Sikkerhetskurs industri og offshore i Hordaland

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 1 dag26.06.2017 2.975 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+2) 2 dager17.08.2017 (+2) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter du har fullført oppgraderingskurset får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redingsteknikker, forbyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+2) 3 dager16.08.2017 (+2) 9.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+10) 1 dag26.06.2017 (+10) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+3) 4 dager11.07.2017 (+3) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+4) 4 dager11.07.2017 (+4) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+45) 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 22.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager26.06.2017 (+45) 7.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.07.2017 (+6) 1 dag14.07.2017 (+6) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+5) 4 dager26.06.2017 (+5) 19.550 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 2 dager27.06.2017 (+8) 10.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+2) 2 dager17.08.2017 (+2) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 3 dager14.08.2017 (+2) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 3 dager14.08.2017 (+2) 10.000 kr

STCW til GSK (1 dag)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 1 dag. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

STCW til GSK (3 dager)

Vi tilbyr kurs i STCW til GSK på 3 dager. Etter at du har fullført oppgraderingskurset, får du et sertifikat godkjent av Norsk olje og gass, slik at du kan jobbe på plattform offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+5) 5 dager26.06.2017 (+5) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+8) 2 dager26.06.2017 (+8) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+3) 1 dag29.06.2017 (+3) 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+2) 2 dager17.08.2017 (+2) 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2017 (+4) 4 dager03.07.2017 (+4) 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+51) 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 10.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.08.2017 (+4) 5 dager07.08.2017 (+4) 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.07.2017 (+4) 2 dager10.07.2017 (+4) 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.08.2017 (+4) 5 dager07.08.2017 (+4) 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+4) 2 dager26.06.2017 (+4) 6.500 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs. Kurset er i utgangspunktet inkludert i grunnleggende sikkerhetskurs og grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. For deltakerne som kun skal ha huet-delen inneholder denne teoretisk og praktisk undervisning i bruk av nødpustesystem og evakuering fra helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+25) 1 dag27.06.2017 (+25) 5.990 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+5) 2 dager29.06.2017 (+5) 11.100 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+4) 4 dager27.06.2017 (+4) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+5) 3 dager28.06.2017 (+5) 17.300 kr

Livbåtfører FF1200 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF1200. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.08.2017 (+2) 4 dager15.08.2017 (+2) 34.200 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF1200. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+23) 1 dag26.06.2017 (+23) 15.200 kr

Livbåtfører FF48 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF48. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+2) 4 dager11.07.2017 (+2) 25.990 kr

Livbåtfører FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF48. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+27) 1 dag29.06.2017 (+27) 10.400 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 4 dager27.06.2017 (+8) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer og inneholder et representativt utvalg av innholdet i Livbåtfører grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+7) 1 dag26.06.2017 (+7) 8.200 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører sliske repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50

Vi tilbyr oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50. Kurset oppgrader personell med Grunnleggende sikkerhetskurs for Norsk Olje og Gass (Offshore) til STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+3) 3 dager23.08.2017 (+3) 7.900 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+1) 8 dager16.08.2017 (+1) 20.000 kr

Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.07.2017 (+2) 2 dager06.07.2017 (+2) 3.900 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 4 dager27.06.2017 (+8) 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.900 kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.09.2017 (+2) 1 dag01.09.2017 (+2) 3.900 kr

STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50. Repetisjon av sikkerhetskurset må tas innen 5 år for å fornye sertifikatet og unngå nytt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+4) 2 dager26.06.2017 (+4) 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.08.2017 (+4) 5 dager07.08.2017 (+4) 15.000 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+5) 2 dager28.06.2017 (+5) 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, del A kapittel VI, tabell A-VI 2-1, 3-1 og 4-1 og omfatter teoretisk og praktisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse og medisinsk førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+1) 10 dager14.08.2017 (+1) 25.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.500 kr

Avansert fallsikring

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+3) 3 dager28.08.2017 (+3)

Avansert fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i avansert fallsikring. Målsettingen med kurset er å repetere tema fra kurset avansert fallsikring og forsikre seg om at deltakeren er i stand til å benytte fallsikringsutstyr og tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførsel samt utføre enkel redning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Fjellsikring samt opplæring i bruk av taumoped

Vi tilbyr kurs i fjellsikring samt opplæring i bruk av taumoped. Et praktisk rettet kurs som gir deltagerne en god forståelse for arbeid i høyden. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i komplekse omgivelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

Fjellsikringskurs

Vi tilbyr fjellsikringskurs. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Grunnleggende fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring. Kurset er for folk som har gjennomført grunnleggende eller videregående kurs fallsikring og som ønsker et repetisjonskurs med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Sakkyndig fallsikring

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring. Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Sakkyndig fallsikring - repetisjon

Repetisjonskurset sakkyndig person er et repetisjonskurs for de som har gjennomført AAK Safetys kurs Sakkyndig person fallsikring tidligere, og vil vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Stolpekurs

Vi tilbyr stolpekurs for deg som skal entre eller jobbe i tre-stolpe. Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 2 dager29.06.2017

Taumoped

Taumoped er et verktøy som er underlagt krav til opplæring fra produsenten av utstyret. Taumopeder benyttes i dag til adkomst og forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Videregående fallsikring

Videregående fallsikring bygger på kurset innføring i fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager