RelyOn Nutec

RelyOn Nutec er Norges største leverandør innen kurs og rådgiving innen sikkerhet og beredskap. Målet er å kunne forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner.

Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri, har RelyOn Nutec opparbeidet seg kompetanse som etterspørres internasjonalt.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.12.2019 2 timer16.12.2019 2.640 kr  
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr  
Stavanger Stavanger 03.09.2019 2 timer03.09.2019 2.640 kr  

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.494 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.494 kr  
Oslo Oslo 2 dager 10.494 kr  
Stavanger Stavanger 2 dager 10.494 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 10.494 kr  

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Oslo Oslo 1 dag  
Stavanger Stavanger 1 dag  
Trondheim Trondheim 1 dag  

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2019 (+2) 2 dager12.09.2019 (+2) 7.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr  
Oslo Oslo 19.09.2019 (+3) 2 dager19.09.2019 (+3) 9.350 kr  
Stavanger Stavanger 29.08.2019 (+7) 2 dager29.08.2019 (+7) 7.500 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 9.933 kr  

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 10.09.2019 (+1) 4 dager10.09.2019 (+1) 11.500 kr  
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr  
Oslo Oslo 17.09.2019 (+3) 4 dager17.09.2019 (+3) 14.190 kr  
Stavanger Stavanger 27.08.2019 (+8) 4 dager27.08.2019 (+8) 11.500 kr  
Trondheim Trondheim 4 dager 15.592 kr  

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2019 3 dager16.10.2019 18.590 kr  
Kristiansand Kristiansand 02.10.2019 (+1) 3 dager02.10.2019 (+1) 18.590 kr  
Oslo Oslo 28.08.2019 (+1) 3 dager28.08.2019 (+1) 18.590 kr  
Stavanger Stavanger 25.09.2019 (+2) 3 dager25.09.2019 (+2) 18.590 kr  
Sund Sund 3 dager 18.590 kr  
Trondheim Trondheim 04.09.2019 (+1) 3 dager04.09.2019 (+1) 19.519 kr  

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2019 1 dag18.10.2019 7.040 kr  
Kristiansand Kristiansand 04.10.2019 (+1) 1 dag04.10.2019 (+1) 7.040 kr  
Oslo Oslo 30.08.2019 (+1) 1 dag30.08.2019 (+1) 7.040 kr  
Stavanger Stavanger 09.09.2019 (+3) 1 dag09.09.2019 (+3) 7.040 kr  
Trondheim Trondheim 06.09.2019 (+1) 1 dag06.09.2019 (+1) 7.392 kr  

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 27.08.2019 (+16) 1,5 timer27.08.2019 (+16) 2.970 kr  
Kristiansand Kristiansand 27.08.2019 (+16) 1,5 timer27.08.2019 (+16) 2.970 kr  
Oslo Oslo 27.08.2019 (+16) 1,5 timer27.08.2019 (+16) 2.970 kr  
Stavanger Stavanger 26.08.2019 (+16) 1,5 timer26.08.2019 (+16) 2.970 kr  
Trondheim Trondheim 27.08.2019 (+16) 1,5 timer27.08.2019 (+16) 2.970 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>