Skien 05.09.2018 05.09.2018
Trondheim Trondheim 18.09.2018 305 timer18.09.2018

Barne- og ungdomsarbeider - fra reform 94 til Kunnskapsløftet

Denne utdanningen er for deg som har eksamen fra Reform 94, og som ønsker eksamen fra Kunnskapsløftet for å gå opp til Fagprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 23.05.2018 72,5 timer23.05.2018 14.900 kr

Barne- og ungdomsarbeider - teori til fagprøven

Bli barne- og ungdomsarbeider. - En spennende og utfordrende jobb!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 29.08.2018 120 timer29.08.2018 14.500 kr
Bergen Bergen 05.09.2018 108 timer05.09.2018 21.500 kr
Bodø Bodø 120 timer 20.900 kr
Drammen Drammen 04.09.2018 120 timer04.09.2018 23.500 kr
Eidsberg / Mysen Eidsberg / Mysen 10.09.2018 192,5 timer10.09.2018 34.900 kr
Haugesund Haugesund 10.09.2018 (+1) 150 timer10.09.2018 (+1) 28.100 kr
Kongsberg Kongsberg 12.09.2018 120 timer12.09.2018 23.500 kr
Kristiansand Kristiansand 30.08.2018 120 timer30.08.2018 14.500 kr
Lyngdal Lyngdal 30.08.2018 120 timer30.08.2018 14.500 kr
Molde Molde 19.09.2018 120 timer19.09.2018 21.000 kr
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 27.08.2018 (+1) 100 timer27.08.2018 (+1) 23.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 100 timer 23.500 kr
Sortland Sortland 100 timer 20.900 kr
Trondheim Trondheim 26.09.2018 90 timer26.09.2018 20.900 kr
Ålesund Ålesund 18.09.2018 120 timer18.09.2018 21.000 kr

Barne- og ungdomsarbeider Vg2 - Helsefremmende arbeid

Fagbrev Barne- og ungdomsarbeider Vg2 Barne- og ungdomsarbeider - Modul Helsefremmende arbeid. Yrkesprogrammet er tilrettelagt utdanning for voksne på videregående skoles nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 12.09.2018 64 timer12.09.2018 9.900 kr

Demensomsorg - fagskole

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT. Helse, aldring og aktiv omsorg for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 136 timer 0 kr
Trondheim Trondheim 26.09.2018 177 timer26.09.2018 0 kr

Den europeiske utfordring

Den Europeiske union og avtalen om europeisk økonomiske samarbeide (EØS-avtalen) har stor påvirkning for Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser. Dette kurset er ment å gi tillitsvalgte kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Belgia Belgia 06.09.2018 (+1) 60 timer06.09.2018 (+1)

Den politiske arbeiderbevegelsen

Visste du at arbeiderbevegelsen i Norge var blant de mest revolusjonære i Europa så sent som i mellomkrigstiden?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 23.05.2018 20 timer23.05.2018

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester - fagskole

Fagskoleutdanning i Ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.09.2018 162 timer12.09.2018 Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 10.09.2019 162 timer10.09.2019 Gratis kr
Stavanger Stavanger 162 timer Gratis kr

Helse- og oppvekstfag - utdanningsprogram - Vg1 og Vg2

Ønsker du deg et sosialt yrke hvor du kan vise omsorg for mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Da er utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag veien for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Halden Halden 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Moss Moss 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr

Helsearbeiderfaget - teori til fagbrev

Bli helsefagarbeider - ta fagbrev som voksen Vi trenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2018 108 timer11.09.2018 22.000 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 25.08.2018 150 timer25.08.2018 23.900 kr
Eidsberg / Mysen Eidsberg / Mysen 11.09.2018 192,5 timer11.09.2018 36.900 kr
Fauske Fauske 10.09.2018 130 timer10.09.2018 23.900 kr
Førde Førde 12.09.2018 108 timer12.09.2018 22.000 kr
Hamarøy Hamarøy 09.06.2018 120 timer09.06.2018 24.900 kr
Haugesund Haugesund 11.09.2018 (+1) 150 timer11.09.2018 (+1) 28.100 kr
Luster Luster 12.09.2018 108 timer12.09.2018 22.000 kr
Lyngdal Lyngdal 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 14.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 10.09.2018 80 timer10.09.2018 23.500 kr
Skien Skien 04.09.2018 100 timer04.09.2018 24.500 kr
Sortland Sortland 170 timer 23.900 kr
Trondheim Trondheim 25.09.2018 80 timer25.09.2018 21.150 kr

