Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner

I denne kategorien ligger sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner. Dette er lovpålagte kurs du må ha før du kan få praktisk opplæring og sertifikat for kraner, trucker og anleggsmaskiner. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene, praktisk opplæring for lift og kran og truckførerbevis ligger i egne kategorier.

G11 Stroppekurs

Vi tilbyr G11 stroppekurs. Formålet med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 3 dager 4.950 kr

G11 Stroppekurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr G11 stroppekurs for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

G4 Traverskran

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran. Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 4 dager 7.950 kr

G4 Traverskran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager Avtales kr

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran. Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 5 dager 7.950 kr

G8 lastebilkrankurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr

Masseforflytingsmaskin

Vi tilbyr kurs på masseforflytingsmaskin. Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 4 dager 7.050 kr

Masseforflytingsmaskin - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs på masseforflytingsmaskin for bedrifter. Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager Avtales kr

Personløfter

Vi tilbyr personløfterkurs. Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 1 dag 2.100 kr

Personløfter - bedriftsinternt

Vi tilbyr personløfterkurs for bedrifter. Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Praksis G4 traverskran

Vi tilbyr praksis på G4 traverskran. Formålet med opplæringen er å gi traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 2 dager 5.150 kr

Praksis truck

Vi tilbyr praksis truck. Målet er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 2 dager 4.650 kr

Praksis truck - bedriftsinternt

Vi tilbyr praksis truck. Målet er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Teleskoptruck

Vi tilbyr opplæring på teleskoptruck. Formålet med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 1 dag 3.150 kr

Teleskoptruck - bedriftsinternt

Vi tilbyr opplæring på teleskoptruck for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 under 10 tonn. Formålet med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 3 dager 4.700 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5, bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 under 10 tonn for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Truckførerkurs stortruck - klasse T8

Vi tilbyr truckførerkurs på stortruck klasse T8 over 10 tonn. Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 1 dag 3.600 kr

Truckførerkurs stortruck - klasse T8 - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på stortruck klasse T8 over 10 tonn for bedrifter. Formålet med opplæringen er å gi stortruckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av stortrucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stortruckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

G11 Stroppekurs

Stroppe og anhukerkurs 24 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 13.05.2024 13.05.2024 5.900 kr
Stavanger Stavanger 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 5.900 kr

Lastebilkran

Vi tilbyr kurs i lastebilkran. Fagplanen for opplæringen er godkjent av Arbeidstilsynet. Lastebilkrankurset er på minimum 76 / 92 timer (44 timer teori og 32 / 48 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 9.900 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 5 dager 9.900 med fadderordning kr

Lastebilkran - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i lastebilkran for bedrifter. Fagplanen for opplæringen er godkjent av Arbeidstilsynet. Lastebilkrankurset er på minimum 76 / 92 timer (44 timer teori og 32 / 48 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr

Maskinførerkurs

Vi tilbyr maskinførerkurs. Etter Forskrift om utførelse av Arbeid (best.nr. 1357) stilles det nå krav om sikkerhetsopplæring for bruk av slikt utstyr (§10-2 og 10-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 helg 7.900 med fadderordning kr
Kristiansand Kristiansand 22.04.2024 5 kvelder22.04.2024 7.900 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 5 kvelder 7.900 med fadderordning kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 27.05.2024 5 kvelder27.05.2024 7.900 med fadderordning kr

Maskinførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr maskinførerkurs for bedrifter. Etter Forskrift om utførelse av Arbeid (best.nr. 1357) stilles det nå krav om sikkerhetsopplæring for bruk av slikt utstyr (§10-2 og 10-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Personløfter

Vi tilbyr kurs for førere av personløftere Kurset er på minimum 8 timer teori og 20 timer praksis. Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.500 med fadderordning kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 2.500 med fadderordning kr

Personløfter - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs for førere av personløftere/lifter. Kurset er på minimum 8 timer teori og 20 timer praksis. Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Teleskoptruck - klasse C1 & C2

Vi tilbyr kurs for førere av teleskoptrucker i klassene C1 & C2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.500 med fadderordning kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.500 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.500 med fadderordning kr

Teleskoptruck klasse C1 & C2 - bedriftsinternt

Vi tilbyr teleskoptruckkurs - klasse C1 & C2 for bedrifter. Arbeidstilsynet har nå formelt iverksatt ordningen med sertifisert sikkerhetsopplæring klasse C1 og C2 for teleskoptruck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Traverskran

Vi tilbyr krankurs i traverskran. Fagplanen for opplæringen er godkjent av Arbeidstilsynet. Traverskrankurset er på minimum 64 / 80 timer (40 timer teori og 24 / 40 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 13.05.2024 5 dager13.05.2024 8.900 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 8.900 med fadderordning kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8.900 med fadderordning kr

Traverskran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs i traverskran for bedrifter. Fagplanen for opplæringen er godkjent av Arbeidstilsynet. Traverskrankurset er på minimum 64 / 80 timer (40 timer teori og 24 / 40 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager Avtales kr

Truckførerkurs liten truck

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck. Fagplanen for truckføreropplæring, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et truckførerkurs er på minimum 42 / 48 timer (22 timer teori / 6 timer praktisk grunntrening og 14 / 20 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Austevoll Austevoll 3 kvelder 4.500 med fadderordning kr
Flekkefjord Flekkefjord 3 kvelder 4.500 med fadderordning kr
Kristiansand Kristiansand 21.05.2024 (+1) 3 kvelder21.05.2024 (+1) 4.500 med fadderordning kr
Osterøy Osterøy 3 kvelder 4.500 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 06.05.2024 (+1) 3 kvelder06.05.2024 (+1) 4.500 med fadderordning kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 3 kvelder 4.500 med fadderordning kr
Voss Voss 3 kvelder 4.500 med fadderordning kr

Truckførerkurs liten truck - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck for bedrifter. Fagplanen for truckføreropplæring, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et truckførerkurs er på minimum 42 / 48 timer (22 timer teori / 6 timer praktisk grunntrening og 14 / 20 timer praktisk kjøring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Truckførerkurs stor truck

Vi tilbyr truckførerkurs for stor truck. Fagplanen for truckføreropplæringen, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et stortruckførerkurs er på minimum 8 timer teori og 16 timer praktisk kjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.800 med fadderordning kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.800 med fadderordning kr
Oslo Oslo 1 dag 3.800 med fadderordning kr
Stavanger Stavanger 3.800 med fadderordning kr
Ålesund Ålesund 3.800 med fadderordning kr

Truckførerkurs stor truck - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på stor truck for bedrifter. Fagplanen for truckføreropplæringen, godkjent av Arbeidstilsynet, krever at et stortruckførerkurs er på minimum 8 timer teori og 16 timer praktisk kjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

G11 Løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap. Målet er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bestått kurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik 24 timer

G11 Løfteredskap - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i G11 Løfteredskap for bedrifter. Målet er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Bestått kurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 24 timer Avtales kr

G4 Traverskran

Vi tilbyr krankurs på G4 Traverskran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Bestått kurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

G4 Traverskran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs på G4 Traverskran for bedrifter. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran. Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

G8 Lastebilkran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran for bedrifter. Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Kombinert kurs - G4 Traverskran og G8 Lastebilkran

Vi tilbyr kombinert kurs for G4 Traverskran og G8 Lastebilkran. Da det er felles teori for både bro- travers (G4) og lastebilkran (G8), kjører vi kombinert kurs på disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Maskinførerkurs

Vi tilbyr maskinførerkurs. Målet er å gi føreren en god teoretisk grunnopplæring i sikkert bruk av masseforflytningsmaskiner, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring. Bestått maskinførerkurs vil føre til førerbevis i klassene listet opp nedenfor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik 7 ganger 8.500 kr

Maskinførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr maskinførerkurs for bedrifter. Målet er å gi føreren en god teoretisk grunnopplæring i sikkert bruk av masseforflytningsmaskiner, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Personløfterkurs

