Elektrokurs

Bedre utnyttelse av multimeteret og dets funksjoner

Vi tilbyr kurs i bedre utnyttelse av multimeteret og dets funksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nittedal Nittedal 1 dag 2.200 kr

Bruk av Oscilloskop (DSO)

Vi tilbyr kurs i bruk av Oscilloskop (DSO).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nittedal Nittedal 2 dager 4.400 kr

CAN BUS, signalteori elektrokurs og måleteknikk

Vi tilbyr kurs i CAN BUS, signalteori elektrokurs og måleteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nittedal Nittedal 2 dager 4.400 kr

Moderne feilsøkingsteknikk

Vi tilbyr kurs i moderne feilsøkingsteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nittedal Nittedal 2 dager 6.400 kr

Oppdateringskurs elektro / elektronikk

Vi tilbyr oppdateringskurs i elektro / elektronikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nittedal Nittedal 4 dager 8.800 kr

Adgang til elektriske anlegg - E-læring

Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 380 kr

Aktiviteter nær kraftledninger - E-læring

Målgruppen skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 50 minutter 420 kr

Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken - E-læring

Hvordan jobbe trygt nær elektriske anlegg? Lær risikovurdering på e-læringskurs for anleggsarbeidere, bønder, skogsarbeidere m.fl.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1,5 timer 490 kr

ATEX

Målsettingen med dette kurset er å få en forståelse av forskriftene som gjennomfører ATEX-direktivene og de tilhørende krav. Deltakeren skal få en forståelse av hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon og bruk, og til de krav som stilles til arbeidsgiver og arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.600 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.600 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.600 kr

Batterikurs

Praktisk og teoretisk opplæring i drift og vedlikehold av batterier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 9.100 kr

EKOM - Fiber

Etter avsluttet modul skal deltakeren kjenne til prosjektering, installasjon og testing av alle typer fiberoptiske installasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 8.500 kr
Ullensaker Ullensaker 06.03.2018 (+1) 2 dager06.03.2018 (+1) 8.500 kr

EKOM NEK 700

Kurs i kablingssystemer og kommunikasjonsnett

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 28.02.2018 (+1) 2 dager28.02.2018 (+1) 8.200 kr

Elektriske anlegg på norsk sokkel - innføringskurs - E-læring

Kurset gir deg kunnskap om regelverket som omhandler elektriske anlegg om bord på offshoreinnretninger på norsk sokkel. Regelverket er et system med norske lover og forskrifter, som henger sammen med internasjonale konvensjoner, EU-direktiver, internasjonale standarder og klasseregler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 minutter 610 kr

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2018 (+1) 4 dager05.02.2018 (+1) 14.900 kr
Kristiansand Kristiansand 27.08.2018 4 dager27.08.2018 14.900 kr
Stavanger Stavanger 12.02.2018 (+1) 4 dager12.02.2018 (+1) 14.900 kr
Tromsø Tromsø 05.03.2018 (+1) 4 dager05.03.2018 (+1) 14.900 kr
Trondheim Trondheim 22.01.2018 (+1) 4 dager22.01.2018 (+1) 14.900 kr
Tønsberg Tønsberg 03.09.2018 4 dager03.09.2018 14.900 kr
Ullensaker Ullensaker 29.01.2018 (+1) 4 dager29.01.2018 (+1) 14.900 kr

Elektrotermografi - Level 1

Kurset inneholder disse emnene: • Varme og strålingslære • Definisjoner av temperatur, varme og termisk energi • Varmeoverføring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.04.2018 3 dager17.04.2018 10.600 kr
Stavanger Stavanger 05.06.2018 3 dager05.06.2018 10.600 kr
Trondheim Trondheim 16.10.2018 3 dager16.10.2018 10.600 kr
Tønsberg Tønsberg 27.02.2018 (+1) 3 dager27.02.2018 (+1) 10.600 kr
Ullensaker Ullensaker 04.09.2018 3 dager04.09.2018 10.600 kr

Elkontroll bolig

Kurset gir deg kunnskapen du trenger for å kunne utføre elkontroll av bolig i henhold til gjeldende forskrifter og normer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2018 1 dag12.06.2018 3.900 kr
Trondheim Trondheim 04.12.2018 1 dag04.12.2018 3.900 kr
Tønsberg Tønsberg 10.09.2018 1 dag10.09.2018 3.900 kr
Ullensaker Ullensaker 06.03.2018 (+1) 1 dag06.03.2018 (+1) 3.900 kr

Elkontroll næring

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.06.2018 2 dager13.06.2018 8.500 kr
Trondheim Trondheim 11.09.2018 2 dager11.09.2018 8.500 kr
Tønsberg Tønsberg 11.09.2018 2 dager11.09.2018 8.500 kr
Ullensaker Ullensaker 07.03.2018 (+1) 2 dager07.03.2018 (+1) 8.500 kr

Elsikkerhet for instruert personell og førstehjelp ved strømulykk

Elsikkerhet for instruert personell og førstehjelp ved strømulykker Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 18.04.2018 1 dag18.04.2018 2.900 kr
Tønsberg Tønsberg 13.03.2018 (+3) 1 dag13.03.2018 (+3) 2.900 kr

Elsikkerhet på byggeplassen - E-læring

Kurset gir personell på byggeplassen nødvendig kunnskap om elsikkerhet slik at de kan arbeide trygt og unngå ulykker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30 minutter 390 kr

EMC grunnleggende

EMC er et krav som vi må forholde oss til ved design, bygging, drift og vedlikehold av en elektrisk installasjon. Kurset tar sikte på å belyse de krav og utfordringer som i dag ligger til grunn for å få en installasjon til å drifte i forenlighet med andre elektriske komponenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.400 kr

Ex 001 - Grunnmodul

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.900 kr

Ex 001 - Grunnmodul sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrense

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.200 kr

Ex 003 og 006 - Installasjon og test

Etter endt kurs skal deltagerne være godt forberedt til å avlegge en godkjent sertifiseringsprøve i IECEx CoPC modul 003 og 6.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 8.400 kr

Ex 003 og 006 - Installasjon og test sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.500 kr

EX 004, 007 and 008 - Inspection and maintenance

The course provides participants with thorough preparation for the IECEx CoPC certification examination for modules 04, 07 and 08.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.900 kr

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold

Etter endt kurs skal deltakerne være godt forbredt til å avlegge en sertifiseringsprøve i IECEx CoPC modul 004, 7 og 8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.900 kr

Ex 004, 007 og 008 - Inspeksjon og vedlikehold sertifisering

IECEx CoPC er eneste internasjonale system for kompetansesertifisering av personell knyttet til design, installasjon, drift og inspeksjon i Ex-områder. Som med alle IECEx-sertifikater er sertifiseringen gyldig på tvers av landegrenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 5.000 kr

Ex autorisasjon reparasjon

Kurset gir kompetanse som EN 60079-19/OD015 krever ved arbeid i eller ledelse av et autorisert verksted for reparasjon av elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 17.600 kr

Ex autorisasjon skapbygging

Kurset gir kompetanse som EXR-01 krever ved arbeid i eller ledelse av et autorisert verksted for innbygging eller ombygging av skap og bokser for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 17.600 kr

Ex grunnleggende

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.04.2018 (+1) 3 dager10.04.2018 (+1) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 16.10.2018 3 dager16.10.2018 13.300 kr
Trondheim Trondheim 02.05.2018 3 dager02.05.2018 13.300 kr
Tønsberg Tønsberg 06.02.2018 (+1) 3 dager06.02.2018 (+1) 13.300 kr
Ålesund Ålesund 3 dager 13.300 kr

Ex grunnleggende - E-læring

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 4.500 kr

Ex grunnleggende og Ex vedlikehold oppdatering

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha fått oppdatert sine kunnskaper om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.150 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.150 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 9.150 kr

Ex grunnleggende oppdatering

Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha fått oppdatert sine teoretiske kunnskaper om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at arbeidet kan utføres på en sikker og fagmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.000 kr

Ex introduksjon for ikke-elektropersonell

Kurset er teoretisk og gir deltakerne innsikt i arbeidsrutiner og prosedyrer som gjelder for eksplosjonsfarlige områder. Deltakerne får forståelse for arbeid og utstyr som kan være mulige tennkilder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.700 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.700 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.700 kr

