Kurs i ledelse og strategi

I kategorien ledelse og strategi finner du alle typer lederkurs innen lederutviklingskurs, endringsledelse, prosjektledelse, etikk og bedriftskultur med mer. Du finner også kurs for kvalitetssikring, selskapsrett og styrearbeid. Dersom du ønsker å starte din egen bedrift vil det være lurt å ta et gründer og etableringskurs.
Finner du ikke kurset du leter etter her, finner du det kanskje i kategorien HR og personal eller Markedsføring og salg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal finne et kurs for deg.

Bli sertifisert innovatør

Bli sertifisert innovatør. Programmet gjennomføres over 6 heldagssamlinger i Oslo. Det består av kompetansebyggende foredrag, introduksjon av konkrete innovasjonsverktøy, praktiske øvelser og workshops.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 måneder 29.500 kr

Innovasjon i praksis

Vi tilbyr kurs i innovasjon i praksis. Du får en arena for å arbeide praktisk med et konkret utviklingsprosjekt - ledende innovasjonsfaglige verktøy som gjør at du lykkes - prosjektrådgivning under hele programperioden og verdifull og dokumentert erfaring fra innovasjonsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.500 kr

Ledertrening - Innovasjon i lederrollen

Det er ikke virksomheter som innovere, det er det mennesker som gjør. Hvordan styrker dere ledere og medarbeidere til å drive frem fornyelse, forbedringer og innovasjon? Uten å være det bevisst kan ofte etablerte ledelsesmønstre hemme den fornyelsen og innovasjonen man ønsker å fremme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum

Når hodet er fullt av gamle tanker

Hvert år holder Innoco over hundre foredrag og presentasjoner for bedrifter og offentlige virksomheter. Foredragene handler om å inspirere, tilføre energi og skape rom for det å tenke nytt og rokke ved etablerte sannheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet avtales kr

Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat

Vi tilbyr kurset: Den komplekse hverdagen som jurist eller advokat - hva gjør det med meg. Et psykologisk blikk på Rolle & Person, Krav & Kontroll. Forventninger, krav, høyt arbeidspress og komplekse saker preger ofte advokater og jurister sin arbeidshverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2018 1 dag11.12.2018 4.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.12.2018 1 dag10.12.2018 4.950 kr

Det nye styret

Gi retning eller overstyre ledelsen? Bidra med innsikt eller utsikt? Bedrevitende eller spørrende? Saksbehandlende eller temaorientert? Belærende eller lærende? Dette er spørsmål som vi stadig støter på som rådgivere for styrer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2018 1 dag28.11.2018 4.950 kr

Global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne

Vi tilbyr kurs om global kompetanse = økt kulturell sensitivitet og tilpasningsevne. Drømmer du om skole eller jobb i utlandet? Ønsker du å samarbeide med mennesker fra andre nasjoner? Da bør dette kurset være en del av dine forberedelser!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.11.2018 1 dag26.11.2018 4.950 kr

Innovasjon og endringsledelse

Vi tilbyr kurs om innovasjon og endringsledelse. Innovasjonsevnen blir en stadig viktigere egenskap for moderne virksomheter og organisasjoner, og det er de som klarer å tilpasse seg dagens endringstakt som lykkes best.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 2 dager 8.990 kr
Bergen, Hotel Zander K... Bergen 12.11.2018 2 dager12.11.2018 8.990 kr

Internkonsulent og tilrettelegger

Vi tilbyr kurs i internkonsulent og tilrettelegger. Behovet for å skape felles retning, håndtere endringer og kompleksitet, blir stadig større i dagens arbeidsliv. Det finnes alltid rom for å utfordre det vi opplever som den «rette» løsningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr

Jeg som leder

Vi tilbyr kurs om jeg som leder. I en hektisk hverdag med mange krav fra organisasjon og medarbeidere, blir det sjelden anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Hotel Zander K... Bergen 2 dager 8.990 kr
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 2 dager 8.990 kr

Ledelse - innflytelse og påvirkningskraft

Vi tilbyr kurs i ledelse - innflytelse og påvirkningskraft. Dette 2-dagers kurs tar utgangspunkt i de grunnleggende holdninger til makt og politikk, og vil gå nærmere inn på den ofte forsiktige holdningen til det politiske livet i organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.11.2018 2 dager14.11.2018 8.990 kr

