Grunnkurs i førstehjelp

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 12.430 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 12.430 kr
Oslo Oslo 5 dager 12.100 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 12.430 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 12.705 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 7.150 kr
Oslo Oslo 2 dager 7.150 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager 7.507 kr

Kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førs

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp Sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 2.100 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 2.100 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 2.100 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 2.100 kr

Kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til sikkert arbeid på el-anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr
Oslo Oslo 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.600 kr

Medisinsk behandling 40 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling 40 t. Målsettingen er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.550 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 11.550 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 12.127 kr

Medisinsk førstehjelp - 24 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 24 t. Målsettingen er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI / 4-1 Medisinsk Førstehjelp. Godkjenning STCW-95 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 10.131 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 10.131 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 10.637 kr

Medisinsk førstehjelp - 8 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 8 t for sjøfolk. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI / 4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord 7 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.630 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.740 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.08.2020 (+4) 5 dager10.08.2020 (+4) 11.850 kr
Grimstad Grimstad 31.08.2020 (+3) 5 dager31.08.2020 (+3) 11.500 kr
Haugesund Haugesund 17.08.2020 (+3) 5 dager17.08.2020 (+3) 11.850 kr
Horten Horten 17.08.2020 (+2) 5 dager17.08.2020 (+2) 12.100 kr
Kristiansund Kristiansund 14.09.2020 (+3) 5 dager14.09.2020 (+3) 11.850 kr
Stavanger Stavanger 10.08.2020 (+9) 5 dager10.08.2020 (+9) 11.850 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.08.2020 (+2) 2 dager13.08.2020 (+2) 7.900 kr
Grimstad Grimstad 06.08.2020 (+4) 2 dager06.08.2020 (+4) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 12.08.2020 (+3) 2 dager12.08.2020 (+3) 7.900 kr
Horten Horten 20.08.2020 (+2) 2 dager20.08.2020 (+2) 6.300 kr
Kristiansund Kristiansund 06.08.2020 (+5) 2 dager06.08.2020 (+5) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 13.08.2020 (+9) 2 dager13.08.2020 (+9) 7.900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.10.2020 5 dager19.10.2020 10.820 kr
Haugesund Haugesund 5 dager 9.300 kr
Horten Horten 14.09.2020 (+1) 5 dager14.09.2020 (+1) 12.100 kr
Kristiansund Kristiansund 30.11.2020 5 dager30.11.2020 10.820 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.300 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 3.300 kr
Haugesund Haugesund 13.08.2020 (+5) 1 dag eller 2 kvelder13.08.2020 (+5) 3.300 kr
Horten Horten 28.08.2020 (+5) 1 dag28.08.2020 (+5) 5.700 kr
Kristiansund Kristiansund 06.08.2020 (+9) 1 dag06.08.2020 (+9) 3.300 kr
Stavanger Stavanger 1 eller 2 dager 3.300 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2020 3 dager07.10.2020 9.500 kr
Grimstad Grimstad 31.08.2020 (+3) 3 dager31.08.2020 (+3) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 19.08.2020 (+3) 3 dager19.08.2020 (+3) 9.500 kr
Horten Horten 19.10.2020 3 dager19.10.2020 7.300 kr
Kristiansund Kristiansund 14.09.2020 (+4) 3 dager14.09.2020 (+4) 9.500 kr

Førstehjelpskurs

Vi tilbyr førstehjelpskurs i grunnleggende livredning, inkludert hjerte og lungeredning. Det vil bli fokusert på relevante risikofaktorer innen aktuell yrkesgruppe. Kurset gir deg også en innføring i bruk av hjertestarter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Askøy Askøy 4 timer 550 kr
Bergen Bergen 4 timer 550 kr

Førstehjelpskurs - voksen

Førstehjelpskurs voksen gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne personer (fra pubertetsalder og oppover). Vi underviser på Engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim Avtales kr

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter

Vi tilbyr førstehjelpskurs i bruk av hjertestarter DHLR. Det er et tidseffektivt kurs som gir deg minimum av nødvendige førstehjelpskunnskaper for å håndtere livstruende nødsituasjoner. Vi underviser også på Engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim Avtales kr

Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i førstehjelp Obligatorisk førstehjelp er et nødvendig emne i Personlig Trener utdanningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Østensjø Oslo, Østensjø

GWO - First Aid

Vi tilbyr kurs i GWO First Aid. Vår ambisjon er at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om grunnleggende førstehjelp, ABC-metoden, bruk av hjertestarter, bruk av vanlig førstehjelpsutstyr og skadestedsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager

GWO - First Aid repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i GWO First Aid. Vår ambisjon er at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om grunnleggende førstehjelp, ABC-metoden, bruk av hjertestarter, bruk av vanlig førstehjelpsutstyr og skadestedsledelse

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager

Førstehjelpskurs for barnehager - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs for barnehager. Kurset knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn. Vi har fokus på hva som kan oppstå i barnehagen og hva ansatte gjør om de får en akuttsituasjon og ikke minst hvorfor de gjør det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 5.500 kr
Bergen Bergen 3 timer 5.500 kr
Oslo Oslo 3 timer 5.500 kr

Førstehjelpskurs for foreldre / barselgrupper

Vi tilbyr førstehjelpskurs for foreldre / barselgrupper. Samle barselgruppen eller andre foreldre, besteforeldre og barnevakter og vi kommer hjem til en av deltagerne med dukker, hefter om førstehjelp, forgiftninger og alle får utdelt kursbevis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 5.000 kr
Bergen Bergen 3 timer 5.000 kr
Oslo Oslo 3 timer 5.000 kr

Førstehjelpskurs for idrettsklubber

Vi tilbyr førstehjelpskurs for idrettsklubber. Kurset knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn innen idrett. Vi har fokus på hva som kan oppstå i den aktuelle idretten. Hva trenere og ledere skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst hvorfor de gjør det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 5.500 kr
Bergen Bergen 3 timer 5.500 kr
Oslo Oslo 3 timer 5.500 kr

Førstehjelpskurs for skoler

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Vi har fokus på hva som kan oppstå på skolen og i skolegården. Hva ansatte skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 5.500 kr
Bergen Bergen 3 timer 5.500 kr
Oslo Oslo 3 timer 5.500 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 17.08.2020 (+2) 5 dager17.08.2020 (+2) 12.100 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.08.2020 (+2) 2 dager20.08.2020 (+2) 6.300 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling. Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-2. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.09.2020 (+1) 5 dager14.09.2020 (+1) 12.100 kr

Medisinsk behandling oppdatering (repetisjon)

Vi tilbyr medisinsk behandling oppdatering (repetisjon). Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.08.2020 (+5) 2 dager28.08.2020 (+5) 5.700 kr

Medisinsk førstehjelp

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp. Denne opplæringen dekker kravene til opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.10.2020 3 dager19.10.2020 7.300 kr

Medisinsk førstehjelp oppdatering

Vi tilbyr medisinsk førstehjelp oppdatering. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av opplæring for alle som skal ha ansvar for medisinsk førstehjelp om bord på skip i henhold til STCW A-VI/4-1. Det legges vekt på praktiske øvelser og ferdighetstrening under kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.08.2020 (+5) 1 dag27.08.2020 (+5) 4.400 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>


Område

Kategorier