Entring av tankerKursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter AS - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr kurs i entring av tanker. Kursets hovedmålsetning er å bevisstgjøre brukere, redningspersoner og BES vakter i deres arbeid og dermed forebygge uønskede hendelser.

Kursinnhold:
• Innledning
• Regelverk
• Definisjoner (farlige gasser)
• Ansvar og plikter
• Hva er entring av tanker
• Arbeidstillatelse
• Riktig bruk av personlig verneutstyr
• Bruk av gassmåler (målinger)
• Risikovurdering av arbeid i tanker
• Bruk av BES vakt
• Planlegging av redningsoperasjoner
• Redningsutstyr, (Roll gliss, tripod, fallblokk, RSQ osv.)
• Praktiske øvelser
• Evaluering

Antall:
Minimum antall kandidater: 4
Maksimalt antall kandidater: 12
Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve: 90%


Målgruppe for kurset:
Kurset er beregnet for personell som skal gjennomføre inspeksjon, utføre arbeid osv. inne i trange rom, tanker.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Teoriprøve. Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.