Kurs i bygg- og anleggsteknikk

Fagskole - Anlegg

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i anlegg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år
Stjørdal Stjørdal 3 år

Fagskole - Bygg

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i bygg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år

Fagskole - Maskinteknisk drift

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i maskinteknisk drift på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år

Fagskole - Prosessteknikk

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i prosessteknikk på deltid med 120 studiepoeng. Undervisningstid og organisering er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som et deltidsstudium i tillegg til annet arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 3 år

Teknisk fagskole

2- årig Tekniskfagskole gjennomføres hos oss som et deltidsstudier fordelt over 3 år og gir deg muligheter til å være i fullt arbeid mens du studerer. Som fagskole tar vi i bruk og videreutvikler kompetansen våre studenter tar med seg inn i studiet (fagbrev og erfaring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal Deltid over 3 år

Bygg- og anleggsteknikk

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. Her kan du mellom anna lære meir om maskinar, produksjonsprosessar, automatisering og programmering av robotar. Etter 2 år i skule kan du søkje om læreplass for å ta fagbrev.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring. Vidaregåande opplæring spesielt tilrettelagt for vaksne på Sogndal vidaregåande skule.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Fagrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget

Treteknisk tilbyr kurs for fagbrev i trelast- og limtreproduksjonsfaget. Kurset baserer seg på læreplanen og er et eksamensforberedende kurs mot en 5-timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad

Gulvkurs for trelastindustrien

Treteknisk tilbyr kurs i brannforebyggende arbeid. Kurset passer for brannvernledere, bedriftseiere, ledelse og ansatte ved trebearbeidende industri. Målet med kurset er å øke forståelsen for viktigheten av brannvernarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad fra 3.500 pr pers kr

Konstruksjonsvirke

Vi avholder kurs i sortering av konstruksjonstrevirke på forespørsel. Kurset går normalt over fire dager og legges opp som korte gjennomganger av regelverket med påfølgende praktiske sorteringsøvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad

Kurs i Trekonstruksjoner - nivå 1 og 2

Vi tilbyr kurs i Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i tre. Hvorfor bygge i tre? Hvilket tre er det beste å bruke i utvendig kledning? Hva ligger til grunn for branndimensjonering av fleretasjes trebygg – og hvordan kan man sikre at krav til trinnlyd overholdes ved dekke i tre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad 2 dager 9.000 kr

Kurs i Trekonstruksjoner - nivå 1 og 2 Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i Grunnleggende materialkunnskap, prosjektering og bygging i tre. Hvorfor bygge i tre? Hvilket tre er det beste å bruke i utvendig kledning? Hva ligger til grunn for branndimensjonering av fleretasjes trebygg – og hvordan kan man sikre at krav til trinnlyd overholdes ved dekke i tre?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad 2 dager Avtales kr

Kurs Miljødokumentasjon EPD for treindustriens

Vi tilbyr kurs i utvikling av Miljødokumentasjon EPD (Environmental Product Declaration) avholdes jevnlig og på forespørsel. Økt fokus på miljø og miljødokumentasjon fra markedet og blant politikere gjør at treindustrien i stadig større grad må dokumentere miljøpåvirkningen til sine produkter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad

Skurlast

Vi avholder kurs i skurlastsortering på forespørsel. Kurset kan tilpasses til deltakernes behov ut fra erfaring og bakgrunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad

Trekonstruksjoner- Introduksjon til Eurokode 5 - Bedriftsinternt

Dette kurset er rettet mot ingeniører som arbeider med prosjektering og ønsker en introduksjon til Eurokode 5 og dimensjoneringsprinsippene i trekonstruksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad 3 timer 3.000 kr

Treslagsbestemmelse

Det finnes omtrent 30 000 treslag i verden, hvorav 3000 - 5000 er egnet for industrielle formål. Man antar at det er omtrent 1000 treslag som handles regelmessig rundt om i verden og omtrent 50 treslag i Europa. Treanatomien er mangfoldig og treslaget er ofte vanskelig å bestemme ved første øyekast.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Gaustad Oslo, Gaustad 2

Webbasert undervisning for Trelastindustrien

Treindustriens Tekniske Forening har gjennom vår broderforening i Sverige, STTF, fått tilgang til 20 undervisningsfilmer for trelast-industrien. Filmene er meget relevante for nyrekrutterte og alle i bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Fagbrev - betongfaget intensivkurs

Vi tilbyr intensivkurs til fagbrev i betongfaget. Kurset er for deg som har erfaring innen betongfaget eller bygg- og anleggsfaget, og ønsker fagbrev som voksen. På kurset lærer du om produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Drammen Drammen 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Fredrikstad Fredrikstad 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Trondheim Trondheim 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Tønsberg Tønsberg 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr

Fagbrev - betongfaget intensivkurs - nettundervisning

Vi tilbyr intensivkurs til fagbrev i betongfaget som nettundervisning. Kurset er for deg som har erfaring innen betongfaget eller bygg- og anleggsfaget, og ønsker fagbrev som voksen. På kurset lærer du om produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.08.2023 (+1) 1 semester31.08.2023 (+1) 19.900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.01.2024 1 semester 25.01.2024 19.900 kr

Brannsikringsmontør passiv brannsikring grunnkurs - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs som brannsikringsmontør passiv brannsikring - grunnkurs. Veien til dokumentert kompetanse. Brannfaglig fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 5.000 kr

