Sticos AS utvikler et bredt spekter av kurs innen regnskap, lønn og personal, både for deg som er nybegynner, og for deg som trenger oppdatering. Vi bringer regelverket ned på et praktisk og anvendbart nivå.

Vi har kurs i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim, og tilbyr nå også E-kurs som du kan ta via nett når det passer deg.

Vi holder også bedriftsinterne kurs. Ta gjerne kontakt!


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   |  Neste side >>

Nettkurs: Aksjer

Når et regnskapspliktig foretak investerer i aksjer er det flere vurderinger som må gjøres for å få en riktig regnskapsmessig behandling. Kurset gir en veiledning for hva man må ta stilling til.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: A-melding

Rapportering av lønn via A-melding er en viktig funksjon for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Når de opplysningspliktige skal sende inn opplysninger for inntektsmottaker er det flere vurderinger som skal gjøres for å få en riktig innrapportering.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: Anleggskontrakter og prosjektregnskap

Prosjektregnskap er et nyttig verktøy, enten man er lovpålagt utarbeidelse av prosjektregnskap eller ikke. Dette kurset tar for seg regelverket knyttet til anleggskontrakter og hvilke innregningsmetoder som brukes for presentasjon av prosjekt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1720 kr  

Nettkurs: Anleggsmidler - Nedskrivningsbehov

For alle anleggsmidler må det vurderes om det er behov for nedskrivning. Anleggsmidler omfatter både driftsmidler, immaterielle eiendeler, utsatt skattefordel, aksjer og fordringer.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: Arbeidsavtale

Når det ansettes en ny arbeidstaker er det siste leddet i prosessen å utarbeide en arbeidsavtale. Det er arbeidsavtalen som er førende for hva man har blitt enige om skal gjelde for arbeidsforholdet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er et område som vi opplever at mange arbeidsgivere har spørsmål rundt, både når det gjelder hva som skal være med i avgiftsgrunnlaget, og ikke minst spørsmål rundt valg av sone, spesielt når det gjelder underenheter og ambulerende virksomheter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1380 kr  

Nettkurs: Arbeidsgiverperioden

Hvordan kan arbeidsgiver sikre at han ikke betaler mer lønn under sykefravær enn han er nødt til? Vi går gjennom de viktigste reglene omkring arbeidsgiverperioden. Praktiske eksempler ved bruk av kalkulator for beregning av arbeidsgiverperioden.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 0 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   |  Neste side >>