Utdanningspartner NUF

Utdanningspartner er et kompetansesenter innen kompetanseutvikling og utdanning, og bistår virksomheter med rammeverk og prosesser som støtter opp under og fremmer kunnskaping og bedre, økonomisk målbar læring i ulike virksomheter.

Utdanningspartner skal benytte spenningsfeltet mellom tradisjonelle og innovative læringsformer og arenaer for å fremme våre klienters læring og utvikling.


 |  1 2   |  Neste side >>

Effektmåling med ROI - seminar

Vi tilbyr seminar i effektmåling med ROI. Om å sette mål for og måle effekter på prosjekter og tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager  

Engasjement på arbeidsplassen - seminar

Vi tilbyr sseminar i engasjement på arbeidsplassen. Om engasjement for bedre resultater.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  

Evaluering av egne case - seminar

Vi tilbyr seminaar i evaluering av egne case. Oppfølging av eget effektmålingscase.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  

Kommunikasjon - seminar

Vi tilbyr kurs i kommunikasjon. Om effektive budskap som når fram.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  

Konfliktløsning- seminar

Vi tilbyr seminar i konfliktløsning. Om hvordan skape gode løsninger.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  

Kundeservice - seminar

Vi tilbyr seminar i kundeservice. Om å skape kundelojalitet.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  

Ledelse av lærende organisasjoner

Vi tilbyr kurs i ledelse av lærende organisasjoner. Om å legge til rette for god organisering.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager  

Styrken i mangfold - seminar

Vi tilbyr seminaret Styrken i mangfold. Om læringsstiler, kommunikasjon og potensialer.

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag  
 |  1 2   |  Neste side >>