Kurs i bygg- og anleggsteknikk

Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. I dag er befolkningstettheten i Oslo større, og infrastrukturen mer sårbar enn den var i 1904. Det sies at der hvor det har vært et jordskjelv tidligere vil det komme et til. Men er vi forberedt?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 12.000 kr

Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk

Vi tilbyr kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk. Etter å ha gjennomført kurset skal du være bedre rustet til å planlegge, utføre og bestille tilstandsanalyser basert på NS 3424.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 5.500 kr

Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Vi tilbyr kurs i bygg- og anleggsteknikk Vg1. Programfag integrert fellesfag 3 dager pr uke. Øvrige fag er engelsk, matematikk og naturfag. Etter gjennomført og bestått kurs kan en velge mellom ulike utdanningsprogram.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 1 år

Dimensjonering og utmatning av sveisekonstruksjoner

På dette kurset lærer du hvordan du beregner en sveiseforbinding uavhengig av FEM-verktøy. Vi gjennomgår også konstruksjonsmetoder og hvordan du beregner levetiden til en sveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullevål Oslo, Ullevål 2 dager 9.900 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.900 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.900 kr

Robot Structural Analysis Professional grunnkurs

Dette kurset gir deg et basic innblikk i Robot Structual Analysis Professional, og gir deg forutsetninger for å gå videre med spesifikke kurs for beregninger av stål eller betong.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 8.400 kr

VG1 Bygg og anleggsteknikk

VG1 Bygg og anleggsteknikk på Skogmo er skolen for deg som vil bli tømrer, murer, rørlegger, blikkenslager, betongarbeider, maler, stillasbygger, forskalingssnekker eller andre av de 20 yrkene vi kan rekruttere til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 Teknikk og industriell produksjon på Skogmo er skolen for deg som vil bli tømrer, murer, rørlegger, blikkenslager, betongarbeider, maler, stillasbygger, forskalingssnekker eller andre av de 20 yrkene vi kan rekruttere til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG2 Bygg og anleggsteknikk

Vi tilbyr VG2 Bygg og anleggsteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG2 Teknikk og industriell produksjon

Vi tilbyr VG2 Teknikk og industriell produksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Grunnleggende jernbaneteknikk

Grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektroniske anlegg, operativ togdrift samt regelverk rundt planlegging, bygging og drifting av jernbane er tema for dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 14.10.2019 14.10.2019 20.000 kr

Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.09.2019 To samlinger á fem dager16.09.2019 21.000 kr

Kollektivtransport

Planlegging av kollektivtransport innebærer å ta hensyn til finansiering, organisering, markedstilpasning osv. Målene i Nasjonal transport plan (NTP) gir kollektivtransporten en viktigere rolle framver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 23.09.2019 2 samlinger23.09.2019 20.000 kr

Trafikkteknikk og trafikksikkerhet

Kurset skal gi deg kunnskaper om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, i tillegg til forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 14.10.2019 2 samlinger14.10.2019 20.000 kr

Transportanalyse

Kurset skal gi deg kunnskaper om begreper, sammenhenger og teoretiske modeller for trafikkavvikling, i tillegg til forståelse for hvordan veg- og kryssutforming og trafikkreguleringstiltak påvirker risiko og trafikantadferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 04.11.2019 2 samlinger04.11.2019 20.000 kr

VDC-Certificate Program Norge

NTNU og CIFE - Stanford University inviterer til å delta på den første storskala VDC-sertifiseringen i Norge noensinne. Inntil 200 deltakere gjennomfører kurset samtidig og vil i løpet av en ti-månedersperiode delta på i tre samlinger på totalt ni dager. Kurset er unikt i sitt slag i Norge og vil gi

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 19.08.2019 19.08.2019 48.000 kr

Vegteknologi

Kurset vil gi deg kunnskap om bindemidler og proporsjoneringsmetoder for asfaltdekker, belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner, dekkevedlikeholdssystemer og forsterkningsmetodikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 02.09.2019 02.09.2019 20.000 kr

DDS-CAD Byggmester grunnkurs

Lyst til å lære å produsere salgs / byggemeldingstegninger av bygg med plan, snitt, fasader og perspektiv? Med DDS -CAD Byggmester har du verktøyet du trenger. Som med alle andre verktøy er det viktig å lære seg å bruke det. Husk at øvelse gjør mester!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 10.09.2019 1 dag10.09.2019 4.000 kr

DDS-CAD Byggmester videregående

Er du klar for neste skritt videre i bruken av DDS-CAD Byggmester? Dette kurset vil gi deg bedre forståelse for hvordan prosessen fungerer og for hvilke funksjoner du har til rådighet. Målet er at programmet skal jobbe for deg og tilpasses din hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 18.06.2019 (+1) 1 dag18.06.2019 (+1) 4.000 kr

Dispensasjon i byggesak

Vi tilbyr kurs i dispensasjon i byggesak - hvordan få lov til det som ikke er lov. Kurset vil være praktisk rettet og vil, i tillegg til en gjennomgang av regelverket, basere seg på en rekke eksempler og gruppeoppgaver som gjennomgås i plenum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 30.10.2019 3 1/2 time30.10.2019 2.000 kr
Tønsberg Tønsberg 3 1/2 time 2.000 kr

Enkel prosjektoppfølging i Holteportalen

Vi tilbyr kurs om enkel prosjektoppfølging i Holteportalen. Kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan jobbe sømløst fra befaring til faktura er sendt. Du lærer hvordan du lager oversiktlige tilbud og timeføring i prosjekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.000 kr
Hamar Hamar 1 dag 4.000 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 29.08.2019 (+1) 1 dag29.08.2019 (+1) 4.000 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.000 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 4.000 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.000 kr
Tønsberg Tønsberg 05.09.2019 1 dag05.09.2019 4.000 kr

HMS i bygge- og anleggsprosjekter

Vi tilbyr kurs om HMS i bygge- og anleggsprosjekter. Målet med kurset er at du skal få en større forståelse for hva du må forholde deg til i de ulike prosjektene i forhold til HMS og SHA. Kurset tar for seg både forberedelser av ulike planverk samt viser hvordan disse kan driftes i utførelsesfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.000 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 11.11.2019 1 dag11.11.2019 4.000 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.000 kr

Grunnkurs i korrosjon

Vi tilbyr grunnkurs i korrosjon. Kurset er praktisk rettet og veksler mellom forelesninger, dialog og praktiske øvelser. Innholdet tilpasses aktuelle spørsmål og eksempler som blir stilt underveis i kurset, slik at du får mest mulig kunnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 9.250 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.250 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>


Område

Kategorier>