Revisjonslederkurs - ISO 9001 - bedriftsinterntKursarrangør: DNV Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr revisjonslederkurs ISO 9001. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser.

Innhold:
Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen:
• Prinsippene for kvalitetsstyring
• Forstå og tolke ISO 9001:2015
• Veiledningsstandardene
• Revisjonsstandarden (ISO 19011)
• Åpnings- og sluttmøte
• Gjennomføring av en revisjon
• Rapportering av en revisjon
• Håndtering av avvik og korrigerende tiltak
• Periodiske revisjoner
• Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål
• Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk

Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.

Forkunnskaper:
• Dette er et videregående kurs og det forutsettes kjennskap til ISO 9001:2015 og prinsippene for gjennomføring av revisjon.

Kursmateriell:
Kursmateriellet er på engelsk, men det foreleses på norsk. Standarden må medbringes på kurset.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med eksamen. Eksamen er på norsk.