Kurs i redning og beredskap

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 4.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 20.690 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 19.520 kr
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager 20.690 kr
Sund Sund 3 dager
Trondheim Trondheim 3 dager 21.720 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.830 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.830 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 8.230 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell rep E-lærig

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon med E-læring. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring og 1/2 dag på senter 7.860 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring og 1/2 dag på senter 7.960 kr
Oslo Oslo E-læring og 1/2 dag på senter 7.960 kr
Stavanger Stavanger E-læring og 1/2 dag på senter 7.960 kr
Trondheim Trondheim E-læring og 1/2 dag på senter 8.350 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 24.400 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 24.400 kr
Sund Sund 4 dager 24.400 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 24.400 kr

HLO Grunnkurs med E-læring

Vi tilbyr HLO grunnkurs med E-læring. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10t E-læring og 2 dager senter 27.160 kr
Kristiansand Kristiansand 10t E-læring og 2 dager senter 27.160 kr
Stavanger Stavanger 10t E-læring og 2 dager senter 27.160 kr
Sund Sund 10t E-læring og 2 dager senter 27.160 kr
Trondheim Trondheim 10t E-læring og 2 dager senter 27.160 kr

HLO Repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs med e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k... 12.190 kr
Kristiansand Kristiansand Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k... 12.920 kr
Stavanger Stavanger Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k... 12.920 kr
Sund Sund Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Trondheim Trondheim Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k... 13.560 kr

HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.490 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 28.490 kr

HLO/Søk & redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/Søk & redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring heliovakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.030 kr

Kombi MOB, Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr Kombi MOB, Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager + online 29.910 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager + online 31.700 kr
Stavanger Stavanger 3 dager + online 31.700 kr
Trondheim Trondheim 3 dager + online 33.290 kr

Kombi Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr Kombi Søk og Redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager + online 19.980 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager + online 21.180 kr
Stavanger Stavanger 2 dager + online 21.180 kr
Trondheim Trondheim 2 dager + online 22.240 kr

Kondisjonstest - HLO og søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30 minutter 630 kr
Kristiansand Kristiansand 30 minutter 630 kr
Oslo Oslo 30 minutter 630 kr
Stavanger Stavanger 30 minutter 630 kr
Trondheim Trondheim 30 minutter 630 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.860 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.860 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 10.860 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring og 1 dag på senter 3.680 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring og 1 dag på senter 3.680 kr
Oslo Oslo E-læring og 1 dag på senter 3.680 kr
Stavanger Stavanger E-læring og 1 dag på senter 3.680 kr
Trondheim Trondheim E-læring og 1 dag på senter 3.680 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.200 kr
Oslo Oslo 2 dager 5.800 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 4.950 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 5.350 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr

Passasjer og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen E-læring og 1 dag på senter 5.510 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring og 1 dag på senter 5.790 kr
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua E-læring og 1 dag på senter 6.460 kr
Stavanger Stavanger E-læring og 1 dag på senter 5.460 kr
Trondheim Trondheim E-læring og 1 dag på senter 5.960 kr

Passasjer og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med webinar. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter... 5.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter... 5.460 kr
Oslo Oslo 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter... 6.090 kr
Stavanger Stavanger 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter... 5.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter... 5.620 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 1/2 dager 19.960 kr
Kristiansand Kristiansand 2 1/2 dager 19.960 kr
Stavanger Stavanger 2 1/2 dager 19.960 kr
Trondheim Trondheim 2 1/2 dager 19.960 kr

Skadestedsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse. Kurset fokuserer på lederrollen til skadestedsleder. Krav og forventninger til skadestedslederen. Kurset er lagt opp til ca fire timer med teori undervisning og ca fire timer med praktisk trening (eventuelt kommunikasjonsøvelser).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.240 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.240 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.240 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.240 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 40 timer 21.180 kr
Kristiansand Kristiansand 40 timer 21.180 kr
Oslo Oslo 40 timer 21.180 kr
Stavanger Stavanger 40 timer 21.180 kr
Trondheim Trondheim 40 timer 21.180 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.860 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 11.510 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.645 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.860 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 11.510 kr
Sund Sund 2 dager 11.510 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 12.080 kr

