Styreforeningen

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no ble etablert i 1997, i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren samme år, og foreningen ble basert på følgende formål:

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge

Vår overordnede visjon er: ” Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy og litteratur innenfor styrearbeidsområdet”.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Ansatt valgt styremedlem - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i ansatt valgt styremedlem for bedrifter. Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Ansattvalgt styremedlem

Vi tilbyr kurs i ansattvalgt styremedlem. Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 28.04.2020 (+3) 1 dag28.04.2020 (+3) fra 5.950 kr  
Bergen Bergen 10.03.2020 (+1) 1 dag10.03.2020 (+1) fra 5.050 kr  
Kristiansand Kristiansand 22.04.2020 1 dag22.04.2020 fra 5.050 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 25.03.2020 (+1) 1 dag25.03.2020 (+1) fra 5.050 kr  
Sola Sola 18.03.2020 (+1) 1 dag18.03.2020 (+1) fra 5.050 kr  
Trondheim Trondheim 03.03.2020 1 dag03.03.2020 fra 5.050 kr  
Ålesund Ålesund 13.05.2020 1 dag13.05.2020 fra 5.050 kr  

Autorisasjonsdag, Autorisasjonsprogram for styremedlemmer (1 dag)

Vi tilbyr intern dag for deltakere i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i regi av Den norsk forening for styremedlemmer. Autorisasjonsdagen er bygget opp omkring en 40 spørsmåls oppgave med emner innen styrearbeid og selskapsforståelse.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 29.03.2020 (+1) 1 dag29.03.2020 (+1) 5.950 kr  
Bergen Bergen 08.03.2020 1 dag08.03.2020 5.950 kr  
Stavanger Stavanger 26.04.2020 1 dag26.04.2020 5.950 kr  

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Vi tilbyr komplett Autorisasjonsprogram for styremedlemmer m/Autorisasjonsbevis. Dette er en svært intensiv weekendsamling der forelesning, gruppeoppgaver, cases, individuelle utfordringer, diskusjoner og quiz brukes for å få maksimal læringseffekt.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 27.03.2020 (+1) 1 helg27.03.2020 (+1) 21.900 kr  
Bergen Bergen 06.03.2020 1 helg06.03.2020 21.900 kr  
Sola Sola 24.04.2020 1 helg24.04.2020 21.900 kr  

Boardlog & profesjonelt styrearbeid

Vi tilbyr kurs i boardLog - profesjonelt styrearbeid (Styreadministrasjonsprogram + kurs) .BoardLog brukerlisens for styreadministrasjon for virksomheten med all aktuell funksjonalitet, inkludert 3 timers komprimert kurs med intensiv opplæring .

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 16.03.2020 (+3) 3 timer16.03.2020 (+3) 12.990 kr  

Corporate Governance

Vi tilbyr kurs i Corporate Governance. Kurset dreier om eierstyring og selskapsledelse, som er den norske oversettelsen av det engelske begrepet "corporate governance".

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 23.03.2020 (+1) 3 time23.03.2020 (+1) 7.950 kr  

Daglig leder og styret

Vi tilbyr kurs i daglig leder og styret. Utgangspunktet for kurset er aksjelovenes bestemmelser i kapittel 6. I tillegg gis det praktiske løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 13.05.2020 1 dag13.05.2020 fra 5.950 kr  
Bergen Bergen 30.04.2020 1 dag30.04.2020 fra 5.950 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 16.06.2020 1 dag16.06.2020 fra 5.950 kr  
Sola Sola 08.06.2020 1 dag08.06.2020 fra 5.950 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag fra 5.950 kr  
Trondheim Trondheim 05.03.2020 1 dag05.03.2020 fra 5.950 kr  
Ålesund Ålesund 05.05.2020 1 dag05.05.2020 fra 5.950 kr  

Daglig leder og styret - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i daglig leder og styret for bedrifter. Utgangspunktet for kurset er aksjelovenes bestemmelser i kapittel 6. I tillegg gis det praktiske løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>