Lederkurs for nye ledere

Vi gjør oppmerksom på at kurs i Lederkurs og lederutvikling og Lederstiler og lederroller har egne kategorier.

Lederutviklingskurs på 2 + 2 dager

Vi tilbyr lederutviklingskurs på 2 + 2 dager. Våre ledelsesprogrammer er baser på denne uttalelsen: “Management is a skill not knowledge” Dette betyr at vi gir deltakerne 20% informasjon og 80% trening.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 19.000 kr

Lederkurs 2 – Finn din egen lederstil

Delegering – Rekruttering – Situasjonsbestemt ledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.200 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.900 kr

Lederkurs 3 - Teamledelse og forebyggende miljøarbeid

Teamledelse – Krevende situasjoner – Hvordan skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 10.200 kr

Lederkurs Grunnkurs – Fra medarbeider til leder

Grunnkurs i praktisk ledelse. Det er en stor endring å gå fra medarbeider til leder, og vi gir deg kunnskap og verktøy som hjelper deg i hverdagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 2 dager27.05.2024 9900 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9900 kr
Oslo Oslo 03.06.2024 (+1) 2 dager03.06.2024 (+1) 9900 kr
Stavanger Stavanger 10.06.2024 2 dager10.06.2024 9900 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9900 kr

Økonomi for ledere og beslutningstakere

Kurset er spesielt rettet mot lederne og beslutningstakerne i selskapet, og deres unike rolle og påvirkning på økonomien. Et nyttig og spennende kurs med fokus på å skape - og sikre lønnsomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 9.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dag 9.500 kr

Coach- og leder program - lederutvikling

Studiet er en spesialisering innen kommunikasjon og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at andre opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 2 semestre fra 45.000 kr

Kurs i lederutvikling

Vi tilbyr kurs i lederutvikling. Ledelse er å få folk med seg til å jobbe sammen mot et felles mål. Gjennom kommunikasjon, opplæring, samarbeid og tilrettelegging, skaper man et positivt miljø for læring og resultatoppnåelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 10.950 kr

Leder - la deg inspirere og gi det videre

Å være inspirert og motivert er ingen konstant tilstand, den må jobbes systematisk med og vedlikeholdes over tid. Det trenger ikke ta så mye tid heller fordi det handler om å gjøre de riktige tingene. Husk å fylle opp din egen kopp, slik at du har noe å gi til andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6195 kr

Lederkurs - samspill og roller

Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å en flott arbeidsplass som når sine mål. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner, case og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 2 dager 9.500 kr

Lederkurs, samspill og roller - bedriftsinternt

Vi tilbyr lederkurs om samspill og roller for bedrifter. Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å en flott arbeidsplass som når sine mål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr
Telemark Telemark 1 dag Avtales kr
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr

Hvordan utvikle en lærende mestringskultur

Vi tilbyr kurs om hvordan utvikle en lærende mestringskultur. Dette seminaret tar utgangspunkt i påstanden: Vil du skape resultater, skal du ikke fokusere på resultatet, men på forutsetningene for resultatet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua

Hvordan utvikle en lærende mestringskultur - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om hvordan utvikle en lærende mestringskultur for bedrifter. Dette seminaret tar utgangspunkt i påstanden: Vil du skape resultater, skal du ikke fokusere på resultatet, men på forutsetningene for resultatet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo Avtales kr

Lederutvikling

Vi tilbyr kurs i lederutvikling. Hvilke konsekvenser får den nye atferdsøkonomiske forskningen for lederutvikling i din virksomhet, når påstanden er at 70 - 90% av alle lederprogrammer har liten eller ingen effekt på reell atferdsendring over tid?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua

Lederutvikling - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i lederutvikling for bedrifter. Hvilke konsekvenser får den nye atferdsøkonomiske forskningen for lederutvikling i din virksomhet, når påstanden er at 70 - 90% av alle lederprogrammer har liten eller ingen effekt på reell atferdsendring over tid?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo Avtales kr

Mindfulness for ledere

Vi tilbyr kurs i mindfulness for ledere. Ønsker du å lede mer effektivt? Å bli oppfattet som en oppmerksom, motiverende og tydelig leder? Å ha større selvkontroll og mestre ditt stress bedre? Kvaliteten på ditt lederskap er avhengig av din selvledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 1 dag 2.900 kr

Mindfulness for ledere - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i mindfulness for ledere. Ønsker du å lede mer effektivt? Å bli oppfattet som en oppmerksom, motiverende og tydelig leder? Å ha større selvkontroll og mestre ditt stress bedre? Kvaliteten på ditt lederskap er avhengig av din selvledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr

Selvledelse og stressmestring for ledere

Seminaret tar utgangspunkt i påstanden: “For å lede andre må du kunne lede deg selv”. Som leder er du utsatt for press og høye forventninger fra mange hold, og din evne til å beholde roen, reagere fornuftig og ta kloke beslutninger blir ofte satt på prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua

Selvledelse og stressmestring for ledere - bedriftsinternt

Seminaret tar utgangspunkt i påstanden: “For å lede andre må du kunne lede deg selv”. Som leder er du utsatt for press og høye forventninger fra mange hold, og din evne til å beholde roen, reagere fornuftig og ta kloke beslutninger blir ofte satt på prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo Avtales kr

Bærekraft fra ord til handling med programvare fra Fifty5 webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft - fra ord til handling med programvare fra Fifty5 som webinar. Formålet med kurset er å gi bærekraftsansvarlige starthjelp til å komme i gang med bruk av bærekraft løsningen fra Fifty5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Bærekraftsledelse

Vi tilbyr kurs om bærekraftsledelse. Det stilles stadig strengere krav til at virksomheter tar sitt samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette stiller nye krav til ledelsen, både til daglig leder og hele ledergruppen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 05.06.2024 (+3) 2 dager05.06.2024 (+3) 17.990 kr

Company Management - the board of directors - online

We provide digital course about company management - the board of directors. A 3 hours - Teams / Zoom - live courses with Styreforeningen.no with one of our higly competent board consultants. Interactive assignment / group assignment is included in the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 hours 6.450 kr

Daglig leder og styret - webinar

Vi tilbyr kurs om daglig leder og styret som webinar. Hvem har ansvar for hva? Hvilke oppgaver er et fellesansvar for styret og daglig leder? Hvordan skal reglene om daglig leders rapportering til styret og "logging" av selskapets situasjon løpende tolkes og utøves?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 (+4) 3 timer27.05.2024 (+4) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 3 timer 17.06.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 25.09.2024 3 timer 25.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.10.2024 3 timer 23.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 11.12.2024 3 timer 11.12.2024 6.450 kr

Daglig leders rapport til styret - webinar

Vi tilbyr webinar om daglig leders rapport til styret. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Ledergruppen - samhandling og utvikling - webinar

Vi tilbyr webinar om ledergruppen - samhandling og utvikling. Kurset gir deg en rekke malverktøy for effektivisering av teamarbeidet, og fokuserer på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur - webinar

Vi tilbyr kurs om møteledelse, møteteknikk og møtestruktur som webinar. Et spesialkurs for deg som er leder, skal lede andre i møter, i team, i styrerom eller på generalforsamlinger, årsmøter etc.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Protokoll & referat - webinar

Vi tilbyr kurs om protokoll & referat som webinar. Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell, tips og råd. Dette nettkurset tar utgangspunkt i aksjelovens § 6-29 om protokoller samt andre sentrale bestemmelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 1 time11.06.2024 2.750 kr

Styreleder og styreledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse for bedrifter. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Styreleder og styreledelse - webinar

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse som webinar. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.06.2024 (+2) 3 timer03.06.2024 (+2) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 08.10.2024 3 timer 08.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 timer 04.12.2024 6.450 kr

Kurs i hersketeknikk og ledelse

Vi tilbyr kurs i hersketeknikk og ledelse. Bli i stand til å identifisere hersketeknikker når vi blir utsatt for det. Bli bevisst når vi selv benytter denne typen makt. Lære å skille mellom ekte ledelse, autoritet og manipulering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 5.750 kr

Kurs i hersketeknikk og ledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i hersketeknikk og ledelse for bedrifter. Bli i stand til å identifisere hersketeknikker når vi blir utsatt for det. Bli bevisst når vi selv benytter denne typen makt. Lære å skille mellom ekte ledelse, autoritet og manipulering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Bli mer tydelig som leder

Vi tilbyr kurs om å bli mer tydelig som leder. Gjennom kurset lærer du å takle krysspress og bli mer tydelig som leder. Slik prioriterer du rett, strukturerer hverdagen og forebygger konflikter hos ansatte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 18.995 kr
Oslo Oslo 04.06.2024 2 dager04.06.2024 18.995 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 18.995 kr

Dette innebærer ledelse i praksis

Å bli - og etter hvert være - leder innebærer en stor personlig endring. Kurset tar for seg de viktigste begrepene innen ledelse og gjør dem om til praktisk og målrettet lederatferd. Altså hva dette vil bety for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 9.995 kr

En leders første 90 dager i en ny lederjobb

Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 19.995 kr

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. I dette unike kurset vil du jobbe med egen selvforståelse, som handler om å kjenne og ikke minst bruke deg selv i møte med andre mennesker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 9.995 kr

