Introduksjon til innholdsmarkedsføring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året - heltid eller deltid
Varighet: 18 måneder
Pris: 11550

Vi tilbyr nettbasert kurs i introduksjon til innholdsmarkedsføring. Dette emnet gir deg en innføring i innholdsmarkedsføring som fagområde, teoretisk og praktisk.

Beskrivelse:
Du lærer blant annet om innholdsmarkedsføringens historie, innholdsmarkedsføring som strategisk virkemiddel i markedsføringen, markedsføringspremisser, journalistiske premisser, innholdsstrategi, innholdstaktikk og etiske problemstillinger.

Introduksjon til innholdsmarkedsføring består av følgende tema:
• Innføring i innholdsmarkedsføring som fagområde, teoretisk og praktisk
• Innholdsmarkedsføringens historie
• Innholdsmarkedsføring som strategisk virkemiddel i markedsføring
• Markedsføringspremisser
• Journalistiske premisser
• Innholdsstrategi og taktikk
• Introduksjon til historiefortelling og produksjon av innhold
• Etiske problemstillinger

Læringsutbytte:
Skal du bli en god innholdsmarkedsfører, må du treffe riktig målgruppe med riktig budskap på de riktige plattformene, og få den effekten annonsøren har satt seg som mål. Å bygge merkekjennskap, merkekunnskap og merkelojalitet er en lang prosess i merkevarebygging, og det finnes mange måter å kommunisere med forbrukeren på for å bidra til det. I dette emnet vil du lære hvordan du med innholdsmarkedsføring kan bidra i til å skape attraktivt medieinnhold.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i introduksjon til innholdsmarkedsføring

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig individuell hjemmeeksamen