Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutviklingKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Vårt bachelorstudium skiller seg fra andre reiselivsutdanninger i Norge ved at det er svært markedsorientert. Du vil lære å lede en reiselivsvirksomhet og utvikle reiselivsopplevelser basert på inngående markedsforståelse.

Siden vi legger større vekt på markedsorientering i praksis enn andre lignende studier, vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt framtredende i reiselivsbransjen.


Bli klar for framtidens reiseliv:
Med kunnskap fra fagfelt som forbrukeratferd, markedsundersøkelser og sosiologi vil du kunne nå fram til morgendagens reisende med attraktive reiselivsprodukter. Du vil lære å henvende deg til tradisjonelle markeder i Europa og USA, og samtidig hvordan du når fram til spennende nyere markeder i Asia og Latin-Amerika.

Ved hjelp av teori fra fagfeltene sosialantropologi, sosiologi og kommunikasjon lærer du dessuten å planlegge og legge til rette for et reiselivstilbud basert på kulturelle forskjeller og ulike typer reisende. Du vil også utvikle innsikt i hvordan bedre organisering og bærekraftig drift kan gi bedre opplevelser for turisten og samtidig bedre lønnsomhet for både bedrift og destinasjon. I tillegg får du innsikt i målrettet digital markedskommunikasjon, som er spesielt fremtredende i reiselivsbransjen.


Tett på reiselivsnæringen:
Høyskolen Kristiania har flere års erfaring med reiselivsstudier og har en meget kompetent stab av forelesere som virkelig gir av seg selv. Inspirerende gjesteforelesere fra næringslivet kommer også ofte innom og bidrar blant annet til å gi kunnskap om de trendene som vil prege reiselivsbransjen framover.

Ekskursjoner og utprøving av reiselivsprodukter:
Sist, men ikke minst innebærer vårt gode samarbeid med aktører i næringen at du får direkte erfaring med bransjen via ekskursjoner med foredrag, omvisning og utprøving av ulike opplevelsesprodukter.


Program:

1 år)
• Introduksjon til reiselivsnæringen
• Turisme og opplevelser
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Bærekraftig reiseliv
• Adventure Tourism
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeratferd

2 år)
• Service og markedsføringsledelse
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i reiselivet
• Metode 1: Statistikk og kvantitative analyser
• Bedriftsøkonomi
• Valgemne eller utveksling

3 år)
• Digital markedskommunikasjon og distribusjon
• Destinasjonsledelse
• Interkulturell kommunikasjon
• Samfunnsøkonomi
• Ledelse og påvirkning
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave


Karriere:
Studiet gir deg en praktisk tilnærming til reiselivsledelse samtidig som du får inngående innsikt i hvordan reiseopplevelser utvikles, iscenesettes og oppleves i tråd med dagens og morgendagens etterspørsel. Studiet kvalifiserer deg til interessante jobbmuligheter blant annet hos turoperatører, aktivitets- og opplevelsesselskaper, event- og destinasjonsselskaper.

Videre vil fly- og transportbedrifter og reisebyråer være sentrale arbeidsgivere, og ikke minst hotell- og overnattingsbransjen. Det er også mulig å finne jobber i det offentlige plan- og utviklingsapparatet. I tillegg vil du være kvalifisert til å utvikle ditt eget opplevelsesprodukt og lede din egen bedrift.

Målgruppe for kurset

Alle som har lyst til å jobbe innen reiselivsledelse og utvikle ekstraordinære turistopplevelser enten i Norge eller internasjonalt.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse