Lærerutdanning

Matematikkvansker og dyskalkuli

Kurset setter skolen i stand til å gi elever med matematikkvansker god og tilpasset undervisning. Lærere, skoleledelse og foresatte får kunnskap, ferdigheter og rutiner slik at elever med disse utfordringene får den hjelp de har krav på. Kurset har fokus på matematikklærerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.10.2019 24 timer23.10.2019 3.500 kr

Selvforsvarskurs for skoler - Kurs for lærere og elever

Spesialutdannede instruktører holder kurs for barn og ungdom. Vi har fokus på forebygging av konflikter, samarbeid og det å stille opp for andre og avverge mobbing og trakassering. Vi lærer deltakerne selvforsvarsløsninger som er skreddersydd for barn og ungdom, alt etter hva situasjonen tilsier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus Tilpasses Avtales kr
Oslo Oslo Tilpasses Avtales kr

Tvang og makt i skolen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om tvang og makt i skolen for bedrifter. Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt i skolen. Ta vare på deg selv og dine elever når medelever er urolige og / eller utøver vold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 12.000 kr

Cooperative learning, trinn 1 - 4

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 1 - 4 - samarbeidslæring. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2019 6 timer25.10.2019 1.890 kr
Tromsø Tromsø 29.11.2019 6 timer29.11.2019 1.890 kr

Cooperative learning, trinn 5 - 13

Vi tilbyr kurs i cooperative learning, trinn 5 - 13. De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye både faglig og sosialt av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 01.11.2019 6 timer01.11.2019 1.890 kr
Hamar Hamar 17.10.2019 6 timer17.10.2019 1.890 kr

Elever med stort læringspotensial

Hvordan kan vi legge til rette for elever med stort læringspotensial? Tradisjonelt har forestillingen vært at elevene med stort læringspotensial er de flinke eller evnerike elevene. Imidlertid kan disse elevene utmerket godt innta rollen som klassens klovn, argumentasjonskonge, eller lærerkorrektør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.10.2019 6 timer10.10.2019 1.890 kr
Trondheim Trondheim 29.11.2019 6 timer29.11.2019 1.890 kr

En skole i bevegelse for å møte ny læreplan i 2020

Overordnet del med prinsipper og verdier for grunnopplæringen er fastsatt, kjerneelementene er klare. Det samme er de tverrfaglige temaene, som sammen med grunnleggende ferdigheter skal være en del av undervisningen i og på tvers av fag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.11.2019 3 timer05.11.2019 990 kr

Engelsk i småskolen - i dybde og bredde

Vi tilbyr kurs om engelsk i småskolen - i dybde og bredde. Vil du at elevene skal glede seg til engelsktimene hvor de kan være aktive engelskbrukere? Vil du skape et læringsmiljø hvor språklæringen er preget av lek og samhandling, og hvor elevene lærer å knekke lesekoden i engelsk?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Førde Førde 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr
Kristiansand Kristiansand 18.10.2019 6 timer18.10.2019 1.890 kr

Escape room - Kompetanser for det 21. århundret

Escape room er en metode som kan brukes i undervisningen i alle fag på alle nivåer! Aktiviteten er kjennetegnet av at en gruppe mennesker blir stengt inne i et rom der de må løse forskjellige oppgaver for å kunne komme seg ut innen en tidsfrist (vanligvis 60 minutter).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.10.2019 6 timer15.10.2019 1.890 kr

Fagdag: Robuste barn

Vi tilbyr fagdag om robuste barn. Har vi nok fokus på livsmot og motstandskraft i barnehagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.09.2019 6 timer25.09.2019 1.890 kr

Gutter og lesing

Vi tilbyr kurs om gutter og lesing. Hvorfor leser ikke gutter like mye som jenter? Vi vet at gutter leser mindre enn før, og at de leser lite skjønnlitteratur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 31.10.2019 3 timer31.10.2019 990 kr

Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsats

Vi tilbyr kurs om en helhetlig leseopplæring hvor leseglede og tidlig innsats er satt i system gir elevene et solid grunnlag for videre læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 21.10.2019 6 timer21.10.2019 1.890 kr
Ålesund Ålesund 02.12.2019 6 timer02.12.2019 1.890 kr

Hvordan jobbe med bekymringsfullt skolefravær

Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær, både på individ- og systemnivå? I dette kurset ser vi på hvordan du kan gi skolen din et løft når det gjelder elever med denne type fravær.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.11.2019 6 timer22.11.2019 1.890 kr

Hvordan undervise matematikk i tråd med de nye kjerneelementene

Hvordan undervise matematikk i tråd med de nye kjerneelementene. I dette kurset ser vi på samtalegrep for å ha en god og fruktbar matematisk dialog i klasserommet. Det vil bli vektlagt hvordan man kan bruke typiske feil elevene gjør på en konstruktiv og læringsfremmende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.11.2019 6 timer07.11.2019 1.890 kr
Bodø Bodø 26.11.2019 6 timer26.11.2019 1.890 kr
Kristiansand Kristiansand 15.10.2019 6 timer15.10.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr

Hvordan utnytte pedagognormen til beste for barna

Endelig er den her - den nye pedagognormen! Dette er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 24.10.2019 6 timer24.10.2019 1.695 kr
Sarpsborg Sarpsborg 6 timer 1.695 kr
Sogndal Sogndal 6 timer 1.695 kr

Inkluderende språkopplæring i praksis

Vi tilbyr kurs om inkluderende språkopplæring i praksis. Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr

Kollegaveiledning - læring og endring i profesjonsfellesskapet

Vi tilbyr kurs om hvordan utnytte skolens kollektive kapasitet for å bedre elevenes læring? Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap er alle skolers mål. I Meld. St. 21 (2016 - 2017) leser vi at dette også er en forutsetning for implementering av fagfornyelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.11.2019 6 timer15.11.2019 1.890 kr

La oss jobbe bedre sammen - samarbeid og læringsledelse

I dette kurset får du med deg nyttige tips og øvelser du kan ta med tilbake til din egen arbeidshverdag, enten du jobber som lærer eller leder på en skole eller i annen utdanningsvirksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.11.2019 6 timer21.11.2019 1.890 kr

Lesing av sammensatte tekster - om å forstå det vi leser

Selv om elevene kan lese, viser blant annet resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing at det ofte er mye de ikke forstår. Gode leseferdigheter er av stor betydning både for elevenes videre læring i skolen og for deres fremtid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 25.09.2019 6 timer25.09.2019 1.890 kr

Lærer uten rettebunker - om relasjonsbygging, fremtidens skole

Lærer uten rettebunker - om relasjonsbygging, fremtidens skole, engasjement og vurdering. Nye læreplaner, nye metoder, dybde og bredde og helt menneske. Hvordan i huleste takle den såkalte «Fremtidens skole», og ikke henge igjen i gamle mønstre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 28.11.2019 6 timer28.11.2019 1.890 kr
Kristiansand Kristiansand 17.10.2019 6 timer17.10.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.10.2019 6 timer24.10.2019 1.890 kr

Ny pedagognorm

Vi tilbyr kurs i ny pedagognorm. Den nye pedagognormen er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis? Kravet om flere pedagoger i barnehagene har vært der lenge, nå er normen vedtatt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.10.2019 6 timer30.10.2019 1.695 kr
Hamar Hamar 06.11.2019 6 timer06.11.2019 1.695 kr
Kristiansand Kristiansand 05.11.2019 6 timer05.11.2019 1.695 kr
Molde Molde 29.10.2019 6 timer29.10.2019 1.695 kr
Oslo Oslo 04.11.2019 6 timer04.11.2019 1.695 kr
Tromsø Tromsø 07.11.2019 6 timer07.11.2019 1.695 kr

Refleksjon i klasserommet og i vurderingssituasjoner

Det er ikke alltid like lett å engasjere alle elevene i klasseromsdiskusjoner. I dette kurset vil vi utforske ulike måter å få flere elever til å engasjere seg og dermed utvikle evnen til refleksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 19.11.2019 3 timer19.11.2019 990 kr

Relasjonskompetanse

Hvem vi er, betyr noe for dem vi er i kontakt med – hver eneste dag. Relasjonene oss voksne i mellom og til barn og foreldre, danner grunnlag for alt pedagogisk arbeid i barnehagen, SFO og småskolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.11.2019 6 timer07.11.2019 1.790 kr
Stavanger Stavanger 06.11.2019 6 timer06.11.2019 1.790 kr
Tromsø Tromsø 05.12.2019 6 timer05.12.2019 1.790 kr

Robuste barn vokser på trær

Barn som vokser opp i Norge i dag lever en beskyttet tilværelse, der «alle» passer på at de ikke utsettes for fare. Er det en sannhet eller en myte at barn som får svømme på dypet og kjenne på frykten for å drukne, får vannskrekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 03.12.2019 4 timer03.12.2019 895 kr
Sarpsborg Sarpsborg 29.10.2019 4 timer29.10.2019 895 kr

Tidlig innsats i leseopplæringen (trinn 1 - 4)

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr

Tidlig tilpasset leseopplæring

Vi tilbyr kurs om tidlig tilpasset leseopplæring. Skal du drive leseopplæring på 1. og 2. trinn? Er du forberedt på en klasse hvor ingen heldigvis er like - men det samtidig gjør at elevene trenger ulik opplæring fra deg? Trenger du tips om hva du kan gjøre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 timer 1.890 kr

Varig atferdsendring hos barn krever atferdsendring hos voksne

Vi tilbyr kurs om atferdsvansker hos barn og ungdom - med vekt på den voksnes rolle i relasjonen. Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i skolen. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge, med vekt på de voksnes rolle i relasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.09.2019 6 timer26.09.2019 1.890 kr
Skien Skien 31.10.2019 6 timer31.10.2019 1.890 kr

VGS: Brettspill i undervisningen

Vi tilbyr kurs i VGS: Brettspill i undervisningen. Med fagfornyelsen 2020 beveger vi oss enda ett skritt vekk fra pugge- og grammatikkskolen. Med dybdelæring som stikkord er målet i stadig større grad at elevene skal mestre språket i praktisk bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.10.2019 3 timer18.10.2019 990 kr

VGS: Hvordan vurdere uten prøver

Målet er at du på denne kursdagen skal få testet ut mange forskjellige didaktiske metoder, og sitte igjen med tre - fire nye verktøy som du kan ta i bruk allerede neste dag i din lærerhverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 01.10.2019 6 timer01.10.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.10.2019 6 timer29.10.2019 1.890 kr

VGS: Relativt moderne fysikkundervisning

Naturfag og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er kompetanser som vil bli enda viktigere i framtida. Likevel er det kun en liten andel elever i norsk skole som virkelig brenner for disse fagene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 30.10.2019 6 timer30.10.2019 1.890 kr

VGS: Skrivemuskler - diagnoser og skrivesperrer

Dette kurset formidler metoder for å få elever med ulike diagnoser og / eller stressrelaterte skrivesperrer til å produsere tekst. Målet er først og fremst å få elevene til å bli mer fortrolige med sin egen skriving, deretter med sikte på å bestå eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.10.2019 6 timer16.10.2019 1.890 kr

VGS: Spillbasert undervisning

Forskjellige typer spill blir vanligere og vanligere, og for de som vokser opp i dag er det helt naturlig å forholde seg til spill. På sett og vis er det å forstå spill en leseferdighet, på samme måte som andre medier man forbruker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.11.2019 6 timer08.11.2019 1.890 kr

VGS: Å arbeide med fagartikler som prosessorientert skriving

Fagartikkelen har i fagfornyelsen kommet inn på alle tre trinn på studieforberedende utdanningsprogram, og det inviteres til prosessorientert skriving i arbeidet med å forberede elevene til videre studier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.11.2019 3 timer26.11.2019 990 kr

Vi er gode nok! - et kurs om identitets- og relasjonsbygging

Fra 2020 skal livsmestring inn på timeplanen som tverrfaglig tema. Da skal lærere ta jobben med å skape robuste barn, og støtte elevenes identitetsutvikling. Det skal gjøres ved å legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner. Elevene skal bli bevisst hvem de er og hvilke kvaliteter de har.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.11.2019 6 timer01.11.2019 1.890 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.11.2019 6 timer29.11.2019 1.890 kr

Økt leseforståelse og bedre skrivekompetanse

Vi tilbyr kurs i økt leseforståelse og bedre skrivekompetanse. Mange elever har store utfordringer innen leseforståelse og tekstskriving, samtidig som lesing og skriving er nøkkelen til et funksjonelt norsk språk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.11.2019 6 timer14.11.2019 1.890 kr