RelyOn Nutec

RelyOn Nutec er Norges største leverandør innen kurs og rådgiving innen sikkerhet og beredskap. Målet er å kunne forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner.

Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri, har RelyOn Nutec opparbeidet seg kompetanse som etterspørres internasjonalt.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   |  Neste side >>

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.640 kr  
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr  
Stavanger Stavanger 2 timer 2.640 kr  

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr  
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr  
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr  

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag  
Kristiansand Kristiansand 1 dag  
Oslo Oslo 1 dag  
Stavanger Stavanger 1 dag  
Trondheim Trondheim 1 dag  

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2019 (+3) 2 dager27.06.2019 (+3) 7.590 kr  
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr  
Oslo Oslo 11.07.2019 (+3) 2 dager11.07.2019 (+3) 9.350 kr  
Stavanger Stavanger 20.06.2019 (+9) 2 dager20.06.2019 (+9) 7.590 kr  
Trondheim Trondheim 17.06.2019 2 dager17.06.2019 9.460 kr  

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 25.06.2019 (+3) 4 dager25.06.2019 (+3) 11.550 kr  
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr  
Oslo Oslo 09.07.2019 (+4) 4 dager09.07.2019 (+4) 14.190 kr  
Stavanger Stavanger 18.06.2019 (+12) 4 dager18.06.2019 (+12) 11.500 kr  
Trondheim Trondheim 4 dager 14.850 kr  

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2019 3 dager16.10.2019 18.590 kr  
Kristiansand Kristiansand 25.09.2019 (+1) 3 dager25.09.2019 (+1) 18.590 kr  
Oslo Oslo 28.08.2019 (+1) 3 dager28.08.2019 (+1) 18.590 kr  
Stavanger Stavanger 17.06.2019 (+2) 3 dager17.06.2019 (+2) 18.590 kr  
Sund Sund 3 dager 18.590 kr  
Trondheim Trondheim 04.09.2019 (+1) 3 dager04.09.2019 (+1) 18.590 kr  

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2019 1 dag18.10.2019 7.040 kr  
Kristiansand Kristiansand 27.09.2019 (+1) 1 dag27.09.2019 (+1) 7.040 kr  
Oslo Oslo 30.08.2019 (+1) 1 dag30.08.2019 (+1) 7.040 kr  
Stavanger Stavanger 19.06.2019 (+5) 1 dag19.06.2019 (+5) 7.040 kr  
Trondheim Trondheim 06.09.2019 (+1) 1 dag06.09.2019 (+1) 7.040 kr  

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 18.06.2019 (+11) 1,5 timer18.06.2019 (+11) 2.310 kr  
Kristiansand Kristiansand 18.06.2019 (+1) 1,5 timer18.06.2019 (+1) 2.310 kr  
Oslo Oslo 17.06.2019 (+19) 1,5 timer17.06.2019 (+19) 2.310 kr  
Stavanger Stavanger 18.06.2019 (+21) 1,5 timer18.06.2019 (+21) 2.310 kr  
Trondheim Trondheim 17.06.2019 (+17) 1,5 timer17.06.2019 (+17) 2.310 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   |  Neste side >>