Ledelse av prosjekter

Vi tilbyr kurs i Ledelse av prosjekter. Prosjektledelse handler mye om å skape mening, delegere og jobbe gjennom et motivert prosjektteam. Dette kurset fokuserer på hvordan du skaper entusiasme og forståelse rundt et prosjekt, og det å få prosjektdeltakerne til å ta ansvar for sine oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr

Ledelse i en flerkulturell kontekst

Vi tilbyr kurs i ledelse i en flerkulturell kontekst. På de fleste norske arbeidsplasser finner en i dag ansatte som ikke er oppvokst i Norge. Det betyr at de har med seg holdninger, vaner og verdier som kan være svært forskjellige fra det vi har i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.950 kr

Ledelse i praksis

Vi tilbyr kurs om ledelse i praksis. I en hektisk hverdag med mange krav fra organisasjon og medarbeidere, blir det sjelden anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.990 kr

Ledelse og teamarbeid

Vi tilbyr kurs om ledelse og teamarbeid. Ledelse er svært komplekst fordi det er mange krav som skal innfris. Som leder skal du oppnå mål, være tydelig og ha gode kommunikasjonsevner. Du skal motivere andre, og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Hotel Zander K... Bergen 2 dager 8.990 kr
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 2 dager 8.990 kr

Lov om barn og foreldre

Vi tilbyr kurs i Lov om barn og foreldre. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt innsikt i den sakkyndiges rolle og arbeid i barnefordelingssaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 4.950 kr
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 29.11.2018 1 dag29.11.2018 4.950 kr
Bergen, Åsane Bergen 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 25.10.2018 1 dag25.10.2018 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Mediation Ethics for Lawyers

The goal is to help participants to understand basic mediation ethics and the role of the attorney when participating in the mediation process. The presenter will provide the codes of ethics for mediators as well as ethical challenges faced by mediators and attorneys participating in mediation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 5.950 kr
Bergen, Åsane Bergen 1 dag 5.950 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 5.950 kr

Organisasjonskultur i beredskapsorganisasjoner

Vi tilbyr kurs om organisasjonskultur i beredskapsorganisasjoner. En velfungerende organisasjon er basert på tillit, engasjement og en felles målforståelse. En beredskapsorganisasjons mål er knyttet til forebygging og begrensning eller håndtering av uønskede hendelser og kriser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2018 1 dag28.11.2018 4.950 kr

Sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester

Vi tilbyr kurs om sakkyndig utredning etter Lov om barneverntjenester. Det blir teori, praktiske oppgaver, refleksjon og diskusjon. Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sakkyndige psykologers tilnærming og arbeidsmetodikk i barnevernsaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Scandic Bergen... Bergen 30.11.2018 1 dag30.11.2018 4.950 kr
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Christi... Oslo, Sentrum 26.10.2018 1 dag26.10.2018 4.950 kr
Oslo, Sentrum, Radisso... Oslo, Sentrum 1 dag 4.950 kr

Bachelor i hotelledelse

Vi tilbyr bachelor i hotelledelse. Har du lederambisjoner? Trives du i et hektisk internasjonalt miljø, og kunne tenke deg karrieremuligheter også i utlandet? Dersom du i tillegg er glad i å jobbe med mennesker og service, er vårt bachelorstudium i hotelledelse noe for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 år 33.300 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 33.300 pr semester kr

Bachelor i HR og personalledelse

Vi tilbyr bachelor i HR og personalledelse. Som første høyskole med Bachelor i HR og personalledelse er vi i dag den største tilbyderen av denne utdanningen i Norge. HR som fag har hatt en kraftig utvikling de siste 20 årene, og i dag har de fleste større virksomheter en egen HR-funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 år 33.300 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 33.300 pr semester kr

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Vi tilbyr bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Innovasjon og entreprenørskap er nødvendig i dagens samfunn. Vi behøver unge mennesker som kan utfordre det eksisterende og finne nye muligheter og løsninger på forretningsmessige og samfunnsmessige problemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 år 33.300 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 33.300 pr semester kr

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Vi tilbyr bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring. Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir deg en bransjenær og praktisk innføring i det å lede et prosjekt eller en produksjon fra begynnelse til slutt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 44.400 pr semester kr

Bachelor i tjenestedesign

Vi tilbyr bachelor i tjenestedesign. Gjennom studiet vil du lære å generere, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 33.300 pr semester kr