Brannsikringsmontør passiv brannsikring spesialisering - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs som brannsikringsmontør passiv brannsikring - spesialisering. Veien til dokumentert kompetanse. Brannfaglig fellesorganisasjon tilbyr montører innen passiv brannsikring faglig kompetanseheving ved å legge til rette for en personellsertifisering i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Bærekraftig ombyggingskonferanse

Vi tilbyr kurs om bærekraftig ombyggingskonferanse, med fokus på verdiskaping for eiere og brukere. Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.500 kr

HMS for ledere i bygg- og anleggsbransjen - e-læring

Vi tilbyr HMS-kurs for ledere i bygg- og anleggsbransjen som e-læring. Obligatorisk HMS-opplæring for ledere i henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Tilgang til kurset i 12 måneder 1.490 kr

Koordinatorskolen

Vi tilbyr koordinatorskolen som går over 2 samlinger. Koordinatorskolen gir en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum, Thon Ho... Oslo, Sentrum 2 + 2 dager fra 13.200 kr
Oslo, Sentrum, Scandic... Oslo, Sentrum 2 + 2 dager fra 13.200 kr

Mineralittpuss - egenskaper og reparasjon - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om mineralittpuss - egenskaper og reparasjon. Edelpussen kjent som mineralittpuss, var en svært vanlig sluttbehandling på murbygg i Norge i perioden 1900-1970. Mange private, offentlige, og monumentale bygg har fasader med denne vakre og holdbare pusstypen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag fra 2.250 kr

Plan- og bygningsloven - søknad om byggetillatelse - nettkurs

Vi tilbyr kurs om plan- og bygningsloven - søknad om byggetillatelse som interaktivt nettkurs. Gjennom nettkurset lærer du kravene om og til opplysninger som skal inn til kommunen med søknad om byggetillatelse. Vi setter søkelys på hva som må inkluderes for å få søknaden godkjent på først forsøk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager fra 7.800 kr

Plan- og bygningsloven og forskriftene

Vi tilbyr kurs om plan- og bygningsloven og forskriftene. I dette 2,5-dagers grunnkurset om plan- og bygningsloven vil vi dekke byggesaksdelen i full bredde og du vil få økt forståelse for plan- og bygningsloven, samt forskriftene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager fra 11.000 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.09.2023 3 dager05.09.2023 fra 11.000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager fra 11.000 kr

Praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet - nettkurs

Vi tilbyr kurs om praktisk bruk av analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold. I dette kurset vil du lære om oppbygging og anvendelse av analytiske verktøy, i tillegg gir vi deg flere praktiske eksempler og erfaringer fra norsk næringsliv og forvaltning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 14.11.2023 2 dager14.11.2023 fra 7.550 kr

Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402

Vi tilbyr kurs om rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402. I dette 2-dagers kurset ser vi nærmere på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.09.2023 2 dager05.09.2023 fra 10.900 kr

TEK17 Byggteknisk forskrift - nettkurs

Vi tilbyr kurs om TEK17 byggteknisk forskrift som interaktivt nettkurs. På dette nettkurset lærer du alt du bør vite om byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer. Meget omfattende kurshefte er inkludert i kursavgiften!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.10.2023 2 dager17.10.2023 fra 7.800 kr

Temakurs Når pumpe- og tetningssystemet ditt betyr noe - nettkurs

Vi tilbyr temakurs om når pumpe- og tetningssystemet ditt betyr noe som nettbasert undervisning. Målsettingen er å gi deltakerne kunnskap og forståelse av deres pumpe og tetningssystem slik at de kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere uventede stopp og kostnader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 3 timer fra 2.250 kr

Temakurs: Teknisk tilstandsanalyse - bolig NS 3600 - nettkurs

Vi tilbyr temakurs om teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 som interaktivt nettkurs. Forskrift til Avhendingsloven (tryggere bolighandel). NS 3600 er et glimrende hjelpemiddel for utarbeidelse av rapport!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 4 timer fra 2.250 kr

Utvikling av bevaringsverdige bygg - nettkurs

Vi tilbyr kurs om utvikling av bevaringsverdige bygg som interaktivt nettkurs. Kulturminner er verdier for både publikum og eiere, men de kan også være utfordrende å utvikle på en god måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag fra 4.400 kr

VG1 Bygg og anleggsteknikk

VG1 Bygg og anleggsteknikk på Skogmo er skolen for deg som vil bli tømrer, murer, rørlegger, blikkenslager, betongarbeider, maler, stillasbygger, forskalingssnekker eller andre av de 20 yrkene vi kan rekruttere til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG1 Teknikk og industriell produksjon

VG1 Teknikk og industriell produksjon på Skogmo er skolen for deg som vil bli tømrer, murer, rørlegger, blikkenslager, betongarbeider, maler, stillasbygger, forskalingssnekker eller andre av de 20 yrkene vi kan rekruttere til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG2 Bygg og anleggsteknikk

Vi tilbyr VG2 Bygg og anleggsteknikk. På VG2 har du mange muligheter. VG2 er bygd opp av tre linjer som innholder en rekke yrker. På oversikten under finner du de forskjellige mulighetene du har, det er bare å klikke på de forskjellig lenkene for å lese mer om de forskjellige yrkene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

VG2 Teknikk og industriell produksjon

Vi tilbyr VG2 Teknikk og industriell produksjon. Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

 |  1 2 3   |  Neste side >>


Område

Kategorier