Kurs i redning og beredskap

Mastekurs tau

Vi tilbyr mastekurs tau. Kurset er en kombinasjon av vårt ordinære mastekurs og et kurs i arbeid i tau, og tilfredsstiller Forskrift om utførelse av arbeid sitt krav til samsvar med NS-9600 – Arbeid i Tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2022 4 dager07.03.2022
Lardal Lardal 21.03.2022 4 dager21.03.2022
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 21.02.2022 (+1) 4 dager21.02.2022 (+1)
Rauma / Åndalsnes 02.05.2022 4 dager 02.05.2022

Retisjon tauredningskurs

Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2022 (+4) 2 dager27.01.2022 (+4)

Tauredningskurs

Vi tilbyr kurs i tauredning. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2022 (+4) 3 dager24.01.2022 (+4)
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 3 dager

Tauredningskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr tauredningskurs for bedrifter. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Evakueringsstol - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i bruk av evakueringsstol for bedrifter. For å kunne gjennomføre kurset ønsker vi at dere har et egnet møterom/sal eller lignende, samt projektor. Har dere ikke sistnevnte, vennligst gi oss beskjed slik at instruktøren har med seg dette på kursdagen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 2 timer Avtales kr
Buskerud Buskerud 2 timer Avtales kr
Hedmark Hedmark 2 timer Avtales kr
Oppland Oppland 2 timer Avtales kr
Oslo Oslo 2 timer Avtales kr
Vestfold Vestfold 2 timer Avtales kr
Østfold Østfold 2 timer Avtales kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 27.01.2022 (+1) 1 dag27.01.2022 (+1) 4.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.02.2022 3 dager23.02.2022 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 23.02.2022 3 dager23.02.2022
Oslo Oslo 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager
Sund Sund 3 dager
Trondheim Trondheim 23.02.2022 3 dager23.02.2022 19.519 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2022 (+1) 1 dag25.02.2022 (+1) 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 25.02.2022 1 dag25.02.2022 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 25.02.2022 1 dag25.02.2022 7.040 kr
Trondheim Trondheim 25.02.2022 1 dag25.02.2022 7.392 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.01.2022 (+7) 1 dag24.01.2022 (+7) 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 24.01.2022 (+4) 1 dag24.01.2022 (+4) 7.150 kr
Oslo Oslo 24.01.2022 (+7) 1 dag24.01.2022 (+7) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 24.01.2022 (+7) 1 dag24.01.2022 (+7) 7.150 kr
Trondheim Trondheim 31.01.2022 (+1) 1 dag31.01.2022 (+1) 7.507 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 24.400 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 24.400 kr
Sund Sund 4 dager 24.400 kr
Trondheim Trondheim 21.02.2022 4 dager21.02.2022 24.400 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 11.605 kr

HLO Repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs med e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2022 (+3) Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...08.02.2022 (+3) 11.605 kr
Kristiansand Kristiansand 25.01.2022 (+2) Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...25.01.2022 (+2) 11.605 kr
Stavanger Stavanger 31.01.2022 (+3) Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...31.01.2022 (+3) 11.605 kr
Sund Sund Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...
Trondheim Trondheim 26.01.2022 (+2) Dag 1 er via e-learning, dag 2 på k...26.01.2022 (+2) 12.185 kr

HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/MOB - Søk og redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.490 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 28.490 kr

HLO/Søk & redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO/Søk & redningslag kombinasjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring heliovakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.030 kr

Kondisjonstest - HLO og søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2022 (+2) 30 minutter25.01.2022 (+2) 600 kr
Kristiansand Kristiansand 14.02.2022 30 minutter14.02.2022 600 kr
Oslo Oslo 30 minutter 600 kr
Stavanger Stavanger 08.02.2022 30 minutter08.02.2022 600 kr
Trondheim Trondheim 30 minutter 600 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 2 dager Ta kontakt kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.02.2022 (+3) 2 dager03.02.2022 (+3) 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 17.02.2022 (+1) 2 dager17.02.2022 (+1) 5.200 kr
Oslo Oslo 03.02.2022 (+2) 2 dager03.02.2022 (+2) 5.800 kr
Stavanger Stavanger 03.02.2022 (+2) 2 dager03.02.2022 (+2) 4.950 kr
Trondheim Trondheim 03.02.2022 (+2) 2 dager03.02.2022 (+2) 5.350 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr

Passasjer og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med webinar. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.02.2022 (+3) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...03.02.2022 (+3) 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 17.02.2022 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...17.02.2022 (+1) 5.200 kr
Oslo Oslo 03.02.2022 (+2) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...03.02.2022 (+2) 5.800 kr
Stavanger Stavanger 10.03.2022 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...10.03.2022 4.950 kr
Trondheim Trondheim 03.02.2022 (+2) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...03.02.2022 (+2) 5.350 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.03.2022 2 1/2 dager02.03.2022 17.930 kr
Kristiansand Kristiansand 2 1/2 dager 17.930 kr
Stavanger Stavanger 2 1/2 dager 17.930 kr
Trondheim Trondheim 2 1/2 dager 17.930 kr

Skadestedsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse. Kurset fokuserer på lederrollen til skadestedsleder. Krav og forventninger til skadestedslederen. Kurset er lagt opp til ca fire timer med teori undervisning og ca fire timer med praktisk trening (eventuelt kommunikasjonsøvelser).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.03.2022 1 dag04.03.2022 6.500 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 6.500 kr
Stavanger Stavanger 25.02.2022 1 dag25.02.2022 6.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.500 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.02.2022 (+1) 40 timer21.02.2022 (+1) 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 14.02.2022 (+1) 40 timer14.02.2022 (+1) 19.030 kr
Oslo Oslo 40 timer 19.030 kr
Stavanger Stavanger 07.02.2022 40 timer07.02.2022 19.030 kr
Trondheim Trondheim 40 timer 19.981 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2022 (+2) 2 dager25.01.2022 (+2) 10.340 kr
Kristiansand Kristiansand 25.01.2022 (+2) 2 dager25.01.2022 (+2) 10.340 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.645 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 10.02.2022 2 dager10.02.2022 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr
Trondheim Trondheim 26.01.2022 (+1) 2 dager26.01.2022 (+1) 10.857 kr

Ulykkesgransking - Webinar

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking - webinar. Målsettingen er at deltakerne skal være i stand til å igangsette og gjennomføre en ulykkesgransking inklusiv levere en granskingsrapport forankret i MTO-metoden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 01.02.2022 2 dager01.02.2022 9.000 kr

VAK OP HLO / Search and Rescue

We offer VAK OP HLO / search and rescue course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.01.2022 (+3) 24.01.2022 (+3) 11.400 kr

Kombi MOB/SOR/HLO rep.

Vi tilbyr kombinertkurs - Kombi MOB/SOR/HLO rep.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2022 (+3) 4 dager25.01.2022 (+3) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.01.2022 (+4) 4 dager24.01.2022 (+4) 27.600 kr
Strand / Jørpeland 07.02.2022 4 dager 07.02.2022 27.600 kr
Strand / Jørpeland 21.02.2022 4 dager 21.02.2022 27.600 kr
Strand / Jørpeland 07.03.2022 4 dager 07.03.2022 27.600 kr
Strand / Jørpeland 21.03.2022 4 dager 21.03.2022 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs inkl mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2022 (+1) 4 dager25.01.2022 (+1) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2022 (+2) 3 dager26.01.2022 (+2) 17.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 25.01.2022 (+4) 3 dager25.01.2022 (+4) 17.300 kr
Strand / Jørpeland 08.02.2022 3 dager 08.02.2022 17.300 kr
Strand / Jørpeland 22.02.2022 3 dager 22.02.2022 17.300 kr
Strand / Jørpeland 08.03.2022 3 dager 08.03.2022 17.300 kr
Strand / Jørpeland 22.03.2022 3 dager 22.03.2022 17.300 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.02.2022 (+1) 2 dager16.02.2022 (+1) 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 17.02.2022 (+2) 2 dager17.02.2022 (+2) 3.900 kr
Strand / Jørpeland 03.03.2022 2 dager 03.03.2022 3.900 kr
Strand / Jørpeland 31.03.2022 2 dager 31.03.2022 3.900 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter

Vi holder kurset redningsfarkoster og MOB-båter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2022 (+4) 4 dager25.01.2022 (+4) 13.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 14.02.2022 (+1) 4 dager14.02.2022 (+1) 13.000 kr
Strand / Jørpeland 14.03.2022 4 dager 14.03.2022 13.000 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2022 (+6) 1 dag07.02.2022 (+6) 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.02.2022 (+4) 1 dag02.02.2022 (+4) 5.900 kr
Strand / Jørpeland 16.02.2022 1 dag 16.02.2022 5.900 kr
Strand / Jørpeland 02.03.2022 1 dag 02.03.2022 5.900 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2022 1 dag 16.03.2022 5.900 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2022 1 dag 30.03.2022 5.900 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering m/e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter, oppdatering m/e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 1 dag 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2022 (+1) 5 dager07.02.2022 (+1) 17.700 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 14.02.2022 (+2) 5 dager14.02.2022 (+2) 17.700 kr
Strand / Jørpeland 28.02.2022 5 dager 28.02.2022 17.700 kr
Strand / Jørpeland 28.03.2022 5 dager 28.03.2022 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2022 (+3) 2 dager26.01.2022 (+3) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 25.01.2022 (+4) 2 dager25.01.2022 (+4) 9.500 kr
Strand / Jørpeland 08.02.2022 2 dager 08.02.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 22.02.2022 2 dager 22.02.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 08.03.2022 2 dager 08.03.2022 9.500 kr
Strand / Jørpeland 22.03.2022 2 dager 22.03.2022 9.500 kr

Elektriske skader Førstehjelp Voksen med Strømskader

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller kravene i ´Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg´ (FSE).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3-4 timer

Livredning i vann

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4-5 timer

Redningsdykkerkurs - Rescue Diver

Hittil har utdanningen konsentrert seg om dine dykkeferdigheter. På dette kurset utvider vi dine dykkeferdigheter til også å omfatte andre dykkere, og du lærer blant annet hvordan du kan bli en sikrere dykker, i tillegg til å kunne forutse og forebygge dykkerulykker hos andre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>