Fagfokus er en kurs og konferansearrangør med sosial profil. Vi ønsker at våre arrangementer skal ende med bedre tjenester og endre veien videre for de som mottar tjenester. Enten det dreier seg om helse og velferdstjenester, eller utdanning.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Autisme i skolen - Wbinar

Et stort antall barn har en diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner arbeidet med disse i skolen, og hvilke verktøy kan benyttes for å gi disse elevene en bedre skolehverdag?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.03.2021 4 timer12.03.2021 Fra 1.875 kr  

Barn i sorg og krise - webinar

Vi tilbyr et praktisk webinar for alle som arbeider med barn.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.03.2021 4 1/2 time17.03.2021 Fra 1.875 kr  

Barn som pårørende

Vi tilbyr konferanse om barn som pårørende. Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 25.01.2021 2 dager25.01.2021 fra 5.540 kr  

Barnepalliasjonskonferansen

Vi tilbyr barnepalliasjonskonferansen. Formålet med konferansen er å sette søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 22.03.2021 2 dager22.03.2021 fra 4.741 kr  

Dagsenterkonferansen

Velkommen tilbake til Dagsenterkonferansen i ny drakt. Vi fokuserer på dagtilbudenes viktighet og rolle både for samfunnet og for de som er så heldige å benytte dem.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 08.03.2021 2 dager08.03.2021 fra 4.500 kr  

Elever som strever

Vi tilbyr webinaret Elever som strever. Et skolewebinar som handler om det å gi forståelse og sammenheng, og om konkrete tiltak for å hjelpe elever som strever.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.04.2021 4 timer30.04.2021 fra 1.700 kr  

Forebygging av trusler, vold i møte med tjenestemottaker, webinar

Vi tilbyr fagdag om om forebygging av trusler og vold i møte med tjenestemottaker som webinar. Et webinar for alle som opplever truende situasjoner og vold fra tjenestemottaker. Kurset retter særlig oppmerksomhet på forebyggingsaspektet i situasjoner hvor en tjenestemottaker viser aggressiv adferd.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.01.2021 1 dag22.01.2021 1.500 kr  

Frivillighetskonferansen - streaming tilgjengelig

Vi tilbyr frivillighetskonferansen 2021 om frivillighet før, under og etter koronakrisen. De frivillige organisasjonene tapte milliardbeløp. Mange organisasjoner måtte redusere driften.

Sted Dato Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 26.04.2021 2 dager26.04.2021 fra 4.275 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>