Bachelor i økonomi og ledelse

Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 år 33.300 pr semester kr

Master i Human-Computer Interaction

Du vil bidra til å utvikle fremtidens IT-systemer, med et sterkt fokus på hvordan de oppleves av brukeren. Du vil både lære å utnytte mulighetene og å håndtere utfordringene som ligger i teknologien vi har rundt oss og hvordan vi bruker den.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 år 44.400 pr semester kr

Master i ledelse

Med vår nye Master i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter. Det utdannes hvert år tusenvis av bachelorkandidater i økonomi og administrasjon ved norske institusjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 år 39.000 pr semester kr

Master i markedsføringsledelse

Vi tilbyr master i markedsføringsledelse. Master i markedsføringsledelse gir deg dybdekunnskap om framtidens forbrukere og forbereder deg på krevende lederutfordringer i arbeidslivet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 år 39.000 pr semester kr

Årsenhet i prosjektledelse

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og erfaring innen planlegging og ledelse av prosjekter er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 år 47.800 pr semester kr

Årsstudium i prosjektledelse

Vi tilbyr årsstudium i prosjektledelse. På dette studiet vil du lære metoder og teknikker som kan anvendes på alle prosjekter og du vil få innsikt i særtrekk ved prosjekter i ulike bransjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år 47.800 pr semester kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 år 47.800 pr semester kr

EPO Patenting practices and procedures in the field of ICT

Examiners from the European Patent Office (EPO) are visiting Oslo to meet with the Norwegian community in the field of IT and ICT (Information and Communication Technologies).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 4 timer Free kr

EPO procedures relating to patent applications in medical technol

Examiners from the European Patent Office (EPO) are visiting Oslo to meet with the Norwegian community in the field of medical technology.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 4 timer Free kr

Fra idé til forretning – del 2

Fra idé til forretning – del 2 - Workshop med IPR-verktøy

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 3 timer Gratis kr

Fra varemerke til merkevare

Fra varemerke til merkevare - Før du bygger en merkevare bør du ha sikret varemerket

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 5 timer 2.495 kr

Freedom to Operate

Når bedriften du jobber i eller er rådgiver for skal lansere et nytt produkt på markedet eller et eksisterende produkt i nye markeder, kan det være lønnsomt å først undersøke om bedriften har handlingsrom til det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag 3.995 kr

How to protect your inventions, trademarks and designs abroad

We live in a global world where innovations do not have borders. If you want to go global, it is important to protect your inventions, trademarks and designs abroad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 4 timer Free kr

Innarbeidelse av varemerker

Hva skal til, og hvordan viser du best innarbeidelse for Patentstyret slik at merket blir registrert?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 5 timer 2.495 kr

Introduksjonskurs i patentbeskyttelse

Vi tilbyr introduksjonskurs i patentbeskyttelse. Har du funnet opp noe nytt? Kunne du tenke deg å være alene om å tilby det på markedet? Kan ditt produkt patentbeskyttes? Dette er et grunnleggende kurs om sikring av bedriftens verdier og hva du må vite for å patentere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 16.10.2018 1 dag16.10.2018 Gratis kr
Tromsø Tromsø 1 dag Gratis kr

Introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse

Vi tilbyr introduksjonskurs i varemerke- og designbeskyttelse. Dette er et grunnleggende kurs om sikring av verdiene som ligger i bedriftens varemerker og design. Du lærer hva du må vite for å beskytte disse verdiene - først og fremst i Norge

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 18.10.2018 1 dag18.10.2018 Gratis kr

IP Due Diligence

En IP due diligence er en gjennomgang av virksomhetens immaterielle verdier, blant annet bedriftens patenter, varemerker og design. På dette kurset vil vi fokusere på due diligence prosessen som finner sted når immaterielle rettigheter skifter hender.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag 3.995 kr

Madrid-systemet

«Madrid-systemet» gir deg muligheten til å registrere et varemerke i nesten 100 land ved hjelp av kun én søknad, direkte til nasjonal eller regional myndighet. På dette temakurset får du nyheter og endringer i denne registreringsordningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag 1.995 kr

Protecting and enforcing your intellectual property in China

China is an important market for a growing number of Norwegian companies. Opportunities are many and lucrative, but you also need to be aware of the challenges. Do you know how to best protect and enforce your company’s intellectual property rights in the Chinese market.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag 3.995 kr

Påbyggingskurs - Varemerke- og designbeskyttelse

Vil du sikre dine rettigheter? Ved å sørge for varemerke- eller designbeskyttelse har du et stort konkurransefortrinn!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sagene Oslo, Sagene 04.12.2018 1 dag04.12.2018 Gratis kr

