Kurs i styrearbeid i Sør-Trøndelag

I kategorien styrearbeid finner du kurs og opplæring for styrearbeid i hele landet. Lover og regler for styrevirksomhet endrer seg stadig ved for eksempel nye regnskapsregler, ny aksjelov osv. Kursing innen styrearbeide gir kjennskap til det ansvar og forpliktelser som påhviler styremedlemmer. Målgruppe for slike kurs er gjerne styremedlemmer (også potensielle), daglige ledere, økonomiansvarlige og andre med interesse for styrearbeid. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Gjennom dette kursets praktiske vinkling og analyse av relevant rettspraksis vil du bli kjent med hvor grensene for styringsretten går. Et ansettelsesforhold innebærer at arbeidstaker på mange måter underlegger seg arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag

Økonomi for styrere i barnehage

Vi tilbyr kurs om økonomi for styrere i barnehage - økonomiplanlegging og -styring for ikke-økonomer. Vi ønsker med dette kurset å gjøre temaet økonomi forståelig for styrere og andre barnehageansatte som ikke er økonomer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr

Styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper

Vi tilbyr styrekurs om styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper. Sitter du i styre, eller ønsker du kanskje å sitte i ett styre en gang. Men har lite erfaring innenfor styrearbeid? Da er dette kurset absolutt noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 6.500 kr

Styresertifiseringsprogram 2.0 versjon 2023

Vi tilbyr styresertifiseringsprogram 2.0 versjon 2023. Deltakerne som gjennomfører IBUs styresertifiseringsprogram 2.0 i år mottar kompetansebeviset som «Sertifisert StyreMedlem 2023».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 12500 kr

Arbeidsgivers styringsrett

Vi tilbyr kurs om arbeidsgivers styringsrett. Lær hva arbeidsgivers styringsrett er, og hvilket handlingsrom du har som leder. Hva kan du gjøre ved endring av arbeidsavtale? Hva er arbeidsgivers styringsrett rundt omplassering og hvilket rettigheter er gjeldene ved endring av arbeidssted?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 10.495 kr

Aksjonæravtaler og vedtekter - webinar

Vi tilbyr webinar om aksjonæravtaler og vedtekter. Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav? Hva bør og kan reguleres i aksjonæravtaler? Mange selskaper registreres med noen få standard vedtekter lastet ned fra nettet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Ansattvalgt styremedlem - webinar

Vi tilbyr kurs om ansattvalgt styremedlem som webinar. Kurset bygger på aksjelovens, allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer. Kurset er levert til over 15.000 deltakere, og avholdes jevnlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 (+6) 3 timer15.05.2024 (+6) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 10.06.2024 3 timer 10.06.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 27.08.2024 3 timer 27.08.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 10.09.2024 3 timer 10.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 15.10.2024 3 timer 15.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 13.11.2024 3 timer 13.11.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 timer 04.12.2024 6.450 kr

Bærekraft - fra ord til handling - webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft - fra ord til handling som webinar. Formålet med kurset er å gi en oversikt over de viktigste elementene man bør fokusere på for å utnytte muligheter og tilfredsstille de krav og reguleringer som er og som kommer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 time07.06.2024 2.750 kr

Bærekraft - fra plikt til lønnsom butikk - webinar

Vi tilbyr webinar om bærekraft - fra plikt til lønnsom butikk. Målet er å gi ledere, styremedlemmer og bærekraftsansvarlige starthjelp til å identifisere og utnytte de mulighetene for økt lønnsomhet som ligger i økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, i egen forretningsutvikling og innovasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.04.2024 (+1) 3 timer29.04.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 3 timer 11.06.2024 6.450 kr

Bærekraft strategisk fokus i styrerommet - webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft strategisk fokus i styrerommet som webinar. Hvordan kan vi bidra til å sikre at virksomheten vi er ansvarlig for har nok fokus på bærekraft og samfunnsansvar?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.08.2024 (+1) 3 timer29.08.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.11.2024 3 timer 12.11.2024 6.450 kr

Bærekraftsrapportering i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om bærekraftsrapportering i praksis. Få oversikt over hvilke verktøy, standarder og metoder som finnes innen rapportering av bærekraft og dermed inspirasjon til å komme i gang med rapporteringen i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2024 (+3) 3 timer19.06.2024 (+3) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 timer 23.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 28.10.2024 3 timer 28.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 02.12.2024 3 timer 02.12.2024 6.450 kr

