Arbeidsgivers styringsrettKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Thon Hotel Vika Atrium
          Oslo, Aker Brygge
Kursadresse: Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.750

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter «underlegger seg» arbeidsgiver.

Dette skjer blant annet ved at arbeidsgiver gir bestemmelser og bruker sin styringsrett som den ansatte må rette seg etter. Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som arbeidsgivers ensidige rett til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være. Styringsretten er imidlertid ikke fri. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hva styringsretten som restkompetanse innebærer. Kurset blir lagt opp svært praktisk, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon underveis.


Kursinnhold:
• Tilnærming til styringsretten som fenomen
• Definisjon og «hjemmel» for styringsretten
• Ensidige beslutninger vs. bedriftsdemokrati og medbestemmelse
• Styringsretten angir arbeidsgivers handlingsrom som restkompetanse
• Styringsretten ved inngåelse av arbeidsforhold
• Kvalifikasjonsprinsippet
• Intervjusituasjonen
• Arbeidsavtalens sentrale betydning

• Styringsretten ved behov for sentrale endringer underveis i arbeidsforholdet
• Endringer av arbeidsoppgaver, ansvar og arbeidssted
• Endringer av arbeidstid
• Styringsretten og kontrolltiltak overfor arbeidstaker
• Bruk av styringsretten i saker om påstått trakassering, sykefravær- og tilrettelegging, skoft, saker om rus, varslingssaker og i saker som gjelder arbeidstakers ytringer i det offentlige rom.
• Styringsretten ved avslutning av arbeidsforholdet - stillingsvernreglene
• Etikk, forsvarlig saksbehandling og saklighet som forutsetning for utøvelse av styringsretten


Foreleser: Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes, privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn. Han har bred erfaring i arbeidsrett: både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans i blant annet arbeidsrett og forvaltningsrett. Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke. Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

Målgruppe for kurset

Ledere på alle nivå, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet. Kurset er beregnet på offentlig ansatte, men særregler for statstjenestemenn behandles ikke.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer fyldig materiell, kaffe og lunsj

Vis flere tilsvarende kurs: