Fagakademiet

Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i kommunal og offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. Hvert år har vi i underkant av 20 000 deltakere på våre kurs, konferanser, fagskole- og høgskolestudier.

Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som er eid av Fagforbundet og Den norske legeforening.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>

Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Vi tilbyr kurs om aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr  

Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor

Vi tilbyr kurs i ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor. Formålet med kurset er å gi grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.250 kr  

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hva styringsretten som restkompetanse innebærer. Kurset blir lagt opp svært praktisk, med rik mulighet til spørsmål og diskusjon underveis.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 2.750 kr  
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.750 kr  

Arbeidsmiljøkonflikter - forebygging, forståelse og håndtering

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljøkonflikter, forebygging, forståelse og håndtering. Formålet med kurset er å gi konkrete og anvendbare kjøreregler og verktøy for å forebygge og håndtere konflikter.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 2.500 kr  
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.500 kr  

Arbeidsmiljøutvalget i arbeid

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er helt unikt i arbeidsmiljømessig sammenheng i det at det er både et rådgivningsorgan og et beslutningsorgan. AMU er et samarbeidsorgan bestående av partene i virksomheten, arbeidsgiver og arbeidstaker, og med faglig bistand.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr  

ART intensivt grunnkurs

Vi tilbyr ART intensivt grunnkurs. Kurset gir bevis for gjennomgått grundig teoretisk innføring og veiledet praktiske øvelser for hvordan systematisk lede egne grupper gjennom sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 03.03.2020 6 dager03.03.2020 14.800 kr  

Aspergers syndrom

Vi tilbyr kurs i aspergers syndrom. Kurset gir innsikt i hva som kan skje i utviklingen fra barn til voksen. Du vil også få forståelse for de vanskene denne diagnosen kan gi og ideer til hva som kan være klokt å gjøre i daglig samhandling med disse personene.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.450 kr  

Assistenter, fagarbeidere i barnehage / skole -Barn som utfordrer

Vi tilbyr kurs for assistenter og fagarbeidere i barnehage og skole - Barn som utfordrer! Dette er et praktisk kurs som veksler mellom forelesing, dialog og gruppearbeid. Etter endt kursdag vil deltakerne kunne observere, ha fleksible tanker om hva ulik adferd kan handle om og ideer til tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>