Kurs i redning og beredskap i Hordaland

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2017 3 dager04.10.2017 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+1) 1 dag28.08.2017 (+1) 6.600 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+40) 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager21.08.2017 (+40) 6.900 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skills relating to helicopter operations

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 03.10.2017 (+1) 4 dager03.10.2017 (+1) 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 03.10.2017 (+1) 4 dager03.10.2017 (+1) 21.670 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 14.09.2017 (+4) 2 dager14.09.2017 (+4) 10.900 kr

Høgskolestudie - Beredskaps og kriseledelse

Høgskolestudiet i “Beredskaps- og kriseledelse” gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet. Studiet er lagt opp med veksling mellom teoretisk forståelse og øvelse på å anvende teorier og modeller i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger 29.900 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 (+1) 2 dager02.10.2017 (+1) 4.500 kr

Skadestedsledelse

Vi tilbyr kurs i skadestedsledelse. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere ressurser under innsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 17.490 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.10.2017 5 dager23.10.2017 17.300 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til brannlag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 07.09.2017 (+2) 2 dager07.09.2017 (+2) 9.400 kr

Ulykkesgransking

Vi tilbyr kurs i ulykkesgransking. Når ulykken har skjedd kan intern gransking bidra til at bedriften avdekker utløsende og bakenforliggende årsaker og derved blir i stand til å iverksette korrigerende tiltak og tiltak som hindrer gjentagelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.550 kr

Medisinsk behandling

Vi tilbyr Medisinsk behandling.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Oppdatering medisinsk behandling (8t)

Vi tilbyr Oppdatering medisinsk behandling. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.09.2017 (+2) 3 dager13.09.2017 (+2) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.09.2017 (+3) 1 dag14.09.2017 (+3) 6.000 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet (2 dager)

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.09.2017 (+3) 2 dager14.09.2017 (+3) 9.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.08.2017 (+6) 1 dag25.08.2017 (+6) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+2) 3 dager23.08.2017 (+2) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 2 dager24.08.2017 (+2) 9.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 1 dag24.08.2017 (+2) 6.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 5 dager04.09.2017 (+3) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+6) 2 dager23.08.2017 (+6) 9.000 kr

Fallsikring og redning (NOG113)

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning (NOG113). Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

Tauredningskurs - repetisjon (NOG113)

Vi tilbyr tauredning repetisjonskurs (NOG113). Kurset skal gi kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Tauredning repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i tauredning. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.08.2017 (+9) 2 dager30.08.2017 (+9)

Tauredningskurs

Vi tilbyr kurs i tauredning. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+8) 3 dager21.08.2017 (+8)

Elektriske skader Førstehjelp Voksen med Strømskader

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller kravene i ´Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg´ (FSE).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3-4 timer

Livredning i vann

Når barnehager, skoler og aktivitetsskoler er ansvarlig for svømming eller bading, eller har med seg barn/ungdom i nærheten av vann, skal det være voksne med godkjent livredningskurs tilstede.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4-5 timer

Redningsdykkerkurs - Rescue Diver

"Utfordrende" og "utrolig givende" er gode måter å beskrive et Rescue kurs på. Gjør deg selv bedre i stand til å identifisere og håndtere problemer helst før de oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2017 (+1) 1 dag28.09.2017 (+1) 3.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+38) 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+38) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.08.2017 (+9) 1 dag25.08.2017 (+9) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+5) 4 dager22.08.2017 (+5) 12.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2017 (+2) 4 dager12.09.2017 (+2) 12.000 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+3) 4 dager18.09.2017 (+3) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+6) 2 dager22.08.2017 (+6) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 2 dager24.08.2017 (+2) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 1 dag24.08.2017 (+2) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.09.2017 (+3) 3 dager13.09.2017 (+3) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.09.2017 (+3) 1 dag14.09.2017 (+3) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 5 dager04.09.2017 (+3) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+6) 2 dager23.08.2017 (+6) 9.000 kr

Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+2) 3 dager23.08.2017 (+2) 15.900 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.900 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 1 dag24.08.2017 (+2) 4.500 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+3) 4 dager22.08.2017 (+3) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+4) 3 dager23.08.2017 (+4) 17.300 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.08.2017 (+1) 2 dager31.08.2017 (+1) 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.09.2017 (+5) 4 dager05.09.2017 (+5) 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.500 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.