Juridiske kurs

Ansettelser - en innføring

Vi tilbyr kurs i ansettelser - en innføring. Etablering av ansettelsesforhold i teori og praksis. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved ansettelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Arbeidstid

Vi holder kurs i arbeidstid. Gjeldende regler i henhold til arbeidsmiljøloven og relevante tariffavtaler. Reglene om arbeidstid er komplekse og trår man feil kan det koste virksomheten dyrt, både ved overtidskrav og bøter fra Arbeidstilsynet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 08.02.2024 1 dag08.02.2024 6.995 kr

Bemanning i ansettelsesretten

Vi tilbyr kurs i bemanning i ansettelsesretten. Hvordan bemanner vi virksomheten - Arbeidsrettens regler om bemanning. Konsulent, oppdrag, tjeneste, innleid, ansatt, midlertidig ansatt, vikar, freelance, selvstendig næringsdrivende?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 5 timer 5.995 kr

Bustadoppføringslova

vi holder et grunnkurs i bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova er en ufravikelig lov for alle som bygger for forbrukere. Loven gjelder også for de som bygger for utbyggere som selger til forbrukere

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 13.02.2024 3 timer13.02.2024 3.995 kr

Bærekraft: ESG - risiko og krav

Vi holder ettermidags kurs i bærekraft: ESG - risiko og krav. Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.01.2024 3 1/2 time25.01.2024 4.995 kr

Bærekraft: klima- og miljørett samt rapportering

I dette ettermiddagskurs fokuserer vi spesielt på bærekraft: klima- og miljørett samt rapportering. Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.01.2024 3 timer25.01.2024 3.995 kr

Bærekraft: utvikling og endringer i regelverk

Vi holder kurs i bærekraft: utvikling og endringer i regelverk. Heldagskurs - med fokus på miljø og klima. Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljø- og klimaområdet i Norge som følge av særlig regelutviklingen i EU

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.01.2024 1 dag25.01.2024 6.995 kr

Bærekraftige bygg og eiendommer

Vi holder ettermidags kurs i bærekraft bygg og eiendommer. Innsikt og oversikt over nasjonale og internasjone ”grønne” regler som har betydning for eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen står ovenfor en grønn omstilling og regelverktutviklingen innen bærekraft har skutt fart de siste årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.01.2024 3 1/2 time25.01.2024 4.995 kr

Compliance - forretningspartnere, monitorering og rapportering

Vi tilbyr kurs i Compliance - forretningspartnere, monitorering og rapportering. Complianceutdanning - modul 4. Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 05.03.2024 1 dag05.03.2024 7.995 kr

Compliance - lovgivning og rammene

Vi tilbyr kurs i Compliance - lovgivning og rammene. Complianceutdanning - modul 1.Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 05.02.2024 1 dag05.02.2024 7.995 kr

Compliance - varslinger og håndtering av hendelser

Vi tilbyr kurs i Compliance - varslinger og håndtering av hendelser. Complianceutdanning - modul 5. Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 08.04.2024 1 dag08.04.2024 7.995 kr

Complianceprogrammet og risikostyring

Vi tilbyr kurs i Complianceprogrammet og risikostyring. Complianceutdanning - modul 3. Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 04.03.2024 1 dag04.03.2024 7.995 kr

Compliancerollen og complianceprogrammet

Vi tilbyr kurs i Compliancerollen og complianceprogrammet. Complianceutdanning - modul 2. Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.02.2024 1 dag06.02.2024 7.995 kr

Databehandleravtaler under GDPR

Vi holder kurs i databehandleravtaler under GDPR. Hvordan lage, forhandle og operasjonalisere GDPR-avtaler. Dette kurset ligger mellom et basis- og spesialistkurs. Den forutsetter at deltakerne har noe kunnskap om de grunnleggende personvernrettslige prinsippene (for eksempel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 31.01.2024 1 dag31.01.2024 6.995 kr

Den private formuen på skiftet

Vi tilbyr kurs i den private formuen på skiftet. Ektefellers gjeldsavleggelse, skatt og skifter på tvers av landegrensene. Kurset gir deltakeren verktøy til å identifisere hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold innenfor familie- og arverett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6,500 kr

Digitale bevis i sivile saker

Vi tilbyr kurs i digitale bevis i sivile saker. Om presentasjon av digitale bevis for retten og håndtering av det digitale aspektet ved bevistilgang i sivile saker. Den digitale tidsalderen gjør at vi i økende grad etterlater elektroniske spor og bevis som kan være relevante for tvistesaker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Diskrimineringsjuss

Vi tilbyr kurs i diskrimineringsjuss. Og saker for Diskrimineringsnemnda. Kurset gir innføring i og god oversikt over et etter hvert omfattende regelverk innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 5.995 kr

Distribusjons- og franchiseavtaler

Vi tilbyr kurs i distribusjons- og franchiseavtaler Et praktisk rettet handelsrettskurs om distribusjons- og franchiseavtaler

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse

Vi tilbyr kurs i eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse. En helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling. Eiendomsutvikling er en kompleks prosess som kan være utfordrende og risikofylt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Eiendomsutvikling - gjennomføring og ferdigstillelse

Vi tilbyr et ettermiddagskurs i eiendomsutvikling - gjennomføring og ferdigstillelse. Eiendomsutvikling er en kompleks prosess som kan være utfordrende og risikofylt. Det krever en grundig forståelse av ulike temaer og problemstillinger, samt en solid planlegging og gjennomføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 4.995 kr

Eiendomsutvikling - tilrettelegging og planlegging

Vi tilbyr formiddagskurs i iendomsutvikling - tilrettelegging og planlegging.Eiendomsutvikling er en kompleks prosess som kan være utfordrende og risikofylt. Det krever en grundig forståelse av ulike temaer og problemstillinger, samt en solid planlegging og gjennomføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Ekspropriasjon