Ulykkesgransking - Webinar

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking - webinar. Målsettingen er at deltakerne skal være i stand til å igangsette og gjennomføre en ulykkesgransking inklusiv levere en granskingsrapport forankret i MTO-metoden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 9.450 kr

Grunnkurs i fallredning og redningsløft

Vi tilbyr grunnkurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.02.2023 (+8) 3 dager07.02.2023 (+8)

GWO First Aid (vindmøller) basic and refresher

Vi tilbyr GWO First Aid (vindmøller) basic and refresher. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.02.2023 (+4) 1 dag20.02.2023 (+4) 4.762 kr

GWO Manual handling (vindmøller) basic and refresher

Vi tilbyr kurs i GWO Manual handling (vindmøller) basic and refresher. Arbeid på vindmøller.BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global WindOrganization) Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.02.2023 (+4) 4 timer22.02.2023 (+4)

GWO Offshorepakke alle kurs - arbeid med vindmøller

Vi tilbyr GWO Offshorepakke - alle kurs. BST - Arbeid med vindmøller (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.02.2023 (+4) 5 dager20.02.2023 (+4)

GWO Sea Survival

Vi tilbyr kurs i GWO Sea Survival. Arbeid på vindmøller. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.02.2023 (+4) 1 dag24.02.2023 (+4)

GWO Working at Heights (vindmøller) basic

Vi tilbyr kurs i GWO Working at Heights (vindmøller) basic. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization) Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 21.02.2023 (+4) 2 dager21.02.2023 (+4)

GWO Working at Heights (vindmøller) refresher

Vi tilbyr kurs i GWO Working at Heights (vindmøller) refresher. Arbeid med vindmøller BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.02.2023 (+4) 1 dag22.02.2023 (+4)

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom

Vi tilbyr kurs i fallredning på skip, fra høyde og lukkede rom. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktiskopplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12 timer

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning på skip, fra høyde og lukkede rom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Taubasert fallredning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 08.02.2023 (+10) 2 dager08.02.2023 (+10)

Kombi MOB/SOR/HLO rep inkl mørkekjøring

Vi tilbyr kombinertkurs - Kombi MOB/SOR/HLO rep inkl mørkekjøring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2023 (+16) 4 dager07.02.2023 (+16) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 27.600 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering. Kurset er beregnet på alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på passasjerskip eller roro-passasjerskip, og som har plikter i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2023 (+14) 2 dager13.02.2023 (+14) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 3.900 kr

Passasjer- og krisehåndtering - oppdataering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering. Kurset er beregnet på alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på passasjerskip eller roro-passasjerskip, og som har plikter i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.100 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 2.100 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter

Vi holder kurset redningsfarkoster og MOB-båter Kurset er beregnet på sjøfolk som skal ha ansvar for redningsfarkoster utenom hurtiggående mann-over-bord-båt om bord. Kurset gjennomføres etter STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2023 (+17) 4 dager07.02.2023 (+17) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 13.000 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 5.900 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering m /e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering m/e-læring. Kurset gjennomføres som blandet opplæring, hvor kursets første halvpart gjennomføres som e-læring på egenhånd og i forkant av praksisen på kurssenteret. Mail med link til e-læringen sendes fra Knowledge portal.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.02.2023 (+15) 1 dag06.02.2023 (+15) 6.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 6.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs. Kurset er beregnet på personell som skal kunne Forkunnskaper: Grunnleggende sikkerhetskurs fungere som medlemmer av et søk og redningslag. Kursets gyldighet: 2 år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.02.2023 (+9) 5 dager20.02.2023 (+9) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.02.2023 (+8) 5 dager20.02.2023 (+8) 17.700 kr
Strand / Jørpeland 21.03.2023 5 dager 21.03.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 17.04.2023 5 dager 17.04.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 22.05.2023 5 dager 22.05.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 21.08.2023 5 dager 21.08.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 18.09.2023 5 dager 18.09.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 16.10.2023 5 dager 16.10.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 27.11.2023 5 dager 27.11.2023 17.700 kr
Strand / Jørpeland 11.12.2023 5 dager 11.12.2023 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2023 (+17) 2 dager08.02.2023 (+17) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 07.02.2023 (+8) 2 dager07.02.2023 (+8) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 21.02.2023 2 dager 21.02.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 07.03.2023 2 dager 07.03.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 21.03.2023 2 dager 21.03.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 19.04.2023 2 dager 19.04.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 03.05.2023 2 dager 03.05.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 31.05.2023 2 dager 31.05.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.06.2023 2 dager 13.06.2023 9.500 kr
Strand / Jørpeland 27.06.2023 2 dager 27.06.2023 9.500 kr

