Krisehåndteringskurs

STCW Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne reagere og handle ved alarm samt følge nødprosedyrer - sikre effektiv evakuering av fartøyet og ivareta passasjerer og mannskap i en evakueringssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 07.06.2022 2 dager07.06.2022
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 06.06.2022 (+1) 2 dager06.06.2022 (+1)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

STCW Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1 dag + e-læring

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering oppdatering. Etter endt kurs, er deltagerne kvalifisert for å seile både på vanlige passasjerfartøy og på RORO passasjerfartøy (eks ferge).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering oppdatering som e-læring. Oppdateringskurset gjennomføres i henhold til Sjøfartsdirektoratets revidert emneplan datert 22.05.2018. Etter endt kurs, er deltagerne kvalifisert for å seile både på «vanlige» passasjerfartøy og på RORO passasjerfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering oppdatering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart. Oppdateringskurset gjennomføres iht Sjøfartsdirektoratets revidert emneplan datert 22.05.2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alstahaug / Sandnessjøen Alstahaug / Sandnessjøen 1/2 dag + e-læring

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 31.05.2022 1 dag31.05.2022 3.150 kr

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Vi tilbyr kurs i positiv atferdsstøtte (PAS) Kurset har som målsetting å gi en innføring i Positiv Atferdsstøtte (PAS) som multi-komponent rammeverk, økt kunnskap om pro-aktive og reaktive strategier, samt ferdigheter i grunnleggende etisk refleksjon rundt temaene selvbestemmelse og økt livskvalitet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 19.10.2022 1 dag19.10.2022 3.150 kr
Skien Skien 1 dag 3.150 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 3.150 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.06.2022 1 dag08.06.2022 3.150 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen for bedrifter. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

AOF MoTo - Tillitsvalgt i krise

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - tillitsvalgt i krise. De tillitsvalgte gjennom 2020 og 2021 har håndtert kriser på løpende bånd, og dette tar naturligvis på! Dette kurset tar for seg læringen de tillitsvalgte gjorde seg under pandemien og hvordan dette påvirker de tillitsvalgtes hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 8 timer 5.100 kr

Med hodet kaldt og hjertet foran

Dette er et kurs som i stor grad setter fokus på kommunikative ferdigheter. Andre temaer som tilstedeværelse, takknemlighet og kjærlighet løftes opp. Rammen rundt kurset er presentert i ulike perspektiver fra kursholderens egne opplevelser av å miste egen ektefelle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.300 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.300 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.300 kr

THA - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon

Vi tilbyr kurs om THA - Terapeutisk Håndtering av Aggresjon. I alle yrker hvor relasjon til mennesker oppstår, er muligheten for å bli utsatt for sinne, aggresjon og i verste fall vold til stede. Å bli eksponert for dette en eller flere ganger kan være krevende, og til tider også skremmende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag
Bergen Bergen 1 dag
Bodø Bodø 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Sikkerhet og beredskap (V170)

Bli i stand til å bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikovurderinger og risikoreduserende tiltak, gjennomføring av granskinger av uønskede hendelser samt identifisering av de tiltakene som gir de mest kosteffektive forbedringene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 14.11.2022 (+1) 5 dager14.11.2022 (+1) 17.400 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>