Ingeniørpakken R1+R2+FY1 - nettkurs med ASK videoundervisning

Dette programmet passer for deg som søker ingeniørstudier. Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2 og SIVING.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 150 timer 21.250 kr

Kreftomsorg og lindrende pleie - fagskole

Kreft er en sykdom som rammer ikke bare den enkelte, men også familien og nettverket. De pårørende må møtes og tas med i behandlingsfasen, rehabiliteringsfasen og i den lindrende fasen.En kreftdiagnose stiller pasienter og pårørende overfor store krav til mestring av en endret livssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.09.2018 72 kvelder13.09.2018 0 kr
Østfold Østfold 12.09.2018 330 timer12.09.2018

Lederskolen

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring. Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på og ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.08.2018 80 timer27.08.2018 27.500 kr

Miljøarbeid: Funksjonsnedsettelse/utviklingshemming - fagskole

Fagskolen Miljøarbeid passer for deg som arbeider med brukere som har en funksjonsnedsettelse/utviklingshemming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.08.2018 1550 timer27.08.2018
Haugesund Haugesund 05.09.2018 320 timer05.09.2018
Larvik Larvik 11.09.2018 310 timer11.09.2018
Seljord Seljord 12.09.2018 310 timer12.09.2018
Stavanger Stavanger 17.09.2018 320 timer17.09.2018
Stord Stord 1550 timer
Trondheim Trondheim 19.09.2018 310 timer19.09.2018

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser - fagskole

Arbeidsmarkedet etterspør fagfolk og kompetanse. De som har dokumentert kunnskap, foretrekkes framfor ufaglærte til de best betalte og mest interessante jobbene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.09.2018 1607 timer12.09.2018 Gratis kr
Skien Skien 04.09.2018 351 timer04.09.2018 Gratis kr

Portør - fagbrev

Portører i helsevesenet er ikke lenger ufaglært arbeidskraf. Fra 2015 er Portørfaget lagt inn under ordningen med fagbrev.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 120 timer 25.000 kr

Psykisk helsearbeid - fagskole

for helse- og sosialpersonell med videregående opplæring. Utdanningen tilbys som deltidsstudie over 4 semestre (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teorimoduler, 1 fordypningsmodul og 1 praksismodul.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2018 1500 timer23.08.2018 Gratis kr
Haugesund Haugesund 328 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 12.09.2019 328 timer12.09.2019 Gratis kr
Stavanger Stavanger 17.09.2018 328 timer17.09.2018 Gratis kr
Østfold Østfold 10.09.2018 330 timer10.09.2018 Gratis kr

Regnskapsskolen K6 - kveld - Haugesund

Ønsker du å jobbe med regnskap og økonomi? Regnskapsmedarbeiderskolen kvalifiserer deg til å arbeide med ulike typer oppgaver i en regnskaps- og lønnsavdeling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.01.2019 112 timer31.01.2019 23.000 kr

Rehabilitering - fagskole

Arbeider du innen helse- og omsorg? Arbeider du med personer som av en eller annen grunn har en funksjonsnedsettelse? Ønsker å videreutdanne deg og spesialisere deg innen rehabililtering? - Da er dette fagskoletilbudet for deg. Videreutdanning innen Habilitering og rehabilitering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 12.09.2018 330 timer12.09.2018

Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid - fagskole

For ansatte i barnehage, SFO og skole. Fagskoleutdanning i spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 semestre 78.000 kr
Østfold Østfold 13.09.2018 4 semestre13.09.2018 69.700 kr

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse - fagskole

Ønsker du mer kunnskap om rus og psykisk helsearbeid er dette utdanningen for deg. I et inspirerende klassemiljø vil du lære om miljøarbeid, ulike måter å behandle rusavhengighet på og hvordan rusmidler påvirker mennesker, fysisk, psykisk og sosialt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 314 timer Gratis kr

Å arbeide som assistent/vikar i barnehage og skole

Grunnleggende kurs for assistenter i skole og barnehage.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 05.09.2018 40 timer05.09.2018 6.950 kr

Advokatsekretær

Treider Fagskoler har som målsetting å gi deg en praktisk og direkte yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for sekretær- og kontorstillinger innen den juridiske bransjen, både i offentlig sektor og for privat næringsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.08.2018 2 semestre30.08.2018 55.500 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 55.500 pr semester kr
Trondheim Trondheim 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 55.500 pr semester kr

Butikkledelse

Treider Fagskoler har, i samarbeid med Oslo Handelsstands Forening (OHF), utviklet denne praktisk rettede utdanningen innen butikkledelse. Du har kanskje allerede en deltidsjobb i butikk, eller arbeidet i varehandelen i noen år og ønsker å komme videre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2018 2 semestre29.08.2018 55.500 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 55.500 pr semester kr
Trondheim Trondheim 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 55.500 pr semester kr

Juridisk kontormedarbeider

Vi tilbyr utdanningen som juridisk kontormedarbeider. Vår målsetting er å gi våre studenter en bred kontorfaglig utdanning som gjør dem attraktive for næringslivet. Treider Fagskoler er opptatt av å gjøre deg godt nok rustet til å utføre et kvalitetsarbeid hos din kommende arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.08.2018 1 semester30.08.2018 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 semester 59.800 kr
Trondheim Trondheim 28.08.2018 1 semester28.08.2018 59.800 kr

Juridisk kontormedarbeider - nettkurs

Vi tilbyr utdanningen som juridisk kontormedarbeider. Vår målsetting er å gi våre studenter en bred kontorfaglig utdanning som gjør dem attraktive for næringslivet. Treider Fagskoler er opptatt av å gjøre deg godt nok rustet til å utføre et kvalitetsarbeid hos din kommende arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.09.2018 2 semestre12.09.2018 59.800 kr

Juridisk kontormedarbeider (kveld)

Vi tilbyr utdanning som juridisk kontormedarbeider på kveldstid. Vår målsetting er å gi våre studenter en bred kontorfaglig utdanning som gjør dem attraktive for næringslivet. Treider Fagskoler er opptatt av å gjøre deg godt nok rustet til å utføre et kvalitetsarbeid hos din kommende arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 04.09.2018 2 semester04.09.2018 59.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Hamar Hamar 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Kristiansand Kristiansand 03.09.2018 2 semestre03.09.2018 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.08.2018 2 semestre29.08.2018 59.800 kr
Stavanger Stavanger 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr

Medisinsk sekretær

Vi tilbyr utdanning som medisinsk sekretær. Utdanningen skal bidra til å utvikle studentenes ferdigheter, holdninger og kunnskaper slik at de kan ha et trygt grunnlag for deltakelse i arbeidslivet og samfunnet forøvrig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2018 1 semester29.08.2018 59.800 kr
Drammen Drammen 1 semester 59.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 1 semester 59.800 kr
Hamar Hamar 1 semester 59.800 kr
Kristiansand Kristiansand 1 semester 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.08.2018 1 semester30.08.2018 59.800 kr
Stavanger Stavanger 1 semester 59.800 kr
Trondheim Trondheim 30.08.2018 1 semester30.08.2018 59.800 kr
Ålesund Ålesund 1 semester 59.800 kr

Medisinsk sekretær - nettkurs

Vi tilbyr utdanning som medisinsk sekretær som nettkurs. Utdanningen Medisinsk Sekretær er en utdanning for helsesektoren og kvalifiserer primært for arbeid som sekretær på ulike avdelinger på sykehus og legekontorer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.09.2018 Du kan bruke inntil 12 måneder på å...11.09.2018 42.000 kr

Medisinsk sekretær (kveld)

Vi tilbyr utdanning som medisinsk sekretær over 2 semester på kveldstid. Undervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2018 2 semester29.08.2018 59.800 kr
Drammen Drammen 04.09.2018 2 semester04.09.2018 59.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 04.09.2018 2 semester04.09.2018 59.800 kr
Hamar Hamar 04.09.2018 2 semester04.09.2018 59.800 kr
Kristiansand Kristiansand 03.09.2018 2 semester03.09.2018 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.08.2018 2 semestre29.08.2018 59.800 kr
Skien Skien 06.09.2018 2 semester06.09.2018 59.800 kr
Stavanger Stavanger 04.09.2018 2 semester04.09.2018 59.800 kr
Stord Stord 06.09.2018 2 semestre06.09.2018 59.800 kr
Tromsø Tromsø 05.09.2018 2 semestre05.09.2018 59.800 kr
Trondheim Trondheim 29.08.2018 2 semester29.08.2018 59.800 kr
Ålesund Ålesund 05.09.2018 2 kvelder i uken over 2 semester05.09.2018 59.800 kr

