Kurs i tilkomstteknikk og industri klatring

Fallredningskurs

Vi tilbyr fallredningskurs. Opplæringen i bruk av redningsutstyr git i.h.t NS9610:20 del 12 og NOG113.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Fallredningskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning. Opplæringen i bruk av redningsutstyr git i.h.t NS9610:20 del 12 og NOG113.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Fallsikringskurs grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Opplæringen er gitt i samsvar med krav i Forskrift om utførelse av arbeid §10-1, 2, 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.000 kr

Fallsikringskurs grunnleggende - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring for bedrifter. Opplæringen er gitt i samsvar med krav i Forskrift om utførelse av arbeid §10-1, 2, 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Fallsikringskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring. Opplæringen er gitt i samsvar med krav i Forskrift om utførelse av arbeid §10-1, 2, 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 2.400 kr

IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk alle nivå

Vi tilbyr kurs om IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk på alle nivå. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 23.500 kr

IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk level 2

Vi tilbyr kurs om IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk level 2. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 23.500 kr

IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk level 3

Vi tilbyr kurs om IRATA Rope Access Technique - tilkomstteknikk level 3. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 23.500 kr

Tilkomstteknikk - alle nivå i.h.t NS9600

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk på alle nivå i.h.t NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.12.2023 7 dager02.12.2023 31.900 kr

Tilkomstteknikk nivå 1 resertifisering, klasse A NS9600

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk nivå 1, klasse A NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

Tilkomstteknikk nivå 1, klasse A NS9600

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk nivå 1, klasse A NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 7 dager

Tilkomstteknikk nivå 2 resertifisering, klasse A NS9600

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk nivå 2, klasse A NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

Tilkomstteknikk nivå 2, modell 2

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk på nivå 2, modell 2. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 42.500 kr

Tilkomstteknikk nivå 3 resertifisering, klasse A NS9600

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk nivå 3, klasse A NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Tilkomstteknikk nivå 3, klasse A NS9600

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk nivå 3, klasse A NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Tilkomstteknikk resertifisering - alle nivå i.h.t NS9600

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk på alle nivå i.h.t NS9600. Tilkomstteknikk er taubasert metode for adkomst, sikring og arbeidsutførelse i høyden. Metoden er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2023 4 dager05.12.2023 26.150 kr

Grunnleggende fallsikringskurs 8 timer

Vi tilbyr Grunnleggande fallsikringskurs 8 timar. Det vil bli avslutta med ein teori prøve. Diplom vil bli utsteda til elevane.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 8 timer
Odda Odda 8 timer
Stord Stord 8 timer
Voss Voss 8 timer

Fallsikring og enkle løfteinnretninger O-2.2

Vi tilbyr Fallsikring og enkle løfteinnretninger O-2.2. Fallsikringsdelen av kurset tilfredsstiller ikke ny standard for fallsikring NS 9610, men er en kort innføring i bruk av fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager

Fallsikringskurs grunnleggende (NS 9610)

Vi tilbyr Fallsikringskurs grunnleggende (NS 9610)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 07.12.2023 (+2) 1 dag07.12.2023 (+2) 2.900 kr

Kontrollør fallsikring

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring. Fallsikringsutstyr skal kontrolleres av en kompetent person minst en gang hver tolvte måned. Kursdeltakerne lærer om oppbevaring, vedlikehold og kontroll av utstyr for arbeid i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager

Taubasert fallredning

Vi tilbyr 3-dagers taubasert fallredning i henhold til SFS fagplan taubasert fallredning. Med bruk av 2 ulike kurshaller og en mengde øvingsmomenter blir opplæringen svært realistisk og god. Kurset er godkjent for bruk offshore / onshore innenfor olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 19.12.2023 3 dager19.12.2023 9.000 kr

Tauredningskurs - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i tauredning. Repetisjonskurs for personell som deltaker som høyderedningslag offshore/onshore. Skal gjennomføres hvert andre år. Kurset er i henhold til fagplan fra SfS. På kurset repeteres metodene som ble gjennomgått ved det Taubasert fallredningskurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 20.12.2023 2 dager20.12.2023 6.500 kr

Tilkomstteknikk alle nivå

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk på alle nivå. Alle våre Trenger du kurs innen tilkomstteknikk? Vi har kurset du trenger, og tilbyr også sertifisert opplæring! Astero kurssenter er en sertifisert opplæringsbedrift etter NS 9600. Vi holder jevnlige kurs i tilkomstteknikk på alle nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde

Tilkomstteknikk nivå 1

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk - nivå 1, med svært dyktige kursledere og i flotte lokaler. Ønsker du å jobbe med tilkomstteknikk innenfor olje og gassindustrien er Klasse A nivå 1 det du skal velge. Siden kurset varer i 7 dager så kjøres det både sammenhengende eller med pause i helgen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 07.12.2023 (+2) 7 dager07.12.2023 (+2) 28.500 kr

Tilkomstteknikk nivå 2

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk nivå 2 med svært dyktige kursledere og i flotte lokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 7 dager 29.500 kr

Tilkomstteknikk nivå 3

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk - nivå 3, med svært dyktige kursledere og i flotte lokaler. Kurset varer i 52 timer + 7,5 timer eksaminering (til sammen 7 dager)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 07.12.2023 (+2) 7 dager07.12.2023 (+2) 29.500 kr

Tilkomstteknikk resertifisering (alle nivå)

Vi tilbyr kurs i tilkomstteknikk resertifisering (alle nivå) med svært dyktige kursledere og i flotte lokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 12.12.2023 (+2) 4 dager12.12.2023 (+2) 24.500 kr

Grunnleggende fallsikring med evakuering

Vi tilbyr kurs i grunnleggende fallsikring med evakuering. Målsettingen med opplæringen er at deltagerne tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og sikker bruk av fallsikringsutstyr, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.12.2023 (+3) 1 dag21.12.2023 (+3) 2.100 kr
Øygarden Øygarden 21.12.2023 (+3) 1 dag21.12.2023 (+3) 2.100 kr

Grunnleggende fallsikring med evakuering - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i grunnleggende fallsikring med evakuering for bedrifter. Målsettingen med opplæringen er at deltagerne tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og sikker bruk av fallsikringsutstyr, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Grunnleggende fallsikring med evakuering - hele landet

Vi tilbyr kurs i grunnleggende fallsikring med evakuering i hele landet. Målsettingen med opplæringen er at deltagerne tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og sikker bruk av fallsikringsutstyr, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Kontrollørkurs fallsikring

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring. Kurset går over 2 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og prøve. 16 timer. Kursavgiften inkluderer kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2024 2 dager02.05.2024 10.700 kr
Øygarden Øygarden 02.05.2024 2 dager02.05.2024 10.700 kr

Kontrollørkurs fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring for bedrifter. Kurset går over 2 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og prøve. 16 timer. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og teoretisk og praktisk prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Fallsikringskurs

Vårt Fallsikringskurs i klasserom er i henhold til standarden NS9610. Dette sikrer at du og dine kollegaer får et standardisert kursopplegg tilpasset din jobbhverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 20.12.2023 1 dag20.12.2023

Arbeid i høyden for HMS- personell

Ved alt arbeid mer enn to meter over underliggende nivå skal den som utfører arbeidet være sikret, men kan du som arbeidsgiver si noe om hvilken metode som er best egnet? Hvilken metode som gir mest hensiktsmessig vernenivå?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 7 dager

Fjellsikringskurs

Vi tilbyr kurs i fjellsikring. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du har lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.04.2024 5 dager15.04.2024
Larvik Larvik 11.03.2024 (+1) 5 dager11.03.2024 (+1)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 27.05.2024 5 dager27.05.2024

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Kurset er praktisk rettet som presenterer grunnleggende metoder og utstyr. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2023 1 dag04.12.2023
Larvik Larvik 18.12.2023 (+10) 1 dag18.12.2023 (+10)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Grunnleggende fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs for bedrifter. Kurset er praktisk rettet som presenterer grunnleggende metoder og utstyr. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag

Grunnleggende fallsikring og redning NS 9610

Vi tilbyr grunnleggende fallsikring og redning NS 9610. Grunnleggende fallsikring og redning er kurset for deg som ønsker en generell innføring i faget fallsikring. Det er et velegnet kurs for deg som skal bruke enkle metoder for forflytning i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.03.2024 (+3) 2 dager05.03.2024 (+3)
Larvik Larvik 18.03.2024 (+2) 2 dager18.03.2024 (+2)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 05.02.2024 (+2) 2 dager05.02.2024 (+2)
Rauma / Åndalsnes 03.04.2024 2 dager 03.04.2024
Rauma / Åndalsnes 04.06.2024 2 dager 04.06.2024

Instruktørkurs fallsikring NS9610

Kurset er i henhold til opplæringsplanen til NS 9610 Fallsikring og inneholder alle læringsemner og metoder beskrevet i standarden. Instruktørkurset har et helhetlig program, med en god blanding av teori og praksis innenfor de ulike emnene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 7 dager

Instruktørkurs fallsikring NS9610 - bedriftsinternt

Kurset er i henhold til opplæringsplanen til NS 9610 Fallsikring og inneholder alle læringsemner og metoder beskrevet i standarden. Instruktørkurset har et helhetlig program, med en god blanding av teori og praksis innenfor de ulike emnene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

Mastekurs fallsikring

Vi tilbyr mastekurs fallsikring. Dette kurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.01.2024 (+5) 2 1/2 dag08.01.2024 (+5)
Larvik Larvik 20.12.2023 (+5) 2 1/2 dag20.12.2023 (+5)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.01.2024 (+2) 2 1/2 dag16.01.2024 (+2)
Rauma / Åndalsnes 18.03.2024 2 1/2 dag 18.03.2024
Rauma / Åndalsnes 22.05.2024 2 1/2 dag 22.05.2024

Sakkyndig fallsikring

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring. Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.01.2024 (+4) 3 dager22.01.2024 (+4)
Larvik Larvik 05.03.2024 (+3) 3 dager05.03.2024 (+3)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 04.12.2023 (+1) 3 dager04.12.2023 (+1)
Rauma / Åndalsnes 12.02.2024 3 dager 12.02.2024

Sakkyndig fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring for bedrifter. Kurset er for deg som ønsker kompetanse til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til innføringen av nye forskrifter for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

Sakkyndig fallsikring repetisjon - bedriftsinternt

Dette er et repetisjonskurs for de som har gjennomført AAK Safetys Sakkyndig fallsikring tidligere. Dette repetisjonskurset hjelper deg å vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager

Stolpekurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr stolpekurs for bedrifter. Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager

Stolpekurs fallsikring NS 9610

Vi tilbyr stolpekurs. Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.02.2024 (+3) 2 dager12.02.2024 (+3)
Larvik Larvik 22.01.2024 (+3) 2 dager22.01.2024 (+3)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 26.02.2024 (+2) 2 dager26.02.2024 (+2)
Rauma / Åndalsnes 29.04.2024 2 dager 29.04.2024
Rauma / Åndalsnes 02.07.2024 2 dager 02.07.2024

Takkurs fallsikring NS 9610

Vi tilbyr Takkurs fallsikring NS 9610. Kurset er iht. opplæringsplanen i Ns 9610 Fallsikring og inneholder både den aktuelle fallsikringsopplæringen og bruk av relevant redningsutstyr og metoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.02.2024 (+3) 2 dager19.02.2024 (+3)
Larvik Larvik 11.12.2023 (+2) 2 dager11.12.2023 (+2)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 09.01.2024 (+2) 2 dager09.01.2024 (+2)
Rauma / Åndalsnes 04.03.2024 2 dager 04.03.2024
Rauma / Åndalsnes 06.05.2024 2 dager 06.05.2024

Tilkomstteknikk nivå 2 Resertifisering

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk nivå 2.Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering. Sertifikat/godkjenning på et gitt nivå i TT-systemet har i henhold til NS 9600:2020 en varighet på 36 mnd. fra eksamensdato.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 4 dager

