Kurs i redning og beredskap

Orden og Sikring

Vi tilbyr orden og sikringskurs for personell i industrivernpliktige bedrifter eller beredskapsgrupper som er tatt ut til orden og sikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag

PST - Praktisk samtrening

Vi tilbyr PST - Praktisk samtrening for innsatspersonell, innsatsledere, fagansvarlige innsatsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager

Søk- og redningslag - grunnkurs

Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager 18.100 kr

Søk- og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 10.100 kr

Tverrfaglig grunnkurs (24 timer) industrivern

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 19.06.2019 (+4) 24 timer19.06.2019 (+4) 5.430 kr

POSOM - psykososial omsorg

Hendelser, ulykker, kriser eller katastrofer. Inngår tiltak ved slike avvik i virksomhetens beredskapsplaner? Ansatte, etterlatte, pårørende. Hva med informasjonsflyten vs. media, berørte, kunder, leverandører?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Skadestedslederkurs (OER108)

Vi tilbyr skadestedslederkurs (OER108) for personell som skal tjenestegjøre som skadestedsleder eller i beredskapsledelsen. Sykepleier offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 12.300 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.09.2019 5 dager30.09.2019 19.400 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.10.2019 2 dager24.10.2019 10.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr videregående kurs i sikkerhetsopplæring for offiserer. Denne opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for dekks-, maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 17.06.2019 (+2) 10 dager17.06.2019 (+2) 31.300 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering

Vi tilbyr videregående kurs i sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.06.2019 (+5) 3 dager18.06.2019 (+5) 12.700 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.06.2019 1 dag18.06.2019 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.06.2019 4 dager18.06.2019 16.850 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring repetisjon. Personell som ikke har gjennomført GSK-rep. innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise. Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av siste 8 år, må gjennomføre nytt Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.06.2019 (+1) 2 dager03.06.2019 (+1) 10.450 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell (1 dag)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 24.05.2019 (+2) 1 dag24.05.2019 (+2) 8.100 kr

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.05.2019 3 dager27.05.2019 16.900 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 25.900 kr

Skadestedsledeler (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Skadestedsledeler repetisjon (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Søk og redninglag repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.05.2019 2 dager28.05.2019 10.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Du er etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2019 (+7) 3 dager27.05.2019 (+7) 16.900 kr
Haugesund Haugesund 04.06.2019 (+4) 3 dager04.06.2019 (+4) 16.900 kr
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 11.06.2019 (+7) 3 dager11.06.2019 (+7) 16.900 kr
Stavanger Stavanger 11.06.2019 (+7) 3 dager11.06.2019 (+7) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2019 (+11) 1 dag29.05.2019 (+11) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 05.06.2019 (+4) 1 dag05.06.2019 (+4) 6.000 kr
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 28.05.2019 (+8) 1 dag28.05.2019 (+8) 9.900 kr
Stavanger Stavanger 06.06.2019 (+11) 1 dag06.06.2019 (+11) 6.000 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet - 2 dager

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.900 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2019 (+13) 1 dag28.05.2019 (+13) 7.900 kr
Grimstad Grimstad 27.05.2019 (+25) 1 dag27.05.2019 (+25) 6.900 kr
Haugesund Haugesund 27.05.2019 (+56) 1 dag27.05.2019 (+56) 7.900 kr
Haugesund 03.06.2019 1 dag 03.06.2019 7.900 kr
Haugesund 06.06.2019 1 dag 06.06.2019 7.900 kr
Haugesund 11.06.2019 1 dag 11.06.2019 7.900 kr
Haugesund 17.06.2019 1 dag 17.06.2019 7.900 kr
Haugesund 20.06.2019 1 dag 20.06.2019 7.900 kr
Haugesund 24.06.2019 1 dag 24.06.2019 7.900 kr
Haugesund 27.06.2019 1 dag 27.06.2019 7.900 kr
Haugesund 01.07.2019 1 dag 01.07.2019 7.900 kr
Haugesund 04.07.2019 1 dag 04.07.2019 7.900 kr
Haugesund 08.07.2019 1 dag 08.07.2019 7.900 kr
Haugesund 11.07.2019 1 dag 11.07.2019 7.900 kr
Haugesund 15.07.2019 1 dag 15.07.2019 7.900 kr
Haugesund 18.07.2019 1 dag 18.07.2019 7.900 kr
Haugesund 22.07.2019 1 dag 22.07.2019 7.900 kr
Haugesund 25.07.2019 1 dag 25.07.2019 7.900 kr
Haugesund 29.07.2019 1 dag 29.07.2019 7.900 kr
Haugesund 01.08.2019 1 dag 01.08.2019 7.900 kr
Haugesund 05.08.2019 1 dag 05.08.2019 7.900 kr
Haugesund 08.08.2019 1 dag 08.08.2019 7.900 kr
Haugesund 12.08.2019 1 dag 12.08.2019 7.900 kr
Haugesund 15.08.2019 1 dag 15.08.2019 7.900 kr
Haugesund 19.08.2019 1 dag 19.08.2019 7.900 kr
Haugesund 22.08.2019 1 dag 22.08.2019 7.900 kr
Haugesund 26.08.2019 1 dag 26.08.2019 7.900 kr
Haugesund 29.08.2019 1 dag 29.08.2019 7.900 kr
Haugesund 02.09.2019 1 dag 02.09.2019 7.900 kr
Haugesund 05.09.2019 1 dag 05.09.2019 7.900 kr
Haugesund 09.09.2019 1 dag 09.09.2019 7.900 kr
Haugesund 12.09.2019 1 dag 12.09.2019 7.900 kr
Haugesund 16.09.2019 1 dag 16.09.2019 7.900 kr
Haugesund 19.09.2019 1 dag 19.09.2019 7.900 kr
Haugesund 23.09.2019 1 dag 23.09.2019 7.900 kr
Haugesund 26.09.2019 1 dag 26.09.2019 7.900 kr
Haugesund 30.09.2019 1 dag 30.09.2019 7.900 kr
Haugesund 03.10.2019 1 dag 03.10.2019 7.900 kr
Haugesund 07.10.2019 1 dag 07.10.2019 7.900 kr
Haugesund 10.10.2019 1 dag 10.10.2019 7.900 kr
Haugesund 14.10.2019 1 dag 14.10.2019 7.900 kr
Haugesund 17.10.2019 1 dag 17.10.2019 7.900 kr
Haugesund 21.10.2019 1 dag 21.10.2019 7.900 kr
Haugesund 24.10.2019 1 dag 24.10.2019 7.900 kr
Haugesund 28.10.2019 1 dag 28.10.2019 7.900 kr
Haugesund 31.10.2019 1 dag 31.10.2019 7.900 kr
Haugesund 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 7.900 kr
Haugesund 07.11.2019 1 dag 07.11.2019 7.900 kr
Haugesund 11.11.2019 1 dag 11.11.2019 7.900 kr
Haugesund 14.11.2019 1 dag 14.11.2019 7.900 kr
Haugesund 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 7.900 kr
Haugesund 21.11.2019 1 dag 21.11.2019 7.900 kr
Haugesund 25.11.2019 1 dag 25.11.2019 7.900 kr
Haugesund 28.11.2019 1 dag 28.11.2019 7.900 kr
Haugesund 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 7.900 kr
Haugesund 05.12.2019 1 dag 05.12.2019 7.900 kr
Haugesund 09.12.2019 1 dag 09.12.2019 7.900 kr
Haugesund 12.12.2019 1 dag 12.12.2019 7.900 kr
Haugesund 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 27.05.2019 (+27) 1 dag27.05.2019 (+27) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 27.05.2019 (+56) 1 dag27.05.2019 (+56) 7.900 kr
Stavanger 03.06.2019 1 dag 03.06.2019 7.900 kr
Stavanger 12.06.2019 1 dag 12.06.2019 7.900 kr
Stavanger 17.06.2019 1 dag 17.06.2019 7.900 kr
Stavanger 20.06.2019 1 dag 20.06.2019 7.900 kr
Stavanger 27.06.2019 1 dag 27.06.2019 7.900 kr
Stavanger 01.07.2019 1 dag 01.07.2019 7.900 kr
Stavanger 03.07.2019 1 dag 03.07.2019 7.900 kr
Stavanger 08.07.2019 1 dag 08.07.2019 7.900 kr
Stavanger 10.07.2019 1 dag 10.07.2019 7.900 kr
Stavanger 18.07.2019 1 dag 18.07.2019 7.900 kr
Stavanger 24.07.2019 1 dag 24.07.2019 7.900 kr
Stavanger 01.08.2019 1 dag 01.08.2019 7.900 kr
Stavanger 05.08.2019 1 dag 05.08.2019 7.900 kr
Stavanger 07.08.2019 1 dag 07.08.2019 7.900 kr
Stavanger 12.08.2019 1 dag 12.08.2019 7.900 kr
Stavanger 14.08.2019 1 dag 14.08.2019 7.900 kr
Stavanger 19.08.2019 1 dag 19.08.2019 7.900 kr
Stavanger 21.08.2019 1 dag 21.08.2019 7.900 kr
Stavanger 26.08.2019 1 dag 26.08.2019 7.900 kr
Stavanger 28.08.2019 1 dag 28.08.2019 7.900 kr
Stavanger 02.09.2019 1 dag 02.09.2019 7.900 kr
Stavanger 04.09.2019 1 dag 04.09.2019 7.900 kr
Stavanger 09.09.2019 1 dag 09.09.2019 7.900 kr
Stavanger 11.09.2019 1 dag 11.09.2019 7.900 kr
Stavanger 12.09.2019 1 dag 12.09.2019 7.900 kr
Stavanger 16.09.2019 1 dag 16.09.2019 7.900 kr
Stavanger 18.09.2019 1 dag 18.09.2019 7.900 kr
Stavanger 23.09.2019 1 dag 23.09.2019 7.900 kr
Stavanger 25.09.2019 1 dag 25.09.2019 7.900 kr
Stavanger 26.09.2019 1 dag 26.09.2019 7.900 kr
Stavanger 30.09.2019 1 dag 30.09.2019 7.900 kr
Stavanger 03.10.2019 1 dag 03.10.2019 7.900 kr
Stavanger 07.10.2019 1 dag 07.10.2019 7.900 kr
Stavanger 08.10.2019 1 dag 08.10.2019 7.900 kr
Stavanger 14.10.2019 1 dag 14.10.2019 7.900 kr
Stavanger 17.10.2019 1 dag 17.10.2019 7.900 kr
Stavanger 21.10.2019 1 dag 21.10.2019 7.900 kr
Stavanger 23.10.2019 1 dag 23.10.2019 7.900 kr
Stavanger 28.10.2019 1 dag 28.10.2019 7.900 kr
Stavanger 30.10.2019 1 dag 30.10.2019 7.900 kr
Stavanger 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 7.900 kr
Stavanger 05.11.2019 1 dag 05.11.2019 7.900 kr
Stavanger 06.11.2019 1 dag 06.11.2019 7.900 kr
Stavanger 13.11.2019 1 dag 13.11.2019 7.900 kr
Stavanger 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 7.900 kr
Stavanger 20.11.2019 1 dag 20.11.2019 7.900 kr
Stavanger 21.11.2019 1 dag 21.11.2019 7.900 kr
Stavanger 25.11.2019 1 dag 25.11.2019 7.900 kr
Stavanger 27.11.2019 1 dag 27.11.2019 7.900 kr
Stavanger 28.11.2019 1 dag 28.11.2019 7.900 kr
Stavanger 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 7.900 kr
Stavanger 04.12.2019 1 dag 04.12.2019 7.900 kr
Stavanger 09.12.2019 1 dag 09.12.2019 7.900 kr
Stavanger 11.12.2019 1 dag 11.12.2019 7.900 kr
Stavanger 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 7.900 kr
Stavanger 18.12.2019 1 dag 18.12.2019 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2019 (+5) 3 dager19.06.2019 (+5) 15.900 kr
Haugesund Haugesund 06.08.2019 (+3) 3 dager06.08.2019 (+3) 15.900 kr
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 11.06.2019 (+4) 3 dager11.06.2019 (+4) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 18.06.2019 (+5) 3 dager18.06.2019 (+5) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager 6.000 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2019 (+5) 1 dag20.06.2019 (+5) 6.000 kr
Haugesund Haugesund 07.08.2019 (+3) 1 dag07.08.2019 (+3) 6.000 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.000 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+6) 1 dag22.07.2019 (+6) 6.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.06.2019 (+6) 5 dager03.06.2019 (+6) 17.300 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 17.300 kr
Haugesund Haugesund 17.06.2019 (+4) 5 dager17.06.2019 (+4) 18.200 kr
Horten Horten 30.09.2019 5 dager30.09.2019 19.400 kr