Ex og Exi grunnleggende

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å tyde sonekart og installere elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder samt installere og funksjons- og sikkerhetsmessig beregne egensikkert elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2018 5 dager28.05.2018 18.800 kr
Stavanger Stavanger 12.11.2018 5 dager12.11.2018 18.800 kr
Tønsberg Tønsberg 12.02.2018 (+1) 5 dager12.02.2018 (+1) 18.800 kr

Ex Reparasjon

Kurs for alle som ønsker å bli med i Presafe sin autorisasjonsordning for reparasjonsverksteder (tidligere Nemko autorisasjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 17.600 kr

Ex Skapbygging

Kurs for alle som ønsker å bli med i Presafe sin autorisasjonsordning for tavleverksteder som jobber med komplettering av elektroskap (tidligere Nemko autorisasjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 17.600 kr

Ex vedlikehold

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset er en kombinasjon av forelesninger, teoretiske arbeidsoppgaver og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2018 (+2) 3 dager20.02.2018 (+2) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 30.01.2018 (+2) 3 dager30.01.2018 (+2) 13.300 kr
Tønsberg Tønsberg 18.09.2018 (+1) 3 dager18.09.2018 (+1) 13.300 kr

Exi for prosjekteringspersonell

Målsettingen med dette kurset er at deltakeren skal bli i stand til å utføre beregning og sikkerhetsvurdering av egensikre systemer, i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Deltakerne skal også få kjennskap til hvilke krav som stilles til systemdokumentasjon og samsvarserklæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 21.03.2018 (+3) 2 dager21.03.2018 (+3) 9.700 kr

Exi grunnleggende

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk. Installasjon og feilsøking skal dermed kunne utføres på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2018 (+1) 3 dager23.01.2018 (+1) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 06.11.2018 3 dager06.11.2018 13.300 kr
Tønsberg Tønsberg 06.03.2018 (+2) 3 dager06.03.2018 (+2) 13.300 kr

Exi grunnleggende oppdatering

Du som jobber med egensikre kretser i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.03.2018 (+1) 1 dag14.03.2018 (+1) 5.200 kr
Stavanger Stavanger 25.01.2018 (+2) 1 dag25.01.2018 (+2) 5.200 kr
Tønsberg Tønsberg 11.04.2018 (+2) 1 dag11.04.2018 (+2) 5.200 kr

Exi oppdatering

Har du tidligere gjennomført opplæring i egensikre systemer (Exi)? Ikke la det gå mer enn 5 år mellom hver oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.000 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.000 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 5.000 kr

Ex-områder: sikker adferd - E-læring

Lær deg om trygt arbeid og opphold i Ex-områder. Med Ex-områder menes områder hvor det finnes gasser og støv som kan eksplodere ved gnist eller flamme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1,5 time 1.600 kr

FEF og NEK 440

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en innføring i NEK 440:2011 med tilhørende sentrale paragrafer i FEF 2006.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 17.04.2018 (+1) 2 dager17.04.2018 (+1) 8.400 kr

FSE 2017 Industri - Høyspenning - E-læring

Øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 610 kr

FSE 2017 Industri - Lav- og høyspenning - E-læring

Øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 1.080 kr

FSE 2017 Industri - Lavspenning - E-læring

Øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 610 kr

FSE 2017 Instruert personell - E-læring

Øke sikkerheten for instruert personell som betjener vern i elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader. Kurset dekker den teoretiske delen. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 510 kr

FSE Adgang til høyspenningsanlegg 2017 - E-læring

Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i høyspenningsanlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 350 kr

FSE Lav- og høyspenning med førstehjelp

Elsikkerhetskurs med førstehjelpsmodul for elektropersonell som skal jobbe med elektriske lav- og høyspenningsanlegg. Myndighetsgodkjent FSE-opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 31.01.2018 (+6) 1 dag31.01.2018 (+6) 3.000 kr

FSE Lavspenning

Godkjent FSE-opplæring for elektropersonell som jobber med lavspenningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 1.750 kr

FSE lavspenning og førstehjelp ved strømulykker

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres. Deltakerne skal også kunne utføre praktisk førstehjelp (HLR) på personell som har blitt utsatt for ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.900 kr
Tønsberg Tønsberg 16.03.2018 (+3) 1 dag16.03.2018 (+3) 2.900 kr

FSE lavspenning og høyspenning

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall personskader og materielle skader kan reduseres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2018 1 dag20.11.2018 2.800 kr
Stavanger Stavanger 05.04.2018 1 dag05.04.2018 2.800 kr
Tønsberg Tønsberg 13.12.2018 1 dag13.12.2018 2.800 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.800 kr

Førstehjelp ved strømulykker

Kurset er praktisk rettet og gjør deltakeren i stand til å utføre førstehjelp mot ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 1.700 kr
Tønsberg Tønsberg 16.03.2018 (+3) 1 dag16.03.2018 (+3) 1.700 kr

Førstehjelp ved strømulykker - E-læring

Skaff deg kunnskapen du trenger slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon. Kurset tilfredsstiller myndighetskrav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30 minutter 170 kr

Høyspenning måleteknikk

Grunnleggende kurs i måling på høyspenningssystemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 02.10.2018 1 dag02.10.2018 5.200 kr
Tønsberg Tønsberg 20.03.2018 (+2) 1 dag20.03.2018 (+2) 5.200 kr

Høyspenningskurs – Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass)

Tilleggskompetansen er i henhold 059 Norsk Olje og Gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 05.03.2018 5 dager05.03.2018 27.300 kr
Tønsberg Tønsberg 27.08.2018 (+1) 5 dager27.08.2018 (+1) 27.300 kr

Installatørprøven - forberedende kurs

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være bevisste på hva det vil si å forestå, samt at de skal ha fått mange nyttige tips med tanke på hva de bør vektlegge på installatørprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2018 (+1) 4 dager05.02.2018 (+1) 14.900 kr
Kristiansand Kristiansand 27.08.2018 4 dager27.08.2018 14.900 kr
Stavanger Stavanger 12.02.2018 (+1) 4 dager12.02.2018 (+1) 14.900 kr
Tromsø Tromsø 05.03.2018 (+1) 4 dager05.03.2018 (+1) 14.900 kr
Trondheim Trondheim 22.01.2018 (+1) 4 dager22.01.2018 (+1) 14.900 kr
Tønsberg Tønsberg 03.09.2018 4 dager03.09.2018 14.900 kr
Ullensaker Ullensaker 29.01.2018 (+1) 4 dager29.01.2018 (+1) 14.900 kr

Jording av elektriske installasjoner på land - E-læring

Kurset tar for seg de fleste momenter om jording av elektriske installasjoner på land, slik som de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn til sikkerhet og sameksistens.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 800 kr

Jording av offshoreinstallasjoner - E-læring

Kurset tar for seg de fleste momenter om jording av elektriske installasjoner på offshoreinstallasjoner, slik som de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn til sikkerhet og sameksistens.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 800 kr

Jording i elektriske installasjoner offshore

Dette kurset fokuserer på de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn på sameksistens. I kurset lærer deltakeren om hvilke forskrifter og standarder som gjelder for jording.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.300 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.300 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.300 kr

Jordplatemåling

Grunnkurs. Etter endt gjennomføring skal deltakere ha kunnskap om grunnleggende måleteknikk og metoder, og de skal kjenne til de vanligste årsaker til målefeil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 10.04.2018 2 dager10.04.2018 9.400 kr

Leder for sikkerhet - Tilleggskompetanse for everk - E-læring

Er du klar over hvilket ansvar og myndighet du har som Leder for sikkerhet? Hold deg oppdatert med vårt e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 380 kr

Lysbuefarer - en innføring - E-læring

Kurset gir deg kunnskap om hvordan lysbuer oppstår og oppfører seg. Vi ser på hvordan man må tenke for å få ned hendelsesenergien i en lysbue.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 350 kr

Måleteknikk innen høyspenningssystemer

Etter gjennomført kurs skal deltakeren være i stand til å utføre måling på høyspenningssystemer, med fokus på ulike ytre faktorer som kan påvirke måleresultatet. Deltakerne skal også kunne dokumentere resultatet av målingene

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hemsedal Hemsedal 1 dag 5.200 kr
Trondheim Trondheim 02.10.2018 1 dag02.10.2018 5.200 kr
Tønsberg Tønsberg 20.03.2018 (+2) 1 dag20.03.2018 (+2) 5.200 kr

NEK 400:2014

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke forskriften og NEK 400:2014 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 7.500 kr
Ullensaker Ullensaker 27.02.2018 (+3) 2 dager27.02.2018 (+3) 7.500 kr

NORSOK Z-015N Midlertidig utstyr

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om de tekniske krav som foreligger til midlertidig utstyr eller containere. Deltakerne skal etter endt kurs kunne bruke og forstå NORSOK standarden Z-015N med hovedreferanser til underliggende normer og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr
Stavanger Stavanger 03.05.2018 (+1) 1 dag03.05.2018 (+1) 4.500 kr
Tønsberg Tønsberg 04.09.2018 1 dag04.09.2018 4.500 kr

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kjenne til: • Oppbyggingen og innholdet i Ptils regelverksamling for petroleumsvirksomheten (HMS-forskriften). • Hvilke forskrifter som er adoptert av Petroleumstilsynet og innholdet i disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.03.2018 (+1) 3 dager06.03.2018 (+1) 11.300 kr
Stavanger Stavanger 06.02.2018 (+2) 3 dager06.02.2018 (+2) 11.300 kr
Trondheim Trondheim 10.04.2018 3 dager10.04.2018 11.300 kr
Tønsberg Tønsberg 29.05.2018 (+1) 3 dager29.05.2018 (+1) 11.300 kr

Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg – Grunnl

NR 10 - Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg – Grunnleggende (Engelsk) Kurset er basert på den brasilianske normen ”Regulatory Norm NR 10”, som ble revidert og publisert i 2004.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 1.270 kr

Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg – Oppdat

NR 10 Grunnleggende - Sikkerhet ved installasjon og drift av elektriske anlegg – Oppdatering (Engelsk) Kurset er basert på den brasilianske normen ”Regulatory Norm NR 10”, som ble revidert og publisert i 2004.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 930 kr

STCW 2010 Høyspenningskurs for maskinoffiserer

Oppgradering for maskinoffiserer. Tilleggskompetanse i henhold til Sjøfartsdirektoratets opplæringskrav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 04.06.2018 (+1) 5 dager04.06.2018 (+1) 27.700 kr
Tønsberg Tønsberg 09.04.2018 (+2) 5 dager09.04.2018 (+2) 27.700 kr

STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere

Oppgradering for skipselektrikere. Tilleggskompetanse i henhold til Sjøfartsdirektoratets opplæringskrav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 09.04.2018 (+2) 9 dager09.04.2018 (+2) 38.000 kr

STCW 2010 Høyspenningskurs for skipselektrikere - tilleggsmodul

Oppgradering for skipselektrikere som tidligere har gjennomført oppgraderingskurset for maskinoffiserer (70t). Tilleggskompetanse i henhold til Sjøfartsdirektoratets opplæringskrav

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 14.04.2018 (+2) 4 dager14.04.2018 (+2) 13.200 kr

Varme arbeider sertifisering

Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 16.03.2018 (+5) 1 dag16.03.2018 (+5) 2.200 kr

Varme arbeider sertifisering - E-læring

«Slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de siste 24 månedene, eller senest tre måneder etter bestått kurs. En bekreftelse på gjennomført slokkeøvelse må sendes Trainor så snart som mulig, og senest tre måneder etter bestått e-læringskurs».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 1.200 kr

Varmekabel i Ex-områder

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å installere, feilsøke og vedlikeholde varmekabelsystemer i henhold til NEK 400, NEK 420 og IEC 61892 del 6 og 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 04.05.2018 (+1) 1 dag04.05.2018 (+1) 5.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 5.100 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 5.100 kr

FSE-førstehjelp

Vårt kurs i FSE-førstehjelp. Kurset dekker kravet om innhold i førstehjelpsundervisningen i "Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 01.03.2018 (+8) 2 1/2 timer01.03.2018 (+8) 990 kr