Foretaksrett - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 14.150

Vi tilbyr nettkurs i foretaksrett. Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Dette er regler som er vesentlige for at bedrifter praktiserer en lovlig virksomhet.

Beskrivelse:
Foretaksrett gir deg en grundig innføring i de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Du vil få kunnskap om hvordan bedriften kan tilpasse seg reglene i praksis. Det legges særlig vekt på retts- og ansvarsforhold av sentral betydning i forholdet til kunder (forbrukere) og i forholdet til bedriftseiere og ansatte.

Foretaksrett består av følgende tema:
• Jus og juridisk metode
• Avtalerett
• Kontroll med markedsføringen
• Konkurransebeskyttelse
• Selskapsrett
• Avtalerett
• Kjøpsrett
• Produktansvar
• Leie av næringslokaler
• Arbeidsrett
• Erstatningsrett
• Kreditorbeslag i ekteskap og samboerforhold
• Penge- og kredittrett
• Garanti og panterett
• Tingsrett og godtroerverv
• Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg kunnskaper om de rettsregler som gjelder for salg av varer og tjenester, markedsføring og annen bedriftsrettslig lovgivning. Etter endt kurs skal du også vite hvordan bedriften kan tilpasse seg disse reglene i praksis.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Skriftlig eksamen