Fagakademiet AOF

Fagakademiet AOF tilbyr praksisnær kompetanseutvikling til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Vi ønsker å levere og bidra til kunnskaps- og erfaringsbasert tjenesteutvikling for offentlig sektor.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

«Du må tenke sjæl!» - den coachende lederrollen

Fra å drive med styring og kontroll legges det stadig mer vekt på at lederen må fungere som en veileder, coach og utviklingsagent for sine medarbeidere. Vi snakker om tillitsbasert, myndig-gjørende og situasjonstilpasset ledelse.

Sted Dato Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr  

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Vi tilbyr kurs om aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Bli tryggere og få økt kompetanse i møte med aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr  
Molde Molde 1 dag 2.650 kr  
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr  

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Hvordan forstå og identifisere en demensiell utvikling, og hvilke faglige krav bør man stille for å gi et best mulig omsorgstilbud til eldre personer med utviklingshemming og demens?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 1.500 kr  

Angst og emosjonelle utfordringer hos barn

Vi tilbyr kurs om angst og emosjonelle utfordringer hos barn. Hvordan forstå og møte barns angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole?

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 kveld 400 kr  
Trondheim Trondheim 1 kveld 400 kr  

Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Vi tilbyr kurs om anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg. Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold.

Sted Dato Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 5.000 kr  

Ansattes ytringsfrihet og forholdet - arbeidsgivers styringsrett

Ytringsfriheten er en fundamental rettighet i vårt samfunn. Dette gjelder også i arbeidslivet. Et ansettelsesforhold reiser likevel ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver - innenfor visse rammer - har krav på den ansattes lojalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr  

Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor

Vi tilbyr kurs om ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor. Formålet med kurset er å gi grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.350 kr  
Drammen Drammen 1 dag 2.350 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 2.350 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 2.400 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.350 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr  

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter underlegger seg arbeidsgiver.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag  
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag  
Bodø Bodø 1 dag  
Drammen Drammen 1 dag  
Hamar Hamar 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Molde Molde 1 dag  
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 1 dag  
Sandefjord Sandefjord 1 dag  
Stavanger Stavanger 1 dag  
Tromsø Tromsø 1 dag  
Trondheim Trondheim 1 dag  
Ullensaker Ullensaker 1 dag  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>