Buss klasse D - ulykkesberedskap

Vi tilbyr kurs i ulykkesberedskap for buss. Meningen med kurs i ulykkesberedskap er å kunne være en ressursperson ved en evt. trafikkulykke eller krisesituasjon. Man får forhåpentligvis aldri behov for denne kompetansen på en slik måte, men det er veldig nyttig kunnskap å ha også i det daglige liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 1 dag 3.650 kr

Lastebil klasse C - ulykkesberedskap

Vi tilbyr kurs i ulykkesberedskap for lastebil klasse C. Meningen med kurset er å kunne være en ressursperson ved en evt. trafikkulykke eller krisesituasjon. Man får forhåpentligvis aldri behov for denne kompetansen på en slik måte, men det er veldig nyttig kunnskap å ha også i det daglige liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 1 dag 3.650 kr

Liten lastebil klasse C1 - ulykkesberedskap

Vi tilbyr kurs i ulykkesberedskap for liten lastebil. Meningen med kurset er å kunne være en ressursperson ved en evt. trafikkulykke eller krisesituasjon. Man får forhåpentligvis aldri behov for denne kompetansen på en slik måte, men det er veldig nyttig kunnskap å ha også i det daglige liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 1 dag 3.650 kr

Minibuss klasse D1 - ulykkesberedskap

Vi tilbyr kurs i ulykkesberedskap for minibuss. Meningen med kurset er å kunne være en ressursperson ved en evt. trafikkulykke eller krisesituasjon. Man får forhåpentligvis aldri behov for denne kompetansen på en slik måte, men det er veldig nyttig kunnskap å ha også i det daglige liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 1 dag 3.650 kr

Mastekurs tau

Vi tilbyr mastekurs tau. Kurset er en kombinasjon av vårt ordinære mastekurs og et kurs i arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS-9600 – Arbeid i Tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Lardal Lardal 4 dager
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 4 dager

Repetisjon tauredningskurs

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Tauredningskurs

Vi tilbyr kurs i tauredning. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 3 dager

Tauredningskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr tauredningskurs for bedrifter. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for offiserer. Opplæringen dekker kravene til sikkerhetsopplæring for dekks-, maskin-, og elektrooffiserer som skal tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger ombord i passasjer- og lastefartøy eller flytende offshoreinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.03.2023 (+3) 10 dager20.03.2023 (+3) 29.900 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering

Vi tilbyr videregående kurs i sikkerhetsopplæring for offiserer oppdatering (repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 13.02.2023 (+10) 3 dager13.02.2023 (+10) 14.300 kr

Ulykkesberedskap - buss klasse D

LEARN AS avd. Tønsberg tilbyr kurs i ulykkesberedskap for buss klasse D. Vi ønsker med vår virksomhet å skape en høyere forståelse av det å være en trafikant, slik at våre kunder sikrer sin egen og andres fremtid, gjennom ansvarsfulle og kloke handlinger i trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.700 kr

Ulykkesberedskap - lastebil klasse C

LEARN AS avd. Tønsberg tilbyr kurs i ulykkesberedskap for lastebil klasse C. Vi ønsker med vår virksomhet å skape en høyere forståelse av det å være en trafikant, slik at våre kunder sikrer sin egen og andres fremtid, gjennom ansvarsfulle og kloke handlinger i trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.700 kr

Ulykkesberedskap - liten lastebil klasse C1

LEARN AS avd. Tønsberg tilbyr kurs i ulykkesberedskap for liten lastebil klasse C1. Vi ønsker med vår virksomhet å skape en høyere forståelse av det å være en trafikant, slik at våre kunder sikrer sin egen og andres fremtid, gjennom ansvarsfulle og kloke handlinger i trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.700 kr

Ulykkesberedskap - minibuss klasse D1

LEARN AS avd. Tønsberg tilbyr kurs i ulykkesberedskap for minibuss klasse D1. Vi ønsker med vår virksomhet å skape en høyere forståelse av det å være en trafikant, slik at våre kunder sikrer sin egen og andres fremtid, gjennom ansvarsfulle og kloke handlinger i trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 dag 3.700 kr

