Bachelor i journalistikkKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i journalistikk. Den digitale revolusjonen endrer mediene. Det tar vi på alvor. Samtidig gir vi deg en grundig opplæring i det journalistiske håndverket, uavhengig av publiseringsplattform.

Til journalister stilles det krav til kunnskap om verden, interesse for hvordan den har utviklet seg, og evnen til å stille kritiske spørsmål. Politisk, økonomisk, kulturelt og ikke minst miljømessig påvirkes Norge av den globaliserte verden vi lever i. Din samfunnsrolle som journalist er å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for publikum.

Journalistiske verksteder:
Mange av emnene i studiet er organisert som journalistiske verksteder der alt fra krim og katastrofer til underholdning, sport og portrettintervjuer inngår. Her vil du lære om intervjuteknikker, kildekontakt og informasjonssøk i tett samarbeid med kjente aktører i mediebransjen. Medienes makt og påvirkningskraft er enorm, og etikk er en svært viktig del av journalistikken. Som journalist skal du avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet samtidig som du holder deg innenfor lov og rett. Regler og retningslinjer for journalistisk virksomhet behandles grundig.

Digitale medier:
Digitale medier har en sentral plass i utdanningen. Det er den multimediale journalisten som får jobb. Den multimediale journalisten har med seg en mobiltelefon hun filmer og tar bilder med, samtidig som hun oppsøker kildene, stiller de rette spørsmålene og skriver ned svarene på en blokk, før stoffet bearbeides og publiseres på ulike plattformer. Underveis i studiet får du derfor grunnleggende opplæring innen foto- og videojournalistikk og blir i stand til å ta gode bilder og lage videoinnslag.

Program:

1 år)
• Nyhetsjournalistikk
• Presseetikk
• Foto
• Publisering
• Retts- og kriminaljournalistikk
• Feature
• Lokalavis

2 år)
• Videojournalistikk del 1
• Økonomisk journalistikk
• Det globaliserte Norge
• Nettavis
• Profesjonell praksis
• Samfunnskunnskap - internasjonale forhold
• Retorikk og kommunikasjonsetikk

3 år)
• Kommunikasjon i et historisk perspektiv
• Videojournalistikk del 2
• Sosiale medier
• Visuell historiefortelling
• Vitenskapsteori og metode
• Bacheloroppgave

Praksis:
I utdanningens fjerde semester skal du ut i praksis - full jobb i norske medier i 2 måneder. Vi samarbeider med en rekke medier i praksisperioden: fra VG og Dagbladet, NRK og TV2 til lokal- og regionalaviser samt blader og nettsteder innen alle sjangre.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i journalistikk

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse