Fagakademiet

Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Hvert år har vi i underkant av 20 000 deltakere på våre kurs, konferanser, fagskole- og høgskolestudier.

Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet og Den norske legeforening.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

«Du må tenke sjæl!» - den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndiggjørende og situasjonstilpasset ledelse.

Sted Dato Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr  

Aldring hos personer med utviklingshemming

Vi tilbyr kurs om aldring hos personer med utviklingshemming. Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming.

Sted Dato Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 1 dag 2.250 kr  

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Vi tilbyr kurs om aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr  
Molde Molde 1 dag 2.650 kr  
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr  

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Vi tilbyr kurs om angst og emosjonelle utfordringer hos barn. Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 kveld 400 kr  
Trondheim Trondheim 1 kveld 400 kr  

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Vi tilbyr kurs i anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg. Målsettingen er å gi deltakerne nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. Det vil bli gruppearbeid, erfaringsutveksling og mye nyttig å få med seg!

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 10.02.2021 2 dager10.02.2021 5.000 kr  

Ansattes ytringsfrihet og forholdet - arbeidsgivers styringsrett

Ytringsfriheten er en fundamental rettighet i vårt samfunn. Dette gjelder også i arbeidslivet. Et ansettelsesforhold reiser likevel ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver - innenfor visse rammer - har krav på den ansattes lojalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr  

Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor

Vi tilbyr kurs i ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor. Formålet med kurset er å gi grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.250 kr  
Drammen Drammen 1 dag 2.350 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.250 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.400 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.350 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr  

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter «underlegger seg» arbeidsgiver.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.750 kr  
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 2.750 kr  
Bodø Bodø 1 dag 2.750 kr  
Drammen Drammen 1 dag 2.750 kr  
Hamar Hamar 1 dag 2.750 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.750 kr  
Molde Molde 1 dag 2.750 kr  
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 1 dag 2.750 kr  
Sandefjord Sandefjord 1 dag 2.750 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.750 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.750 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.750 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.750 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>