Vi tilbyr kurs i personløfter. Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Personløfterkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i personløfter for bedrifter. Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Teleskoptruck klasse C1 - C2

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 - C2. Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan. Målet er å gi føreren en god opplæring i sikker bruk av teleskoptruck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Teleskoptruck klasse C1 - C2 - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 - C2 for bedrifter. Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan. Målet er å gi føreren en god opplæring i sikker bruk av teleskoptruck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Truckførerkurs liten truck

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck. Med et truckførerkurs vil du få et truckførerbevis som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker truck på arbeid. God truckføreropplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Truckførerkurs liten truck - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck for bedrifter. Med et truckførerkurs vil du få et truckførerbevis som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker truck på arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Truckførerkurs stor truck

Vi tilbyr truckførerkurs på stor truck. Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan. Målet er å gi føreren en god opplæring i sikker bruk av stortruck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Narvik Narvik

Truckførerkurs stor truck - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs på stor truck for bedrifter. Kurset gjennomføres etter gjeldende fagplan. Målet er å gi føreren en god opplæring i sikker bruk av stortruck, samt i maskinens konstruksjon og virkemåte. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

G4 Traverskran

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskran. Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad

G4 Traverskran - bedriftsinternt

Vi tilbyr krankurs i G4 Traverskran for bedrifter. Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

G8 Lastebilkran - teoretisk og praktisk opplæring

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring til G8 Lastebilkran. KP Maskin AS er en opplæringsbedrift som har spesialisert seg på opplæring av kandidater til maskin, kran og truckførerbevis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 2 dager 9.700 kr

Kurs i bruk av løftelem / bakløfter

Vi tilbyr kurs i bruk av løftelem / bakløfter. Kurset dekker kravene til operatør av løftelem / bakløfter samt snile-ledetruck og jekketralle. Annet arbeidsutstyr kan inngå ved behov. (Krokløfter, sideløfter, kontainerløfter, plog-fres m.m)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 1 kveld 1.200 kr

Kurs i bruk av løftelem / bakløfter - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i bruk av løftelem / bakløfter for bedrifter. Kurset dekker kravene til operatør av løftelem / bakløfter samt snile-ledetruck og jekketralle. Annet arbeidsutstyr kan inngå ved behov. (Krokløfter, sideløfter, kontainerløfter, plog-fres m.m).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Maskinførerkurs

Vi tilbyr sikkerhetskurs for masseforflytningsmaskiner. Kursets målsetting er å gi nødvendig kjennskap til lover, regler og sikkerhet ved bruk av masseforflytningsmaskiner. Kurset dekker kravet til teoretisk opplæring på 32 timer (modul 1.1 og 2.1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 3 dager 6.000 kr

Maskinførerkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr sikkerhetskurs for masseforflytningsmaskiner for bedrifter. Kursets målsetting er å gi nødvendig kjennskap til lover, regler og sikkerhet ved bruk av masseforflytningsmaskiner. Kurset dekker kravet til teoretisk opplæring på 32 timer (modul 1.1 og 2.1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Truckførerkurs - stortruck over 10 tonn

Vi tilbyr truckførerkurs for stortruck - over 10 tonn. Teorikurs for den som ønsker å utvide fra truck under 10 tonn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 4 timer 1.800 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5, under 10 tonn

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck klasse T1 - T5, under 10 tonn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 3 dager 4.800 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5, under 10 tonn - bedriftsinternt

Vi tilbyr truckførerkurs for liten truck klasse T1 - T5, under 10 tonn for bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Truckførerkurs, teleskoptruck klasse C1 - C2

Vi truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 og C2. Teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av teleskoptrucker. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nannestad Nannestad 6 timer 3.200 kr

Dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator

Vi tilbyr kurs i dekksbas / ledere / dekksbesetning simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse. Dette for å sikre arbeidsoperasjoner med offshore kraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.04.2024 (+4) 3 dager15.04.2024 (+4) 16.450 kr

Enkle løfteinnretninger modul P-2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul P-2.4. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Farlig gods IMDG