Vi tilbyr kurs i ekspropriasjon. Hvordan skaffe seg rettigheter over annen persons grunn?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 4.995 kr

Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering

Vi tilbyr kurs i ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering. Med fokus på ny rettspraksis. Kurset gir økt forståelse av praktiske problemstillinger som ofte står sentralt i ekspropriasjonssaker. Temaene illustreres ved konkrete eksempler, med vekt på nyere rettspraksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

En innføring i Luganokonvensjonen

Vi holder kurs i en innføring i Luganokonvensjonen. Målet med kurset er at deltakerne skal få kunnskap om Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistesaker og en oversikt over de sentrale regler tilknyttet verneting og anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Entreprenørforsikring

vi holder kurs i entreprenørforsikring. Få dypere innsikt i entreprenørforsikringenes dekningsområde.Når det oppstår skader i forbindelse med entreprisearbeidet aktualiseres forsikringsdekningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.05.2024 5 timer14.05.2024 5.995 kr

Entrepriserett - Nyhetskurs

Vi tilbyr nyhetskurs i enterpriserett. Vi vil ha særlig fokus på sentrale avgjørelser fra lagmannsrettene og Høyesterett, men vil også behandle dommer fra tingrettene som er prinsipielle eller inneholder interessante problemstillinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Entrepriserett - Spesialistkurs

Vi tilbyr formiddagskurs i entrepriserett - Spesialistkurs. Aktuelle entrepriserettslige temaer På dette kurset vil du bli oppdatert på aktuelle temaer og rettspraksis innen bygge- og entrepriserett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Entrepriserett – spesialistkurs og nyhetsoppdatering

Vi tilbyr oodelt heldagskurs i entrepriserett – spesialistkurs og nyhetsoppdatering. På dette kurset i entrepriserett vil du bli oppdatert på de mest aktuelle temaene og rettspraksis innen bygge- og entrepriserett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

ESG - regulatorisk landskap for finansielle og ikke-finansielle

Vi holder kurs i ESG - regulatorisk landskap for finansielle og ikke-finansielle aktører. ESG-sertifiseringen - modul 1. ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 29.01.2024 1 dag29.01.2024 7.995 kr

ESG due diligence: Integrering av dobbel vesentlighet

Vi holder kurs i ESG due diligence: Integrering av dobbel vesentlighet. ESG-sertifiseringen - modul 4. ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 18.03.2024 1 dag18.03.2024 7.995 kr

ESG under oppkjøp, eierskap og salg

Vi holder kurs i ESG under oppkjøp, eierskap og salg. Hvordan takle nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger. Kurset gir grunnleggende kunnskap om Environment, Social og Governance under oppkjøp, eierskap og salg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 2 dager 14.995 kr

ESG-rapportering i flere dimensjoner

Vi holder kurs i ESG-rapportering i flere dimensjoner. ESG-sertifiseringen - modul 5. ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 04.04.2024 1 dag04.04.2024 7.995 kr

Etikk i fokus - Se problemene, ta ansvar og gjør gode valg

Vi tilbyr kurs med etikk i fokus. Dette kurset går under kategorien etikk-timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning skal man som medlem gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode, hvorav minst fem timer skal være advokatetikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 5.995 kr

Fordypning i strafferett og straffeprosess

Vi tilbyr kurs i fordypning i strafferett og straffeprosess. Behov for oppdatert kunnskap innenfor strafferettens område? Kurset gir deg overblikk over jussen innenfor strafferettens område. Dette vil gjøre deg i stand til å kunne påta deg forsvarer eller bistandsadvokatoppdrag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Foreldrepermisjon

Vi tilbyr kurs i foreldrepermisjon. Innføring i et komplisert regelverk og brush up på nyheter. Reglene om foreldrepenger- og permisjon blir på et tidspunkt relevante for de aller fleste. Mange opplever imidlertid regelverket som uoversiktlig og komplisert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Foreldretvister etter barneloven

Vi tilbyr kurs i foreldretvister etter barneloven Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: de mest relevante endringsforslagene

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 24.04.2024 1 dag24.04.2024 6.995 kr

Gjennomføring av anskaffelser etter del II og III

Vi tilbyr kurs i gjennomføring av anskaffelser etter del II og III. Med fokus på kunngjøringspliktige anskaffelser. Etter kurset har du grunnleggende forståelse for hvordan håndtere og gjennomføre anskaffelser som er kunngjøringspliktige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 07.02.2024 1 dag07.02.2024 6.995 kr

Gjennomføring av mindre anskaffelser fra A til Å

Vi tilbyr kurs i gjennomføring av mindre anskaffelser fra A til Å. Med fokus på ikke-kunngjøringspliktige anskaffelser. Etter kurset har du en god forståelse for hvordan håndtere og gjennomføre anskaffelser som ikke er kunngjøringspliktige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Grunnkurs i arverett

En oppdatert innføring i sentrale arverettslige emner. Kurset gir en innføring i sentrale arverettslige temaer, og derunder en oppdatering av deltakernes kunnskaper innenfor disse. En rekke arverettslige spørsmål forutsetter kjennskap til familierettslige regler, særlig om ektefellers formuesforhold

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Grønnvasking med ESG-perspektiv: Markedsføring og kommunikasjon

Vi holder kurs i Grønnvasking med ESG-perspektiv: Markedsføring og kommunikasjon. ESG-sertifiseringen - modul 3. ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 04.03.2024 1 dag04.03.2024 7.995 kr

Husleietvister i praksis

Vi holder kurs i husleietvister i praksis. Med fokus på advokatenes rolle i Husleietvistutvalget. Kurset er rettet mot dem som vil holde seg ajour på husleierettens område og samtidig ønsker tips og råd om hva som er viktig å fokusere på når saker skal behandles i Husleietvistutvalget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.02.2024 1 dag06.02.2024 6.995 kr

Hvitvasking - lovgivning og rammene

Vi tilbyr heldagskurs i hvitvasking - lovgivning og rammene. Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig - modul 1. Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 25.04.2024 1 dag25.04.2024 7.995 kr

Hvitvasking - rapportering til ØKOKRIM

Vi tilbyr heldagskurs i hvitvasking - rapportering til ØKOKRIM. Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig - modul 4. Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 10.06.2024 1 dag10.06.2024 7.995 kr

Hvitvasking og terrorfinansiering

Vi tilbyr heldagskurs i hvitvasking og terrorfinansiering. Det årlige oppdateringskurset. Kurset vil ta for seg sentrale deler innenfor hvitvaskingsregelverket, og på kurset vil du blant annet få kunnskap om regulatoriske endringer og utvikling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 7.995 kr

Håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering

Vi tilbyr kurs i håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig - modul 3. Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 27.05.2024 1 dag27.05.2024 7.995 kr

Innføring i barnevernretten

Vi tilbyr kurs i innføring i barnevernretten. Gjennomgang av de barnevernrettslige prinsippene og hvordan disse skal vektes opp mot hverandre. Kurset gir en generell innføring i barnevernretten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 20.03.2024 1 dag20.03.2024 6.995 kr

Innleid arbeidskraft - innføringskurs

Vi tilbyr innleid arbeidskraft - innføringskurs. Med fokus på lovendringer og sentral rettspraksis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Internasjonale ansettelser - arbeidsrettslige / skatterettslige

Vi tilbyr kurs i Internasjonale ansettelser. En oversikt over arbeidsrettslige og skatterettslige forhold. Vi har de senere årene sett en sterk økning av ansatte som ønsker å arbeide på tvers av landegrensene og fra hjemmekontor i utlandet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 leksjoner 4.995 kr

Introduksjon til Helsenæringen

Vi tilbyr kurs i introduksjon til helsenæringen. Legemiddler og medisinsk utstyr. Kurset tar for seg sentrale juridiske spørsmål som kan oppstå i produktenes livssyklus, fra utvikling og utprøving til endelig godkjenning og påfølgende markedsføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 24.01.2024 3 timer24.01.2024 3.995 kr

Investeringsavtaler

Vi tilbyr kurs i investeringsavtaler. En praktisk gjennomgang av sentrale klausuler og problemstillinger knyttet til forhandlinger og inngåelse av investeringsavtaler

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 5 timer 5.995 kr

Juristen i styret og som rådgiver til styret

Vi tilbyr kurs i Juristen i styret og som rådgiver til styret. De juridiske utfordringene. På kurset får du innblikk i de juridiske utfordringene du som jurist kan møte i styret og som rådgiver til styret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 7.995 kr

Juristens rolle i IT-prosjekter

Vi tilbyr kurs i juristens rolle i IT-prosjekter Bli en ettertraktet sparringspartner i digitaliseringsprosjekter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.01.2024 1 dag15.01.2024 6.995 kr

Kartlegging for Bærekraftstrategi

Vi holder heldagskurs i Kartlegging for Bærekraftstrategi. Innføring i interessentanalyse. Bærekraft og sosialt, miljømessig og styringsmessig ansvar blir stadig viktigere for virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 30.01.2024 1 dag30.01.2024 6.995 kr

Kjøp av utviklingseiendom

Vi tilbyr kurs i kjøp av utviklingseiendom. Om mulige avtaleformer og virkningen av disse. Ved kjøp og salg av utviklingseiendom bør partene vurdere særskilte mekanismer knyttet til pris og risikofordeling for å oppnå en avtale som er tilfredsstillende for både kjøper og selger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.500 kr

Kommersiell voldgift

Vi tilbyr kurs i kommersiell voldgift. Tvisteløsning i kommersielle konflikter. De aller fleste kommersielle kontrakter som gjelder økonomiske forhold av en viss betydning inneholder en voldgiftsklausul - som medfører at konflikter løses ved voldgift hvis partene ikke finner en minnelig løsning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 1/2 time 4.995 kr

Konkurranserettslig compliance

Vi holder et kurs i konkurranserettslig compliance. Når myndighetene banker på... Du får en praktisk innføring i hvordan et foretak skal håndtere uanmeldt inspeksjon fra konkurransemyndighetene, både på stedet og i etterkant.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Krav fra konkursbo

Vi tilbyr kurs i krav fra konkursbo. I bobehandling står en overfor en rekke ulike problemstillinger som forutsetter kunnskap langt utover konkursloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Kryptovaluta - skatt og regulatorisk

Vi tilbyr kurs i kryptovaluta - skatt og regulatorisk. Gjeldende rett og praksis fra et juridisk og skattemessig perspektiv

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Kurs i Due Diligence på grunneiendom

Vi tilbyr kurs i Due Diligence på grunneiendom: Skumle servitutter og grumsete grenser. Hvordan finne de skjulte risikoene i grunnboken og matrikkelen

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Legal Design

Vi tilbyr kurs i Legal Design What the buzz is about, what to do with it and why you should care

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Legal Design

Vi tilbyr kurs i Legal Design. What the buzz is about, what to do with it and why you should care. You have read or heard about Legal Design: applying the principles and methods of Design Thinking to legal services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.03.2024 3 timer06.03.2024 3.995 kr

Legal Project Management

Vi tilbyr kurs i Legal Project Management. Your toolbox for adapting to a changing legal market. The market for legal services has changed significantly in recent years: from a sellers´ market to a buyers´ market where clients require "more for less".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 24.01.2024 1 dag24.01.2024 6.995 kr

Lovlig digital markedsføring - introkurs

Vi holder ettermidags kurs i lovlig digital markedsføring - introkurs. Kreativ markedsføring - forstå de viktigste reglene. På kurset får du en praktisk innføring i de viktigste reglene for digital markedsføring, med særlig vekt på markedsføringsrett og personvern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 5 timer 5.995 kr

Markedsmisbruk - Inngående om markedsmisbruksforordningen

Vi tilbyr kurs i Markedsmisbruk - Inngående om markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen («MAR») inneholder sentrale regler om markedsatferd på verdipapirmarkedet. Dette kurset gir en omfattende gjennomgang av forordningen og de juridiske prinsippene som ligger til grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Mekling for å løse tvister - innføringsmodul

Vi holder formidags kurs i mekling for å løse tvister - innføringsmodul. Innføringskurs i mekling for å løse tvister. Dette innføringskurset i mekling vil gi deg en forståelse av hva mekling er og hvordan det fungerer som en tvisteløsningsmekanisme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 05.03.2024 3 timer05.03.2024 3.995 kr

MVA - fast eiendom fra vugge til grav

Vi holder kurs i MVA - fast eiendom fra vugge til grav. Fallgruver og tilpasningsmuligheter. Kurset er bygget rundt et eiendoms-case der vi skal følge livsløpet til et eiendomsprosjekt fra «vugge til grav» gjennom ulike faser: kjøp, utvikling/byggeprosjekt, utleie/drift og salg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Norsk juss på engelsk

Vi tilbyr kurs i norsk juss på engelsk. En verktøykasse for færre misforståelser på engelsk - og norsk!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Når bedriften bruker kunstig intelligens

Vi tilbyr kurs i når bedriften bruker kunstig intelligens. Jussen i kjøp, innplassering og bruk av verktøy som lærer selv. I følge Statistisk sentralbyrå brukte 1 av 10 norske bedrifter kunstig intelligens-teknologi i løpet av 2021.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6,990 kr

Offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering

Vi tilbyr kurs i offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering. De siste avgjørelsene fra domstolene og KOFA. Det kommer årlig et stort antall avgjørelser fra EU-domstolen, norske domstoler og KOFA.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Personskadeerstatning - Innføringskurs

Vi holder kurs i personskadeerstatning - Innføringskurs, Med nyhetsoppdateringer. Dette grunnkurset vil gi deg et verktøy til å identifisere, strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen personskaderetten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 05.02.2024 1 dag05.02.2024 6.995 kr

Praktisk husleierett

Vi tilbyr kurs i praktisk husleierett. En gjennomgang av husleieloven, rettet mot næringsleieforhold

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Praktisk kontraktsrett

Vi holder kurs i praktisk kontraktsrett. En gjennomgang av sentrale kontraktstyper og praktisk viktige problemstillinger. Formålet med kurset er å gi deltakerne en dyptgående forståelse av utvalgt og praktisk viktige emner i forbindelse med kontraktsinngåelse- og gjennomføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 7.995 kr

Praktisk strafferett

Vi tilbyr kurs i praktisk strafferett. Strategiske valg fra første klientkontakt til prosedyre. Kurset retter seg mot praktisk håndtering av straffesaker og andre saker hvor enkeltpersoner er mistenkt/siktet eller saker hvor personer er i konflikt med offentlige instanser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Prioritering i Bærekraftsarbeidet

Vi holder kurs i Prioritering i Bærekraftsarbeidet. Innføring i dobbelt vesentlighetsanalyse. Dette kurset gir deltagerne nødvendige verktøy og kunnskap for å kunne utføre en effektiv dobbelt vesentlighetsanalyse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.02.2024 1 dag15.02.2024 6.995 kr

Profesjonsansvar for revisorer

Vi holder kurs i profesjonsansvar for revisorer, Ny lovgivning, praksis og standarder. Reglene for når revisor kan bli holdt erstatningsansvarlig er i stadig utvikling. Det er vedtatt en ny revisorlov som trådte i kraft 1.1.2021.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

PropTech og juss

Vi holder kurs i PropTech og juss. Hvordan håndtere juridiske problemstillinger knyttet til ny teknologi og nye forretningsmodeller i eiendom. Kurset vil gi en oversikt over de juridiske utfordringene man står overfor i eiendomsbransjen med tanke på teknologi

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag

Prosessbasert styringssystem

Vi tilbyr kurs i prosessbasert styringssystem. Fra tunge prosedyrer til lettbente prosesse. Prosesser er forutsetning for å kunne levere forutsigbart og etter forventning fra kunden. Alt arbeid kan beskrives som en prosess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 15.04.2024 2 dager15.04.2024 10,990 kr

Rollen som hvitvaskingsansvarlig

Vi tilbyr kurs i rollen som hvitvaskingsansvarlig. Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig - modul 2. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen ble fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022, tidl. nr. 8/2019).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 13.05.2024 1 dag13.05.2024 7.995 kr

Sanksjoner

Vi holder kurs i sanksjoner. Hvordan sanksjoner påvirker norske virksomheter på kort og på lang sikt. Kurset gir et overblikk over sanksjonslanskapet som det ser ut akkurat nå, og hvilke implikasjoner det får for ulike typer virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 1/2 time 3.995 kr

Selskapsrett - Fordypning

Vi holder ettermidags kurs i Selskapsrett - Fordypning. Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 4.995 kr

Selskapsrett - Innføring

Vi holder formidags kurs i selskapsrett - Innføring. Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 3 timer 3.995 kr

Selskapsrett - Innføring og fordypning

Vi holder kurs i selskapsrett - Innføring og fordypning. Innføring og fordypning innenfor utvalgte aktuelle temaer.Dette er et todelt kurs, som først vil gi en god forståelse for selskapsrettslige hensyn og prinsipper og vise hvordan de kommer til uttrykk i reglene i aksjeloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Sikringstiltak for domstolene

Vi tilbyr kurs i sikringstiltak for domstolene. Arrest, midlertidig forføyning og bevissikring. Kurset gir en oversikt over de viktigste sikringstiltakene som er tilgjengelig for domstolene. Kurset gjennomgår midlertidig sikring i form av arrest og midlertidig forføyning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6,500 kr

Skatt over landegrensene

Vi tilbyr kurs i skatt over landegrensene. Innførings- og oppdateringskurs. Mobiliteten i internasjonalt næringsliv og yrkesutøvelse øker, og det skatterettslige regelverket for å forhindre internasjonal dobbeltbeskatning og skatteunndragelse er blitt veldig viktig – og komplisert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Skipssikkerhetsrett

Vi tilbyr kurs i skipssikkerhetsrett. Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner. Skipssikkerhetsretten er en spesiell del av sjøretten som omhandler offentligrettslige krav til skip, rederi, skipsfører, besetning og gjennomføring av maritime operasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Slagkraftig ESG-strategi: Fra planlegging til gjennomføring

Vi holder kurs i slagkraftig ESG-strategi: Fra planlegging til gjennomføring. ESG-sertifiseringen - modul 2. ESG-kursene gir en grundig innføring i ESG (Environmental, Social, and Governance) og dens betydning for virksomheter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 12.02.2024 1 dag12.02.2024 7.995 kr

Smart Negotiation

Vi holder kurs i Smart Negotiation. Mastering the Game of Information.The Negotiation Workshop is an immersive course designed for high-performing professionals seeking to enhance their negotiation skills. This intensive program aims to introduce participants to the theory and practice of negotiatio

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.02.2024 1 dag06.02.2024 6.995 kr

Statsstøtterett - en innføring

Vi holder kurs i statsstøtterett - en innføring. Statsstøttereglenes rolle i norsk rett. På kurset får du bl.a. et overblikk og forståelse for statsstøttereglenes rolle i norsk rett, og praktiske verktøy for å kvalitetssikre egne statsstøtterettslige vurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6,500 kr

Styrets plikter og erstatningsansvar

Vi tilbyr kurs i Styrets plikter og erstatningsansvar. Et grundig og praktisk innblikk i godt styrearbeid. Reglene om styrets ansvar og plikter er viktig for advokater i to dimensjoner: flere og flere advokater innehar også styreverv, i tillegg gir advokater råd til styrer i krevende situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.12.2023 1 dag06.12.2023 3.995 kr

Tariffavtaler - en innføring

vi holder kurs i tariffavtaler - en innføring. En veiviser inn i den kollektive arbeidsretten.Hva skal til for at en avtale anses som en tariffavtale, og hvilke rettslige konsekvenser får dette for avtalepartene og andre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 4 timer 4.995 kr

Taushetsplikt etter finansforetaksloven

Vi tilbyr kurs i taushetsplikt etter finansforetaksloven. Grundig gjennomgang av reglene om taushetsplikt i finansforetaksloven og relevante behandlingsgrunnlag i GDPR

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom

Vi tilbyr kurs i teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom. Kunnskap om grensesnittet mellom juridiske og byggetekniske forhold gir store synergier, som vil kunne ha avgjørende betydning i rådgivningen ved kjøp/salg og utleie av næringseiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom

Vi tilbyr kurs i tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom. Gjennom tinglysning sikres etablerte rettigheter vern mot andre rettsstiftelser, og tinglysning som system for å sikre at rettigheter vernes, er et gammelt rettsprinsipp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 7 timer 6.995 kr

Tvangsmidler og tvangsrealisering

Vi holder kurs i tvangsmidler og tvangsrealisering. Om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg. Dette kurset vil gi deg en systematisk gjennomgang av reglene om midlertidig sikring (arrest og forføyning), utlegg og tvangssalg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Med generell nyhetsoppdatering. Dette er et todelt kurs, hvor vi først gjennomgår og oppdaterer deg på de sentrale på nyhetene i rettsutviklingen i Norge i 2021 og hittil i 2022.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.500 kr

Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer

Vi tilbyr kurs i utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer. Hvordan skal advokater og ledere skape vekst og lønnsomhet? Som deltaker vil du bli bevisstgjort på ulike faktorer og ikke-alltid synlige svakheter som kan hemme utviklingen i et advokatfirma på kort og/eller lang sikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 14.02.2024 1 dag14.02.2024 7.995 kr

Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering

Vi tilbyr kurs i vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering. Unngå konflikter og tvister

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 5 timer 5.995 kr

Vedtekter og Aksjonæravtaler - en innføring

Vi tilbyr kurs i Vedtekter og Aksjonæravtaler - en innføring. Introduksjon av tematikken med praktisk vinkling. Det gis en grunnleggende oversikt over ulike selskapsformer, med et særlig fokus på aksjeselskapers vedtekter og aksjonæravtaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 06.03.2024 1 dag06.03.2024 6.995 kr

Venture capital i Norge

Vi tilbyr kurs i Venture capital i Norge. Sentrale problemsstillinger i forbindelse med venture capital-investeringer i Norge. Formålet med kurset er å gi kjennskap til sentrale forhold og problemsstillinger i forbindelse med venture capital-investeringer i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 17.01.2024 1 dag17.01.2024 6.995 kr

Virksomhetsoverdragelse - ansettelsesrettslige spørsmål

Vi tilbyr kurs i virksomhetsoverdragelse - ansettelsesrettslige spørsmål. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved en virksomhetsoverdragelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.995 kr

Yrkesskadeerstatning - innføring og oppdatering

Vi tilbyr kurs i yrkesskadeerstatning - innføring og oppdatering. Ansvarsetablering i erstatningsutmåling og utvalgte prosessuelle emner

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 11.03.2024 1 dag11.03.2024 6.995 kr

Åpenhetsloven og risikobasert aktsomhet (due diligence)

Vi tilbyr kurs i Åpenhetsloven og risikobasert aktsomhet (due diligence). En gjennomgang av krav og etterlevelse. Kursets formål er å gi kunnskap om hvordan strukturere arbeidet med aktsomhetsvurderinger på en konkret og praktisk måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 16.01.2024 7 timer16.01.2024 6.995 kr

Alternativ fysisk intervensjon

Vi tilbyr kurs i alternativ fysisk intervensjon. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Beskyttelse mot vold

Vi tilbyr kurs om beskyttelse mot vold. Målsettingen med kurset er lære om bevisstgjøring, kunnskap og ferdigheter relatert til beskyttelse mot vold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Grunnkurs i lov om kommunale helse og omsorgstjenester kapittel 9

Vi tilbyr grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9. Kurset tar sikte på å øke deltagernes bevissthet rundt juridiske og etiske rammer knyttet til bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Håndtering av situasjon med farlig gjenstand

Vi tilbyr kurs i håndtering av situasjon med farlig gjenstand. Målsettingen med kurset er å tilføre kunnskap og ferdigheter som vil bidra til økt bevissthet og sikkerhet. Opplæringen består av refleksjon og forankring kombinert med praktiske øvelser for håndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Oppdatering for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Andebu Andebu 1 dag 3.150 kr
Nannestad Nannestad 1 dag 3.150 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.12.2023 1 dag06.12.2023 3.150 kr

Oppdatering for ressurspersoner (2 dager)

Vi tilbyr 2 dagers kurs i oppdatering for ressurspersoner. Kurset har som målsetting å gi deltakerne en generell oppdatering på basisferdigheter, men tilpasses deltakernes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 6.300 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 6.300 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 6.300 kr

Ressurspersonkurs

Vi tilbyr ressurspersonkurs. Kurset har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager 13.750 kr
Tjøme Tjøme 4 dager 13.750 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 dag 3.150 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.150 kr

Vold og trusler på arbeidsplassen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om vold og trusler på arbeidsplassen for bedrifter. Målsettingen med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Årsavtale for ressurspersoner

Vi tilbyr kurs om årsavtale for ressurspersoner. Målsettingen er at kurset skal bidra til regelmessig oppfølging og forutsigbare kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 dager 9.500 kr

Ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor

Vi tilbyr kurs om ansettelse og oppsigelse i kommunal sektor. Formålet med kurset er å gi grunnleggende innføring i de viktigste rettsreglene som gjelder i den individuelle arbeidsretten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.350 kr
Drammen Drammen 1 dag 2.350 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.350 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.400 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.350 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.350 kr

Behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om behandling av innsynskrav som følge av coronasituasjonen. Formålet er at webinaret skal bidra til å løse noen av de særlige spørsmålene om innsyn i dokumenter som covid-19-pandemien reiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer

Bruk av makt og tvang i helse og omsorg rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang knyttet til helsehjelp overfor pasienter uten samtykkekompetanse forekommer fra tid til annen, og kan i enkelte situasjoner være nødvendig. Da er det viktig at alle ansatte kjenner seg trygg på rettsreglene og etikken som er knyttet til dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr
Steinkjer Steinkjer 1 dag 2.650 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr

De norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift

Vi tilbyr kurs i de norske standardene NS 8407/8417 og byggteknisk forskrift TEK 10/17. NS 8407/8417 benyttes i stadig økende grad innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge. Standardenes strenge regulering medfører at det stilles høye krav til kunnskap og profesjonalitet blant de involverte aktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.600 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.600 kr

Ferieloven i teori og praksis

Vi tilbyr kurs om ferieloven i teori og praksis. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap i og om ferieloven, inkludert bakgrunn for riktig beregning og avvikling av ferie og riktig utbetaling av feriepenger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 2.650 kr
Bodø Bodø 1 dag 2.650 kr
Drammen Drammen 1 dag 2.650 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.650 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.650 kr

Forvaltningsloven og offentleglova

Vi tilbyr kurs i forvaltningsloven og offentleglova. Kurset presenterer og gjennomgår kanskje de to viktigste lovene i offentlig forvaltning - og dette gjøres i løpet av én eneste dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.850 kr
Førde Førde 1 dag 2.850 kr
Odda Odda 1 dag 2.850 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.850 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.850 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.850 kr

Forvaltningsregler for personell i barneverntjenesten - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om forvaltningsregler for merkantilt personell i barneverntjenesten. Som merkantilt ansatt i førstelinjetjenesten er det viktig å føle seg føle seg trygg i forhold til lover og regelverk i arbeidssituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.000 kr

Forvaltningsrett og saksbehandling

Vi tilbyr en kort innføring i forvaltningsloven og offentleglova og konsekvenser for saksbehandling. Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr
Skien Skien 1 dag 2.650 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Forvaltningsrett og saksbehandling - 2 dager

Vi tilbyr kurs om forvaltningsrett og saksbehandling over 2 dager. Kurset gir deltakerne god innsikt i og forståelse for forvaltningslovens og ulike særlovers betydning for en forsvarlig saksbehandling i offentlig sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.500 kr
Kristiansand, Clarion ... Kristiansand 2 dager 4.500 kr
Kristiansand, Quality ... Kristiansand 2 dager 4.500 kr
Lørenskog Lørenskog 2 dager 4.500 kr
Stavanger, Hotel Alsto... Stavanger 2 dager 4.500 kr
Stavanger, Thon Hotel ... Stavanger 2 dager 4.500 kr
Stjørdal Stjørdal 2 dager 4.500 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 4.500 kr
Ullensaker Ullensaker 2 dager 4.500 kr

Forvaltningsrett og saksbehandling - nettkurs

Vi tilbyr en kort innføring i forvaltningsloven og offentleglova og konsekvenser for saksbehandling som nettkurs. Kurset gjennomføres som webinar med toveis lyd-/ bildekommunikasjon over 2 x 3 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 x 3 timer

Helsepersonelloven - pasient og brukerrettighetsloven

Vi tilbyr kurs i Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven. De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurs!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr

Hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler

Vi tilbyr kurs om hvordan sikre lovlige ansettelsesavtaler. Fast ansettelse - rett til utvidet stilling - garantilønn - innleie. Mange begreper - er du trygg på hva lovverket sier? Du blir kjent med reglene og vil kunne utforme ansettelsesavtaler som oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1 dag 2.850 kr

Hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket

Vi tilbyr kurs om hvordan unngå å snuble i anskaffelsesregelverket. Kommunal sektor har hyppige utfordringer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse, og hvordan dette skal etterleves.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Mellom to stoler og bak sofaen -Fagdag om juss og fag i NAV/helse

Vi tilbyr fagdag om jus og fag i NAV og helse og omsorgstjenesten. Pasienter, brukere og tjenestemottakere kan oppleve å falle mellom to stoler i vår komplekse organisering av tjenester og ytelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 2.650 kr
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.650 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.650 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.650 kr

Ny kommunelov og habilitetsregler

Vi tilbyr kurs i ny kommunelov og habilitetsregler. Norge har mange små og mellomstore kommuner. I alle disse kommunene tas det hver dag beslutninger som er underlagt habilitetsregler i Forvaltningsloven og Kommuneloven mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 2.850 kr

Ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov

Vi tilbyr kurs i ny kommunelov og utkast til ny forvaltningslov. I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging. Vi ser på utkast til ny forvaltningslov som er sendt på høring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 1.950 kr

Nytt og aktuelt lovstoff for kommuner og andre deler av offentlig

Fire timer med nytt og aktuelt lovstoff for kommuner og andre deler av offentlig sektor. Ny kommunelov. I løpet av høsten 2019 trer den nye kommuneloven i kraft. Vi gjennomgår de viktigste lovendringene, lovens struktur og oppbygging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 2.250 kr

Offentleglova - en praktisk gjennomgang - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om offentleglova - en praktisk gjennomgang. Innsyn i forvaltningens dokumenter er en sentral demokratisk rettighet. Kurset gir en praktisk innføring i offentleglovas hovedregler. Kurset gjennomføres på fire timer inkludert korte pauser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 1.500 kr

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status

Vi tilbyr kurs om offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status. Kurset skal belyse hva som er status per 2017 og om det er mulig å se noen utviklingstrekk siden 2009.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.750 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 2.750 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.750 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.750 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.750 kr

Offentleglova i 2017 - utviklingstrekk og status -videokonferanse

I samarbeid med Studiesenter tilbyr vi kurset via toveis lyd / bilde på ditt lokale Studiesenter. Kurset skal belyse hva som er status per 2017 og om det er mulig å se noen utviklingstrekk siden 2009.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 1.500 kr

Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv

Vi tilbyr kurs om pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv. Kurset skal gi oppdatert kunnskap om pensjonsreformen, konsekvenser for din tjenestepensjon og ny AFP for offentlig sektor. Med pensjonsreformen ble det flere valgmuligheter, men også flere pensjonsfeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 2.100 kr
Stryn Stryn 2 dager 2.100 kr
Ulvik Ulvik 2 dager 2.100 kr

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Vi tilbyr kurs om saksbehandling for leger og annet helsepersonell. Tema disse kursdagene er forvaltningsrett og innføring i forvaltningsloven og offentleglova sine bestemmelser - og konsekvensen av disse ved saksbehandling og forvaltning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 2 dager 5.750 kr

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Kurset gir en praktisk innføring i forvaltningslovens hovedregler. Målet er å vise at lovverket er en rammebetingelse for saksbehandling. Kurset skal bidra til kvalitetsheving. Kurset gjennomføres på fire timer inkludert korte pauser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 1.500 kr

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer

Vi tilbyr kurs i samtykkekompetanse og brukermedvirkning - juridiske rammer og praktisering av lovverket. Et kurs om noen av de mest sentrale pasient- og brukerrettigheter, samt gjennomgang av regelverket om fremtidsfullmakt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.650 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr

Taushetspliktens muligheter og begrensninger

Vi tilbyr kurs om taushetspliktens muligheter og begrensninger. Målsettingen er å gjøre deltakeren trygg på reglene som omhandler taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt. Taushetsplikt er en helt sentral forutsetning for gode tjenester i offentlig forvaltning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag

Temadag: Utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5)

Vi tilbyr temadag - utkast til ny forvaltningslov (NOU 2019:5). Forvaltningsloven av 1967 står for fall! NOU 2019:5 ble lagt fram i vår, og ble av Justisdepartementet sendt på høring 3. juni i år, med høringsfrist 2. desember 2019.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 dag 2.150 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.150 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.150 kr
Ålesund Ålesund 1 dag 2.150 kr

Trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring

Vi tilbyr kurs om trakassering i arbeidslivet - lovverk og klargjøring. Målsettingen er å gjøre deltakerne tryggere i sin arbeidshverdag ved å få en større forståelse for lovverkets trakasseringsbegrep, og kunnskap om hvilke rettslige virkemidler arbeidsgiver har når trakassering har funnet sted.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 2.650 kr

Vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen

Vi tilbyr kurs om vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.650 kr
Drammen Drammen 1 dag 2.650 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.650 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.650 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.650 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.650 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.650 kr

Vanskelige personalsaker - juss og saksbehandlingen - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om vanskelige personalsaker - juss og krav til saksbehandlingen. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 x 3 timer

Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren - nettkurs

Vi tilbyr Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren som nettkurs. Opplæring i alenearbeid er en viktig del av risikostyringen på arbeidsplassen. Den er også avgjørende for de som ansetter eller administrerer noen som jobber alene uten direkte tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 minutter 105 kr

Ergonomi - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i ergonomi. Kurset tar for seg tre områder der ergonomisk tilrettelegging har betydning: Ergonomi for administrasjonsmedarbeidere, på byggeplassen og tilrettelegging for gravide.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time, 10 minutter 1.429 kr

Knall og fall - nettkurs

Vi tilbyr kurs om knall og fall som nettkurs. Visste du at det å snuble, skli og falle er en av de største årsakene til at folk skader seg på jobben? Hvis du ikke følger med under dette kurset kan du være det neste på skadelisten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 minutter 105 kr

Manuell håndtering - nettkurs

Vi tilbyr kurs om manuell håndtering som nettkurs. Skader kan skje som følge av dårlig utførelse av manuelt arbeid. Dette kurset handler om å løfte, flytte og håndtere last sikkert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 minutter 105 kr

Aksjer- og verdipapirfond - nettkurs

Dette kurset gir en innføring i de mest vanlige aksje- og verdipapirfond, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet, og hvordan den skattemessige behandlingen er.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dgaer fra 750 kr

Aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer - nettkurs

Få en oversikt over bokføring og skatt for følgende temaer: Aksjer, tegningsretter, grundfondsbevis, derivater, shortsalg av aksjer, obligasjoner og sertifikater samt konvertible obligasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dgaer fra 1.750 kr

Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 1 - nettkurs

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 2 - nettkurs

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 3 - nettkurs

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

Etablere holdingselskap - nettkurs

Kurset har som målsetting å gi oversikt over de hvordan man kan etablere en holdingselskapstruktur med skattemessig kontinuitet dersom en eller flere privatpersoner eier aksjer i et aksjeselskap på privat hånd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

Finn feil i regnskapet - nettkurs

Vi tilbyr kurs i finn feil i regnskapet som nettkurs Kurset gir deg hele åtte oppdateringstimer og handler om det å finne feil, hva vi gjør når feil har inntruffet, samt hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder og andre

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer fra 3.600 kr

Hjemmekontor - nye regler - nettkurs

Bruk av hjemmekontor har økt betydelig de siste årene og i enkelte yrker har så mange som over 50% mulighet til å jobbe hjemmefra. Det reiser seg mange spørsmål i denne sammenheng. Hva gjelder med tanke på arbeidstid og arbeidsmiljø. Hva med nødvendig utstyr og HMS?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis? - nett

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven - nettkurs

I dette kurset ser vi nærmere på justeringsreglene med fokus på fast eiendom. Hvilke hendelser utløser justering, og hvordan forholder man seg rent praktisk? Kurset er i all hovedsak basert på praktiske eksempler / case med tall og løsningsforslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

Kompensasjonsordning 2 - praktisk veiledning - nettkurs

Bedrifter med stort omsetningsfall som skyldes koronapandemien, kan søke om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader 18. januar 2021 åpnes det for å søke kompensasjon etter den nye kompensasjonsordningen, den såkalte kompensasjonsordning 2

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.100 kr

Konkurs - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om konkurs. Lovendringer 2020 - hold deg oppdatert! Styrk din kompetanse på handlingsalternativer, fallgruver og god rådgivning i forbindelse med insolvens

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Ny arvelov - arveoppgjør og generasjonsskifte - nettkurs

Fra 2021 har vi en ny arvelov som innebærer viktige endringer man må ha kjennskap til. Dette kurset skal gi deg god oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføring av arveoppgjør og generasjonsskifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra 2.500 kr

Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer - nettkurs

Lær hvordan du ivaretar ansvaret for at oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hva som kreves av deg både formelt og reelt. Vi tar utgangspunkt i regelverket, vurderer virkeligheten og ser på hvordan oppdragsansvarlig kan løse sine oppgaver på en praktisk og god måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra 2.500 kr

Oppdragsavtalen - nettkurs

Oppdragsavtalen er svært viktig å ha på plass. Den er omfattende både hva gjelder plikter og rettigheter, samtidig som den er nyttig både for deg og kunden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Optimal organisering av regnskapsforetak - nettkurs

Vi tilbyr kurs i optimal organisering av regnskapsforetak som nettkurs.Hvordan sikre at vi får fornøyde kunder, oppfyller myndighetenes krav og har godt samarbeid internt?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Regnskapsførerjus - regnskapsførers ansvar - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførerjus - regnskapsførers ansvar. Det er et økende fokus på ansvarliggjøring i næringslivet. Feil eller mangler ved regnskapsførers yrkesutøvelse kan således lede til erstatningsansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers oppdragsdokumentasjon som nettkurs. Eksterne regnskapsførere skal alltid kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse ved etterkontroll og tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

RF-regelverket - nettkurs

Vi tilbyr kurs i RF-regelverket som nettkurs. Hvordan etterleve regnskapsførerregelverket i praksis?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

RF-regelverket 2021 – nyheter og ofte stilte spørsmål nettkurs

Vi oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor lovgivningen som regulerer regnskapsføreryrket og god regnskapsføringsskikk (GRFS). Vi ser også på uttalelser og rapporter fra Finanstilsynet og Regnskap Norge det siste året.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

SAF-T- MVA-rapportering i 2022 og kontroller fra skatteetaten

SAF-T- MVA-rapportering i 2022 og kontroller fra skatteetaten - nettkurs. I 2022 vil ny MVA-melding bygge på standardiserte SAF-T MVA-koder, noe som gjør at bedriftenes kontoplaner må tilpasses det nye kodeverket. Dette kurset forbereder deg på hva du må gjøre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3,5 time fra 1.750 kr

Styrekurs i hvitvaskingsregelverket - nett

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. Finanstilsynets veiledning til loven krever blant annet at styre og ledelse i regnskapsførerforetakene må ha opplæring i regelverket som reflektere deres rolle og ansvar i forhold til etterlevelse av reglene, og at dette kan dokumenteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Yrkesbil - elektronisk kjørebok - nettkurs

Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. De nye reglene gjør det mulig å bruke yrkesbilen privat uten at bilen beskattes etter sjablongmetoden. Dette betinger at all kjøring registreres med elektronisk kjørebok og rapporteres inn månedlig etter A-melding

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>


Område

Kategorier