Bachelor i hotelledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i hotelledelse. Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Innhold:
Studiet konsentrerer seg om kundebehandling, salg og markedsføring, og hvordan man utvikler konkurransedyktige og lønnsomme hotell- og restaurantbedrifter. Hotellstudiet gir deg solid faglig plattform for moderne ledelse av hotell- og restaurantdrift. Som leder i hotellbransjen må du i tillegg til å forstå gjestene og konkurrentene også forstå moderne inntektsstyring. Dette er fagområder vi vektlegger spesielt i dette studiet.

Du får kunnskap om planlegging, drift og ledelse, samt økonomi, kapasitetsstyring og prissetting. Kort fortalt, hvordan du driver mest mulig lønnsomt. Hotelledelse innebærer også at du besitter kunnskap om rekruttering, opplæring av dine ansatte og forvaltning av personalansvaret. Sist men ikke minst vil du tilegne deg masse ny viten om forskning og utviklingsarbeid innen fagfeltet og hvor kildene til ny kunnskap finnes.


Program:

1 år)
• Introduksjon til hotelldrift
• Gastronomi i hotellbransjen
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Destinasjoners konkuranseevne
• Revenue Management for serviceindustrien
• Organisasjon og ledelse
• Forbrukeratferd

2 år)
• Personalledelse
• Salg og salgsledelse
• Metode 1: Statistikk og kvantitative analyser
• Bedriftsøkonomi
• Valgemne eller utveksling

3 år)
• Serviceledelse
• Strategisk prising og distribusjon
• Digital markedsføring
• Samfunnsøkonomi
• Ledelse og kommunikasjon
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave


Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier:
Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet. Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere. Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Målgruppe for kurset

En bachelor i hotelledelse passer for deg som trives i et dynamisk og internasjonalt miljø der service og gjestene står i sentrum.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse