Kurs i styrearbeid

I kategorien styrearbeid finner du kurs og opplæring for styrearbeid i hele landet. Lover og regler for styrevirksomhet endrer seg stadig ved for eksempel nye regnskapsregler, ny aksjelov osv. Kursing innen styrearbeide gir kjennskap til det ansvar og forpliktelser som påhviler styremedlemmer. Målgruppe for slike kurs er gjerne styremedlemmer (også potensielle), daglige ledere, økonomiansvarlige og andre med interesse for styrearbeid. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Ansattes ytringsfrihet og forholdet - arbeidsgivers styringsrett

Ytringsfriheten er en fundamental rettighet i vårt samfunn. Dette gjelder også i arbeidslivet. Et ansettelsesforhold reiser likevel ytringsfrihetsspørsmål fordi arbeidsgiver - innenfor visse rammer - har krav på den ansattes lojalitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter underlegger seg arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag
Bodø Bodø 1 dag
Drammen Drammen 1 dag
Hamar Hamar 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Molde Molde 1 dag
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 1 dag
Sandefjord Sandefjord 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag
Ullensaker Ullensaker 1 dag

Arbeidsgivers styringsrett - praktisk vinkling og analyse av rett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett, praktisk vinkling og analyse av rett. Kurset skal gi innsikt i og forståelse for hva styringsretten omfatter og innebærer. Kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis skal gjøre deltakerne kjent med hvor grensene for styringsretten går.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Arbeidsgivers styringsrett vs ansattes ytringsfrihet

Vi tilbyr kurs om arbeidsgivers styringsrett vs ansattes ytringsfrihet. Arbeidsgivers styringsrett med særlig fokus på arbeidstakers ytringsfrihet vs lojalitetsplikt også sett i lys av økende bruk av sosiale medier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandefjord Sandefjord 1 dag 2.350 kr

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten - nettkurs

Vi tilbyr videokonferanse om hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten. I samarbeid med Studiesenteret tilbyr vi kurset via to-veis lyd / bilde. Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 1.500 kr

Styringsrett vs ytringsfrihet

Vi tilbyr kurs i styringsrett vs ytringsfrihet. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Innholdsmessig vil kurset særlig fokusere på styringsretten holdt opp mot arbeidstakers ytringsfrihet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 2.150 kr

Økonomi for styrere i barnehage

Vi tilbyr kurs om økonomi for styrere i barnehage - økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer. Vi ønsker med dette kurset å gjøre temaet økonomi forståelig for styrere og andre barnehageansatte som ikke er økonomer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.650 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr

1-dags Intensiv-seminar i Styrearbeid

Vi tilbyr 1-dags intensivkurs i Styrearbeid. God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å utøve sitt styrearbeid på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 5.750 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 5.750 kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 1 dag 5.750 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.750 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 5.750 kr

Intensivkurs i Styrearbeid

Vi tilbyr intensivkurs i Styrearbeid. Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.750 pr mod kr
Bodø Bodø 1 dag 5.750 pr mod kr
Oslo, Aker brygge Oslo, Aker brygge 1 dag 5.750 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.750 pr mod kr
Tromsø Tromsø 1 dag 5.750 pr mod kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.750 pr mod kr
Ålesund Ålesund 1 dag 5.750 pr mod kr

Intensivkurs i Styrearbeid - Teams

Vi tilbyr intensivkurs i Styrearbeid. God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å utøve sitt styrearbeid på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 5.750 kr

iStyrelsens webkurs i Styrearbeid

Vi tilbyr iStyrelsens webkurs i Styrearbeid. Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 5.750 kr

Profesjonell Styreledelse i Praksis - webinar

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse. I nåværende Korona-tider vil det bli lagt særlig vekt på effektiv styreledelse

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.800 kr

Strategi for Styremedlemmer

Vi tilbyr kurs i strategi for styremedlemmer. Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 5.750 kr
Oslo, Aker brygge Oslo, Aker brygge 3 timer 5.750 kr

Strategi for Styremedlemmer - Teams

Vi tilbyr kurs i strategi for styremedlemmer via Teams. Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 5.750 kr

Styrearbeid i et nøtteskall - Web-kurs

Vi tilbyr web-kurs i Styrearbeid i et nøtteskall. Webkurset «Styrearbeid i et nøtteskall» er iStyrelsens grunnleggende styreopplæring på nett, trinn 1. Her gjennomgås maler med bl.a. forslag til en innholdsfortegnelse i en operativ arbeidsbok, som kan etableres i word på din egen pc.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer med to 10 minutters pauser 5.750 kr

StyreModul 1-4 - Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

Vi tilbyr grunnleggende styreopplæring. Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse. StyreModul 1 har blitt gjennomført over hele Norge gjennom mer enn 10 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 25.000 kr
Bodø Bodø 4 dager 25.000 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 25.000 kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 23.08.2022 4 dager23.08.2022 25.000 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 25.000 kr
Tromsø Tromsø 4 dager 25.000 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 25.000 kr
Ålesund Ålesund 4 dager 25.000 kr

StyreModul1 nr 1 - Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

Vi tilbyr styreModul1 nr 1 - Sertifiseringsprogram i Styrearbeid. StyreModul 1 er iStyrelsen sin grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styreseminarer, som sammen med avsluttende testdag utgjør Sertifiseringsprogrammet i styrearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.750 pr dag kr
Bodø Bodø 1 dag 5.750 pr dag kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 5.750 pr dag kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 23.08.2022 1 dag23.08.2022 7500 pr dag kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.750 pr dag kr
Tromsø Tromsø 1 dag 5.750 pr dag kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.750 pr dag kr
Ålesund Ålesund 1 dag 5.750 pr dag kr

StyreModul1 nr 2 - Styrerollen og menneskene i styret

Vi tilbyr styreModul1 nr 2 - Sertifiseringsprogram i Styrearbeid. StyreModul 1 er iStyrelsen sin grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styreseminarer, som sammen med avsluttende testdag utgjør Sertifiseringsprogrammet i styrearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7500 pr dag kr
Bodø Bodø 1 dag 7500 pr dag kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7500 pr dag kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 24.08.2022 1 dag24.08.2022 7500 pr dag kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7500 pr dag kr
Tromsø Tromsø 1 dag 7500 pr dag kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7500 pr dag kr
Ålesund Ålesund 1 dag 7500 pr dag kr

StyreModul1 nr 3 - Strategi

Vi tilbyr Styreseminar 3 i StyreModul1 grunnleggende styreopplæring. Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse. StyreModul 1 har blitt gjennomført over hele Norge gjennom mer enn 10 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7500 pr dag kr
Bodø Bodø 1 dag 7500 pr dag kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7500 pr dag kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 25.08.2022 1 dag25.08.2022 7500 pr dag kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7500 pr dag kr
Tromsø Tromsø 1 dag 7500 pr dag kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7500 pr dag kr
Ålesund Ålesund 1 dag 7500 pr dag kr

StyreModul1 nr 4 - Økonomi for Styremedlemmer

Vi tilbyr Styreseminar 4 i StyreModul1 grunnleggende styreopplæring. Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse. StyreModul 1 har blitt gjennomført over hele Norge gjennom mer enn 10 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 7500 pr dag kr
Bodø Bodø 4 dager 7500 pr dag kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 7500 pr dag kr
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 26.08.2022 1 dag26.08.2022 7500 pr dag kr
Stavanger Stavanger 4 dager 7500 pr dag kr
Tromsø Tromsø 4 dager 7500 pr dag kr
Trondheim Trondheim 4 dager 7500 pr dag kr
Ålesund Ålesund 4 dager 7500 pr dag kr

Styret og daglig leder

Et godt samspill mellom styret og daglig leder er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å håndtere samspillet på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Akerbrygge Oslo, Akerbrygge 1 dag 5.750 pr mod 20.000 pr pk kr

Videregående styreprogram av internasjonalt format

Vi tilbyr videregående styreprogram av internasjonal. Gjennomført sertifiseringsprogram i grunnopplæringen, kvalifiserer for opptak i det videregående styreprogrammet Board Performance Program som er utviklet i Norge, og er et av Skandinavias fremste videregående opplæringsprogrammer i styrearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Brygge Oslo, Aker Brygge 08.09.2022 3 ganger à 2 dager08.09.2022 79.000 kr

Økonomi for Styremedlemmer

Dette seminaret har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte. Seminaret kan tas som et enkelt kurs eller inngå i grunnutdanningen StyreModul 1 som leder frem til Kvalifisert Styrekandidat iStyrelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker brygge Oslo, Aker brygge 5 timer 5.750 kr

Økonomi for Styremedlemmer - Teams

Vi tilbyr Økonomi for Styremedlemmer. Dette kurset har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 5.750 kr

Styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat

Vi tilbyr kurs i styrekompetanse – bli sertifisert styrekandidat. Hva betyr det å sitte i et styre, hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder? Et styre skal fungere som en ressurs, det å ha riktig kompetanse, prioritere de riktige oppgavene er avgjørende for å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 01.11.2022 3 dager01.11.2022 fra 8.100 kr

Styrekurs for daglig leder og styremedlemmer

Vi tilbyr styrekurs for daglig leder og styremedlemmer. Kurset tar for seg den kronologiske rekkefølgen i styrearbeidet, ansvar og oppgaver for daglig leder og styret, styresammensetning, styrehonorar, styreansvar og styreforsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 4.500 kr

A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 26.08.2022 (+3) 2 dager26.08.2022 (+3) fra 7.500 kr

A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem - nettkurs

Helt siden år 2000 har ISO 9000-standarden lagt opp til en prosessbasert tankegang som en av kvalitetsprinsippene. Svært mange selskap har tatt steget fra et dokument basert og prosedyretungt system til et prosessbasert styringssystem der alle oppgaver er visualisert ved hjelp av flytdiagrammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 27.08.2022 (+3) 2 dager27.08.2022 (+3) fra 7.500 kr

A5.3 Prosesskartlegging - nettkurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 28.09.2022 (+2) 2 dager28.09.2022 (+2) fra 8.775 kr

Styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper

Vi tilbyr styrekurs om styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper. Sitter du i styre, eller ønsker du kanskje å sitte i ett styre en gang. Men har lite erfaring innenfor styrearbeid? Da er dette kurset absolutt noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 6.500 kr
Bergen Bergen 1 dag 6.500 kr
Bodø Bodø 1 dag 6.500 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 6.500 kr
Lillehammer Lillehammer 1 dag 6.500 kr
Oslo Oslo 1 dag 6.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 1 dag 6.500 kr
Skien Skien 1 dag 6.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 6.500 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 1 dag 6.500 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 6.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.500 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 6.500 kr

Styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt styrekurs om styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper. Sitter du i styre, eller ønsker du kanskje å sitte i ett styre en gang. Men har lite erfaring innenfor styrearbeid? Da er dette kurset absolutt noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

 |  1 2   |  Neste side >>


Område

Kategorier