Psykologisk historie og forskningsmetode - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 19.300

Vi tilbyr kurs i psykologisk historie og forskningsmetode som nettkurs. Emnet vil gi forståelse for hvorfor selvet har forundret så mange, og belyse hvordan de store spørsmålene har utviklet seg etter hvert som ny kunnskap har bygget videre på tidligere kunnskap.

Beskrivelse:
Psykologiens historie byr på innsikt om de opprinnelige spørsmålene som de greske filosofene prøvde å finne svar på, og som psykologene plukket opp igjen et par tusen år senere. Noen av disse spørsmålene tar for seg det fundamentale ved å være menneske, som eksistens, tanke, bevissthet, vilje og frihet til å handle.

Vi kan lære mye av både de korrekte og de feilaktige tolkningene til psykologiens forfedre, blant annet hvordan vi kan tolke observasjoner ut fra tidligere teorier og legge frem nye. I dag er det tydelig at det som startet opp en som en vitenskapelig disiplin på 1800-tallet, verken er et samlet fagfelt eller kun en vitenskap. Med alle retningene vi har i dag, er psykologi mer å se på som et samlebegrep for mange fagområder som har mennesket som fellesnevner.

En annen ting fagområdene har til felles, er at de bygger videre på eksisterende kunnskap og baserer sitt virke på etablerte metoder og praksiser. Innsikt videreføres gjennom faglig formidling, hvor noen verk blir stående igjen med større nedslagsfelt enn andre. Det er derfor fort gjort å glemme hvor kunnskapen kommer fra, men like fullt viktig å forstå prosessen. Forskning er en planlagt og systematisk prosess, som starter med et spørsmål og ender med enten et holdbart svar eller intet svar.

Data kan behandles og tolkes på mange måter, noe som gjør det essensielt å ta høyde for analysen når man planlegger en studie med datainnsamling. Kvalitative metoder har sine analyser, og kvantitative har sine. I dette emnet får du en oversikt over de vanligste metodene som brukes i fagfeltets mange disipliner. I arbeid med mennesker, kan det dukke opp problemstillinger rundt individets behandling, om det så er i forbindelse med terapi, eksperimentering eller innhenting av personopplysninger. Slike problemstillinger krever etisk kunnskap og bevissthet for å ta informerte valg.

Anvendt etikk går ut på å bruke etiske teorier rundt rett og galt til å vurdere virkelige situasjoner, og på den måten sette filosofi ut i praksis. For å legge til rette for den etiske kunnskapen som kreves for å ta veloverveide avgjørelser, vil du møte både betydningsfulle etiske teorier og virkelige eksempler som illustrerer hvor vanskelig det kan være å ta et valg. Dette emnet vil verken gi svar på alle spørsmålene rundt menneskets psykologi eller oppklare alle moralske dilemmaer, men det vil forhåpentligvis vekke nysgjerrighet og interesse for de mange spørsmålene og mulige svarene.

Læringsutbytte:
Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om de viktigste retningene fra psykologiens historie, og kan se nyere hendelser i lys av disse. Kandidaten kjenner også forskningsmetodene som har utviklet seg med feltet, og kan anvende utvalgte metoder til å samle inn data.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Kurs i studieteknikk
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen (3 døgn) - oppmeldingsfrist 1. april og 1. november