Vi tilbyr kurs i farlig gods IMDG. Målsettingen er at etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.05.2024 2 dager27.05.2024 12.000 kr

G00 - Generell del kontrollører modul K-G00

Vi tilbyr kurs om G00 - generell del kontrollører modul K-G00. Målsettingen med kurset er å gi teoretiske basiskunnskaper til personer som ønsker å bli kontrollør for ulike typer løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G04-1 Kontrollør traverskran teori

Vi tilbyr G04-1 kontrollørkurs traverskran teori. Målsettingen er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging og konstruksjon, komponentlære, sertifiserings-regler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G04-2 Kontrollør bro- traverskran praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs bro- traverskran praksis. Målsetningen med opplæringen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G04.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G-07 Kontroll av vinsjer taljer og spill - del 1 og 2

Vi tilbyr kurs i G-07 kontroll av vinsjer taljer og spill del 1 og 2. Målsettingen med opplæringen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

G08-1 Kontrollør av lastebilkran

Vi tilbyr kontrollørkurs av lastebilkran. Målsetningen er at etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om oppbygging, konstruksjon, komponentlære, løftediagrammer og sertifiseringsregler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G08-1 Kontrollør av lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr G08-1 kontrollørkurs av lastebilkran / fastmontert hydraulisk kran - praksis (G08/G20). Målsettingen er at etter endt kurs skal eleven selvstendig kunne gjennomføre en sakkyndig periodisk kontroll innen G08 (G20).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 36 timer

G1 Mobilkran modul 2.4

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran modul 2.4. Målsetningen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner slik at ulykker ved bruk unngås

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

G1 Mobilkran modul 3.4

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran modul 3.4. Hensikten med opplæringen er å gi mobilkranfører en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkran, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

G10 Kontroll av hånddrevne kraner (manuelle taljer)

Vi tilbyr kurs i G10 kontroll av hånddrevne kraner (manuelle taljer). Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder, oppbygging, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G11 (RX) kontrollør løfteredskap

Vi tilbyr kurs i G11 (RX) kontrollør løfteredskap. Etter endt kurs skal eleven gjennomføre en teoretisk og en praktisk prøve for å vise at han / hun har tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper om lover, forskrifter, standarder termologi, oppbygning, sertifisering og merking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+1) 5 dager22.04.2024 (+1) 18.640 kr

G2 Tårnkran modul 2.5

Vi tilbyr krankurs på G2 tårnkran modul 2.5. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av tårnkraner slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

G20 Fastmontert hydraulisk kran P-2.1

Vi tilbyr krankurs på G20 fastmontert hydraulisk kran P-2.1. Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 25.04.2024 (+2) 2 dager25.04.2024 (+2) 7.390 kr

G4 Traverskran modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7. Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+3) 5 dager22.04.2024 (+3) 15.970 kr

G4 Traverskran modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7 (engelsk)

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran modul 1.1 - 2.3 - 2.7 - 3.7 på engelsk. Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 15.970 kr

G4 Traverskran modul 2.3 - 2.7 - 3.7

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran modul 2.3 - 2.7 - 3.7. Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 15.970 kr

G4 Traverskran modul 2.7 - 3.7

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran modul 2.7 - 3.7. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+3) 3 dager24.04.2024 (+3) 10.264 kr

G4 Traverskran modul 2.7 - 3.7 (engelsk)

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran modul 2.7 - 3.7 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 10.264 kr

G5 Offshorekran

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran. Målet med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av offshorekran. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 40 timer

G5 Offshorekran repetisjon med simulator

Vi tilbyr krankurs på G5 offshorekran repetisjon med simulator. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.04.2024 (+5) 3 dager15.04.2024 (+5) 24.190 kr

G5 Offshorekran repetisjon med simulator (engelsk)

Vi tilbyr kurs i G5 offshorekran repetisjon med simulator på engelsk. Målet med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshore kran slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 24.190 kr