Canvas del 2: verdiløftet i canvas konseptet - webinar

Vi tilbyr webinar om Canvas del 2: verdiløftet i canvas konseptet. Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sine enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, omstilling, strategi- og forretningsutvikling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Company Management - the board of directors - online

We provide digital course about company management - the board of directors. A 3 hours - Teams / Zoom - live courses with Styreforeningen.no with one of our higly competent board consultants. Interactive assignment / group assignment is included in the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 hours 6.450 kr

Corporate Governance, eierstyring og selskapsledelse - webinar

Vi tilbyr webinar om Corporate Governance, eierstyring og selskapsledelse. Corporate Governance dreier seg om eierstyring og selskapsledelse, som er den norske oversettelsen og bygger på norsk anbefaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Daglig leder og styret - webinar

Vi tilbyr kurs om daglig leder og styret som webinar. Hvem har ansvar for hva? Hvilke oppgaver er et fellesansvar for styret og daglig leder? Hvordan skal reglene om daglig leders rapportering til styret og "logging" av selskapets situasjon løpende tolkes og utøves?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 (+5) 3 timer30.04.2024 (+5) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 3 timer 27.05.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 3 timer 17.06.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 25.09.2024 3 timer 25.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.10.2024 3 timer 23.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 11.12.2024 3 timer 11.12.2024 6.450 kr

Daglig leders ansettelsesavtale, stillingsvern, særregler webinar

Vi tilbyr webinar om daglig leders ansettelsesavtale, stillingsvern og særregler. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 (+2) 1 time23.05.2024 (+2) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 17.09.2024 1 time 17.09.2024 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 20.11.2024 1 time 20.11.2024 2.750 kr

Daglig leders rapport til styret - webinar

Vi tilbyr webinar om daglig leders rapport til styret. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 1 time07.05.2024 2.750 kr

Det handlingsorienterte styret - webinar

Vi tilbyr kurs om det handlingsorienterte styret som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.09.2024 1 time26.09.2024 2.750 kr

Det strategisk fokuserte styret - webinar

Vi tilbyr kurs om det strategisk fokuserte styret som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.08.2024 1 time23.08.2024 2.750 kr

Digital strategi i styrerommet - webinar

Vi tilbyr webinar om digital strategi i styrerommet. Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Digitalt styrearbeid i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om digitalt styrearbeid i praksis som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 time05.06.2024 2.750 kr

Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter - webinar

Vi tilbyr webinar om effektiv drift i små og mellomstore virksomheter. Lær mer om både strategisk utvikling og hvorfor det kan være viktig å ha en solid «grunnmur» og hvordan denne kan øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig i.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Eieravklaringer, eierroller og praktisk eierdirektiv - webinar

Vi tilbyr webinar om eieravklaringer, eierroller og praktisk eierdirektiv. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 (+1) 1 time14.05.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 08.10.2024 1 time 08.10.2024 2.750 kr

Eierstyring og eierdirektiv i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om eierstyring og eierdirektiv i praksis for styreledere, styremedlemmer og bedriftseiere. Hva vil egentlig eierne med sitt eierskap? Hva gjør dem inspirert til å beholde eierskapet og investere over tid?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Fremtidsfullmakt - webinar

Vi tilbyr kurs om fremtidsfullmakt som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 (+1) 1 time25.04.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 13.06.2024 1 time 13.06.2024 2.750 kr

Generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd - webinar

Vi tilbyr generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd som webinar. Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Generalforsamlinger - en komprimert guide - webinar

Vi tilbyr webinar om generalforsamlinger - en komprimert guide. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Generasjonsskifter; varianter & fremtidsfullmakter - webinar

Vi tilbyr webinar om generasjonsskifter: varianter & fremtidsfullmakter. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres. Kurset vil gi deg en og innføring i både grunnleggende arve- og selskapsrett som har relevans til generasjonsskifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger - webinar

Vi tilbyr webinar om gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger. I mange konsern og kjeder med gjennomgående helhetlig eierskap, eller med betydelig eierskap eller «bestemmende innflytelse» (lovens begrep) i selskapsstrukturen, så kan gjennomgående styrestruktur være hensiktsmessig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Handleplikt og krisehåndtering for styret - webinar

Vi tilbyr kurs om handleplikt og krisehåndtering for styret som webinar. Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene om styrets ansvar for at: selskapet til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og er rustet for forsvarlig drift. Dette er et praktisk kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Hvordan posisjonere seg best mulig for styreverv - webinar

