Sikkerhetskurs industri og offshore i Møre og Romsdal

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+2) 1 dag14.08.2017 (+2) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 5.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+9) 1 dag07.08.2017 (+9) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+5) 4 dager22.08.2017 (+5) 10.500 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+3) 5 dager07.08.2017 (+3) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.08.2017 (+3) 2 dager10.08.2017 (+3) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager07.08.2017 (+39) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+3) 4 dager14.08.2017 (+3) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+39) 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag07.08.2017 (+39) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 3 dager31.08.2017 (+2) 16.900 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+7) 2 dager05.09.2017 (+7) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.08.2017 (+9) 1 dag07.08.2017 (+9) 6.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+5) 3 dager23.08.2017 (+5) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.07.2017 (+20) 2 dager31.07.2017 (+20) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+6) 5 dager21.08.2017 (+6) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.07.2017 (+20) 2 dager31.07.2017 (+20) 8.000 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.08.2017 (+9) 2 dager08.08.2017 (+9) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 13.900 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Vi tilbyr STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 10.200 kr
Kristiansund Kristiansund 17.08.2017 (+9) 2 dager17.08.2017 (+9) 14.900 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 8 dager14.08.2017 (+1) 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 8 dager14.08.2017 (+1) 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 4.900 kr
Kristiansund Kristiansund 10.08.2017 (+2) 2 dager10.08.2017 (+2) 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 08.08.2017 (+4) 1 dag08.08.2017 (+4) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 13.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 14 dager14.08.2017 (+1) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+6) 5 dager21.08.2017 (+6) 16.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 10.000 kr

Grunnleggende fallsikring 8 timer m/redning (Offshoregodkjent)

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 26.07.2017 (+3) 1 dag26.07.2017 (+3) 2500 kr

Taubasert fallredningskurs rep

Fallsikringskurs for alle som skal utføre arbeid i høyden. Kurs bookes på vår hjemmeside evt ta kontakt for kurs ute hos kunde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager

Tauredningskurs

Høyderedningskurs for de som skal utøve høydeberedskap ved en bedrift eller på en installasjon. Kurset er godkjent for bruk offshore/ onshore innenfor olje og gass. .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 21.08.2017 (+2) 3 dager21.08.2017 (+2) 8500 kr

Tilkomstteknikk alle nivå

Vi tilbyr tilkomstteknikk-kurs på alle nivå med svært dyktige kursledere og i flotte lokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 7 dager

Arbeid i Tau A-1

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-1. Dette kurset er det grunnleggende i denne klassen og kvalifiserer for å arbeide som nivå 1 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 01.09.2017 (+3) 7 dager01.09.2017 (+3) 27.900 kr

Arbeid i Tau A-1 Resert

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-1 Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.08.2017 (+9) 3 dager16.08.2017 (+9) 22.150 kr

Arbeid i Tau A-2

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-2. Dette kurset bygger på opplæringen i A-1 og er det videregående kurset for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 2 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.10.2017 (+2) 5 dager16.10.2017 (+2) 24.500 kr

Arbeid i Tau A-2 Resert

Vi tilbyr kurs i Arbeid i Tau A-2 Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.08.2017 (+9) 3 dager16.08.2017 (+9) 22.150 kr

Arbeid i Tau A-3

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-3. Dette kurset bygger på opplæringen i A-2 og gir det høyeste kompetansenivået for operatører i denne klassen. Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 3 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 15.09.2017 (+1) 8 dager15.09.2017 (+1) 30.500 kr

Arbeid i Tau A-3 og SL Resert

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-3 og SL Resert. Sertifikat i klasse A har en varighet på 36 måneder. For å opprettholde sertifikatet utover dette må innehaveren gjennomføre og bestå et resertifiseringskurs på sitt nivå innen sertifikatet utløper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.08.2017 (+9) 3 dager16.08.2017 (+9)

Avansert fallsikring

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring. Kurset gjør deg i stand til å benytte tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførelsen. Tar for seg både opprigging, bruk og andre momenter ved arbeid i tau. Dette kurset tilsvarer AAKs tidligere kurs i Masteklatring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 09.08.2017 (+2) 3 dager09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 23.10.2017 3 dager09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 27.11.2017 3 dager09.08.2017 (+2)

Avansert fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr kurs i avansert fallsikring - repetisjon. Målsettingen med kurset er å repetere tema fra kurset avansert fallsikring og forsikre seg om at deltakeren er i stand til å benytte fallsikringsutstyr og tau til posisjoneringsformål under arbeidsutførsel samt utføre enkel redning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Kurset er praktisk rettet som presenterer grunnleggende metoder og utstyr. Kurset gir deltagerne bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 09.08.2017 (+2) 1 dag09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 23.10.2017 1 dag09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 27.11.2017 1 dag09.08.2017 (+2)

Grunnleggende fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende fallsikring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Sakkyndig fallsikring

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring. Vi legger vekt på et helhetlig program der du får lære om regelverk, valg av utstyr og risikovurdering i tillegg til den periodiske kontrollen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 28.08.2017 (+2) 3 dager28.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 09.10.2017 3 dager28.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 06.11.2017 3 dager28.08.2017 (+2)

Sakkyndig fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr kurs i sakkyndig fallsikring - repetisjon. Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag

Stolpekurs

Vi tilbyr stolpekurs. Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 03.08.2017 (+2) 2 dager03.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 31.08.2017 2 dager03.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 12.10.2017 2 dager03.08.2017 (+2)

Taumoped

Vi tilbyr kurs i taumoped. Taumoped er ett verktøy som er underlagt krav til opplæring fra produsenten av utstyret. Taumopeder benyttes i dag til adkomst og forskjellige arbeidsoppgaver knyttet til arbeid i tau.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager

Videregående fallsikring

Vi tilbyr kurs i videregående fallsikring. Kurset bygger på kurset innføring i fallsikring. Det egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 09.08.2017 (+2) 2 dager09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 23.10.2017 2 dager09.08.2017 (+2)
Rauma / Åndalsnes 27.11.2017 2 dager09.08.2017 (+2)

Årlig nedfiring

Vi tilbyr kurs i årlig nedfiring. Årlig nedfiring er en øving som skjer med bakgrunn fra en tilstrekkelig dokumentert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 4 timer

Fallsikring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Opplæringen skal gi kunnskaper om og ferdigheter i forhold til de krav som stilles til sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Selskapet skal sikre at det gis utstyrs spesifikk opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 2.499 kr

Fallsikring - redningslag

Vi tilbyr kurs i fallsikring - redningslag. Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i fallsikring / redningslag om bord på en installasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 7.900 kr

Fallsikring og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.400 kr

G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell i løfteoperasjoner. Målsetningen med opplæringen er og få et godt samarbeid i arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager

Stillasbruker inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbruker inkl. fallsikring. I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer og jobber i stillas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 1.499 kr

Stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring

Vi tilbyr kurs i stillasbygger 2 - 5 meter (teori) inkl. fallsikring. Stillaskurs 2 - 5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris