FSE Industri lavspenning - nettkursKursarrangør: Jonassen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 825

Vi tilbyr kurs om FSE Industri lavspenning som nettkurs. Dette er ett av e-læringskursene i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE». Dette kurset fokuserer på arbeid i lavspenningsanlegg på land.

Innhold:
Det tar for seg både sikkerhetstiltak som er spesifikke for lavspenningsanlegg og el-sikkerhet generelt. Kurset består av 15 kapitler som omfatter alt fra organisering av virksomhet til førstehjelp ved strømulykker. Kurset er lovpålagt for alle som arbeider i lavspenningsanlegg. Godkjent førstehjelp er inkludert i kurset.

Dette vil du lære:
1) 1.1 Introduction
2) 1.2 FSE
3) 1.3 - Purpose
4) 1.4 Jurisdiction
5) 1.5 Voltage Range
6) 1.6 Supervision
7) 1.7 DSB
8) 1.8 Sanctions
9) 1.9 Accident Statistics
10) 2.1 Personnel
11) 2.2 Owner
12) 2.3 Operations Manager
13) 2.4 Supervisor
14) 2.5 Service Provider
15) 3.1 Purpose

16) 3.2 Requirements
17) 3.3 Delegating Authority
18) 3.4 Qualificacions
19) 3.5 Checking and Deviations
20) 3.6 Instruction
21) 3.7 Protective Gear
22) 3.8 Training, Practice and Instructions
23) 3.9 First Aid
24) 4.1 Purpose
25) 4.2 Requirements
26) 4.3 Necessity
27) 4.4 Serious Accidents
28) 5.1 Area Access
29) 5.2 Equipment Access
30) 6.1 Safety Planning

31) 6.2 Collecting Information
32) 6.3 Risk Assessment
33) 6.4 Work Methods
34) 6.5 Gear
35) 6.6 Personnel
36) 7.1 Workplace Safety
37) 7.2 Weather Conditions
38) 7.3 Switching Operations
39) 8.1 Standards
40) 8.2 Insulating Gloves
41) 8.3 Clothing
42) 8.4 Helmet
43) 8.5 Visor
44) 8.6 Hearing Protection and Footwear
45) 9.1 Insulated and Insulating Tool

46) 9.2 Insulating Mats
47) 9.3 Screening Equipment
48) 9.4 Measuring Instruments
49) 10.1 Definitions
50) 10.2 Offline work
51) 10.3 Live-line Work
52) 10.4 Live-line Work 2
53) 10.5 Working Near Live-lined Equipment
54) 11.1 Two Types of Maintenance
55) 11.2 Conducting Maintenance
56) 11.3 Servicing Fuses
57) 12.1 How Current Affects Human Body
58) 12.2 Electric Shock
59) 12.3 Death
60) 12.4 Factors That Influence the Effect of Electric Current

61) 12.5 Currents Intensity
62) 12.6 Human Body's Resistance
63) 12.7 Current Duration
64) 12.8 Arc Flash
65) 13.1 Damage Classification
66) 13.2 Burns
67) 13.3 Burn Degrees
68) 13.4 Eye Injuries
69) 13.5 Intoxications
70) 13.6 Fall Injuries
71) 14.1 Purpose
72) 14.2 Resque From the Circuit
73) 14.3 Resque in Case of Low Voltage
74) 14.4 Frigjøring ved høyspenning
75) 14.5 Assessing Victim's State

76) 14.6 CPR
77) 14.7 Burns
78) 14.8 Eye Damages
79) 14.9 Toxine Damages
80) 14.10 Fall Injuries
81) 15.1 Accident Causes
82) 15.2 - Electrical Works at Construction Site
83) 15.3 Electrical Works in The Board
84) 15.4 Electrical Works on an Appliance
85) 15.5 Welding Accident
86) 15.6 Excavations Accident

Dette kurset inkluderer:
• 86 deltemaer
• 86 videoer
• 54 oppgaver
• Slutt eksamen

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs om FSE Industri lavspenning

Kursspråk:
• Kurset er på Norsk, Engelsk eller Polsk