Kurs i måleteknikk og reguleringsteknikk

Ventilteknikk ihht. NOG 143

Vi tilbyr kurs i ventilteknikk ihht. NOG 143 Gi personell grunnleggende kunnskaper om oppbygging, virkemåte, sikker operasjon og vedlikehold av ulike typer ventiler. Deltaker skal med denne opplæring bli bedre rustet til å møte en sikrere og enklere hverdag i sitt arbeid med ventiler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 4 dager 16.500 kr

Grunnkurs i kalibrering

Vi tilbyr grunnkurs i kalibrering. Dette kurset gir deg en økt forståelse for hvilket utstyr som trenger kalibrering, når det skal gjøres og om det kan utføres av egen bedrift. Du blir også kjent med begreper som standard sporbar kalibrering og akkreditert kalibrering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager

Mengdemåling

Vi tilbyr grunnleggende kurs om målestasjoner olje / gass / fakkel. Dette er et påbyggingskurs til kurset Feltinstrumentering, og et forberedende kurs til fiskale mengdemålinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 4 dager 15.700 kr

1.3 Måleteknikk og feilsøking

Vi tilbyr kurs i måleteknikk og feilsøking. Vi skal se på hvordan styreenhetene er bygget opp, og hvordan de sammen med sensorer utfører selvdiagnose. Deltagerne skal få en dypere forståelse for hvordan man går frem på en strukturert måte. for å diagnostisere seg frem til en feil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lillehammer Lillehammer 2 dager
Ski Ski 2 dager