Kurs i redning og beredskap i Møre og Romsdal

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+1) 1 dag16.10.2017 (+1) 3.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.09.2017 (+24) 2 dager27.09.2017 (+24) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.09.2017 (+24) 1 dag27.09.2017 (+24) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.11.2017 (+1) 4 dager06.11.2017 (+1) 15.900 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.10.2017 (+1) 4 dager09.10.2017 (+1) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2017 (+1) 2 dager11.10.2017 (+1) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.10.2017 (+1) 4 dager10.10.2017 (+1) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2017 (+1) 3 dager11.10.2017 (+1) 16.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 2 dager. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2017 (+2) 2 dager11.10.2017 (+2) 9.900 kr

OER108 Skadestedsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse repetisjonskurs over 1 dag. Målet med kurset er å repetere kunnskaper og videreutvikle deltagernes ferdigheter i å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+3) 1 dag19.10.2017 (+3) 6.000 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.10.2017 (+2) 3 dager18.10.2017 (+2) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+2) 2 dager19.10.2017 (+2) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+2) 1 dag19.10.2017 (+2) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.10.2017 (+1) 5 dager09.10.2017 (+1) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.10.2017 (+1) 2 dager12.10.2017 (+1) 10.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.10.2017 (+1) 3 dager10.10.2017 (+1) 15.900 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 2 dager19.10.2017 4.900 kr

Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs (OER109).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 09.10.2017 (+1) 1 dag09.10.2017 (+1) 5.400 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 16.10.2017 (+1) 4 dager16.10.2017 (+1) 16.500 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjonskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.09.2017 (+6) 2 dager28.09.2017 (+6) 10.200 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.09.2017 (+6) 1 dag28.09.2017 (+6) 7.900 kr

Kombikurs - HLO & Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO & søk og redning repetisjon, for medlemmer av søk- og redningslag og helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 16.500 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 25.300 kr

Skadestedsledeler (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager

Skadestedsledeler repetisjon (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk) Skadestedslederen skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

Søk og redninglag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.09.2017 (+3) 2 dager27.09.2017 (+3) 10.200 kr

Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.11.2017 5 dager06.11.2017 18.200 kr

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109

Beredskapsledelse grunnkurs - OER109. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår. Du er etter fullført kurs istand til å delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon og ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.10.2017 (+2) 3 dager18.10.2017 (+2) 16.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+2) 1 dag19.10.2017 (+2) 9.900 kr

Beredskapsledelse repetisjon utvidet - 2 dager

Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Kurset er en utvidet versjon av Beredskapsledelse repetisjon 1 dag for å oppfylle selskapsinterne krav utover kravene satt fra Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+2) 2 dager19.10.2017 (+2) 9.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 27.09.2017 (+110) 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 03.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 08.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 10.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 15.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 17.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 22.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 24.01.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 05.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 07.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 12.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 14.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 19.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 21.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 26.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 28.02.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 05.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 07.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 12.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 14.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 19.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 21.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 26.03.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 04.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 09.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 11.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 16.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 18.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 23.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 25.04.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 02.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 07.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 14.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 23.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 28.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 30.05.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 04.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 06.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 11.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 13.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 18.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 20.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 25.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 27.06.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 02.07.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 04.07.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 09.07.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 11.07.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 06.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 08.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 13.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 15.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 20.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 22.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 27.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 29.08.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 03.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 05.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 10.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 12.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 17.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 19.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 24.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 26.09.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 01.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 03.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 08.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 10.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 15.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 17.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 22.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 24.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 29.10.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 05.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 07.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 12.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 14.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 19.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 21.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 26.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 28.11.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 03.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 05.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 10.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 12.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 17.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr
Kristiansund 19.12.2018 1 dag27.09.2017 (+110) 7.900 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.10.2017 (+1) 3 dager10.10.2017 (+1) 15.900 kr

Skadestedsledelse repetisjon - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr skadestedsledelse repetisjonskurs - utvidet over 2 dager. Ved fullført kurs, skal den enkelte deltaker ha repetert kunnskap og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.10.2017 (+2) 2 dager11.10.2017 (+2) 6.000 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 19.10.2017 (+3) 1 dag19.10.2017 (+3) 6.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.10.2017 (+1) 5 dager09.10.2017 (+1) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.10.2017 (+1) 2 dager12.10.2017 (+1) 10.900 kr

Grunnleggende fallsikring 8 timer m/redning (Offshoregodkjent)

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 30.10.2017 1 dag30.10.2017 2.500 kr

Kontrollør fallsikring

Fallsikringsutstyr skal kontrolleres av en kompentent person minst en gang hver tolvte måned. Vi tilbyr kontrollørkurs hvor kursdeltakerne lærer om oppbevaring, vedlikehold og kontroll av utstyr for arbeid i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 28.09.2017 2 dager28.09.2017

Taubasert fallredningskurs rep

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 17.10.2017 (+1) 2 dager17.10.2017 (+1)

Tauredningskurs

Høyderedningskurs for de som skal utøve høydeberedskap ved en bedrift eller på en installasjon. Kurset er godkjent for bruk offshore/ onshore innenfor olje og gass. .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 16.10.2017 (+1) 3 dager16.10.2017 (+1) 8.500 kr

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.10.2017 (+1) 5 dager09.10.2017 (+1)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 17.10.2017 (+3) 4 dager17.10.2017 (+3)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag
Kristiansund Kristiansund 02.10.2017 (+5) 1 dag02.10.2017 (+5)

Arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3

Vi tilbyr kurs i arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3. Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.500 kr

Fallsikring - redningslag

Vi tilbyr kurs i fallsikring - redningslag. Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring / redningslag om bord på en installasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 7.900 kr

Fallsikring og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.400 kr

Beredskap og kriseledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i beredskap og kriseledelse for bedrifter. Målsettingen er å gi deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og krisehåndtering slik at de er forberedt til å takle en krisesituasjon i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Evakuering og redning - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i evakuering og redning for bedrifter. Målsettingen er at deltagerne skal på en sikker måte kunne bruke evakueringssystem under redningsoperasjoner i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 3 timer Avtales kr

Tauredning repetisjonskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr repetisjonskurs i tauredning for bedrifter. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Tauredningskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i tauredning for bedrifter. Kurset gir kompetanse til å utføre definerte rednings- og evakueringsoppdrag ved bruk av taubaserte teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

 |  1 2   |  Neste side >>

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.