Vi tilbyr webinar om hvordan posisjonere seg best mulig for styreverv. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2024 (+1) 1 time08.05.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 time 05.06.2024 2.750 kr

Hvorfor bør du som eier ha eksterne medlemmer i styret - webinar

Vi tilbyr webinar om hvorfor bør du som eier ha eksterne medlemmer i styret. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2024 1 time20.08.2024 2.750 kr

Info webinar - dCompany automatisering av selskapsrettslige

Vi tilbyr gratis info webinar om dCompany - automatisering av selskapsrettslige prosesser. dCompany representerer fremtidens faktiske muligheter for automatisering av selskapsrettslige prosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter Gratis kr

Info webinar - om styrekonsulenten en ny ressurs for virksomheten

Vi tilbyr gratis info webinar om styrekonsulenten - en ny ressurs for virksomheten. Styrekonsulent er i utgangspunktet en rolle og en betegnelse vi i Styreforeningen har innført for ca. 20 år tilbake.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter Gratis kr

KPI Nøkkelindikatorer for virksomheten - webinar

Vi tilbyr kurs om KPI Nøkkelindikatorer for virksomheten som webinar. Dette er et viktig kurs for styremedlemmer og daglig ledere som vil lære hvor virkningsfulle KPI-er kan være for å styre organisasjonen i rett retning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Lær mer om styrenettverksgruppene - webinar

Vi tilbyr frokost-webinar om styrenettverksgruppene. Hensikten med deltakelse i styrenettverksgrupper er kontinuerlig kompetanseutvikling innen praktisk, verdiskapende styrearbeid og nettverksbygging blant personer engasjert i eierstyring og selskapsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 1 time24.04.2024 Gratis kr

Omstilling og innovasjon i styrerom - webinar

Vi tilbyr kurs om omstilling og innovasjon i styrerom som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.11.2024 1 time11.11.2024 2.750 kr

Onboarding av nye styremedlemmer - webinar

Vi tilbyr webinar om onboarding av nye styremedlemmer. Er du ny som styremedlem? Er du nyvalgt ansattvalgt styremedlem, har du startet for deg selv, og er i "ditt eget styre", har du blitt valgt inn av eiere, er kandidat via en valgkomite?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Permittering, en innføring for styremedlemmer - webinar

Vi tilbyr kurs om permittering, en innføring for styremedlemmer som webinar. Uventede situasjoner kan oppstå, som for eksempel bortfall av ordretilgang, stans i maskiner, streik eller ulykke. I slike situasjoner kan det være nødvendig å redusere lønnskostnadene for en periode.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Profesjonelt styrearbeid - webinar

Vi tilbyr kurs om profesjonelt styrearbeid som webinar. Profesjonelt styrearbeid kombinerer det vesentlige regelverket med praktiske problemstillinger og avklaringer opp mot virkelighetens utfordringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2024 (+2) 3 timer22.05.2024 (+2) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 3 timer 22.08.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 06.11.2024 3 timer 06.11.2024 6.450 kr

Protokoll & referat - webinar

Vi tilbyr kurs om protokoll & referat som webinar. Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell, tips og råd. Dette nettkurset tar utgangspunkt i aksjelovens § 6-29 om protokoller samt andre sentrale bestemmelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 1 time11.06.2024 2.750 kr

Regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret - webinar

Vi tilbyr kurs om regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret som webinar. Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapsmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.05.2024 (+6) 3 timer16.05.2024 (+6) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 13.06.2024 3 timer 13.06.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 3 timer 22.08.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 3 timer 12.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 24.10.2024 3 timer 24.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 3 timer 14.11.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 3 timer 12.12.2024 6.450 kr

Retningslinjer for virksomheten i aksjeloven § 6-12 - webinar

Vi tilbyr kurs om retningslinjer for virksomheten i aksjeloven § 6-12 som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.06.2024 (+2) 1 time04.06.2024 (+2) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 1 time 12.09.2024 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 03.12.2024 1 time 03.12.2024 2.750 kr

Risiko og muligheter med immaterielle eiendeler (IP) - webinar

Vi tilbyr webinar om risiko og muligheter med immaterielle eiendeler (IP). Planlegg for vekst ved strategisk bruk av immaterielle eiendeler. Hva det verdiskapende styret bør vite. Visste du at så mye som 90% av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter

Stiftelsen; der kapitalen eier seg selv - webinar

Vi tilbyr webinar om stiftelsen: der kapitalen eier seg selv. Vil du lære mer om stiftelser? Hvordan de bygges opp, organiseres og styres? Hva som kjennetegner ulike stiftelser, herunder næringsdrivende stiftelser vi finner flere og flere av "på topp" i internasjonale konsern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Styreanalyse og styreevaluering - webinar

Vi tilbyr kurs om styreanalyse og styreevaluering som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 06.06.2024 (+1) 1 time06.06.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 09.10.2024 1 time 09.10.2024 2.750 kr

Styrearbeid i datterselskaper i konsern - webinar

Vi tilbyr kurs om styrearbeid i datterselskaper i konsern som webinar. Styrearbeidet i datterselskaper i et konsern kan by på spesielle utfordringer i forhold til aksjeloven, f. eks når det gjelder ansvarsforhold og hovedarbeidsoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.08.2024 (+1) 3 timer26.08.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 3 timer 14.10.2024 6.450 kr

Styrehonorar - forventningsavklaring, honorarmodeller - webinar

Vi tilbyr webinar om styrehonorar - forventningsavklaring, honorarmodeller og avtale. Et spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Styreinstruksen i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om styreinstruksen i praksis. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 1 time07.05.2024 2.750 kr

Styreleder og styreledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse for bedrifter. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Styreleder og styreledelse - webinar

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse som webinar. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.06.2024 (+2) 3 timer03.06.2024 (+2) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 08.10.2024 3 timer 08.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 timer 04.12.2024 6.450 kr

Styremedlem i interkommunalt selskap - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i interkommunalt selskap. Et spesialkurs for deg som er styremedlem i interkommunalt selskap. Interkommunale selskap (IKS) har minst to kommuner eller fylkeskommuner som deltakere / eiere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styremedlem i kommunalt foretak - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i kommunalt foretak. Et kommunalt foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Kommunestyret vedtar opprettelsen og setter mål og resultatkrav til det kommunale foretaket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap. Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styreplan & årshjul i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om styreplan & årshjul i praksis som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 1 time11.06.2024 2.750 kr

Styrerekruttering, CV og styredatabase - webinar

Vi tilbyr kurs om styrerekruttering, CV og styredatabase som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 time23.05.2024 2.750 kr

Styresekretæren - saksgang og dokumentasjon - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om styresekretæren - saksgang og dokumentasjon for bedrifter. Kurset handler om saksgang og dokumentasjon for styresekretæren, og gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Styresekretæren - saksgang og dokumentasjon - webinar

Vi tilbyr webinar om styresekretæren - saksgang og dokumentasjon. Kurset handler om saksgang og dokumentasjon for styresekretæren, og gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 (+2) 3 timer15.05.2024 (+2) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 3 timer 09.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 02.12.2024 3 timer 02.12.2024 6.450 kr

Valgkomite, valgstyre og valgprosesser - webinar

Vi tilbyr webinar om valgkomite, valgstyre og valgprosesser. Et 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Vedtektene de viktige formelle forankringer for selskapet webinar

Vi tilbyr kurs om vedtektene - de viktige formelle forankringer for selskapet som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2024 (+1) 1 time08.05.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 1 time 14.11.2024 2.750 kr

Bli styrekandidat - kvalifiseringsprogram, bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i å bli styrekandidat - kvalifiseringsprogram for bedrifter. Det er mange selskaper og virksomheter som ønsker en ekstern styreleder eller styremedlem. Du kan bli lønnet styreleder eller styremedlem, og bidra med din kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Profesjonelt styrearbeid - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i profesjonelt styrearbeid. Kurset består av fire studieenheter som tar for seg alle roller i et styre. Uavhengig av hvilken rolle du har i et styre er det viktig å kjenne alle rollene og ansvaret som følger med rollen for å forstå helheten i styrearbeidet:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca 20 timer 6.900 kr

Grunnkurs i likviditetsstyring - digitalt

Vi tilbyr digitalt grunnkurs i likviditetsstyring. Likviditet er oljen i maskineriet til en bedrift, og med dårlig likviditet stopper det hele opp. For god kontroll og styring av bedriftens likviditet er det en del kjøreregler som må iverksettes og etterfølges.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer og 10 minutter fra 375 kr

Kurs i økonomistyring for daglig leder - digitalt

Vi tilbyr digitalt kurs i økonomistyring for daglig leder. Selv om både regnskap og likviditet er viktige ting å ha kontroll på, må du som daglig leder se hele bildet. Å styre en bedrift er en omfattende oppgave, men den er ikke uhåndterlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time og 50 minutter fra 375 kr