Kristiansund Kristiansund 08.07.2019 (+6) 5 dager08.07.2019 (+6) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2019 (+5) 2 dager20.06.2019 (+5) 9.000 kr
Grimstad Grimstad 27.06.2019 2 dager27.06.2019 9.000 kr
Haugesund Haugesund 05.06.2019 (+6) 2 dager05.06.2019 (+6) 10.900 kr
Horten Horten 24.10.2019 2 dager24.10.2019 10.900 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2019 (+8) 2 dager13.06.2019 (+8) 10.900 kr
Stavanger Stavanger 27.05.2019 (+16) 2 dager27.05.2019 (+16) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.06.2019 (+4) 1 dag13.06.2019 (+4) 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 4.500 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.06.2019 (+10) 4 dager11.06.2019 (+10) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 11.06.2019 (+12) 4 dager11.06.2019 (+12) 27.600 kr
Strand / Jørpeland 24.06.2019 4 dager 24.06.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 08.07.2019 4 dager 08.07.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 05.08.2019 4 dager 05.08.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 19.08.2019 4 dager 19.08.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 02.09.2019 4 dager 02.09.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 16.09.2019 4 dager 16.09.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 30.09.2019 4 dager 30.09.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 14.10.2019 4 dager 14.10.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 28.10.2019 4 dager 28.10.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 11.11.2019 4 dager 11.11.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 25.11.2019 4 dager 25.11.2019 27.600 kr
Strand / Jørpeland 09.12.2019 4 dager 09.12.2019 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2019 (+11) 3 dager27.05.2019 (+11) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 27.05.2019 (+13) 3 dager27.05.2019 (+13) 17.300 kr
Strand / Jørpeland 11.06.2019 3 dager 11.06.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 25.06.2019 3 dager 25.06.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 09.07.2019 3 dager 09.07.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 06.08.2019 3 dager 06.08.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 20.08.2019 3 dager 20.08.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 03.09.2019 3 dager 03.09.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 17.09.2019 3 dager 17.09.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 01.10.2019 3 dager 01.10.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 15.10.2019 3 dager 15.10.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 29.10.2019 3 dager 29.10.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 12.11.2019 3 dager 12.11.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 26.11.2019 3 dager 26.11.2019 17.300 kr
Strand / Jørpeland 10.12.2019 3 dager 10.12.2019 17.300 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.06.2019 (+6) 2 dager05.06.2019 (+6) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 13.06.2019 (+6) 2 dager13.06.2019 (+6) 3.900 kr
Strand / Jørpeland 11.07.2019 2 dager 11.07.2019 3.900 kr
Strand / Jørpeland 08.08.2019 2 dager 08.08.2019 3.900 kr
Strand / Jørpeland 05.09.2019 2 dager 05.09.2019 3.900 kr
Strand / Jørpeland 03.10.2019 2 dager 03.10.2019 3.900 kr
Strand / Jørpeland 31.10.2019 2 dager 31.10.2019 3.900 kr
Strand / Jørpeland 28.11.2019 2 dager 28.11.2019 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.06.2019 (+9) 4 dager25.06.2019 (+9) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 06.08.2019 (+4) 4 dager06.08.2019 (+4) 13.000 kr
Strand / Jørpeland 03.09.2019 4 dager 03.09.2019 13.000 kr
Strand / Jørpeland 01.10.2019 4 dager 01.10.2019 13.000 kr
Strand / Jørpeland 29.10.2019 4 dager 29.10.2019 13.000 kr
Strand / Jørpeland 26.11.2019 4 dager 26.11.2019 13.000 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.06.2019 (+14) 1 dag04.06.2019 (+14) 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 13.06.2019 (+5) 1 dag13.06.2019 (+5) 5.900 kr
Strand / Jørpeland 08.08.2019 1 dag 08.08.2019 5.900 kr
Strand / Jørpeland 05.09.2019 1 dag 05.09.2019 5.900 kr
Strand / Jørpeland 03.10.2019 1 dag 03.10.2019 5.900 kr
Strand / Jørpeland 31.10.2019 1 dag 31.10.2019 5.900 kr
Strand / Jørpeland 28.11.2019 1 dag 28.11.2019 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.06.2019 (+3) 5 dager24.06.2019 (+3) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.06.2019 (+4) 5 dager24.06.2019 (+4) 17.700 kr
Strand / Jørpeland 19.08.2019 5 dager 19.08.2019 17.700 kr
Strand / Jørpeland 16.09.2019 5 dager 16.09.2019 17.700 kr
Strand / Jørpeland 14.10.2019 5 dager 14.10.2019 17.700 kr
Strand / Jørpeland 11.11.2019 5 dager 11.11.2019 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2019 (+11) 2 dager27.05.2019 (+11) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 27.05.2019 (+13) 2 dager27.05.2019 (+13) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 11.06.2019 2 dager 11.06.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.06.2019 2 dager 25.06.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 09.07.2019 2 dager 09.07.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 06.08.2019 2 dager 06.08.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 20.08.2019 2 dager 20.08.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 03.09.2019 2 dager 03.09.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 12.09.2019 2 dager 12.09.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 17.09.2019 2 dager 17.09.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.11.2019 2 dager 26.11.2019 9.500 kr
Strand / Jørpeland 10.12.2019 2 dager 10.12.2019 9.500 kr

Ulykkesberedskap, buss - klasse D

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap, buss - klasse D. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 3.500 kr

Ulykkesberedskap, lastebil - klasse C

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for lastebil - klasse C. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 3.500 kr

Ulykkesberedskap, liten lastebil - klasse C1

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for liten lastebil - klasse C1. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 3.500 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.06.2019 (+1) 3 dager05.06.2019 (+1) 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 25.09.2019 (+1) 3 dager25.09.2019 (+1) 18.590 kr
Oslo Oslo 28.08.2019 (+1) 3 dager28.08.2019 (+1) 18.590 kr
Stavanger Stavanger 17.06.2019 (+2) 3 dager17.06.2019 (+2) 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 04.09.2019 (+1) 3 dager04.09.2019 (+1) 18.590 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2019 (+1) 1 dag07.06.2019 (+1) 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 27.09.2019 (+1) 1 dag27.09.2019 (+1) 7.040 kr
Oslo Oslo 30.08.2019 (+1) 1 dag30.08.2019 (+1) 7.040 kr
Stavanger Stavanger 19.06.2019 (+5) 1 dag19.06.2019 (+5) 7.040 kr