Helse- og sosialfag

Fagbrev portørfaget - teori til fagprøven

Vi tilbyr fagbrev i portørfaget - teori til fagprøven. Har du lang praktisk erfaring som portør på sykehus/helseinstitusjon, men mangler formell kompetanse? Da kan teorikurset rettet mot å ta fagbrev som portør være noe for deg!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 108 timer 23.600 kr
Drammen Drammen 100 timer 23.900 kr
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 120 timer 25.000 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 80 timer 21.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 80 timer 21.500 kr
Telemark Telemark 80 timer 23.900 kr
Tromsø Tromsø 100 timer / 7 måneder 23.900 kr
Ullensaker Ullensaker 80 timer 23.900 kr

Fagbrev portørfaget - teori til fagprøven - virtuelt klasserom

Vi tilbyr fagbrev i portørfaget - teori til fagprøven som virtuelt klasserom. Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få dokumentert hva du kan? Teorikurs til fagbrev er første steg på veien for å dokumentere din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 100 timer / 6 måneder 23.900 kr

Fagskole - Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og det betyr at de dekker studieavgiften. Utgifter til litteratur og semesteravgift må alle studentene dekke selv. De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 316 timer 400 kr
Bergen Bergen 318 timer 800 kr
Kristiansand Kristiansand 318 timer 400 kr
Larvik Larvik 02.09.2024 320 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 305 timer Gratis kr
Stavanger Stavanger 318 timer 400 kr

Fagskole - Arbeid med språk flerspråklig flerkulturell kompetanse

Vi tilbyr fagskoleutdanning om arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse. Utdanningen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 316 timer 400 kr
Hamar Hamar 305 timer
Kristiansand Kristiansand 316 timer 800 kr
Larvik Larvik 305 timer
Lyngdal Lyngdal 316 timer 800 kr
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 325 timer / 21 måneder Gratis kr
Skien Skien 305 timer
Time / Bryne Time / Bryne 316 timer 400 kr
Tromsø Tromsø 02.09.2024 325 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 300 timer / 2 år Gratis kr
Ålesund Ålesund 305 timer / 2 år Gratis kr

Fagskole - Barn med psykiske utfordringer

Vi tilbyr fagskole om barn med psykiske utfordringer. Emnet gir breddekompetanse om ulike psykiske problemer og lidelser hos barn og ungdom, med særlig vekt på angst, depresjoner og adferdsproblemer som ofte er hovedutfordringene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 96 timer Gratis kr

Fagskole - Barn med særskilte behov

Vi tilbyr fagskole om barn med særskilte behov. Alle barn trenger å bli sett og få ta i bruk sine ressurser. Det er derfor nødvendig at du som arbeider med barn og unge har god kompetanse i å legge til rette for muligheten til å bli sett og få oppleve gleden av å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 318 timer 400 kr
Bergen Bergen 318 timer 800 kr
Drammen Drammen 305 timer / 2 år Gratis kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 318 timer 800 kr
Hamar Hamar 305 timer
Kragerø Kragerø 330 timer
Kristiansand Kristiansand 318 timer 400 kr
Kristiansund Kristiansund 305 timer Gratis kr
Larvik Larvik 330 timer
Lillesand Lillesand 318 timer 400 kr
Mandal Mandal 318 timer 800 kr
Oslo Oslo 300 timer / 10 måneder
Seljord Seljord 300 timer/ 2 år Gratis kr
Skien Skien 305 timer / 2 år Gratis kr
Steinkjer Steinkjer 305 timer
Tromsø Tromsø 305 timer/ 2 år Gratis kr
Trondheim Trondheim 300 timer / 2 år Gratis kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 305 timer / 2 år Gratis kr

Fagskole - Barn med særskilte behov i barnehage

Vi tilbyr fagskoleutdanning om barn med særskilte behov i barnehagen. Utdanningen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studenter som oppfyller kravene til finansiering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 300 timer / 2 år Gratis kr

Fagskole - Barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Vi tilbyr fagskoleutdanning om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Fagskoleutdanningen er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som gjennomføres som et deltidstudium over 2 år og kan kombineres med jobb. Utdanningen gir 60 studiepoeng og fagskolegrad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 325 timer / 21 måneder Gratis kr
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 02.09.2024 325 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 02.09.2024 325 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr

Fagskole - Barn og unge med rusproblematikk rusrelaterte lidelser

Studenten vil tilegne seg god kompetanse rundt barn og unges rusproblematikk og hvordan de kan være ressurspersoner i møte med denne målgruppen samt kunne tenke forebyggende og tidlig innsats slik at rusproblemet ikke utvikler seg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østfold Østfold 150 timer Gratis kr

Fagskole - Barnepalliasjon

Vi tilbyr fagskole om barnepalliasjon. Er du helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, eller har du utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider? Få spesialkompetanse i å ta vare på barn som er alvorlig eller livstruende syke og deres familier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr

Fagskole - Demensomsorg

Vi tilbyr fagskole om demensomsorg. Mennesker som lever med demens vil oppleve mange ulike utfordringer i hverdagen. Regjeringen påpeker at det er behov for mer kunnskap om demens, og fagskoleutdanningen kan bidra til at personell får høyere, bredere og faglig sterkere kompetanse innen fagfeltet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 136 timer 400 kr
Larvik Larvik 165 timer / 10 måneder Gratis kr
Nøtterøy Nøtterøy 165 timer
Sauda Sauda 136 timer 200 kr
Seljord Seljord 165 timer
Skien Skien 165 timer
Sogndal Sogndal 64 timer Gratis kr
Stavanger Stavanger 136 timer
Steinkjer Steinkjer 02.09.2024 154 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Time / Bryne Time / Bryne 136 timer 400 kr
Trondheim Trondheim 154 timer / 9 måneder

Fagskole - Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Vi tilbyr fagskole i ernæring i pleie- og omsorgstjenester. I forbindelse med nasjonal revidering av en rekke studieplaner vil det skje endringer i dette studiet. Det er varslet at både navn og emner på studiet vil endres. Fokuset vil fortsatt være på det samme feltet, men med oppdaterte emner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 162 timer 400 kr
Kristiansand Kristiansand 162 timer 400 kr
Larvik Larvik 165 timer / 10 måneder
Lyngdal Lyngdal 162 timer 400 kr
Sauda Sauda 162 timer 200 kr
Skien Skien 204 timer
Trondheim Trondheim 170 timer / 10 måneder

Fagskole - Kreftomsorg og lindrende pleie

Vi tilbyr fagskole om kreftomsorg og lindrende pleie. Innen kreftomsorg og lindrende pleie er det viktig at helsepersonell innehar dybdekompetanse innen fagområdet for å kunne ivareta forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende funksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 20.08.2024 290 timer / 22 måneder20.08.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 305 timer Gratis kr

Fagskole - Mat, ernæring og måltider i helse- og omsorgstjenesten

Vi tilbyr fagskoleutdanning om mat, ernæring og måltider i helse- og omsorgstjenesten. God mat og riktig ernæring er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Maten skal være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Hamar Hamar 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Larvik Larvik 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Tromsø Tromsø 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 02.09.2024 358 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr

Fagskole - Miljøarbeid innen rus

Vi tilbyr fagskoleutdanning om miljøarbeid innen rus. Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 20.08.2024 290 timer / 22 måneder20.08.2024 Gratis kr
Østfold Østfold 330 timer Gratis kr

Fagskole - Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

Vi tilbyr fagskoleutdanningen - omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Dette er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år. De siste årene har antall yngre tjenestemottakere i omsorgstjenesten økt kraftig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 351 timer Gratis kr

Fagskole - Positiv adferdsstøtte (PAS) som et rammeverk

Vi tilbyr fagskole om positiv atferdsstøtte (PAS) som et rammeverk for å skape meningsfulle liv gjennom økt livskvalitet er et rammeverk som rettes mot personer med psykisk utviklingshemming, autismespekter og andre funksjonsnedsettelser og med sårbarhet for å utvikle utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Larvik Larvik 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Seljord Seljord 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Steinkjer Steinkjer 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 02.09.2024 170 timer / 9 måneder02.09.2024 Gratis kr

Fagskole - Psykisk helsearbeid

Vi tilbyr fagskole om psykisk helsearbeid - for helse og sosialpersonell med videregående opplæring. Utdanningen tilbys som deltidsstudie over 4 semestre (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teorimoduler, 1 fordypningsmodul og 1 praksismodul.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 328 timer 400 kr
Bergen Bergen 328 timer 800 kr
Fredrikstad Fredrikstad 330 timer Gratis kr
Lyngdal Lyngdal 328 timer 800 kr
Moss Moss 20.08.2024 (+1) 290 timer / 22 måneder20.08.2024 (+1) Gratis kr
Odda Odda 328 timer 800 kr
Sarpsborg Sarpsborg 330 timer / 2 år
Østfold Østfold 330 timer Gratis kr

Fagskole - Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unge

Vi tilbyr fagskole om psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse. Studiet er beregnet på deg som har fagbrev innen helse- og oppvekstfag eller annen relevant yrkeserfaring og som ønsker å videreutdanne deg innen et viktig og tiltrengt emnefelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Moss Moss 330 timer 1.000 kr
Østfold Østfold 330 timer Gratis kr

Fagskole - Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Vi tilbyr fagskoleutdanning om psykisk helsearbeid og rusarbeid. Fagskoleutdanningen er et utdanningstilbud godkjent av NOKUT og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng og er gratis for studentene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kragerø Kragerø 320 timer / 2 år Gratis kr
Seljord Seljord 300 timer/ 2 år Gratis kr

Fagskole - Rehabilitering

Vi tilbyr fagskole om rehabilitering. Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. Fagskoleutdanning har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 330 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 320 timer 400 kr
Moss Moss 20.08.2024 290 timer / 22 måneder20.08.2024 Gratis kr

