Markedsføring og salg årsenhet - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr årsenhet i markedsføring og salg som nettstudie. Årsenhet i markedsføring og salg gir deg mulighet til å styrke din faglige kompetanse slik at du forstår strukturene og prosessene som inngår i en moderne salgs- og markedsføringsavdeling.

Beskrivelse:
Markedsføring og salg handler om å skape verdi for bedrift og kunde. Norsk næringsliv har et voksende behov for markedsføringskunnskaper for å kunne hevde seg i konkurransen med nasjonale og internasjonale aktører. Årsenhet i markedsføring og salg skal gi deg en bred oversikt over begreper, modeller og teorier i fagfeltet som er vanlig å møte i yrkespraksis. Samspillet mellom operativt og strategisk salg, markedsføring og forståelse av kundebehov danner grunnlaget i denne utdanningen. Studiet skal gi deg et godt grunnlag for videre læring, enten i arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier.

Læringsmål:
Etter endt studium skal du kunne tenke strukturert og analytisk på problemstillinger og anvende innsikt om kunder og forbrukere for å utforme strategier og løsninger. Du skal også lære å identifisere informasjonsbehov og bli kritisk til bruken av informasjonskilder. Gjennom hele studiet skal du få respekt for kunder og forbrukere og utvikle en kritisk og etisk holdning til salg og markedsføring.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommuisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker årsenhet i markedsføring og salg

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Høyskolen Kristiania er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift når du har bestått eksamen i alle kursene.