Idrettspsykologi og prestasjon - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 22.200

Vi tilbyr idrettspsykologi og prestasjon som nettbasert kurs. Idrettspsykologi og prestasjon kaster lys over de psykologiske prosessene bak idrettslige prestasjoner, utvikling og mental helse.

Beskrivelse:
Idrettspsykologi er det vitenskapelige studiet av forholdet mellom fysisk aktivitet, idrett og mennesket. Spesielt i fokus er hvordan psykologiske prosesser henger sammen med prestasjon og mental helse innenfor idretten. Dermed faller idrettspsykologi ved flere tilfeller i skjæringsfeltet mellom teori og praksis tilknyttet forebygging av prestasjonsinhiberende tiltak og bruk av prestasjonsfremmende tiltak.

Et av de viktigere spørsmålene man søker svar på i idrettspsykologien er hvordan man kan forme idretten på best mulig måte for å optimalisere motivasjon, velvære, prestasjon og utvikling hos de deltakende aktørene.

Idrettspsykologi og prestasjon består av temaer som:

• sentral teori og empiri i idrettspsykologien
• hvordan idrett, trening og fysisk aktivitet henger sammen med motivasjon og velvære
• psykologiske prosesser bak helse og prestasjonsstyrkende faktorer i idrett
• psykologiske prosesser bak helse og prestasjonsreduserende faktorer i idrett
• individuelle forskjeller og lag

Dette emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i bachelorgraden i anvendt psykologi. Det kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte
Etter fullført emne vil du ha forståelse for grunnleggende psykologiske ideer, teorier og forskning som ser nærmere på forholdet mellom mennesker, fysisk aktivitet og idrett

Undervisningsformer:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker idrettspsykologi og prestasjon som nettkurs

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere