Bachelor i ledelse og servicestrategiKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i ledelse og servicestrategi. Med en Bachelor i ledelse og servicestrategi blir du i stand til å lede kvalitetsorienterte servicebedrifter, ta personalansvar og utvikle nye verdiskapende tjenester.

Skap lønnsomme bedrifter gjennom service:
Dette bachelorstudiet gir deg blant annet kunnskap om hvordan nye løsninger gir økt mulighet for inntjening i servicebransjen, og hvilke konsekvenser bruk av slik teknologi kan ha for kundetilfredshet, kommunikasjon med kundene og kundelojalitet. Du lærer også hva som menes med service, og hva god service er i både norsk og internasjonalt perspektiv, i tillegg til at du får lære den grunnleggende logikken i hvordan verdi skapes i samhandling mellom bedrifter og kunder. Du får også bred bedriftsoperasjonell kunnskap om salg, markedsføring og økonomistyring.

Fokus på medarbeideren:
Evnen til å kunne motivere og lede sine ansatte til å yte god service blir også stadig mer etterspurt i arbeidsmarkedet. Egne emner underveis vil derfor legge spesiell vekt på medarbeiderne. I tillegg vil studiet gi en innføring i flere relevante ledelsesfag som markedsføring, strategi, kommunikasjon, serviceinnovasjon og prosjektledelse. Med Bachelor i ledelse og servicestrategi er det sentrale målet å gi deg en forståelse for hvilke utfordringer en leder har for å løse organisasjonens servicemål.

Gjennom studiet jobber du med næringslivscases og praktiske simuleringsprosjekter i klassen, der teorien utprøves i praksis. Med små klasser tilbyr studiet en nærhet mellom deg og foreleser som muliggjør tett oppfølging, både i og utenfor klasserommet. Våre forelesere har flere års erfaring fra næringslivet med serviceledelse og vi benytter også aktuelle gjesteforelesere til å belyse temaer næringslivet etterspør.


Program:

1 år)
• Serviceledelse
• Servicestrategi
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Operasjonell serviceledelse
• Sales and Revenue Management
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeratferd

2 år)
• Personalledelse
• Ledelse og kommunikasjon
• Metode 1: Statistikk og kvantitative analyser
• Bedriftsøkonomi
• Valgemne eller utveksling

3 år)
• Serviceinnovasjon og tjenesteutvikling
• Prosjektledelse
• Markeds- og arbeidsrett
• Samfunnsøkonomi
• Digital servicestrategi
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave


Karriere:
Etter fullført Bachelor i ledelse og servicestrategi er du klar for en karriere i en av de mest spennende vekstnæringene i verden. Undervisningen i ledelses- og organisasjonsfag gir deg gode forutsetninger for å lede servicemedarbeidere og videreutvikle kundetjenester i ulike bransjer. I tillegg trekker studiet inn elementer fra vår betydelige kompetanse innen markedsføring og salg, slik at du er godt rustet til å jobbe med service- og personaloppgaver i kommersielle bedrifter eller i salgsorganisasjoner.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i ledelse og servicestrategi. Studiet er for deg som vil jobbe med mennesker både som leder og i kontakt med kunder.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse