Sikkerhetskurs industri og offshore i Kristiansund

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+2) 1 dag14.08.2017 (+2) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 5.900 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+10) 1 dag10.07.2017 (+10) 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+6) 4 dager11.07.2017 (+6) 10.500 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav­ og høyspenningsanlegg

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2,5 timer 1.000 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 5 dager03.07.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+4) 2 dager06.07.2017 (+4) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+43) 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager03.07.2017 (+43) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+43) 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 4 dager03.07.2017 (+4) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+43) 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 05.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 10.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 12.07.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 07.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 09.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 14.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 16.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 21.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag03.07.2017 (+43) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+3) 4 dager10.07.2017 (+3) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+3) 2 dager12.07.2017 (+3) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+3) 4 dager11.07.2017 (+3) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+3) 3 dager12.07.2017 (+3) 16.900 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+7) 2 dager05.09.2017 (+7) 9.500 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 9.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+7) 4 dager11.07.2017 (+7) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+10) 1 dag10.07.2017 (+10) 6.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+3) 5 dager10.07.2017 (+3) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 13.07.2017 (+3) 2 dager13.07.2017 (+3) 10.900 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 (+6) 3 dager12.07.2017 (+6) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+23) 2 dager03.07.2017 (+23) 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+7) 5 dager10.07.2017 (+7) 16.400 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+23) 2 dager03.07.2017 (+23) 8.000 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+10) 2 dager11.07.2017 (+10) 9.500 kr

STCW Hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk (Grunnkurs)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW hurtigående MOB båtopplæring for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+7) 4 dager11.07.2017 (+7) 13.900 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Vi tilbyr STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+10) 2 dager06.07.2017 (+10) 14.900 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.300 kr

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 8 dager14.08.2017 (+1) 20.000 kr

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 8 dager14.08.2017 (+1) 20.000 kr

STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Passasjer og krisehåndtering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+3) 2 dager06.07.2017 (+3) 4.900 kr

STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 (+5) 1 dag11.07.2017 (+5) 3.500 kr

STCW Videregående sikkerhet oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 13.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 14.08.2017 (+1) 14 dager14.08.2017 (+1) 23.000 kr

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr STCW-F grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 (+7) 5 dager10.07.2017 (+7) 16.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager 10.000 kr

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling. Alle arbeidstagere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 5 dager03.07.2017

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 2 dager06.07.2017

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 4 dager03.07.2017

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+3) 2 dager03.07.2017 (+3)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 1 dag03.07.2017 (+4)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 12.07.2017 2 dager12.07.2017

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 4 dager11.07.2017

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 5 dager10.07.2017

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 5 dager10.07.2017

STCW - Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk repetisjonskurs (A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+3) 2 dager03.07.2017 (+3)

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 11.07.2017 4 dager11.07.2017

STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjon (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr STCW - Redningsfarkost / livbåtfører repetisjonskurs (A-VI / 2-1). Førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10.07.2017 1 dag10.07.2017

STCW - videregående sikkerhet repetisjon for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for maskinoffiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1). Målsettingen er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW - videregående sikkerhetsopplæring for offiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring for offiserer (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for dekksoffiserer med dokumentert fartstid (inkl. oppdatering medisinsk behandling) (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1 ,4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW Oppdatering for maskinoffiserer med dokumentert fartstid (STCW A-VI / 2-1, 3, 4-1). Kursets mål er å oppdatere maskinoffiserer for å møte kravene til repetisjon iht. STCW2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring repetisjon for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 3 dager

STCW-78 - Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3, 1-4).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW-78 Grunnleggende sikkerhetsopplæring - Oppdatering (STCW78 Tab. A-VI / 1-1, 1-2, 1-3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs

Vi tilbyr STCW78 Videregående sikkerhetsopplæring - grunnkurs (STCW78 Tab. A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 10 dager

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 03.07.2017 (+4) 5 dager03.07.2017 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.07.2017 (+4) 2 dager06.07.2017 (+4) 7.900 kr