Kurs i redning og beredskap

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 17.600 kr

Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.02.2020 (+2) 1 dag04.02.2020 (+2) 7.600 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 11.02.2020 (+4) 4 dager11.02.2020 (+4) 17.100 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring repetisjon. Personell som ikke har gjennomført GSK-rep. innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise. Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av siste 8 år, må gjennomføre nytt Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.01.2020 (+15) 2 dager28.01.2020 (+15) 10.600 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell (1 dag)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.01.2020 (+12) 1 dag29.01.2020 (+12) 8.200 kr

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.01.2020 (+8) 3 dager28.01.2020 (+8) 17.200 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.01.2020 (+4) 4 dager27.01.2020 (+4) 26.300 kr

Skadestedsledeler (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 16.500 kr

Skadestedsledeler repetisjon (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 12.03.2020 (+2) 1 dag12.03.2020 (+2) 6.400 kr

Søk og redninglag repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.01.2020 (+8) 2 dager29.01.2020 (+8) 10.700 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.02.2020 5 dager03.02.2020 18.900 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.494 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.494 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.494 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 10.494 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.494 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 18.590 kr
Oslo Oslo 3 dager 18.590 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.519 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.040 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.392 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.150 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.150 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.150 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.350 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.933 kr

HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 29.914 kr

HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.981 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skillsrelating to helicopter operations, including both normal and emergency operations on helideck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 23.837 kr
Sund Sund 4 dager 23.837 kr

HLO Grunnkurs

Deltageren skal etter endt opplæring kunne: - Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - Bruke helidekkmanualen - Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer - Behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 23.650 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 23.650 kr
Sund Sund 4 dager 23.650 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at deltageren skal etter endt opplæring kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 11.605 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.605 kr
Sund Sund 2 dager 11.605 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 12.185 kr

Høgskolestudie - Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs Høgskolestudie i beredskap og kriseledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og RelyOn Nutec AS og gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet beredskaps- og kriseledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger (2dg + 2dg + 3dg)

Kondisjonstest - HLO og Søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 990 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 990 kr
Oslo Oslo 1 dag 990 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 990 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 990 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 4.950 kr
Oslo Oslo 2 dager 4.950 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 4.950 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 5.197 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.930 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 17.930 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 17.930 kr

Skadestedsledelse - repetisjon

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse - repetisjon Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 7.040 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 19.030 kr
Oslo Oslo 5 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 19.981 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.857 kr

Ulykkesgransking

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking. Målsettingen er at deltakerne skal være i stand til å igangsette og gjennomføre en ulykkesgransking inklusiv levere en granskingsrapport forankret i MTO-metoden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.205 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 7.205 kr
Oslo Oslo 2 dager 7.205 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 7.205 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 7.205 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 7.205 kr

Hydrogensulfid

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 5 dager 2.300 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 2.300 kr

Hydrogensulfid - bedriftinternt

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 5 dager 19.900 kr

Ulykkesberedskap, buss - klasse D

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap, buss - klasse D. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 16.04.2020 (+1) 1 dag16.04.2020 (+1) 3.500 kr

Ulykkesberedskap, lastebil - klasse C

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for lastebil - klasse C. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 3.500 kr

Ulykkesberedskap, liten lastebil - klasse C1

LEARN AS tilbyr kurs i ulykkesberedskap for liten lastebil - klasse C1. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 16.04.2020 (+1) 1 dag16.04.2020 (+1) 3.500 kr

Fallredning og redningsløft

Vi tilbyr grunnkurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes Fallsikring skal det være en plan for Fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og Fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 3 dager
Haugesund Haugesund 11.02.2020 (+4) 3 dager11.02.2020 (+4)

Fallredning og redningsløft, repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes Fallsikring skal det være en plan for Fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og Fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 2 dager
Haugesund Haugesund 04.02.2020 (+5) 2 dager04.02.2020 (+5)

GWO - Advanced Rescue Modul 5

Vi tilbyr kurs i GWO - Advanced Rescue Modul 5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 3 dager

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom

Vi tilbyr kurs i fallredning fra høyde og lukkede rom - skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.02.2020 (+5) 12 timer04.02.2020 (+5)

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning fra høyde og lukkede rom - skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.02.2020 (+4) 1 dag13.02.2020 (+4)

Grunnkurs innsatsledelse

Vi tilbyr grunnkurs i innsatsledelse for innsatsledere i virksomheten med koordineringsansvar på skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 24.02.2020 (+3) 2 dager24.02.2020 (+3) 5.050 kr

Orden og sikring

Vi tilbyr kurs i orden og sikring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal organisere tilleggstjenesten orden og sikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 1 dag

Tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer)

Vi tilbyr tverrfaglig grunnopplæring industrivern (24 timer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 10.02.2020 (+3) 24 timer10.02.2020 (+3) 5.620 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.02.2020 (+9) 1 dag06.02.2020 (+9) 4.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 4.500 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.02.2020 (+19) 4 dager04.02.2020 (+19) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 03.02.2020 (+19) 4 dager03.02.2020 (+19) 27.600 kr
Strand / Jørpeland 10.02.2020 4 dager 10.02.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 17.02.2020 4 dager 17.02.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 24.02.2020 4 dager 24.02.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 02.03.2020 4 dager 02.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2020 4 dager 16.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2020 4 dager 30.03.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 14.04.2020 4 dager 14.04.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 27.04.2020 4 dager 27.04.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 11.05.2020 4 dager 11.05.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2020 4 dager 25.05.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 08.06.2020 4 dager 08.06.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 22.06.2020 4 dager 22.06.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2020 4 dager 03.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 17.08.2020 4 dager 17.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 31.08.2020 4 dager 31.08.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 14.09.2020 4 dager 14.09.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 28.09.2020 4 dager 28.09.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2020 4 dager 12.10.2020 27.600 kr
Strand / Jørpeland 26.10.2020 4 dager 26.10.2020 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2020 (+18) 3 dager05.02.2020 (+18) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.02.2020 (+19) 3 dager04.02.2020 (+19) 17.300 kr
Strand / Jørpeland 11.02.2020 3 dager 11.02.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 18.02.2020 3 dager 18.02.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 25.02.2020 3 dager 25.02.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 03.03.2020 3 dager 03.03.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 17.03.2020 3 dager 17.03.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 31.03.2020 3 dager 31.03.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 15.04.2020 3 dager 15.04.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 28.04.2020 3 dager 28.04.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 12.05.2020 3 dager 12.05.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 26.05.2020 3 dager 26.05.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 09.06.2020 3 dager 09.06.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 23.06.2020 3 dager 23.06.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 04.08.2020 3 dager 04.08.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 18.08.2020 3 dager 18.08.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 01.09.2020 3 dager 01.09.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 15.09.2020 3 dager 15.09.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 29.09.2020 3 dager 29.09.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 13.10.2020 3 dager 13.10.2020 17.300 kr
Strand / Jørpeland 27.10.2020 3 dager 27.10.2020 17.300 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.02.2020 (+11) 2 dager12.02.2020 (+11) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.02.2020 (+1) 2 dager20.02.2020 (+1) 3.900 kr
Strand / Jørpeland 19.03.2020 2 dager 19.03.2020 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.02.2020 (+18) 4 dager04.02.2020 (+18) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 11.02.2020 4 dager11.02.2020 13.000 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.01.2020 (+33) 1 dag28.01.2020 (+33) 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 06.02.2020 (+14) 1 dag06.02.2020 (+14) 5.900 kr
Strand / Jørpeland 26.02.2020 1 dag 26.02.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 11.03.2020 1 dag 11.03.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 27.03.2020 1 dag 27.03.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 16.04.2020 1 dag 16.04.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 08.05.2020 1 dag 08.05.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 04.06.2020 1 dag 04.06.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 03.07.2020 1 dag 03.07.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 31.07.2020 1 dag 31.07.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 14.08.2020 1 dag 14.08.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 11.09.2020 1 dag 11.09.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 02.10.2020 1 dag 02.10.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 22.10.2020 1 dag 22.10.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 20.11.2020 1 dag 20.11.2020 5.900 kr
Strand / Jørpeland 11.12.2020 1 dag 11.12.2020 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.02.2020 (+6) 5 dager03.02.2020 (+6) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 17.02.2020 (+10) 5 dager17.02.2020 (+10) 17.700 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2020 5 dager 16.03.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 20.04.2020 5 dager 20.04.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 25.05.2020 5 dager 25.05.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 22.06.2020 5 dager 22.06.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2020 5 dager 27.07.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 17.08.2020 5 dager 17.08.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 21.09.2020 5 dager 21.09.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 19.10.2020 5 dager 19.10.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 16.11.2020 5 dager 16.11.2020 17.700 kr
Strand / Jørpeland 14.12.2020 5 dager 14.12.2020 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2020 (+19) 2 dager05.02.2020 (+19) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 04.02.2020 (+19) 2 dager04.02.2020 (+19) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 11.02.2020 2 dager 11.02.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 18.02.2020 2 dager 18.02.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 25.02.2020 2 dager 25.02.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 03.03.2020 2 dager 03.03.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 17.03.2020 2 dager 17.03.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 31.03.2020 2 dager 31.03.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 15.04.2020 2 dager 15.04.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 28.04.2020 2 dager 28.04.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 12.05.2020 2 dager 12.05.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 26.05.2020 2 dager 26.05.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 09.06.2020 2 dager 09.06.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 23.06.2020 2 dager 23.06.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 04.08.2020 2 dager 04.08.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 18.08.2020 2 dager 18.08.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 01.09.2020 2 dager 01.09.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 15.09.2020 2 dager 15.09.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 29.09.2020 2 dager 29.09.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 13.10.2020 2 dager 13.10.2020 9.500 kr
Strand / Jørpeland 27.10.2020 2 dager 27.10.2020 9.500 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2020 (+5) 1 dag07.02.2020 (+5) 4.200 kr
Haugesund Haugesund 30.01.2020 1 dag30.01.2020 4.200 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.200 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.200 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2020 (+132) 2 dager27.01.2020 (+132) 7.500 kr
Bergen 28.01.2020 2 dager 28.01.2020 7.500 kr
Bergen 29.01.2020 2 dager 29.01.2020 7.500 kr
Bergen 03.02.2020 2 dager 03.02.2020 7.500 kr
Bergen 04.02.2020 2 dager 04.02.2020 7.500 kr
Bergen 05.02.2020 2 dager 05.02.2020 7.500 kr
Bergen 10.02.2020 2 dager 10.02.2020 7.500 kr
Bergen 11.02.2020 2 dager 11.02.2020 7.500 kr
Bergen 12.02.2020 2 dager 12.02.2020 7.500 kr
Bergen 17.02.2020 2 dager 17.02.2020 7.500 kr
Bergen 18.02.2020 2 dager 18.02.2020 7.500 kr
Bergen 19.02.2020 2 dager 19.02.2020 7.500 kr
Bergen 24.02.2020 2 dager 24.02.2020 7.500 kr
Bergen 25.02.2020 2 dager 25.02.2020 7.500 kr
Bergen 26.02.2020 2 dager 26.02.2020 7.500 kr
Bergen 02.03.2020 2 dager 02.03.2020 7.500 kr
Bergen 03.03.2020 2 dager 03.03.2020 7.500 kr
Bergen 04.03.2020 2 dager 04.03.2020 7.500 kr
Bergen 09.03.2020 2 dager 09.03.2020 7.500 kr
Bergen 10.03.2020 2 dager 10.03.2020 7.500 kr
Bergen 11.03.2020 2 dager 11.03.2020 7.500 kr
Bergen 16.03.2020 2 dager 16.03.2020 7.500 kr
Bergen 18.03.2020 2 dager 18.03.2020 7.500 kr
Bergen 18.03.2020 2 dager 18.03.2020 7.500 kr
Bergen 23.03.2020 2 dager 23.03.2020 7.500 kr
Bergen 24.03.2020 2 dager 24.03.2020 7.500 kr
Bergen 25.03.2020 2 dager 25.03.2020 7.500 kr
Bergen 30.03.2020 2 dager 30.03.2020 7.500 kr
Bergen 31.03.2020 2 dager 31.03.2020 7.500 kr
Bergen 01.04.2020 2 dager 01.04.2020 7.500 kr
Bergen 06.04.2020 2 dager 06.04.2020 7.500 kr
Bergen 07.04.2020 2 dager 07.04.2020 7.500 kr
Bergen 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 7.500 kr
Bergen 15.04.2020 2 dager 15.04.2020 7.500 kr
Bergen 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 7.500 kr
Bergen 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 7.500 kr
Bergen 21.04.2020 2 dager 21.04.2020 7.500 kr
Bergen 22.04.2020 2 dager 22.04.2020 7.500 kr
Bergen 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 7.500 kr
Bergen 28.04.2020 2 dager 28.04.2020 7.500 kr
Bergen 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 7.500 kr
Bergen 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 7.500 kr
Bergen 05.05.2020 2 dager 05.05.2020 7.500 kr
Bergen 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 7.500 kr
Bergen 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 7.500 kr
Bergen 12.05.2020 2 dager 12.05.2020 7.500 kr
Bergen 13.05.2020 2 dager 13.05.2020 7.500 kr
Bergen 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 7.500 kr
Bergen 19.05.2020 2 dager 19.05.2020 7.500 kr
Bergen 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 7.500 kr
Bergen 26.05.2020 2 dager 26.05.2020 7.500 kr
Bergen 27.05.2020 2 dager 27.05.2020 7.500 kr
Bergen 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 7.500 kr
Bergen 03.06.2020 2 dager 03.06.2020 7.500 kr
Bergen 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 7.500 kr
Bergen 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 7.500 kr
Bergen 09.06.2020 2 dager 09.06.2020 7.500 kr
Bergen 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 7.500 kr
Bergen 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 7.500 kr
Bergen 16.06.2020 2 dager 16.06.2020 7.500 kr
Bergen 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 7.500 kr
Bergen 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 7.500 kr
Bergen 23.06.2020 2 dager 23.06.2020 7.500 kr
Bergen 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 7.500 kr
Bergen 30.06.2020 2 dager 30.06.2020 7.500 kr
Bergen 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 7.500 kr
Bergen 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 7.500 kr
Bergen 07.07.2020 2 dager 07.07.2020 7.500 kr
Bergen 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 7.500 kr
Bergen 14.07.2020 2 dager 14.07.2020 7.500 kr
Bergen 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 7.500 kr
Bergen 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 7.500 kr
Bergen 21.07.2020 2 dager 21.07.2020 7.500 kr
Bergen 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 7.500 kr
Bergen 28.07.2020 2 dager 28.07.2020 7.500 kr
Bergen 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 7.500 kr
Bergen 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 7.500 kr
Bergen 04.08.2020 2 dager 04.08.2020 7.500 kr
Bergen 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 7.500 kr
Bergen 11.08.2020 2 dager 11.08.2020 7.500 kr
Bergen 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 7.500 kr
Bergen 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 7.500 kr
Bergen 18.08.2020 2 dager 18.08.2020 7.500 kr
Bergen 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 7.500 kr
Bergen 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 7.500 kr
Bergen 25.08.2020 2 dager 25.08.2020 7.500 kr
Bergen 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 7.500 kr
Bergen 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 7.500 kr
Bergen 01.09.2020 2 dager 01.09.2020 7.500 kr
Bergen 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 7.500 kr
Bergen 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 7.500 kr
Bergen 08.09.2020 2 dager 08.09.2020 7.500 kr
Bergen 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 7.500 kr
Bergen 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 7.500 kr
Bergen 15.09.2020 2 dager 15.09.2020 7.500 kr
Bergen 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 7.500 kr