Starte og drive bedrift-dagen

Informasjon og inspirasjon Starte og drive bedrift-dagen

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag Gratis kr

Technology Game Changers

Prepare for a forward-leaning evening with talks, presentations and panel discussions

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 26.09.2018 2 timer26.09.2018

U.S. Patent Law and Practice

Gjennom dette todagers kurset vil du få en bred innføring i US patentrett, krydret med interessante case og illustrerende eksempler. Målet er at du skal sitte igjen med en god forståelse av det amerikanske patentsystemet, samt kunnskap om hvordan patentsøknaden bør utformes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sandaker Oslo, Sandaker 1 dag 4.995 kr

Atferdsøkonomi, bedriftskultur og organisasjonsutvikling

Nøkkelen til effektive endringsprosesser som gir positive og varige resultater ligger i kunnskap om atferdsøkonomi. Følelser er drivstoffet for endring og utvikling, og stadig flere ledere bruker innsikt i kunnskap om atferdsøkonomi som grunnlag for langsiktig utvikling og vekst.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 11.10.2018 2 dager11.10.2018 9.900 kr
Drammen Drammen 11.10.2018 2 dager11.10.2018 9.900 kr
Oslo Oslo 11.10.2018 2 dager11.10.2018 9.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 10.10.2018 2 dager10.10.2018 9.900 kr
Sandefjord Sandefjord 10.10.2018 2 dager10.10.2018 9.900 kr
Tønsberg Tønsberg 10.10.2018 2 dager10.10.2018 9.900 kr

Dette er ledelse! Kort og godt!

Her får du innføring og trening i lederkompetansen din. Du har sikkert fokus på å få med deg folka dine / teamet ditt, skape resultater og bli enda bedre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr
Drammen Drammen 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr
Oslo Oslo 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr
Sandefjord Sandefjord 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr
Tønsberg Tønsberg 10.10.2018 1 kveld pr uke i 6 uker10.10.2018 11.900 kr

Flerkulturell kompetanse

Ledelse og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn med folk fra mer enn 200 land og regioner. Antall flerkulturelle arbeidsplasser øker raskt, og god håndtering av mangfold stiller særskilte krav til lederrollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.09.2018 2 dager20.09.2018 9.500 kr
Drammen Drammen 20.09.2018 2 dager20.09.2018 9.500 kr
Oslo Oslo 20.09.2018 2 dager20.09.2018 9.500 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 9.500 kr
Sandefjord Sandefjord 19.09.2018 2 dager19.09.2018 9.500 kr
Tønsberg Tønsberg 19.09.2018 2 dager19.09.2018 9.500 kr

Hvorfor skal noen ledes av deg

Vi tilbyr kurset: Hvorfor skal noen ledes av deg? Et spennende program, faglig solid forankret, bredt og omfangsrikt - og tydelig relevant sett med lederbriller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 05.11.2018 4 kvelder05.11.2018 5.900 kr
Sandefjord Sandefjord 05.11.2018 4 kvelder05.11.2018 5.900 kr
Tønsberg Tønsberg 05.11.2018 4 kvelder05.11.2018 5.900 kr

Ny som leder

Vi tilbyr kurs i ny som leder. Du har fått den øvrige ledelsens tillit til at du skal være en leder. Få konkrete lederverktøy for å lykkes med overgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 04.10.2018 (+1) 1 dag04.10.2018 (+1) 4.900 kr
Drammen Drammen 04.10.2018 (+1) 1 dag04.10.2018 (+1) 4.900 kr
Oslo Oslo 04.10.2018 (+1) 1 dag04.10.2018 (+1) 4.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 03.10.2018 (+1) 1 dag03.10.2018 (+1) 4.900 kr
Sandefjord Sandefjord 03.10.2018 (+1) 1 dag03.10.2018 (+1) 4.900 kr
Tønsberg Tønsberg 03.10.2018 1 dag03.10.2018 4.900 kr

Praktisk ledelse - prosessorientert

Kurset gir innføring og trening i lederkompetansen din. Kurset går over noe tid slik at du kan jobbe prosess i egen jobb: prøve ut og bruke kurstemaene i praksis og ta med erfaringer tilbake til kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 10.10.2018 6 kvelder10.10.2018 11.900 kr
Drammen Drammen 10.10.2018 6 kvelder10.10.2018 11.900 kr
Oslo Oslo 10.10.2018 6 dager10.10.2018 11.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 10.10.2018 6 dager10.10.2018 11.900 kr
Sandefjord Sandefjord 10.10.2018 6 dager10.10.2018 11.900 kr
Tønsberg Tønsberg 10.10.2018 6 dager10.10.2018 11.900 kr

