Sikkerhetskurs industri og offshore i Møre og Romsdal

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Her finner du nettbaserte Sikkerhetskurs industri og offshore

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.200 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+49) 1 dag03.06.2020 (+49) 2.690 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.07.2020 1 dag 07.07.2020 2.690 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 2.690 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.06.2020 (+6) 2,5 timer09.06.2020 (+6) 1.240 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+6) 5 dager08.06.2020 (+6) 11.850 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.06.2020 (+6) 2 dager11.06.2020 (+6) 6.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.06.2020 (+56) 2 dager04.06.2020 (+56) 10.200 kr
Kristiansund 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.06.2020 2 dager 24.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 08.07.2020 2 dager 08.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.07.2020 2 dager 22.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.08.2020 2 dager 05.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.10.2020 2 dager 21.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 10.200 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+56) 1 dag03.06.2020 (+56) 6.700 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 6.700 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2020 (+7) 4 dager22.06.2020 (+7) 16.380 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+57) 1 dag03.06.2020 (+57) 6.700 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 6.700 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 6.700 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 6.700 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 6.700 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 6.700 kr
Kristiansund 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 6.700 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 3 dager10.06.2020 (+6) 24.520 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 2 dager10.06.2020 (+6) 13.900 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.06.2020 (+6) 4 dager09.06.2020 (+6) 24.1830 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 3 dager10.06.2020 (+6) 17.200 kr

Kondisjonstest

ResQ tilbyr kondisjonstest og styrketest i forbindelse med søk og redningslags kurs. Krav til helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+9) 1 dag03.06.2020 (+9) 950 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.09.2020 (+5) 4 dager15.09.2020 (+5) 14.950 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 01.09.2020 (+7) 1 dag01.09.2020 (+7) 10.1410 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.06.2020 (+2) 1 dag09.06.2020 (+2) 10.410 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2020 (+4) 3 dager22.06.2020 (+4) 18.030 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.06.2020 (+4) 1 dag23.06.2020 (+4) 6.600 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+6) 5 dager08.06.2020 (+6) 17.820 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 2 dager10.06.2020 (+6) 9.690 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.06.2020 (+7) 3 dager24.06.2020 (+7) 11.030 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.06.2020 (+6) 3 dager24.06.2020 (+6) 8.140 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2020 (+7) 5 dager22.06.2020 (+7) 15.350 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+25) 2 dager03.06.2020 (+25) 7.110 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 2 dager08.06.2020 (+12) 10.410 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.06.2020 (+11) 4 dager09.06.2020 (+11) 14.940 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.06.2020 (+12) 2 dager11.06.2020 (+12) 6.300 kr

STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter

Vi tilbyr STCW oppdatering redningsfarkost og mann over bord båter (Båtmannsopplæring)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.900 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.06.2020 (+1) 8 dager15.06.2020 (+1) 21.530 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.06.2020 (+1) 8 dager15.06.2020 (+1) 21.530 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.06.2020 (+6) 2 dager18.06.2020 (+6) 5.260 kr

STCW Redningsfarkost og mann over bord båter (Båtmannsopplæring)

Vi tilbyr STCW Redningsfarkost og mann over bord båter (Båtmannsopplæring).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.900 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 5 dager08.06.2020 (+12) 14.950 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 15.06.2020 (+1) 10 dager15.06.2020 (+1) 24.210 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.06.2020 (+7) 5 dager22.06.2020 (+7) 15.350 kr

Tilleggskurs Redningsstrømpe for norsk kontinentalsokkel

Vi holder kurs i Tilleggskurs Redningsstrømpe for norsk kontinentalsokkel

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.500 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 3 dager08.06.2020 (+12) 9.790 kr

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs. Få innføring i fallsikringsutstyr og teknikker for redning, slik at du kan du utføre jobben din med minst mulig risiko. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 1 dag 3.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+6) 5 dager08.06.2020 (+6) 11.850 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.06.2020 (+7) 2 dager11.06.2020 (+7) 7.900 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.06.2020 (+7) 3 dager24.06.2020 (+7) 10.700 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+57) 1 dag03.06.2020 (+57) 7.900 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 7.900 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 7.900 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 7.900 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 7.900 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 7.900 kr
Kristiansund 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 7.900 kr

GSK Repetisjon for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 04.06.2020 (+58) 2 dager04.06.2020 (+58) 10.200 kr
Kristiansund 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.06.2020 2 dager 24.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 08.07.2020 2 dager 08.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.07.2020 2 dager 22.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.08.2020 2 dager 05.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.10.2020 2 dager 21.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.12.2020 2 dager 21.12.2020 10.200 kr

GSK repetisjon for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for oljearbeidere på engelsk. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 10.200 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 4 dager08.06.2020 (+12) 15.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.06.2020 (+57) 1 dag03.06.2020 (+57) 8.000 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 8.000 kr
Kristiansund 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 8.000 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 8.000 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 8.000 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 8.000 kr
Kristiansund 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 8.000 kr

HLO - Helidekk grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 3 dager10.06.2020 (+6) 23.700 kr

HLO - Helidekk repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.06.2020 (+6) 2 dager10.06.2020 (+6) 12.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.06.2020 (+6) 4 dager29.06.2020 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 09.06.2020 (+11) 4 dager09.06.2020 (+11) 14.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 2 dager08.06.2020 (+12) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.06.2020 (+6) 2 dager18.06.2020 (+6) 5.260 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.06.2020 (+6) 4 dager29.06.2020 (+6) 10.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+12) 1 dag08.06.2020 (+12) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.06.2020 (+1) 5 dager29.06.2020 (+1) 10.820 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.06.2020 (+12) 1 dag11.06.2020 (+12) 3.300 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.06.2020 (+7) 3 dager08.06.2020 (+7) 9.500 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 17.06.2020 (+12) 1 dag17.06.2020 (+12) 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 24.06.2020 (+6) 3 dager24.06.2020 (+6) 8.140 kr