Førstehjelpskurs

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Førstehjelpskurs personbil klasse B

Vi tilbyr førstehjelpskurs personbil klasse B. Praktisk riktig og pedagogisk opplæring sikrer deg den beste opplæring i trafikken, som fører til en veldig lav strykprosent!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Blindern Oslo, Blindern 3 timer 800 kr

Trafikalt grunnkurs med førstehjelpskurs

Praktisk riktig og pedagogisk opplæring sikrer deg den beste opplæring i trafikken, som fører til en veldig lav strykprosent! Som autorisert trafikkskole og medlem i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og Trafikkforum følger vi alltid de gjeldene normer for opplæringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Blindern Oslo, Blindern 10 timer 2.000 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Kristiansand Kristiansand 3 dager
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Sund Sund 3 dager
Trondheim Trondheim 3 dager

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.12.2021 1 dag03.12.2021 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 18.11.2021 1 dag18.11.2021 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 29.10.2021 (+1) 1 dag29.10.2021 (+1) 7.040 kr
Trondheim Trondheim 10.12.2021 1 dag10.12.2021 7.392 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Dep.

Vi tilbyr kurs i compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial deployment. Målet er å lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.11.2021 (+5) 1 1/2 time02.11.2021 (+5) 2.772 kr
Stavanger Stavanger 28.10.2021 (+8) 1 1/2 time28.10.2021 (+8) 2.772 kr

Compressed Air Emergency Breathing System(CA-EBS)og Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i compressed air emergency breathing system (CA-EBS) og skuldermåling. Målet er å lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.11.2021 (+4) 1 1/2 time02.11.2021 (+4) 3.564 kr
Kristiansand Kristiansand 26.10.2021 (+6) 1 1/2 time26.10.2021 (+6) 3.564 kr
Oslo Oslo 25.10.2021 1 1/2 time25.10.2021 3.564 kr
Stavanger Stavanger 28.10.2021 (+7) 1 1/2 time28.10.2021 (+7) 3.564 kr
Trondheim Trondheim 26.10.2021 (+8) 1 1/2 time26.10.2021 (+8) 3.564 kr

FSE Førstehjelpsøvelser

Vi tilbyr kurs i FSE førstehjelpsøvelser. Målsettingen er å sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) $7 Førstehjelpsberedskap: Livreddende førstehjelp inkl. elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.11.2021 (+6) 3 timer04.11.2021 (+6) 1.990 kr
Kristiansand Kristiansand 16.11.2021 (+1) 3 timer16.11.2021 (+1) 1.990 kr
Oslo Oslo 3 timer 1.990 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2021 (+1) 3 timer03.11.2021 (+1) 1.990 kr
Trondheim Trondheim 02.11.2021 (+3) 3 timer02.11.2021 (+3) 1.990 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.11.2021 5 dager29.11.2021 12.430 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 12.430 kr
Oslo Oslo 25.10.2021 (+1) 5 dager25.10.2021 (+1) 12.100 kr
Stavanger Stavanger 06.12.2021 5 dager06.12.2021 12.430 kr
Trondheim Trondheim 08.11.2021 5 dager08.11.2021 12.705 kr

Førstehjelp offshore repetisjon

Vi tilbyr førstehjelpskurs offshore repetisjon. Målsettingen er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.12.2021 2 dager02.12.2021 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 17.11.2021 2 dager17.11.2021 7.150 kr
Oslo Oslo 28.10.2021 (+1) 2 dager28.10.2021 (+1) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 09.12.2021 2 dager09.12.2021 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 10.11.2021 2 dager10.11.2021 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2021 (+8) 1 dag25.10.2021 (+8) 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 27.10.2021 (+7) 1 dag27.10.2021 (+7) 7.150 kr
Oslo Oslo 25.10.2021 (+8) 1 dag25.10.2021 (+8) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 25.10.2021 (+5) 1 dag25.10.2021 (+5) 7.150 kr
Trondheim Trondheim 25.10.2021 (+8) 1 dag25.10.2021 (+8) 7.507 kr

GWO: BST - First aid (blended: e-learning + practical)

The aim of this module is to learn to administer safe and effective first aid in the wind turbine industry / wind turbine generator environment in accordance with GWO first aid training through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 26.10.2021 1 day + online26.10.2021 4.995 kr

GWO: BST refresher - first aid (blended: e-learning + practical)

The aim of this module is to learn to administer safe and effective first aid in the wind turbine industry / wind turbine generator environment in accordance with GWO first aid training through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr

Helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering med H.A.B.D, inkl. brannslukking og førstehjelp-sivile mannskaper. Formålet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 dag Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 1 dag Ta kontakt kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2021 4 dager14.12.2021 24.400 kr
Stavanger Stavanger 09.11.2021 4 dager09.11.2021 24.400 kr
Sund Sund 4 dager 24.400 kr
Trondheim Trondheim 14.12.2021 4 dager14.12.2021 24.400 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 03.11.2021 2 dager03.11.2021 11.605 kr

HLO Repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs med e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Kristiansand Kristiansand Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Stavanger Stavanger Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Sund Sund Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Trondheim Trondheim Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...

HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.490 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Stavanger Stavanger 02.11.2021 4 dager02.11.2021 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 28.490 kr

HLO/Søk & redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/Søk & redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring heliovakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2021 3 dager03.11.2021 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.030 kr

Kombinert FSE høy og lavspenning (e-læring) praktisk førstehjelp

Vi tilbyr kombinert kurs i FSE høy- og lavspenning (e-læring) og praktisk FSE førstehjelp. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) § 7 Førstehjelpsberedskap: Livreddende førstehjelp inkl. elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer
Kristiansand Kristiansand 3 timer
Stavanger Stavanger 3 timer
Trondheim Trondheim 3 timer

Kombinert FSE høyspenning (e-læring) og praktisk FSE førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE høyspenning (e-læring) og praktisk FSE førstehjelp. Målsettingen med kurset er å sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Komplett FSE-kurs består av 2 deler: 1) Lover og regler (e-læring). 2) Førstehjelp (praktiske øvelser).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer
Stavanger Stavanger 3 timer

Kombinert FSE lavspenning (e-læring) og praktisk FSE førstehjelp

Vi tilbyr kombinert kurs i FSE lavspenning (e-læring) og praktisk FSE førstehjelp. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) §7 førstehjelpsberedskap: livreddende førstehjelp inkludert elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer
Kristiansand Kristiansand 3 timer
Oslo Oslo 3 timer
Stavanger Stavanger 3 timer
Trondheim Trondheim 3 timer

Kondisjonstest - HLO og søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2021 (+1) 30 minutter09.11.2021 (+1) 600 kr
Kristiansand Kristiansand 09.11.2021 (+2) 30 minutter09.11.2021 (+2) 600 kr
Oslo Oslo 17.11.2021 30 minutter17.11.2021 600 kr
Stavanger Stavanger 04.11.2021 (+5) 30 minutter04.11.2021 (+5) 600 kr
Trondheim Trondheim 08.11.2021 (+3) 30 minutter08.11.2021 (+3) 600 kr

Medisinsk behandling 40t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling 40t. Målsettingen med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 5 dager Ta kontakt kr

Medisinsk behandling oppdatering 16t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering 16t. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.11.2021 (+1) 2 dager18.11.2021 (+1) 6.600 kr
Kristiansand Kristiansand 16.12.2021 2 dager16.12.2021 6.600 kr
Oslo Oslo 16.12.2021 2 dager16.12.2021 6.600 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.600 kr
Trondheim Trondheim 16.12.2021 2 dager16.12.2021 6.600 kr

Medisinsk førstehjelp - 24t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 24t. Målsettingen er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 Medisinsk Førstehjelp. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 3 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 3 dager Ta kontakt kr

Medisinsk førstehjelp oppdatering 8t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp oppdatering 8t for sjøfolk. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI / 4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.630 kr
Oslo Oslo 04.11.2021 (+1) 1 dag04.11.2021 (+1) 4.400 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.811 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 2 dager Ta kontakt kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.11.2021 (+1) 2 dager11.11.2021 (+1) 3.300 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 3.300 kr
Oslo Oslo 2 dager 3.300 kr
Stavanger Stavanger 11.11.2021 (+1) 2 dager11.11.2021 (+1) 3.300 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 3.300 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr

Passasjer og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med webinar. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.11.2021 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...11.11.2021 (+1) 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 11.11.2021 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...11.11.2021 (+1) 5.200 kr
Oslo Oslo 11.11.2021 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...11.11.2021 (+1) 5.800 kr
Stavanger Stavanger 11.11.2021 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...11.11.2021 (+1) 4.950 kr
Trondheim Trondheim 11.11.2021 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...11.11.2021 (+1) 5.350 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.10.2021 (+1) 2 1/2 dager27.10.2021 (+1) 17.930 kr
Kristiansand Kristiansand 16.11.2021 2 1/2 dager16.11.2021 17.930 kr
Stavanger Stavanger 01.11.2021 (+2) 2 1/2 dager01.11.2021 (+2) 17.930 kr
Trondheim Trondheim 2 1/2 dager 17.930 kr

Skadestedsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse. Kurset fokuserer på lederrollen til skadestedsleder. Krav og forventninger til skadestedslederen. Kurset er lagt opp til ca fire timer med teori undervisning og ca fire timer med praktisk trening (eventuelt kommunikasjonsøvelser).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.10.2021 (+1) 1 dag29.10.2021 (+1) 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 18.11.2021 1 dag18.11.2021 6.500 kr
Stavanger Stavanger 03.11.2021 (+1) 1 dag03.11.2021 (+1) 6.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2021 40 timer13.12.2021 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 15.11.2021 40 timer15.11.2021 19.030 kr
Oslo Oslo 40 timer 19.030 kr
Stavanger Stavanger 15.11.2021 (+1) 40 timer15.11.2021 (+1) 19.030 kr
Trondheim Trondheim 06.12.2021 40 timer06.12.2021 19.981 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.12.2021 2 dager16.12.2021 10.340 kr
Kristiansand Kristiansand 14.12.2021 2 dager14.12.2021 10.340 kr
Oslo Oslo 17.11.2021 2 dager17.11.2021 10.645 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr
Trondheim Trondheim 09.11.2021 (+1) 2 dager09.11.2021 (+1) 10.857 kr