Nettverksadministrator

Nettverksadministrator er et praktisk rettet utdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig kvalitet og et faginnhold som vil lære deg å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2018 2 semester28.08.2018 50.500 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.08.2018 2 semester28.08.2018 50.500 pr semester kr
Trondheim Trondheim 29.08.2018 2 semester29.08.2018 50.500 pr semester kr

Nettverksadministrator - nettkurs

Nettverksadministrator er et praktisk rettet utdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig kvalitet og et faginnhold som vil lære deg å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.09.2018 Normert studietid er 4. semestre på...11.09.2018 71.500 kr

Regnskapskonsulent

Vi tilbyr 1-års studium med regnskap og økonomi som vil gi deg tilstrekkelig modningstid i emnene. Dette vil gjøre deg operativ fra dag én i arbeidslivet. Det har tradisjonelt vært gode muligheter for jobb etter en slik utdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.08.2018 2 semestre30.08.2018 50.500 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 50.500 pr semester kr
Trondheim Trondheim 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 50.500 pr semester kr

Regnskapsmedarbeider (kveld)

Vi tilbyr utdanningen som regnskapsmedarbeider på kveldstid. Utdanningen gir en teoretisk og praktisk kompetanse i regnskap for alle typer organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2018 2 semestre29.08.2018 59.800 kr
Drammen Drammen 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Hamar Hamar 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.08.2018 2 semestre30.08.2018 59.800 kr
Stavanger Stavanger 04.09.2018 2 semestre04.09.2018 59.800 kr
Trondheim Trondheim 30.08.2018 2 semestre30.08.2018 59.800 kr
Ålesund Ålesund 05.09.2018 2 semestre05.09.2018 59.800 kr

Saksbehandler

Vi tilbyr kurs som saksbehandler. Utdanningen gir en solid plattform på lovfestede og ulovfestede saksbehandlingsregler samt juridisk argumentasjonsmetode.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 semester 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.08.2018 1 semester30.08.2018 59.800 kr
Trondheim Trondheim 1 semester 59.800 kr

Saksbehandler - nettkurs

Vi tilbyr kurs som saksbehandler som nettutdanning. Saksbehandler er en spesialisert utdanning som skal gi deg kunnskap om rettsreglene som gjelder for saksbehandling innenfor rettsområder som statsrett, forvaltningsrett, saksbehandlingsreglene og arkivering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.09.2018 Normert studietid er 12 måneder på ...11.09.2018 39.200 kr

Saksbehandler (kveld)

Vi tilbyr kurs som saksbehandler på kveldstid. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb. Utdanningen gir en solid plattform på lovfestede og ulovfestede saksbehandlingsregler samt juridisk argumentasjonsmetode.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2018 2 semestre28.08.2018 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.08.2018 2 semestre30.08.2018 59.800 kr
Trondheim Trondheim 29.08.2018 2 semestre29.08.2018 59.800 kr

Sekretær

Vi tilbyr utdanning som sekretær. Emnene er satt sammen slik at de gir deg den brede kunnskapsbasen som er nødvendig for å kunne utføre kontorarbeid i dagens tempofylte arbeidsmiljøer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 semester 59.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.08.2018 1 semester30.08.2018 59.800 kr
Trondheim Trondheim 1 semester 59.800 kr

Akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin, samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjøvik Gjøvik 19.09.2018 19.09.2018 5.000 kr

Arkiv, museum og samfunn

Samfunnet har en forpliktelse til å ta vare på og tilgjengeliggjøre materiale som dokumenterer saksbehandling og beslutninger. Hvilken rolle spiller arkiv og museum her, og hvor går grensene mellom offentlighetens rett til å vite og den enkeltes rett til privatliv?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 07.09.2018 07.09.2018

Astronomi

Emnet gir en grunnleggende innføring i astronomi, relativitetsteori, astrofysikk og romteknologi, med vekt på bruk av digitale hjelpemidler og skolerettede aktiviteter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.01.2019 07.01.2019 5.000 kr