Fra kollega til leder

Vi tilbyr kurs om fra kollega til leder. Få konkrete lederverktøy for å lykkes med overgangen. Unngå fallgruvene i ny lederjobb og lær hvordan du lykkes! Du får innføring i de 5 grunnstenene i ledelse. Styrking av egen verktøykasse med gode lederverktøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.06.2024 2 dager25.06.2024 19.995 kr
Oslo Oslo 11.06.2024 2 dager11.06.2024 19.995 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 19.995 kr

Fra kollega til leder

Vi tilbyr kurs om fra kollega til leder. Få konkrete lederverktøy for å lykkes med overgangen. Unngå fallgruvene i ny lederjobb og lær hvordan du lykkes! Du får innføring i de 5 grunnstenene i ledelse. Styrking av egen verktøykasse med gode lederverktøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.06.2024 2 dager04.06.2024 19.995 kr

Hvordan lede andre uten å være sjef

Vi tilbyr kurs om hvordan lede andre uten å være sjef. Lederkurs som gir deg en grundig innføring i ledelse, kommunikasjon og samarbeid i teori og praksis. Du får god forståelse for hvordan utøve lederrollen uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt i rollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 19.995 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 19.995 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 19.995 kr

Ledelse og lederskap - online

Vi tilbyr kurs om ledelse og lederskap som onlinekurs. Hva er god ledelse for deg og hva skal til for å lykkes som leder? Svarene du gir har mest sannsynlig stor innflytelse på hvordan du leder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 3.495 kr

Lederskolen - online

Vi tilbyr lederskolen som onlinekurs. Lær hvordan du skaper positivitet og får det beste ut av dine medarbeidere. Ta kurset når og hvor det passer deg, på PC, tablet eller mobil. Dette nettkurset gir deg fleksibilitet og stort læringsutbytte med korte, hyppige interaksjoner over tid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 14.900 kr

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

Påtroppende nytilsatte ledere savner opplæring og støtte fra bedriften de skal inn i. Det viser mange studier og undersøkelser. Kurset viser hvordan bedriften selv kan bygge et robust og smidig organisatorisk læringssystem, slik at deres nytilsatte lederne lykkes. Klasserom/digitalt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 12.995 kr

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne

Å bli førstegangsleder er et sjokk for mange, med stress og utbrenthet som resultat. Det viser svært mange studier. Få innsikt i det aller viktigste for å lykkes: Identitetsskiftet og lederskiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 19.995 kr

Ny som leder

Vi tilbyr kurs om ny som leder. Har du fått personalansvar for første gang eller skal du lede på et nytt ledernivå? Kjenner du kanskje på en skrekkblandet fryd ved å ta over lederrollen? La oss hjelpe deg med å få overgangen til å bli smidig og gledesfylt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 18.995 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 18.995 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 18.995 kr

Ny som mellomleder - Klasserom/digital

Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 19.995 kr

Prosjektlederskolen

Vi tilbyr kurs i prosjektlederskolen. Kurset er sertifisert gjennom DNVGL-ST-0008 - Certified Learning Programmes, hvilket garanterer deg som deltaker høyeste kvalitet og relevans i alle ledd. Dette er et dokumentert trygghetsstempel, både for deg og din arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 27.495 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 27.495 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 27.495 kr

Slik lykkes du som internrådgiver

Vi tilbyr kurs om slik lykkes du som internrådgiver. Lær effektive metoder for å bli en god internrådgiver, og lær hvordan du best kommuniserer med ulike mennesketyper. Bli god på å presentere kompliserte fakta på en forståelig måte, og dermed øke din gjennomslagskraft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 16.995 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 16.995 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 16.995 kr

Slik lykkes du som prosessleder og fasilitator

Vi tilbyr kurs i slik lykkes du som prosessleder og fasilitator. Lær hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre, og hvordan dere kan skape forpliktende handlinger omkring felles beslutninger og endringer. Prosessledelse er en ledelsesform som kommer til nytte i komplekse situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 16.995 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 16.995 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 16.995 kr

Butikklederutdanning - fortløpende opptak - nettstudie

Vi tilbyr fortløpende opptak butikklederutdanning som nettstudie. Ønsker du å søke på lederstillinger innenfor butikkyrket - da kan butikklederutdanningen ved FagSenteret være riktig valg for deg! Utdanningen i butikkledelse er tilpasset deg som ønsker en karriere innen varehandel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 semester 33.500 kr

Personalleder utdanning - fortløpende opptak - nettstudie

Vi tilbyr utdanning til personalleder som nettstudie.Det er mulighet til å søke studieplass hele året. Dette skyldes at forelesningene følger årshjulet vårt, som gjør at temaene kommer på nytt. I tillegg tar vi opp alle forelesninger og legger de på nettskolen, så de kan sees når du ønsker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 semester 33.500 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>


Område

Kategorier