Tilkomstteknikk nivå 1

Tilkomst-Teknikk er et metodesett for sikring, atkomst og arbeid på utsatte arbeidsposisjoner, og er spesielt i utstrakt bruk innen ulike disipliner Offshore. Standard for Tilkomst-Teknikk er utarbeidet av SOFT (samarbeidsorganet for Tilkomst-Teknikk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 13.01.2024 (+3) 7 dager13.01.2024 (+3)
Rauma / Åndalsnes 17.02.2024 7 dager 17.02.2024
Rauma / Åndalsnes 06.04.2024 7 dager 06.04.2024
Rauma / Åndalsnes 25.05.2024 7 dager 25.05.2024

Tilkomstteknikk nivå 2 - direkte modul 2

Tilkomstteknikk (TT) er et atkomstsystem for alle som har behov for å anvende taubaserte metoder, men med et vernenivå som er på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige, kollektive metoder for arbeid i høyden, som f.eks. stillas og lift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 05.12.2023 (+4) 10 dager05.12.2023 (+4)
Rauma / Åndalsnes 24.01.2024 10 dager 24.01.2024
Rauma / Åndalsnes 06.03.2024 10 dager 06.03.2024
Rauma / Åndalsnes 17.04.2024 10 dager 17.04.2024
Rauma / Åndalsnes 12.06.2024 10 dager 12.06.2024

Tilkomstteknikk nivå 2 modul 1

Tilkomstteknikk (TT) er et atkomstsystem for alle som har behov for å anvende taubaserte metoder, men med et vernenivå som er på linje med det som oppnås ved bruk av midlertidige, kollektive metoder for arbeid i høyden, som f.eks. stillas og lift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 08.12.2023 (+3) 7 dager08.12.2023 (+3)
Rauma / Åndalsnes 09.03.2024 7 dager 09.03.2024
Rauma / Åndalsnes 20.04.2024 7 dager 20.04.2024
Rauma / Åndalsnes 15.06.2024 7 dager 15.06.2024

Tilkomstteknikk nivå 3

Kurs for personell som skal bli sikringsledere ihht til SOFT. Det kreves gyldig sertifikat som nivå 2-operatør og minimum 400 timer på dette nivået. Loggbok skal vises som dokumentasjon på TT-timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 13.01.2024 (+3) 7 dager13.01.2024 (+3)
Rauma / Åndalsnes 17.02.2024 7 dager 17.02.2024
Rauma / Åndalsnes 06.04.2024 7 dager 06.04.2024
Rauma / Åndalsnes 25.05.2024 7 dager 25.05.2024

Tilkomstteknikk nivå 3 Resertifisering

Kurs for personell som skal bli sikringsledere ihht til SOFT. Det kreves gyldig sertifikat som nivå 2-operatør og minimum 400 timer på dette nivået. Loggbok skal vises som dokumentasjon på TT-timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 4 dager

Tilkomstteknikk Resertifisering TT, alle nivåer

Vi tilbyr resertifisering TT, i tilkomstteknikk alle nivåer. Sertifikat/godkjenning på et gitt nivå i TT-systemet har i henhold til NS 9600:2020 en varighet på 36 mnd. fra eksamensdato.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 09.01.2024 (+4) 4 dager09.01.2024 (+4)
Rauma / Åndalsnes 06.02.2024 4 dager 06.02.2024
Rauma / Åndalsnes 19.03.2024 4 dager 19.03.2024
Rauma / Åndalsnes 13.05.2024 4 dager 13.05.2024
Rauma / Åndalsnes 25.06.2024 4 dager 25.06.2024

Tllkomstteknikk nivå 1 Resertifisering

Vi tilbyr resertifisering i tilkomstteknikk nivå 1. Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering. Sertifikat/godkjenning på et gitt nivå i TT-systemet har i henhold til NS 9600:2020 en varighet på 36 mnd. fra eksamensdato.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 4 dager

Årlig nedfiring mast - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i årlig nedfiring mast for bedrifter. Årlig nedfiring er en øving som skjer med bakgrunn fra en tilstrekkelig dokumentert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer

 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>


Område

Kategorier