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Du er etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 18.751 kr
Haugesund Haugesund 3 dager 18.751 kr
Horten Horten 3 dager 18.751 kr
Kristiansund Kristiansund 3 dager 18.751 kr
Stavanger Stavanger 14.02.2023 (+22) 3 dager14.02.2023 (+22) 18.751 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.864 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 6.864 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 6.864 kr
Horten Horten 1 dag 6.864 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.864 kr
Stavanger Stavanger 02.02.2023 (+23) 1 dag02.02.2023 (+23) 6.864 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.968 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 8.039 kr
Haugesund Haugesund 02.02.2023 (+8) 1 dag02.02.2023 (+8) 8.039 kr
Kristiansund Kristiansund 06.02.2023 (+43) 1 dag06.02.2023 (+43) 8.039 kr
Kristiansund 13.02.2023 1 dag 13.02.2023 8.039 kr
Kristiansund 20.02.2023 1 dag 20.02.2023 8.039 kr
Kristiansund 27.02.2023 1 dag 27.02.2023 8.039 kr
Kristiansund 06.03.2023 1 dag 06.03.2023 8.039 kr
Kristiansund 13.03.2023 1 dag 13.03.2023 8.039 kr
Kristiansund 20.03.2023 1 dag 20.03.2023 8.039 kr
Kristiansund 27.03.2023 1 dag 27.03.2023 8.039 kr
Kristiansund 03.04.2023 1 dag 03.04.2023 8.039 kr
Kristiansund 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 8.039 kr
Kristiansund 24.04.2023 1 dag 24.04.2023 8.039 kr
Kristiansund 08.05.2023 1 dag 08.05.2023 8.039 kr
Kristiansund 15.05.2023 1 dag 15.05.2023 8.039 kr
Kristiansund 22.05.2023 1 dag 22.05.2023 8.039 kr
Kristiansund 05.06.2023 1 dag 05.06.2023 8.039 kr
Kristiansund 12.06.2023 1 dag 12.06.2023 8.039 kr
Kristiansund 19.06.2023 1 dag 19.06.2023 8.039 kr
Kristiansund 19.06.2023 1 dag 19.06.2023 8.039 kr
Kristiansund 26.06.2023 1 dag 26.06.2023 8.039 kr
Kristiansund 03.07.2023 1 dag 03.07.2023 8.039 kr
Kristiansund 10.07.2023 1 dag 10.07.2023 8.039 kr
Kristiansund 17.07.2023 1 dag 17.07.2023 8.039 kr
Kristiansund 24.07.2023 1 dag 24.07.2023 8.039 kr
Kristiansund 31.07.2023 1 dag 31.07.2023 8.039 kr
Kristiansund 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 8.039 kr
Kristiansund 14.08.2023 1 dag 14.08.2023 8.039 kr
Kristiansund 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 8.039 kr
Kristiansund 28.08.2023 1 dag 28.08.2023 8.039 kr
Kristiansund 04.09.2023 1 dag 04.09.2023 8.039 kr
Kristiansund 11.09.2023 1 dag 11.09.2023 8.039 kr
Kristiansund 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 8.039 kr
Kristiansund 25.09.2023 1 dag 25.09.2023 8.039 kr
Kristiansund 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 8.039 kr
Kristiansund 09.10.2023 1 dag 09.10.2023 8.039 kr
Kristiansund 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 8.039 kr
Kristiansund 23.10.2023 1 dag 23.10.2023 8.039 kr
Kristiansund 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 8.039 kr
Kristiansund 06.11.2023 1 dag 06.11.2023 8.039 kr
Kristiansund 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 8.039 kr
Kristiansund 20.11.2023 1 dag 20.11.2023 8.039 kr
Kristiansund 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 8.039 kr
Kristiansund 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 8.039 kr
Kristiansund 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 8.039 kr
Kristiansund 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 8.039 kr
Stavanger Stavanger 02.02.2023 (+44) 1 dag02.02.2023 (+44) 6.968 kr
Stavanger 09.02.2023 1 dag 09.02.2023 6.968 kr
