Effektive lederteam - bedriftsinterntKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 - 6 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om effektive lederteam for bedrifter. Mange ledergrupper ønsker å være et team, men er det ikke. De hverken oppfører seg så samarbeidene og sammensveiset som man må gjøre for å kunne sies å være et team.

Innhold:
Det er heller ikke sikkert at det å tvinge en gruppe til å være et team er et poeng. Organisasjoner avspeiler ofte samhandling mønster og den praksis som ledergruppen har. God ledelse utgjør stor forskjell for medarbeidere, kulturen og for bunnlinjen. Likevel prioriteres ikke lederskap i tilstrekkelig grad. Vi setter et praktisk søkelys på hva, hvordan og hvorfor lederrollen, lederteamets formål, roller, effektive samspill og fokus kan gjøre stor forskjell.

Hovedmål:
• Med utgangspunkt i nyere forskning på effektivitet i lederteam få innsikt t på hva og hvordan effektive lederteam jobber.
• Sette søkelys på å fasilitere diskusjon rundt hva ledergruppen bruker tiden sin på, hva den produserer, hvilke sammenhenger det er mellom ledergruppens fungering og organisasjonens resultater.
• Bevisstgjøring av gruppens identitet, formål, avhengigheter, adferds, spilleregler og treningsområder.

Agenda:
• Hvor effektiv og velfungerende er lederteamet vårt
• Gruppe av ledere eller lederteam
• Hvor gode er vi sammenlignet med andre lederteam
• Skyggesystemet, formell og uformell makt
• Hvem vi vil vi være, for hvem, og hvilken merverdi skaper vi for resten av virksomheten
• Tillit, takhøyde og ulike syn
• Engasjement, ansvarliggjøring og samme mål
• Kommunikasjon og samhandling
• Adferdsstil i teamet hemmer eller fremmer vår evne å levere på felles strategi
• Hva er vi særlig gode på. Hva bør vi forbedre og er vi samstemte på dette
• Hva konkret kan vi gjøre hvis vi ønsker å utvikle lederteamet
• Hvordan kan vi dokumentere at vi faktisk har forbedret oss hvis vi setter i gang en utviklingsprosess for lederteamet vårt

Kursholder: Trude Falck Bjånes

Målgruppe for kurset:
Bedrifter