Depotfunksjoner 1 (arkiv)

Hva tar vi vare på av arkiver og objekter fra vår egen tid for fremtiden. Hvem bestemmer hva som skal bevares, og hvordan håndterer vi materialet for å sikre det også for fremtiden?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 08.03.2019 08.03.2019

Dramametoder (i skolen)

Kurset vil gi deg som lærer/teaterinstruktør kunnskap i hvordan du kan legge til rette for skapende og aktiv læring gjennom skapende virksomhet og refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.09.2018 10.09.2018 11.500 kr

Engelsk - Take Credit! Del I - spesialisering for lærere, plan B

Fjernundervisning - årsstudium på universitetsnivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2018 Nettbasert kursDel I går over to se...20.08.2018 18.000 kr

Engelsk - Take Credit! Del II - ordinær studieplan A

Fjernundervisning - årsstudium på universitetsnivå

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2018 Nettbasert kurs20.08.2018 18.000 kr

Engelsk - Take Credit! Del III - Litteratur III

Engelsk - Take Credit! Del III - Litteratur III.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.10.2018 2 semestre01.10.2018 7.000 kr

Engelsk - Take Credit! Del III - Språk og samfunn

Engelsk - Take Credit! Del III - Fordypningstillegg eller frittstående emner

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.10.2018 2 semestre01.10.2018 7.000 kr

Flerkulturell kompetanse

Studiet flerkulturell kompetanse legger vekt på tilegning av flerkulturell- og mangfoldskompetanse i rådgivningssituasjoner og kartleggingsprosesser. Studiet består av en modul på 15 studiepoeng, som tilbys på vårsemesteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 01.01.2019 01.01.2019 15.000 kr

Forskningsbiobanking og personvern

Mange forskere vil i dag hevde at forskning på humant biologisk materiale vil være av stor betydning for å løse framtidens sykdomsutfordringer. Imidlertid er det mange hensyn å ta når biologisk materiale og helsedata skal inngå i et forskningsprosjekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 18.09.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...18.09.2018 7.500 kr

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Et kurs om helseeffekter og ubehag knyttet til eksponering for støy, vibrasjoner, forskjellige former for stråling og gal belysning, risikovurderinger og tiltak. Bli sertifisert som yrkeshygieniker - kombiner jobb og studier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10.09.2018 To samlinger, hver på tre dager ved...10.09.2018 15.500 kr

Geometri

I kurset vil en behandle aksiomatisk oppbygning av nøytral, euklidsk og hyperbolsk geometri. En vil diskutere ulike modeller for hyperbolsk geometri.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.01.2019 07.01.2019 5.000 kr

Grunnkurs i analyse 2

Kurset utvider og utdyper analysen fra MA6101 Grunnkurs i analyse I i innhold, anvendelser og abstraksjonsnivå. En stor del av emnet behandler uendelige rekker, med fokus på potensrekker og Taylorutvikling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.01.2019 07.01.2019 5.000 kr

Grunnkurs i analyse I

Kurset er en fordypning i og videreføring av analysen fra videregående skole (R1 og R2). Det legger et grunnlag for videre studier i matematikk og matematikk-krevende realfag samtidig som innholdet har rike anvendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2018 Nettbasert studium men to obligator...20.08.2018 5.000 kr

Grunnleggende kjemi 1 (KJ6001)

Grunnleggende kjemi 1 er det første av tre introduksjons-kurs i kjemi. Emnet gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan man kan undervise faget i skolen. Det blir lagt vekt på å underbygge teori med praktiske eksempler som også kan brukes i undervisning i skolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...20.08.2018 5.000 kr

Grunnleggende kjemi 2 (KJ6002)

Grunnleggende kjemi 2 er det andre av tre introduksjonskurs i kjemi. Emnet gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan man kan undervise faget i skolen. Det blir lagt vekt på å illustrere teori med praktiske eksempler som også kan brukes i undervisning i skolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.09.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...24.09.2018 5.000 kr

Grunnleggende kjemi 3 (KJ6004)

Dette er det siste av tre emner i grunnleggende kjemi. Disse tre emnene danner til sammen et godt grunnlag for å studere videregående kjemiemner. Både teori og laboratorieøvinger er tilpasset slik at det skal være relevant for å undervise i videregående skole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.01.2019 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...15.01.2019 5.000 kr