G8 Lastebilkran modul 2.8 - 3.8

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran modul 2.8 - 3.8. Målsettingen med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 28 timer

Håndtering av farlig gods modul O-2.7

Hovedmålet med opplæringen er at man med kjennskap til farlig gods, skal sikre at all håndtering av kjemikalier, eksplosiver, og radioaktivt materiale, foregår på en slik måte at arbeidsmiljø og ytre miljø blir tilstrekkelig ivaretatt, samt at aktuelle lover og forskrifter blir overholdt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Innføring i Norsok R-002

Kurset tar utgangspunkt i NORSOK standarden R-002 Lifting equipment, og gjelder for tekniske krav til løfteinnretninger og tilbehør på alle faste og flytende installasjoner, flyttbare innretninger, lektere og skip, samt på landbaserte anlegg der petroleumsvirksomhet utføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

K06 Kontroll av lastebærere

Vi tilbyr kurs om K06 kontroll av lastebærere. Målsettingen er at deltakerne etter gjennomført læretiltak skal kunne utføre periodisk kontroll av lastebærer for interntransport samt ekstraordinær kontroll av offshorecontainere for ilandsendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Kontroll av ståltau modul P-2.10

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau modul P-2.10. Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte, samt innsikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.05.2024 (+1) 2 dager13.05.2024 (+1) 9.520 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1)

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1). Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+4) 3 dager22.04.2024 (+4) 8.710 kr

Løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) engelsk

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 1.1 - 2.3 (O-1.1) på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 8.710 kr

Løfteredskap modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskap modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Masseforflytningsmaskin modul 2.1 - 3.1

Vi tilbyr kurs i masseforflytningsmaskin modul 2.1 - 3.1. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Norsok R-003 N

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003 N. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 03.05.2024 (+1) 1 dag03.05.2024 (+1) 5.500 kr

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5

Vi tilbyr kurs om operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 29.04.2024 2 dager29.04.2024 8.300 kr

Pakking og sikring av last modul O-2.6 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i pakking og sikring av last modul O-2.6. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring vedlikeholder kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6

Vi tilbyr kurs om pakking, sikring og transport av last modul O-2.6. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.04.2024 (+8) 3 dager15.04.2024 (+8) 16.420 kr

Pakking, sikring og transport av last modul O-2.6 (engelsk)

Vi tilbyr kurs om pakking, sikring og transport av last modul O-2.6 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 16.420 kr

Personløfter

Vi tilbyr kurs i personløfter. Målsettingen er av ved gjennomført kurs skal kursdeltageren vise gjennom en teoretisk og praktisk prøve at han / hun kan betjene og føre en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 27.05.2024 (+1) 5 dager27.05.2024 (+1) 13.990 kr

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4 (engelsk)

Vi tilbyr riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 13.990 kr

Riggerkurs modul P-4.4

Vi tilbyr riggerkurs modul P-4.4. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 32 timer

Riggerkurs modul P-4.4 repetisjon

Vi tilbyr riggerkurs modul P-4.4 repetisjon. Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Sikker bruk av løfteutstyr R-003N

Formålet med denne Norsok-standarden er å gi krav og retningslinjer for sikker bruk av løfteutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 - 4 timer

Simulator G5 Offshorekran oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV

Vi tilbyr kurs i simulator G5 offshorekran oppgradering OMHEC ts, IMCA C014, DNV No. 2.14. Målet er å gi operatører med andre offshorekran sertifikat (danske, hollandske eller engelske) en oppgradering innen norsk regelverk og en oppdatering av offshorekran (teknisk kunnskap) av EN 13852.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Simulator Liebherr BOS kran

Vi tilbyr kurs i simulator Liebherr BOS kran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekranens konstruksjon, virkemåte, praktisk bruk slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Stillas kontrollør

Vi tilbyr kurs i stillas kontrollør. Målsettingen er at den som gis opplæring er oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om kontroll av stillas slik at ulykker ved bruk unngås. Videre skal kurset gi kandidaten en kompetanse som er i samsvar med regelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 40 timer

