Styreforeningen

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no ble etablert i 1997, i forbindelse med at nye aksjelover ble vedtatt for AS og ASA sommeren samme år, og foreningen ble basert på følgende formål:

Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra til økt kompetanse og profesjonalitet for alle med interesse for styreområdet, dog særskilt for styremedlemmer, ledere og eiere samt virksomheter og organisasjoner i Norge

Vår overordnede visjon er: ” Den norske forening for styremedlemmer – styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på internett, verktøy og litteratur innenfor styrearbeidsområdet”.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Ansatt valgt styremedlem - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i ansatt valgt styremedlem for bedrifter. Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Ansattvalgt styremedlem

Vi tilbyr kurs i ansattvalgt styremedlem. Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 23.10.2019 (+1) 1 dag23.10.2019 (+1) fra 5.050 kr  
Bergen Bergen 19.11.2019 1 dag19.11.2019 fra 5.050 kr  
Hamar Hamar 1 dag fra 5.050 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 5.050 kr  
Molde Molde 10.12.2019 1 dag10.12.2019 fra 5.050 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag fra 5.050 kr  
Sola Sola 10.12.2019 1 dag10.12.2019 fra 5.050 kr  
Trondheim Trondheim 30.10.2019 1 dag30.10.2019 fra 5.050 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag fra 5.050 kr  

Autorisasjonsdag - Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer

Vi tilbyr komplett Autorisasjonsprogram for styremedlemmer m/Autorisasjonsbevis. Dette er en svært intensiv weekendsamling der forelesning, gruppeoppgaver, cases, individuelle utfordringer, diskusjoner og quiz brukes for å få maksimal læringseffekt.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 25.10.2019 (+1) 1 helg25.10.2019 (+1) 21.900 kr  
Bergen Bergen 1 helg 21.900 kr  
Modum Modum 1 helg 21.900 kr  
Sola Sola 29.11.2019 1 helg29.11.2019 21.900 kr  
Stavanger Stavanger 29.11.2019 1 helg29.11.2019 21.900 kr  
Tromsø Tromsø 1 helg 21.900 kr  
Trondheim Trondheim 1 helg 21.900 kr  
Ullensaker Ullensaker 1 helg 21.900 kr  

Autorisasjonsdag, Autorisasjonsprogram for styremedlemmer (1 dag)

Vi tilbyr intern dag for deltakere i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i regi av Den norsk forening for styremedlemmer. Autorisasjonsdagen er bygget opp omkring en 40 spørsmåls oppgave med emner innen styrearbeid og selskapsforståelse.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 28.10.2019 (+1) 1 dag28.10.2019 (+1)  
Skedsmo / Lillestrøm 16.12.2019 1 dag28.10.2019 (+1)

Daglig leder og styret

Vi tilbyr kurs i daglig leder og styret. Utgangspunktet for kurset er aksjelovenes bestemmelser i kapittel 6. I tillegg gis det praktiske løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 22.10.2019 (+1) 1 dag22.10.2019 (+1) fra 5.050 kr  
Bergen Bergen 12.11.2019 1 dag12.11.2019 fra 5.050 kr  
Hamar Hamar 1 dag fra 5.050 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 5.050 kr  
Molde Molde 14.11.2019 1 dag14.11.2019 fra 5.050 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag fra 5.050 kr  
Sola Sola 26.11.2019 1 dag26.11.2019 fra 5.050 kr  
Stavanger Stavanger 26.11.2019 1 dag26.11.2019 fra 5.050 kr  
Trondheim Trondheim 29.10.2019 1 dag29.10.2019 fra 5.050 kr  
Ålesund Ålesund 13.11.2019 1 dag13.11.2019 fra 5.050 kr  

Daglig leder og styret - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i daglig leder og styret for bedrifter. Utgangspunktet for kurset er aksjelovenes bestemmelser i kapittel 6. I tillegg gis det praktiske løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Due diligence prosesser

Vi tilbyr kurs i due diligence prosesser. Formålet med kurset er at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence prosesser i praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 3 timer fra 2.450 kr  

Forhandlingsteknikk i praksis

Vi tilbyr kurs i forhandlingsteknikk i praksis. Formålet med kurset er å få en grundig innføring i forhandlinger som prosess, med vesentlig vekt på å forstå forhandlingssituasjoners ulike utgangspunkt.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 29.10.2019 (+1) 1 dag29.10.2019 (+1) fra 5.050 kr  
Bergen Bergen 24.10.2019 1 dag24.10.2019 fra 5.050 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag fra 5.050 kr  
Stavanger Stavanger 05.12.2019 1 dag05.12.2019 fra 5.050 kr  
Trondheim Trondheim 12.11.2019 1 dag12.11.2019 fra 5.050 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>