Førstehjelpskurs

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag for personell som er medlem av Alarmreaksjonslag eller har tilsvarende førsteinnsatsrolle.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 29.09.2017 (+1) 1 dag29.09.2017 (+1) 4.300 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 11.100 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 5.700 kr

Industrivern - forsterket førstehjelp

Vi tilbyr minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som har krav om tilleggstjenesten forsterket førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.09.2017 (+1) 2 dager28.09.2017 (+1) 3.800 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 11.100 kr

Medisinsk behandling oppdatering (repetisjon)

Vi tilbyr medisinsk behandling oppdatering (repetisjon). Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 08.09.2017 (+3) 1 dag08.09.2017 (+3) 4.000 kr

Medisinsk førstehjelp

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 04.09.2017 (+1) 3 dager04.09.2017 (+1) 6.700 kr

Medisinsk førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr medisinsk førstehjelp oppdatering. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 07.09.2017 (+3) 1 dag07.09.2017 (+3) 4.100 kr

Skadestedslederkurs (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann/ redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.09.2017 (+1) 3 dager18.09.2017 (+1) 12.300 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 09.10.2017 5 dager09.10.2017 18.300 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.09.2017 (+1) 2 dager19.09.2017 (+1) 10.300 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 04.09.2017 (+1) 10 dager04.09.2017 (+1) 29.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 05.09.2017 (+3) 3 dager05.09.2017 (+3) 11.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2017 (+1) 1 dag28.09.2017 (+1) 3.600 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 3.600 kr
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+1) 1 dag16.10.2017 (+1) 3.600 kr

Forsterket førstehjelp

Vi tilbyr kurs i forsterket førstehjelp. Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne selvstendig kunne iverksette førstehjelp ved skader og akutt sykdom, og som gruppe kunne yte organisert innsats ved ulykker med flere skadde personer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.08.2017 (+1) 2 dager22.08.2017 (+1) 2.900 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+8) 2,5 timer28.08.2017 (+8) 1.000 kr
Haugesund Haugesund 2,5 timer 1.000 kr
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2017 (+1) 5 dager09.10.2017 (+1) 11.500 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 11.500 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2017 (+2) 5 dager18.09.2017 (+2) 11.500 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.09.2017 (+3) 2 dager14.09.2017 (+3) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 13.09.2017 (+3) 2 dager13.09.2017 (+3) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 11.09.2017 (+3) 2 dager11.09.2017 (+3) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+38) 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2017 (+17) 2 dager21.08.2017 (+17) 8.700 kr
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2017 (+34) 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 24.08.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 31.08.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 14.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 21.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 28.09.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 03.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 05.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 12.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 17.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 19.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 26.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 02.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 16.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 23.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 28.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 30.11.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 07.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 14.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr
Stavanger 21.12.2017 2 dager21.08.2017 (+34) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.08.2017 (+9) 1 dag25.08.2017 (+9) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2017 (+17) 1 dag21.08.2017 (+17) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2017 (+8) 1 dag21.08.2017 (+8) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+5) 4 dager22.08.2017 (+5) 12.000 kr
Haugesund Haugesund 04.09.2017 (+3) 4 dager04.09.2017 (+3) 15.900 kr
Kristiansund Kristiansund 25.09.2017 (+2) 4 dager25.09.2017 (+2) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 28.08.2017 (+6) 4 dager28.08.2017 (+6) 15.900 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2017 (+2) 4 dager12.09.2017 (+2) 12.000 kr
Stavanger Stavanger 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 15.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+3) 4 dager18.09.2017 (+3) 19.550 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2017 (+4) 4 dager21.08.2017 (+4) 22.500 kr
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr
Stavanger Stavanger 25.09.2017 (+3) 4 dager25.09.2017 (+3) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+6) 2 dager22.08.2017 (+6) 10.550 kr
Haugesund Haugesund 22.08.2017 (+4) 2 dager22.08.2017 (+4) 12.000 kr
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr
Stavanger Stavanger 20.09.2017 (+5) 2 dager20.09.2017 (+5) fra 10.550 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.10.2017 (+1) 4 dager03.10.2017 (+1) 23.500 kr
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 23.500 kr
Stavanger Stavanger 18.09.2017 (+2) 4 dager18.09.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr
Haugesund Haugesund 24.10.2017 (+1) 3 dager24.10.2017 (+1) 16.900 kr
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 3 dager31.08.2017 (+2) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 19.09.2017 (+2) 3 dager19.09.2017 (+2) 16.900 kr

Medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1. Målsettingen er at etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 9.500 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 2 dager24.08.2017 (+2) 9.900 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+3) 2 dager30.08.2017 (+3) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 18.09.2017 (+1) 2 dager18.09.2017 (+1) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 1 dag24.08.2017 (+2) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 6.000 kr
Kristiansund Kristiansund 24.08.2017 (+4) 1 dag24.08.2017 (+4) 6.000 kr
Stavanger Stavanger 18.09.2017 (+1) 1 dag18.09.2017 (+1) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.09.2017 (+3) 3 dager13.09.2017 (+3) 16.900 kr
Haugesund Haugesund 22.08.2017 (+2) 3 dager22.08.2017 (+2) 16.900 kr
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 12.09.2017 (+4) 3 dager12.09.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr
Haugesund Haugesund 23.08.2017 (+2) 2 dager23.08.2017 (+2) 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.09.2017 (+3) 1 dag14.09.2017 (+3) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 23.08.2017 (+2) 1 dag23.08.2017 (+2) 6.000 kr
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr
Stavanger Stavanger 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 5 dager04.09.2017 (+3) 16.900 kr