Stavanger 16.02.2023 1 dag 16.02.2023 6.968 kr
Stavanger 23.02.2023 1 dag 23.02.2023 6.968 kr
Stavanger 02.03.2023 1 dag 02.03.2023 6.968 kr
Stavanger 09.03.2023 1 dag 09.03.2023 6.968 kr
Stavanger 16.03.2023 1 dag 16.03.2023 6.968 kr
Stavanger 23.03.2023 1 dag 23.03.2023 6.968 kr
Stavanger 30.03.2023 1 dag 30.03.2023 6.968 kr
Stavanger 13.04.2023 1 dag 13.04.2023 6.968 kr
Stavanger 20.04.2023 1 dag 20.04.2023 6.968 kr
Stavanger 27.04.2023 1 dag 27.04.2023 6.968 kr
Stavanger 04.05.2023 1 dag 04.05.2023 6.968 kr
Stavanger 11.05.2023 1 dag 11.05.2023 6.968 kr
Stavanger 25.05.2023 1 dag 25.05.2023 6.968 kr
Stavanger 01.06.2023 1 dag 01.06.2023 6.968 kr
Stavanger 08.06.2023 1 dag 08.06.2023 6.968 kr
Stavanger 15.06.2023 1 dag 15.06.2023 6.968 kr
Stavanger 22.06.2023 1 dag 22.06.2023 6.968 kr
Stavanger 29.06.2023 1 dag 29.06.2023 6.968 kr
Stavanger 06.07.2023 1 dag 06.07.2023 6.968 kr
Stavanger 13.07.2023 1 dag 13.07.2023 6.968 kr
Stavanger 20.07.2023 1 dag 20.07.2023 6.968 kr
Stavanger 27.07.2023 1 dag 27.07.2023 6.968 kr
Stavanger 03.08.2023 1 dag 03.08.2023 6.968 kr
Stavanger 10.08.2023 1 dag 10.08.2023 6.968 kr
Stavanger 17.08.2023 1 dag 17.08.2023 6.968 kr
Stavanger 24.08.2023 1 dag 24.08.2023 6.968 kr
Stavanger 31.08.2023 1 dag 31.08.2023 6.968 kr
Stavanger 07.09.2023 1 dag 07.09.2023 6.968 kr
Stavanger 14.09.2023 1 dag 14.09.2023 6.968 kr
Stavanger 21.09.2023 1 dag 21.09.2023 6.968 kr
Stavanger 28.09.2023 1 dag 28.09.2023 6.968 kr
Stavanger 05.10.2023 1 dag 05.10.2023 6.968 kr
Stavanger 12.10.2023 1 dag 12.10.2023 6.968 kr
Stavanger 19.10.2023 1 dag 19.10.2023 6.968 kr
Stavanger 26.10.2023 1 dag 26.10.2023 6.968 kr
Stavanger 02.11.2023 1 dag 02.11.2023 6.968 kr
Stavanger 09.11.2023 1 dag 09.11.2023 6.968 kr
Stavanger 16.11.2023 1 dag 16.11.2023 6.968 kr
Stavanger 23.11.2023 1 dag 23.11.2023 6.968 kr
Stavanger 30.11.2023 1 dag 30.11.2023 6.968 kr
Stavanger 07.12.2023 1 dag 07.12.2023 6.968 kr
Stavanger 14.12.2023 1 dag 14.12.2023 6.968 kr
Stavanger 28.12.2023 1 dag 28.12.2023 6.968 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.462 kr
Grimstad Grimstad 3 dager 17.462 kr
Haugesund Haugesund 3 dager 17.462 kr
Horten Horten 3 dager 16.790 kr
Kristiansund Kristiansund 3 dager 17.462 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 17.462 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.03.2023 2 dager30.03.2023 11.253 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.253 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.253 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.864 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 6.864 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 6.864 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.864 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 6.864 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 18.533 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 18.533 kr
Haugesund Haugesund 5 dager 18.533 kr
Horten Horten 5 dager 21.200 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager 18.533 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 18.533 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.078 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 10.078 kr
Haugesund Haugesund 02.02.2023 (+23) 2 dager02.02.2023 (+23) 10.078 kr
Horten Horten 2 dager 11.800 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 10.078 kr
Stavanger Stavanger 09.02.2023 (+21) 2 dager09.02.2023 (+21) 10.078 kr