VAK OP HLO / Search and Rescue

We offer VAK OP HLO / search and rescue course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 26.10.2021 (+5) 26.10.2021 (+5) 11.400 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 08.11.2021 5 dager08.11.2021 12.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.11.2021 2 dager11.11.2021 6.500 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling. Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 15.11.2021 5 dager15.11.2021 12.500 kr

Medisinsk behandling oppdatering (repetisjon)

Vi tilbyr medisinsk behandling oppdatering (repetisjon). Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 04.11.2021 (+5) 2 dager04.11.2021 (+5) 5.900 kr

Medisinsk førstehjelp

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp. Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10.11.2021 3 dager10.11.2021 7.500 kr

Medisinsk førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr medisinsk førstehjelp oppdatering. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 4.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 5 dager 20.600 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 23.11.2021 2 dager23.11.2021 11.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer. Opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for dekks-, maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 01.11.2021 10 dager01.11.2021 33.200 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering

Vi tilbyr videregående kurs i sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 01.11.2021 (+5) 3 dager01.11.2021 (+5) 13.500 kr

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp og mørkedemo

Jeg, Oddleif Bakken startet Bob Trafikkskole i 1992.Navnet BOB Trafikkskole er til minne om min bror Bjørn Ole Bakken som tragisk døde sammen med sin kjæreste i en trafikkulykke ved Mosseporten den 16.juni 1986. Bare 19 år gammel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 3.400 kr
Moss Moss 3.400 kr

Trafikalt grunnkurs uten mørkedemonstrasjoner

Jeg, Oddleif Bakken startet Bob Trafikkskole i 1992.Navnet BOB Trafikkskole er til minne om min bror Bjørn Ole Bakken som tragisk døde sammen med sin kjæreste i en trafikkulykke ved Mosseporten den 16.juni 1986. Bare 19 år gammel. Hans initialer danner således navnet på trafikkskolen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fredrikstad Fredrikstad 1.950 kr
Moss Moss 1.950 kr

Førstehjelpskurs - barn og spedbarn

Vi tilbyr førstehjelpskurs - barn og spedbarn. Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Vi underviser på Engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Førstehjelpskurs - voksen

Vi tilbyr førstehjelpskurs voksen, som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne personer (fra pubertetsalder og oppover). Vi underviser på engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter

Vi tilbyr førstehjelpskurs i bruk av hjertestarter DHLR. Det er et tidseffektivt kurs som gir deg minimum av nødvendige førstehjelpskunnskaper for å håndtere livstruende nødsituasjoner. Vi underviser også på engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

FSE med Førstehjelp (høyspenningsanlegg)

Vi tilbyr kurs i FSE med Førstehjelp (høyspenningsanlegg). Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 timer 1.700 kr

Førstehjelpskurs med hjertestarter

Vi tilbyr kurs i førstehjelpskurs med hjertestarter Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: • Innføring i hvordan hjertestarteren fungerer • Praktiske øvelser • Basal hjerte-lungeredning (HLR)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 790 kr

Forsterket førstehjelp

Vi tilbyr kurs i forsterket førstehjelp for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal organisere tilleggstjenesten forsterket førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 12 timer 4.540 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager 10.450 kr

Hjertestarterkurs - sertifisering

Vi tilbyr hjertestarterkurs - sertifisering. Kurs i å bruke en hjertestarter på en effektiv og trygg måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 3 timer

Orden og sikring

Vi tilbyr kurs i orden og sikring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal organisere tilleggstjenesten orden og sikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag

Tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer)

Vi tilbyr tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 24 timer 5.620 kr

"Komplett" førstehjelpskurs

Har du lyst til å lære «all» førstehjelp som det er viktig at alle kan? Bli med på dette «komplette» førstehjelpskurset for «vanlige» folk (lekfolk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hordaland Hordaland 7 timer 1590 kr

Livreddende førstehjelp med hjertestarter, alle aldre

Har du lyst til å lære livreddende førstehjelp på barn, spedbarn og voksne? Da bør du lese videre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 timer 990 kr
Rogaland Rogaland 4 timer 990 kr
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 timer 990 kr

Livreddende og annen førstehjelp på barn og spedbarn

Har du lyst å lære effektiv førstehjelp på barn og spedbarn? Da bør du lese videre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 timer 990 kr
Hele landet Hele landet 4 timer 990 kr
Rogaland Rogaland 4 timer 990 kr
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 timer 990 kr

Livreddende og annen førstehjelp på voksne

Har du lyst til å lære livreddende og annen førstehjelp på voksen person? Da har du kommet til riktig sted. Dette er et effektivt førstehjelpskurs der fokuset er todelt: Livreddende førstehjelp inkl. hjertestarter, på voksen person Annen førstehjelp på voksen person.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 timer 990 kr
Rogaland Rogaland 4 timer 990 kr
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 timer 990 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>


Område

Kategorier