Stortruck klasse T6 - T8

Vi tilbyr truckførerkurs på stortruck klasse T6 - T8. Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av stortruck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+2) 1 dag24.04.2024 (+2) 4.890 kr

Teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner

Vi tilbyr kurs for teknisk ansvarlig, kraner og løfteoperasjoner. Målsettingen med opplæringen er å gi teknisk ansvarlig tilstrekkelige kunnskaper om krav til til vedlikehold og sakkyndig kontroll på kraner og annet løfteutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 02.05.2024 1 dag02.05.2024 5.270 kr

Teleskoptruck klasse C1 & C2

Vi tilbyr truckførerkurs på teleskoptruck klasse C1 & C2. Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Truck praksis modul 4.2

Vi tilbyr truckførerkurs med praksis modul 4.2. Målsettingen med kurset er å gi personer som skal undervise truckførere kunnskaper og øvelse i teoretisk og praktisk undervisning innen fagområdet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Truckførerkurs klasse T1 - T5 modul 1.1 - 2.2 - 3.2

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 modul 1.1 - 2.2 - 3.2. Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.04.2024 (+3) 4 dager15.04.2024 (+3) 7.680 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 modul 1.1 - 2.2 - 3.2 (engelsk)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 modul 1.1 - 2.2 - 3.2 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 7.680 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 modul 2.2 - 3.2

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 modul 2.2 - 3.2. Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 16.04.2024 (+2) 3 dager16.04.2024 (+2) 6.620 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 modul 2.2 - 3.2 (engelsk)

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1 - T5 modul 2.2 - 3.2 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 6.620 kr

Truckførerkurs klasse T1 - T5 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs på liten truck klasse T1 - T5. Målsettingen med oppfriskningen er å gi operatør av truck en oppdatering over nytt regelverk, gjennomgang av kjøreteknikk og sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

Truckførerkurs teori modul 2.2

Vi tilbyr truckførerkurs teori modul 2.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Truckføreropplæring klasse T1

Vi tilbyr truckføreropplæring klasse T1. Målsettingen med kurset er å gi truckføreren i klasse T1 en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Vinsjoperatør P-3.3

Vi tilbyr kurs i vinsjoperatør P-3.3. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner en god teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 18.04.2024 (+1) 2 dager18.04.2024 (+1) 9.790 kr

G11 Anhuking og stropping - modul 1.1 og 2.3 - klasserom/nett

Vi tilbyr kurs i G11 anhuking og stropping - modul 1.1 og 2.3. Riktig bruk av løfteredskap, korrekt signalgivning og kommunikasjon med kranfører har avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 28.05.2024 (+4) 3 dager28.05.2024 (+4) 6.900 kr

G4 Bro- og traverskran - praksis med oppkjøring

Vi tilbyr krankurs på G4 bro- og traverskran - praksis med oppkjøring. Dette kurset gir bro- og traverskranførere en god praktisk opplæring i sikker bruk av bro- og traverskran med en avsluttende praktisk eksamen / oppkjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 17.06.2024 (+1) 2 dager17.06.2024 (+1) 5.900 kr
Porsgrunn / Brevik 19.12.2024 2 dager 19.12.2024 5.900 kr

G4 Bro- og traverskran teori - modul 2.7

Vi tilbyr krankurs på G4 bro- og traverskran teori - modul 2.7. Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre bro- og traverskran. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 10.06.2024 (+4) 2 dager10.06.2024 (+4) 5.900 kr

Gasskontrollør (sertifikatutsteder)

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (sertifikatutsteder). Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 25 årene. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.08.2024 (+2) 3 dager26.08.2024 (+2) 15.200 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 06.05.2024 (+3) 3 dager06.05.2024 (+3) 15.200 kr

Gasskontrollør (sertifikatutsteder) - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (sertifikatutsteder) for bedrifter. Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs de siste de siste 25 årene. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Gasskontrollør (sertifikatutsteder) - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i gasskontrollør (sertifikatutsteder). Våre kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs siste de siste 25 årene. Kurset har i det siste blitt holdt for kompetansebedrifter i Norge og får meget god score hos kursdeltakerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.08.2024 (+2) 2 dager26.08.2024 (+2) 10.400 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 06.05.2024 (+3) 2 dager06.05.2024 (+3) 10.400 kr

