Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektorKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Ravineveien 15, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.350

Vi tilbyr kurs i ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor. Formålet med kurset er å gi grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten.

Kurset presenterer derfor de reglene som kommer til anvendelse fra det tidspunkt et konkret arbeidsforhold blir etablert gjennom tilsetting, de rettigheter og plikter som gjelder mens arbeidsforholdet består, og de rettsreglene som er aktuelle når et arbeidsforhold skal bringes til opphør. Reglene om kollektiv arbeidsrett (tariffretten) vil ikke bli behandlet. Det vil heller ikke fokuseres på de særlige regler som gjelder i statlig sektor.


Innhold:
Presentasjon av hva som menes med arbeidsrett i kommunal sektor. Forholdet til arbeidsmiljølovens regler og de regler som følger av bl.a. forvaltningsloven om forvaltningsvedtak (enkeltvedtak).

Tilsetting:
• Forberedelsesfasen gjennomgås, jobbeskrivelse og stillingsanalyse
• Utlysningsfasen, skal den utlyses offentlig og hva skal den inneholde og bindingseffekt
• Behandlingsfasen, juridiske saksbehandlingsregler og forholdet til søkerlister og rett til dokumentinnsyn
• Juridiske sider ved intervju og referanseinnhenting
• Valgfasen, hvem velges og hvilke kriterier skal valget baseres på
• Grundig gjennomgang av kvalifikasjonsprinsippet, samt reglene om fortrinnsrett på grunn av overtallighet og for deltidsansatte
• Diskriminering og positiv særbehandling
• Bindende arbeidskontrakter, midlertidige ansettelsesforhold og reglene om prøvetid

Arbeidsgivers styringsrett:
• Styringsrett, begrepets faktiske og rettslige innhold
• Arbeidsgivers adgang til å kontrollere den ansatte
• Lojalitets og lydighetsplikt, ytringsfrihet og varsling
• Reglene om endring i stilling

Opphør av arbeidsforhold:
• Oppsigelser og oppsigelsesvern
• Omorganisering, driftsinnskrenkninger og andre rasjonaliseringstiltak
• Avskjed og suspensjon
• Arbeidsmiljøloven og forvaltningslovens saksbehandlingsregler om oppsigelser,
avskjed og suspensjon
• Tvister i arbeidsforhold


Foreleser: Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes er privatpraktiserende advokat med kontor i Sudeneshavn. Han har i løpet av de siste 10 årene utviklet kurs spesielt tilrettelagt for offentlig sektor. Inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning fungerer og arbeider, er hans styrke. Flere tusen deltakere fra offentlige virksomheter har deltatt på kursene hans, blant annet i forvaltningsrett og arbeidsrett. Han får alltid med meget gode tilbakemeldinger. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte, legger opp til dialog med kursdeltakerne og gjør hele tiden bruk av eksempler i undervisningenen.

Målgruppe for kurset

Ansatte som jobber i nære relasjoner til brukere/ pasienter i helse- og sosialtjeneste, hjemmetjenesten, boligenheter og helseforetak. Sykepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, og øvrige medarbeidere i helseforetak og institusjoner.