Grunnleggende organisk kjemi

Grunnleggende organisk kjemi er et introduksjonskurs i organisk kjemi. Emnet er en del av det som gir fagkompetanse i kjemi og innsikt i hvordan man kan undervise organisk kjemi i skolen. Det blir lagt vekt på å illustrere teorien med praktiske eksempler som kan brukes i skolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.01.2019 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...15.01.2019 5.000 kr

Innføring i audiopedagogikk

Dette kurset vil bidra til å gi deg kunnskap om hva hørselshemming er og hvilken tilrettelegging det er behov for. Det vil kvalifisere deg til selvstendig arbeid i forhold til barn, unge og voksne med hørselsvansker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.09.2018 Nettbasert studium med tre obligato...03.09.2018 15.000 kr

Innføring i syn og synspedagogisk arbeid

Kurset gir grunnleggende kunnskap om medisinske, optiske og synsnevrologiske synshemminger, samt årsaker til ulike synshemminger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 03.09.2019 2 obligatoriske samlinger - til sam...03.09.2019 20.000 kr

Innføring i teorier for kunnskap og læring i matematikk

Matematisk kompetanse. Vurdering i matematikk. Aspekter ved matematiske begreper: begrepsdefinisjon og begrepsbilde, representasjoner og overganger mellom representasjoner. Bevis i skolematematikken. Bruk av IKT i matematikk. Ulike aspekter ved algebra. De matematikkdidaktiske begrepene illustreres

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.08.2018 09.08.2018 5.000 kr

IT, organisasjon og samarbeid i helsetjenesten

Kurset vil gi deg en innføring i helsevesenets organisering, og forståelse for organisatoriske og samfunnsmessige effekter ved design, innføring og bruk av teknologi innen helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 03.09.2018 2 samlinger03.09.2018 7.500 kr

Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer

Kurset gir en innføring i informasjons- og kunnskapsmodellering, beslutningsstøtte, spørresystemer, kliniske retningslinjer og kvalitetsevaluering. Praksis omfatter laboratorieøvelser og programmering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10.09.2018 10.09.2018 10.000 kr

Lineær algebra med anvendelser

Emnet er en videreføring av MA6201 Lineær algebra og geometri. Vi begynner med generelle vektorrom over de reelle eller komplekse tallene, og lineære avbildninger (samt tilknyttede underrom – kjerne, bilde – og representasjon i matriseform ved hjelp av basiser).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.01.2019 4 dager07.01.2019 5.000 kr

Lineær algebra og geometri

Emnet tar opp logiske og mengdeteoretiske grunnbegrep og bevisstrukturer, samt det å regne med komplekse tall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 20.08.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...20.08.2018 5.000 kr

Lys, optikk og fysikkfaget i skolen (FY60XX)

Dette er ett av åtter kurs som inngår i KOMPiS videreutdanning i fysikk. Studiet vi gi tilstrekkelig kompetanse til å kunne undervise de fysikkfaglige temaene i naturfag i ungdomsskole og videregående skole og programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...20.08.2018 5.000 kr

Læringsteknologi for synshemmede

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Som student på dette emnet kan du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om læringsteknologi for personer med synshemning og ferdigheter i bruk digitale hjelpemidler til personer med synshemning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 25.09.2018 2 obligatorisk samlinger ved Tambar...25.09.2018 20.000 kr

Matematikkdidaktikk

Kurset vil danne en del av det matematikkdidaktiske grunnlaget for matematikklærere i ungdomsskolen og videregående skole. Undersøkende matematikkundervisning, herunder problemløsning og induktive prosesser, vil være et gjennomgående tema i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.01.2019 4 dager07.01.2019 5.000 kr

Medisin og helsetjeneste for informatikere

Kurset vil gi deg innsikt i helsetjenesten som domene for anvendelse av IKT – i spennet fra eHelse til velferdsinformatikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 06.09.2018 06.09.2018 7.500 kr

Moderne fysikk

Dette er ett av åtte kurs som inngår i KOMPiS videreutdanning i fysikk. Studiet vil gi tilstrekkelig kompetanse til å kunne undervise de fysikkfaglige temaene i naturfag i ungdomsskolen og videregående skole og programfagene Fysikk 1 og Fysikk 2 i videregående skole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 20.08.2018 Ta kontakt for mer informasjon Fjer...20.08.2018 5.000 kr