Samfunnsøkonomi 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i samfunnsøkonomi 2 som nettkurs. I Samfunnsøkonomi 2 vil du lære om forbrukere og bedrifter, samt de store sammenhengene i økonomien. I dette emnet skal vi gå dypere til verks enn i Samfunnsøkonomi 1. Det inneholder færre temaer, men mer dybde.

Beskrivelse:
I Samfunnsøkonomi 2 skilles det mellom mikroøkonomi og makroøkonomi. I mikroøkonomi studeres forbrukerne og bedriftene sine valg. Forbrukerne må ta valg mht. hva de skal konsumere og hvor mye. Bedriftene må ta valg mht. hvor mye de skal bruke av ulike ressurser, og hvor mye de skal produsere. I makroøkonomi studeres økonomien som helhet. Spesielt vektlegges her ulike modeller for konjunkturer, arbeidsmarked og økonomisk politikk.

Samfunnsøkonomi 2 består av følgende tema:
• Økonomiske modeller og krav til matematikk
• Produksjon
• Inntekts- og kostnadsteori
• Produsentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
• Konsumentens valg
• Konsumentens økonomiske atferd i gode- og arbeidsmarkedet
• Ufullkommen konkurranse: monopol
• Økonomisk aktivitet på kort sikt
• Konjunkturer og økonomisk aktivitet
• Arbeidsmarked og lønnsdannelse
• Lønnsvekst og arbeidsledighet
• Rente og pengepolitikk

Læringsutbytte:
I dette kurset er målet at du skal du kunne gjøre rede for hvordan en bedrift bestemmer sin optimale etterspørsel etter ressurser og kunne analysere konsumentens adferd på et varemarked og et marked kjennetegnet med monopol. Du skal kjenne til ulike måter å måle konjunktursvingninger på og kunne ulike konjunkturmodeller, både med faste og variable priser samt kunne analysere økonomisk politikk og effekten av slik politikk i ulike konjunkturmodeller.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Nødvendige forkunnskaper:
• 6256 Økonomi og samfunn eller 6003 Samfunnsøkonomi

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen (3 timer) - oppmeldingsfrist 1. april og 1. november