AAK Safety AS

AAK Safety leverer personlig verneutstyr og faste systemer fra ledende og innovative produsenter, som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden. Vi vektlegger sikkerhet, effektivitet og brukervennlighet for våre kunder. Våre medarbeidere har inngående erfaring, og vet å anbefale riktig utstyr til riktig utfordring.

Vi benytter oss av de fremste utstyrsprodusentene og arbeider tett med disse i videreutvikling av produktene. Spesielt viktig for oss er det å levere anvendelig utstyr som enkelt kan tas i bruk, og samtidig sikrer våre kunder den trygghet de har krav på i sitt daglige arbeid. Vi tilbyr også fallsikringsløsninger for permanent installasjon på alle typer konstruksjoner.

Vi velger utstyr basert på våre egne spesialisters erfaring og våre kunders ønsker og behov. I tillegg har vi vektlagt den kunnskap vi har opparbeidet gjennom mange års arbeid i europeisk standardisering (CEN) og med ledende utstyrsprodusenter.

AAK Safetys kompetansesenter representerer Skandinavias fremste kompetansemiljø for arbeid i høyden. Vi er markedets ledende leverandør av kurs og rådgiving innen fallsikring, redning og tilkomstteknikk. Våre instruktører har bred erfaring fra arbeid både i industrien og fra offshore.

AAK Safety har de beste kurssentrene for sikringskurs i Åndalsnes og Bergen. Vi vektlegger realistiske konstruksjoner med mulighet for å simulere kursdeltakernes arbeidshverdag. Dersom det er mest hensiktsmessig for læringsutbyttet, så arrangerer vi også kurs ute hos kunde. Dette forutsetter gode og trygge opplæringsfasiliteter.

AAK Safety har gjennom en årrekke satset aktivt på formidling av holdninger for sikkert arbeid i høyden. Tilbakemeldingene fra våre kurs er at instruktørene har en meget god evne til å formidle trygghet og gode holdninger, som etter vår mening er en forutsetning for å formidle kunnskap som kan brukes videre.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Avansert fallsikring

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager  
Lardal Lardal 3 dager  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 3 dager  

Avansert fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring for bedrifter. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr  

Fjellsikring og opplæring i bruk av taumoped

Vi tilbyr kurs i fjellsikring og opplæring i bruk av taumoped. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager  
Lardal Lardal 5 dager  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 5 dager  

Fjellsikring og opplæring i bruk av taumoped - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i fjellsikring og opplæring i bruk av taumoped for bedrifter. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr  

Fjellsikringskurs

Vi tilbyr fjellsikringskurs. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager  
Lardal Lardal 5 dager  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 5 dager  

Fjellsikringskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr fjellsikringskurs for bedrifter. Det er vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr  

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Kurset er praktisk rettet som presenterer grunnleggende metoder og utstyr. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag  
Lardal Lardal 1 dag  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag  

Grunnleggende fallsikring - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs for bedrifter. Kurset er praktisk rettet som presenterer grunnleggende metoder og utstyr. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>