Aksjonæravtaler og vedtekter - webinarKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 3 timer
Pris: 6.450

Vi tilbyr webinar om aksjonæravtaler og vedtekter. Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav? Hva bør og kan reguleres i aksjonæravtaler? Mange selskaper registreres med noen få standard vedtekter lastet ned fra nettet.

Innhold:
Vedtektene er selve grunndokumentet for et selskap og det bevisst benyttes til å regulere mange vesentlige forhold mellom eiere, og legge føringer for skiller mellom eiersaker, styresaker og driftsmessige forhold - for å nevne noe. Aksjonæravtaler har langt flere begrensninger, med kan bevisst benyttes hensiktsmessig for å regulere ulike forhold som man kanskje ikke ønsker å "kringkaste" gjennom offentlig tilgjengelige vedtekter.

På områdene: vedtekter og aksjonæravtaler er vår erfaring at svært mange burde og skulle gjort en grundigere "jobb". Kursdagen retter seg mot eiere, stiftere, styremedlemmer og andre med interesse for vedtektenes mulige omfattende og grunnleggende funksjon i forhold til å legge de avgjørende føringer for selskapet.

Agenda:
• Om vedtekter, aksjonær- og partneravtaler
• Eier / deltaker / partner / deleier med ulike eierandeler
• Hva bør hensyntas hvor og hvorfor - hovedtrekk
• Hva kan reguleres i selskapets vedtekter
• Lovmessige minimumskrav til vedtekter / deltakeravtaler
• Hva kan ikke fritt avtales og hvorfor
• Hva bør / bør ikke legges i off. tilgjengelige vedtekter
• Når bør forhold heller formaliseres i aksjonæravtale
• Hvilken rolle har hvem, hvilken rolle ønsker hvem å ha
• Styremedlem / styreleder / nestleder / observatør

• Styresammensetting, begrensninger i styrets rolle
• Styrehonorar, styrevalg og interessehensyn
• Daglig leder eller ledende ansatt rolle ut over eierskap
• Representasjon, signaturrett, andre viktige rettigheter
• Forkjøpsrett til aksjer / andeler og overtakelsesmodeller
• Aksjeklasser og stemmerettsbegrensninger
• Andre styrende og vesentlige dokumenter
• Uklarheter, uenighet og konflikter
• Exit-løsninger når eieravtalenes intensjoner svikter

Du kan også få kurset mer skreddersydd med kvalitativ gjennomgang av eksiterende vedtekter og aksjonæravtaler - opp mot mest hensiktsmessige fremover. Da må vi i forkant avtale hva som må gjøres ekstra fra vår side i forkant av kurset.

I tillegg får du:
• Sjekklister for gjennomgang og etablering av vedtekter
• Sjekklister for gjennomgang og etablering av aksjonæravtale
• Dokumentmaler

Link til kurset:
kl 11:00 dagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post(at)styreforeningen.no / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt.

Kursdagen:
Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis.

Avslutningsvis i kurset:
Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.

Målgruppe for kurset:
Eiere, gründere, daglig leder, styreleder, styremedlem eller andre som er interessert i å lære mer om hva som kan formaliseres i vedtektsform, hvordan aksjonæravtaler kan benyttes og som vil ha en rekke eksempler på disse formelle dokumentene.

Kursmateriell:
Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker på kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter. Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken.