PNI Opplæringssenter AS

Personell Norsk Industri AS har en stor bredde i fagopplæringskurs rettet mot BORING/BRØNN - Trykkrør, sementering, kabeloperasjoner, boring, komplettering, havbunnsinstallasjoner, IWCF-kurs, kvalitetssikring KRAN OG LØFT - Traverskran, Riggerkurs, Stroppe- og Anhuker kurs, fastmontert hydraulisk kran, Kontrollørkurs G7/G11, Offshore kran, Truckkurs samt fagopplæring innen kranfagene.


Vi har også en rekke nye kurs som er tilpasset den nye revisjonen av NORSOK standarden, i tillegg arbeider våre sertifiserte instruktører også med VAK (verifisering av kompetanse) både på faste installasjoner og flyterigger. Slik kan vi tilpasse en bedrifts krav til dokumentert og sertifisert i henhold til myndighetskrav.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   |  Neste side >>

A og B Fallsikring og redning NOG 113

Vi tilbyr kurs i A og B Fallsikring og redning NOG 113. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 19.08.2019 (+5) 3 dager19.08.2019 (+5) 8.260 kr  

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1

Hensikten med opplæringen er å gi førere med arbeidsutstyr nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av dette slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag  

Arbeidsvinsj - modul O-2.3

Vi tilbyr kurs i arbeidsvinsj - modul O-2.3. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk / praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager  

Basic working environment

After completing the course, participant will have the necessary knowledge Working Environment Act requires from safety deputies / Managers, so that they can perform their duties in satisfying manners.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager  

Bruk av fallsikringsutstyr

Vi tilbyr kurs i bruk av fallsikringsutstyr. Etter kurset skal elevene kjenne til lover, regler, standarder og retningslinjer som regulerer aktivitetenUtover dette ha kjennskap til risikohåndtering, konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr og kjennskap til det fallsikringsutstyr bedriften bruker

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 timer 2.350 kr  

Chemical handling (basic)

Upon completing this course participants will have acquired knowledge and skills in safe use of chemicals, be able to use laws, regulations and other sources that provides information regarding labeling and handling of chemicals and hazardous substances.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 3.860 kr  

Dangerous Goods IMDG

After completing the course, participants should have the necessary knowledge of the principles of risk, cause and consequence of accidents involving dangerous goods.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 9.930 kr  

Deckforeman / management / deck crew simulator

The objective of the training is to acquire the candidate’s basic theoretical and practical understanding of safe operations with offshore cranes, so that accidents are avoided by use.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   |  Neste side >>