Personløfter (lift)

Vi tilbyr kurs i personløfter (lift). Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 3.250 kr

Personløfter (lift) - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i personløfter (lift) for bedrifter. Opplæringen skal gi brukere god innsikt i prinsippene i personløfterens konstruksjon, nødprosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Truckførerkurs klasse T1, T2 og T4

Vi tilbyr truckførerkurs på liten truck klasse T1, T2 og T4. Vi ønsker å gi truckførere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck, så man i størst mulig grad unngår uhell og alvorlige ulykker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 4 dager 9.300 kr

G1 Mobilkran

Vi tilbyr G1 Mobilkran! Deltakere i vårt krankurs vil lære hvordan man opererer kraner trygt og effektivt. Kurset dekker alt fra grunnleggende mekanikk til avanserte løfteteknikker, inkludert strenge sikkerhetsprosedyrer for å unngå ulykker på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 6 dager Ta kontakt kr
Tønsberg Tønsberg 6 dager Ta kontakt kr

G11 Stroppekurs / anhukerkurs

Vi tilbyr G11 Stroppekurs / anhukerkurs. Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om riktig valg, kontroll, bruk og vedlikehold av ulike typer løfteredskap. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-1og § 10-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 24.05.2024 2 dager24.05.2024 5800 kr
Tønsberg Tønsberg 24.05.2024 1 dag24.05.2024 5800 kr

G2 - Tårnkran

Vi tilbyr G2 - Tårnkrankurs! Løft din karriere til nye høyder! Lær hvordan du trygt og effektivt kan operere ulike typer kraner. Våre krankurs gir deg den kunnskapen og praksisen du trenger for å bli en sertifisert kranfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 5 dager Ta kontakt kr
Tønsberg Tønsberg 5 dager Ta kontakt kr

G20 - Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilbyr G20 - Fastmontert hydraulisk kran! Løft din karriere til nye høyder! Lær hvordan du trygt og effektivt kan operere ulike typer kraner. Våre krankurs gir deg den kunnskapen og praksisen du trenger for å bli en sertifisert kranfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 3 dager Ta kontakt kr
Tønsberg Tønsberg 3 dager Ta kontakt kr

G3 Portalkran

Vi tilbyr G3 Portalkran! Løft din karriere til nye høyder! Lær hvordan du trygt og effektivt kan operere ulike typer kraner. Våre krankurs gir deg den kunnskapen og praksisen du trenger for å bli en sertifisert kranfører

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 4 dager Ta kontakt kr
Tønsberg Tønsberg 4 dager Ta kontakt kr

G4 Bro- og Traverskran

Vi tilbyr G4 Bro- og Traverskran! Løft din karriere til nye høyder! Lær hvordan du trygt og effektivt kan operere ulike typer kraner. Våre krankurs gir deg den kunnskapen og praksisen du trenger for å bli en sertifisert kranfører

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 3 dager Ta kontakt kr
Tønsberg Tønsberg 3 dager Ta kontakt kr

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr G8 Lastebilkran. Når du har gjennomført praktisk bruk, skal du ha praktisk kjøreopplæring. Det gjøres hos fadder i bedrift 40 timer eller med instruktør inntil 24 timer før praktisk prøve. Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oppegård Oppegård 21.05.2024 6 dager21.05.2024 19190 kr
Tønsberg Tønsberg 21.05.2024 6 dager21.05.2024 19190 kr

Personløfterkurs A-B-C

Vi tilbyr Lift/Personløfterkurs A-B-C. Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.05.2024 1 dag20.05.2024 2590 kr
Oppegård Oppegård 1 dag 2590 kr
Tønsberg Tønsberg 20.05.2024 Ta kontakt for informasjon20.05.2024 2590 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   |  Neste side >>


Område

Kategorier