Fagskole helsefremmende kosthold for mennesker, utviklingshemming

Vi tilbyr fagskole om helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming. Fagskoleutdanningen retter seg mot ansatte som arbeider bolig, bofellesskap, dagsenter eller aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 212 timer 400 kr

Fagskole Miljøarbeid rettet mot mennesker m. funksjonsnedsettelse

Vi tilbyr fagskole om miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse / utviklingshemming. Utdanningen skal gi den enkelte kunnskap, forståelse, ferdigheter og en høy etisk bevissthet som kan anvendes i den daglige yrkesutøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 320 timer 800 kr
Larvik Larvik 330 timer
Lyngdal Lyngdal 200 kr
Skien Skien 02.09.2024 350 timer / 21 måneder02.09.2024 Gratis kr
Trondheim Trondheim 310 timer

Fagskole positiv atferdsstøtte PAS, møte med atferd som utfordrer

Vi tilbyr fagskole om positiv atferdsstøtte PAS i møte med atferd som utfordrer. Utdanningen skal være yrkesrettet, tverrfaglig og praksisrelatert og ha et tydelig brukerperspektiv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 132 timer 400 kr
Bergen Bergen 132 timer 400 kr
Stord Stord 132 timer 200 kr

Fagskole rehabilitering - virtuelt klasserom

Vi tilbyr fagskole om rehabilitering som virtuelt klasserom. Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse innen rehabilitering er sterkt økende. Målsettingen er å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 330 timer

Fagskolemodul - Tverrfaglig palliativ omsorg

Vi tilbyr fagskolemodul om tverrfaglig palliativ omsorg. Antallet kronisk syke og eldre er økende på landsbasis. Samhandlingsreformen (2012) har medført at kommunene skal ivareta stadig sykere pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lyngdal Lyngdal 64 timer 100 kr

Helse- og oppvekstfag Vg1

Vi tilbyr kurs i helse- og oppvekstfag Vg1. Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag er for deg som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller som barne- og ungdomsarbeider, men ikke har noe praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 207 timer / 3 måneder 30 kr

VG1 Helse- og oppvekstfag

Drømmer du om å arbeide med mennesker? Ønsker du å bruke de beste sidene av deg selv? Vil du ha en variert hverdag? Da tror vi helse og sosialfag er noe for deg! På denne avdelingen møter du engasjerte lærere som stiller opp for at du skal nå ditt mål om et meningsfullt og spennende yrke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG2 Helse- og oppvekstfag

Drømmer du om å arbeide med mennesker? Ønsker du å bruke de beste sidene av deg selv? Vil du ha en variert hverdag? Da tror vi helse og sosialfag er noe for deg! På denne avdelingen møter du engasjerte lærere som stiller opp for at du skal nå ditt mål om et meningsfullt og spennende yrke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG3 Helse- og oppvekstfag

Drømmer du om å arbeide med mennesker? Ønsker du å bruke de beste sidene av deg selv? Vil du ha en variert hverdag? Da tror vi helse og sosialfag er noe for deg! På denne avdelingen møter du engasjerte lærere som stiller opp for at du skal nå ditt mål om et meningsfullt og spennende yrke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Autismeomsorg - nettkurs

Vi tilbyr videreutdanning i autismeomsorg for helse- og sosialpersonell, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer og aktivitører med videregående opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.000 kr

Hverdagsrehabilitering - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i hverdagsrehabilitering som nettstudie. Studiet har fokus på en rekke relevante ferdigheter om hverdagsrehabilitering som teoretisk konstruksjon, om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder Gratis kr

Vaksinasjon - velsignelse eller belastning? - Dokumentarfilm

Mange foreldre opplever at spørsma°let om vaksinasjon er vanskelig a° ta stilling til. Skal de velge risikoen ved ikke a° vaksinere eller blindt følge barnevaksinasjonsprogrammet? Foreldre som tviler, kan oppleve seg ledet av helsesøster, lege pa° helsestasjonen eller andre til a° ta alle vaksiner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Spilletid er 1 time 36 min. 360 kr

Helsefagarbeider - nettbasert

Dersom du ønsker å jobbe innen Helse- og omsorgsfag er dette utdanningen for deg. Som Helsefagarbeider kan du få deg jobb innen alle deler av kommunehelsetjenesten (sykehjem, hjemmesykepleie, arbeid med funksjonshemmede, miljøarbeider knyttet til rus og psykiatri).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Kosmetisk dermatologisk sykepleier - nettstudie med samlinger

Vi tilbyr kosmetisk dermatologisk hudpleieutdanning for sykepleiere som nettstudie med fysiske samlinger i Oslo. En utdannelse fra Senzie Akademiet er mye mer en filler og injeksjoner. Du lærer hud, hudhelse, hudforbedringer og moderne innovative behandlinger og produkter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 måneder 124.000 kr


Område

Kategorier