Relasjonsledelse -kun en ny ledelsesideologi eller er det noe mer

Vi tilbyr kurs i relasjonsledelse - kun en ny ledelsesideologi eller er det noe mer. Dette seminaret gir deg noen innføringer i hva relasjonsledelse handler om og hvordan du konkret kan anvende dette perspektivet i din ledergjerning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 08.11.2018 1 dag08.11.2018 4.900 kr
Drammen Drammen 08.11.2018 1 dag08.11.2018 4.900 kr
Oslo Oslo 07.11.2018 1 dag07.11.2018 4.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 07.11.2018 1 dag07.11.2018 4.900 kr
Sandefjord Sandefjord 07.11.2018 1 dag07.11.2018 4.900 kr
Tønsberg Tønsberg 07.11.2018 1 dag07.11.2018 4.900 kr

Styrekurs - ansattvalgt styremedlem

Etter å ha gjennomført kurset, får den enkelte deltager kunnskap om styrets forpliktelser ihht til Aksjeloven. Kursdeltageren får kunnskap om Representasjonsforskriften som er spesiell for ansattvalgte styremedlemmer, i tillegg hovedelementene for styrets kollektive ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 09.10.2018 1 dag09.10.2018 4.990 kr
Drammen Drammen 09.10.2018 1 dag09.10.2018 4.990 kr
Oslo Oslo 09.10.2018 1 dag09.10.2018 4.990 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 03.10.2018 1 dag03.10.2018 4.990 kr
Sandefjord Sandefjord 19.09.2018 1 dag19.09.2018 4.990 kr
Tønsberg Tønsberg 03.10.2018 1 dag03.10.2018 4.990 kr

Styrekurs grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende styrekurs. Etter å ha gjennomført kurset, skal den enkelte deltager ha kunnskap om styrets forpliktelser i forhold til Aksjeloven (AL). Kursdeltageren får kjennskap til hovedelementene i AL for et styremedlem, herunder eiers og styremedlemmets økonomiske ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 25.09.2018 (+1) 1 dag25.09.2018 (+1) 4.990 kr
Drammen Drammen 25.09.2018 (+1) 1 dag25.09.2018 (+1) 4.990 kr
Oslo Oslo 25.09.2018 (+1) 1 dag25.09.2018 (+1) 4.990 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 19.09.2018 (+1) 1 dag19.09.2018 (+1) 4.990 kr
Sandefjord Sandefjord 19.09.2018 (+1) 1 dag19.09.2018 (+1) 4.990 kr
Tønsberg Tønsberg 19.09.2018 (+1) 1 dag19.09.2018 (+1) 4.990 kr

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet

Hensikten med kurset er å sette søkelyset på arbeidsoppgaver og ansvar som den faglige ledelse i sakkyndig virksomhet har. Å være faglig leder er et stort ansvar, og det krever at man må være oppdatert på det regelverket som til enhver tid er gjeldende innenfor sakkyndig virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 17.10.2018 2 dager17.10.2018 fra 8.500 kr

Gjennomføring av prosjekter fra idé til gevinstrealisering

Vi tilbyr kurs i gjennomføring av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. En helhetlig tilnærming for deg som vil være en god prosjektleder, en god prosjekteier / bestiller og for deg som vil sikre kompetente ressurser til prosjektene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager fra 9.900 kr

Grunnkurs i kvalitet - ISO-standarden ISO 9001

Kvalitet, hva er det? Lønner kvalitet seg? ISO 9001, hvordan skal den brukes i bedriften? Kurset gir deg svar på dette og andre grunnleggende spørsmål om hvordan utvikle og forbedre kvalitetssystemer. Kurset er et innføringskurs der det ikke stilles krav til forkunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 2 dager 7.500 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 2 dager 7.500 kr

Grunnkurs i risikostyring

Vi tilbyr grunnkurs i risikostyring. Kurset tar sikte på å gi en generell innføring i risikostyring og teknikker knyttet til dette. Det vektlegges å tydeliggjøre risikostyring som et viktig forbedringsverktøy i virksomheten og hvordan dette kan integreres inn i ledelsessystemer for kvalitet og miljø

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 12.11.2018 2 dager12.11.2018 7.500 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 2 dager 7.500 kr

Kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter

Deltakerne får kjennskap til sentrale begreper knyttet til kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter. Videre skal deltakerne erverve seg ferdigheter slik at de sentrale temaene innen kvalitet og risiko kan tas i bruk og forbedres i egne prosjekter og virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2018 2 dager10.10.2018 8.800 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 12.12.2018 2 dager12.12.2018 8.800 kr

Kvalitetsleder med sertifiseringseksamen (QM)

Kurset er en kortversjon av 4-ukers kurset som vanligvis kreves for å bli sertifisert som Quality Manager. Det er laget for å imøtekomme behovet fra personell med erfaring innen området kvalitet, både teoretisk og praktisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 5 dager 14.900 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 5 dager 14.900 kr

Kvalitetsrevisor/ Revisjonsleder med sertifiseringseksamen QA/QLA

Oppnå personlig sertifisering som kvalitetsrevisor / revisjonsleder kvalitet. Kurset stiller ingen formelle krav til forkunnskaper, men det er en fordel hvis deltakerne har erfaring med revisjonsarbeid fra tidligere virke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 15.10.2018 5 dager15.10.2018 14.900 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 5 dager 14.900 kr

Offentlig og privat samhandling i kriser

Et stadig skiftende risiko- og sårbarhetsbilde stiller større krav til at offentlige og private ressurser jobber sammen. En god krisehåndtering forutsetter at vi bruker tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 4.900 kr

Oppdateringsdag - Kvalitetsleder, Kvalitetsrevisor, Revisjonleder

Kurset er laget for å tilfredsstille behovet for faglig påfyll for sertifisert personell og andre interesserte, samt å innfri kravet om minst en dags opplæring i løpet av 3-årsperioden for å få fornyet sertifikatet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.12.2018 1 dag11.12.2018 4.700 kr

Oppdateringsdag 14001:2015 Miljøstyringssystem

Kurset er laget for å tilfredsstille behovet for faglig påfyll for sertifisert personell og andre interesserte, samt å innfri kravet om minst 1-dags opplæring i løpet av 3-årsperioden for å få fornyet sertifikatet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 4.200 kr

Oppdateringsdag for Risk Managers

Vi tilbyr oppdateringsdag for Risk Managers. Kurset er laget for å tilfredsstille behovet for faglig påfyll for sertifisert personell og andre interesserte, samt å innfri kravet om minst en dags opplæring i løpet av 3-årsperioden for å få fornyet sertifikatet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 12.12.2018 1 dag12.12.2018 4.700 kr

Plan- og bygningsloven om uavhengig kontroll

Det er i dag krav om kvalitetssikring i alle tiltak. Denne kvalitetssikringen skal det føres kontroll med på de viktige og kritiske områdene. Det fører til forsterket fokus på KS. Kurset tar opp dette som grunnlag for kontrollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 29.10.2018 2 dager29.10.2018 fra 6.600 kr
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 2 dager fra 6.600 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 2 dager fra 6.600 kr

Prosjekt-, program- og porteføljeledelse

Vi tilbyr kurs i prosjekt, program og porteføljeledelse. Kurset er basert på IPMAs krav, hvor tradisjonell metodebruk og forståelse av rammebetingelser ses i lys av egen ledelsesatferd, og hvordan denne kan benyttes til å skape resultater gjennom andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.09.2018 3 dager24.09.2018 fra 9.900 kr

Risk Manager med sertifiseringseksamen (RM)

Vi tilbyr kurs i Risk Manager med sertifiseringseksamen (RM). Målet er at kandidaten skal ha oversikt over risikobildet virksomheten står overfor, og kjenne metoder for å estimere størrelsen på de enkelte risikoer. Kurset gir breddeoversikt over metoder, standarder, og verktøy som kan benyttes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 12.11.2018 5 dager12.11.2018 14.900 kr
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 5 dager 14.900 kr

Strategisk eiendomsledelse

Vi tilbyr kurs i strategisk eiendomsledelse. Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna og NTNU ønsker velkommen til Strategisk eiendomsledelse. Tradisjonen tro arrangeres konferansen på Kursdagene i Trondheim.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 6.950 kr

WCM - Vedlikeholdsledelse

Vi tilbyr kurs i WCM - Vedlikeholdsledelse. Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå effektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Kurset blir basert på forelesninger, gruppearbeid, workshop og selvstudium.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gol Gol 13 dager fra 43.600 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.


Område

Kategorier