Lynkurs i styreansvar - digitalt

Vi tilbyr lynkurs i styreansvar som digitalt kurs. En rolle som styremedlem innebærer ansvar, og du kan pådra deg en erstatningsplikt om du opptrer uaktsomt. I kurset blir du kjent med når slikt ansvar kan oppstå og hvordan du kan forebygge ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter fra 375 kr

Prediktiv modellering - digitalt

Vi tilbyr digital undervisning i prediktiv modellering. Å styre en virksomhet og ta beslutninger uten å ta hensyn til hvordan vi tror fremtiden vil bli - er som å styre en bil ved å kun se i bakspeilet på landskapet og veien vi har passert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time fra 375 kr

Styresammensetning og arbeidsform - digitalt

Vi tilbyr digitalt kurs om styresammensetning og arbeidsform. Styret i et selskap er et besluttende organ. Alle medlemmene har et stort ansvar, og dette ansvaret blir ikke mindre når bærekraft blir en stadig viktigere del av virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter fra 375 kr

Verktøykasse for økonomistyring i din bedrift - digitalt

Vi tilbyr digitalt kurs om verktøykasse for økonomistyring i din bedrift. I en jungel av informasjon er det ofte vanskelig å skille ut det som er viktig. Dette kurset lærer deg om de viktigste verktøyene du kan bruke til å styre din bedrift - dag for dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 375 kr

Ansattvalgt i styret - digitalt

Dette kurset gir deg en god innføring i hva rollen som ansattvalgt styremedlem innebærer, samt grunnleggende informasjon om hva som er godt og hensiktsmessig styrearbeid. Kurset gir praktiske verktøy, maler og tips som kursdeltakerne umiddelbart kan ta i bruk for å lykkes i rollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2024 2 dager19.06.2024 8 900 kr

Strategiarbeid i styret - hvordan lykkes?

Dette kurset gir deltakerne en grundig forståelse av strategiarbeid i styret og gir dem praktiske verktøy og innsikt for å lykkes med å utvikle og implementere strategier i sine organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 timer11.06.2024 3 900 kr

Styre og daglig leder

Styrearbeid handler om verdiskapning. Dette kurset gir en grundig innføring i hva som er godt og hensiktsmessig styrearbeid, samt hvordan rolle- og ansvarsfordelingen bør være mellom styret og daglig leder for å lykkes. Kurset gir praktiske verktøy og maler som umiddelbart kan tas i bruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 5 timer05.06.2024 8 900 kr

Styreleder - ansvar, oppgaver og plikter

Styrearbeid handler om verdiskapning. Dette kurset gir en grundig innføring i ditt ansvar som styreleder og hva som er godt og hensiktsmessig styrearbeid. Kurset gir praktiske verktøy og maler som kursdeltakerne umiddelbart kan ta i bruk i for å lykkes i rollen som styreleder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.05.2024 5 timer29.05.2024 8 900 kr

Styresammensetning - hvordan få et verdiskapende styre

Kurset Styresammensetning - hvordan få et verdiskapende styre? gir deltakerne en helhetlig forståelse av hvordan de kan forme et verdiskapende styre gjennom riktig sammensetning og effektiv styring. Kurset gir også praktiske verktøy for å forbedre styresammensetningen i deltakernes organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 2 timer28.05.2024 2 900 kr

Styresekretæren - Styrets tilrettelegger og administrator

Styresekretæren spiller en avgjørende rolle i å legge grunnlaget for verdiskapende styrearbeid. Dette kurset gir en grundig innføring i styresekretærens oppgaver og gir praktiske verktøy og maler for å mestre rollen på en effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 3 timer07.05.2024 4 500 kr

Verdiskapende styrearbeid i praksis - Bedriftsinternt

Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrekurset gir en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar, og hjelper deg med å forstå hvordan du kan påvirke verdiskapningen gjennom godt styrearbeid. Kurset gir praktiske verktøy og maler som kursdeltakerne umiddelbart kan ta i bruk i for å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Verdiskapende styrearbeid i praksis - Digitalt

Styrearbeid handler om verdiskapning. Styrekurset gir en god oversikt over styrets oppgaver og ansvar, og hjelper deg med å forstå hvordan du kan påvirke verdiskapningen gjennom godt styrearbeid. Kurset gir praktiske verktøy og maler som kursdeltakerne umiddelbart kan ta i bruk i for å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 5 timer07.05.2024 8 900 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>