Fagfokus er en kurs og konferansearrangør med sosial profil. Vi ønsker at våre arrangementer skal ende med bedre tjenester og endre veien videre for de som mottar tjenester. Enten det dreier seg om helse og velferdstjenester, eller utdanning.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

ADHD, Autisme og tourettes syndrom i skolen

Vi tilbyr kurs om ADHD, autisme og tourettes syndrom i skolen. En fellesnevner for mange av elevene med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom eller autismespekterforstyrrelser er vansker med skolegangen.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.540 kr  

ADHD, Autisme og tourettes syndrom i skolen - webinar

Vi tilbyr kurs om ADHD, autisme og tourettes syndrom i skolen som webinar. En fellesnevner for mange av elevene med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom eller autismespekterforstyrrelser er vansker med skolegangen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 2.100 kr  

Arbeidsmiljøkonferansen

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 27.10.2022 2 dager27.10.2022 fra 5.040 kr  

Arbeidsmiljøkonferansen - webinar

Vi tilbyr arbeidsmiljøkonferansen som webinar, om fremtidens arbeidsmiljø - hvor går vi. En konferanse for alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet. Norsk arbeidsliv er i stor endring. Hvor står vi i dag og hva må vi forberede oss på i fremtidens arbeidsliv?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.10.2022 2 dager27.10.2022 fra 1.990 kr  

Avstandsledelse - webinar

Vi tilbyr kurs om avstandsledelse som webinar. Det siste året har vi alle kjent på en annen type jobbhverdag. Vi møtes primært digitalt og som leder betyr det at du må ha en helt annen bevissthet og oppmerksomhet på hvordan du leder på avstand.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag  

Barn som pårørende 2022

Vi tilbyr konferanse om barn som pårørende 2022. Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.540 kr  

Barn som pårørende 2022 - webinar

Vi tilbyr konferanse om barn som pårørende 2022 som webinar. Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager fra 2.300 kr  

Barnepalliasjonskonferansen 2022

Vi tilbyr barnepalliasjonskonferansen 2022. Formålet med konferansen er å sette søkelys på en helhetlig, tverrfaglig og familiebasert tilnærming, med vekt på både det somatiske og det psykososiale. Endringer i programmet må påregnes.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.800 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>