Maskinopplæring AS

Vi tilbyr interessante og lærerike kurs innen brannvern, dokumentertopplæring, HMS, sertifisert opplæring av truck og masseforflytningsmaskiner. Kursene avholdes i hele Norge, er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forståelig måte, og iht. lovpålagte krav, forskriftsreguleringer og anbefalte bransjekrav. Kursutvikling og koordinering blir administrert fra vårt kontor i Molde.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Arbeid i høyden

Vi tilbyr kurs om arbeid i høyden. Målsettingen er at ved gjennomført kurs skal deltakeren være kvalifisert for å vurdere risiko ved arbeid i høyden, og for bruk av personlig fallsikringsutstyr på en trygg og sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Aukra Aukra 1 dag 2.690 kr  
Førde Førde 1 dag 2.690 kr  
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.690 kr  
Molde Molde 1 dag 2.690 kr  
Oslo Oslo 1 dag 2.690 kr  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag 2.690 kr  
Stranda Stranda 1 dag 2.690 kr  
Stryn Stryn 1 dag 2.690 kr  
Surnadal Surnadal 1 dag 2.690 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.690 kr  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag 2.690 kr  
Vestnes Vestnes 1 dag 2.690 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 2.690 kr  

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 1. Målet med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i 701 "Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning" og 703 "Forskrift om utførelse av arbeid" en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Aukra Aukra 1 dag 4.990 kr  
Førde Førde 1 dag 4.990 kr  
Hamar Hamar 1 dag 4.990 kr  
Haram Haram 1 dag 4.990 kr  
Lillehammer Lillehammer 1 dag 4.990 kr  
Molde Molde 1 dag 4.990 kr  
Oslo Oslo 1 dag 4.990 kr  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag 4.990 kr  
Stordal Stordal 1 dag 4.990 kr  
Sula Sula 1 dag 4.990 kr  
Sunndal Sunndal 1 dag 4.990 kr  
Surnadal Surnadal 1 dag 4.990 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 4.990 kr  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag 4.990 kr  
Vestnes Vestnes 1 dag 4.990 kr  
Volda Volda 1 dag 4.990 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 4.990 kr  

Bilmontert personløfter - klasse C

Vi tilbyr kurs i bilmontert personløfter klasse C. Målsettingen med kurset er økt kunnskap om sikker bruk av personløfter, skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Dato Varighet Pris
Aukra Aukra 1 dag  
Fræna Fræna 1 dag  
Molde Molde 1 dag  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag  
Stryn Stryn 1 dag  
Surnadal Surnadal 1 dag  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag  
Vestnes Vestnes 1 dag  
Ålesund Ålesund 1 dag  

Fallsikring grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs. Målsettingen er økt kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass og for å unngå personskader og ulykker.

Sted Dato Varighet Pris
Aukra Aukra 1 dag 2.690 kr  
Haram Haram 1 dag 2.690 kr  
Molde Molde 1 dag 2.690 kr  
Oslo Oslo 1 dag 2.690 kr  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 1 dag 2.690 kr  
Skodje Skodje 1 dag 2.690 kr  
Stordal Stordal 1 dag 2.690 kr  
Stranda Stranda 1 dag 2.690 kr  
Stryn Stryn 1 dag 2.690 kr  
Sunndal Sunndal 1 dag 2.690 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 2.690 kr  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 1 dag 2.690 kr  
Vestnes Vestnes 1 dag 2.690 kr  
Volda Volda 1 dag 2.690 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 2.690 kr  

G20 Fastmontert hydraulisk kran

Vi tilby krankurs på G20 fastmontert hydraulisk kran. Opplæringen skal gi deltakerne god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker unngås. Kurset inkluderer dokumentert stroppe- og anhuker kurs!

Sted Dato Varighet Pris
Hamar Hamar 2 dager 6.900 kr  
Lillehammer Lillehammer 2 dager 6.900 kr  
Molde Molde 2 dager 6.900 kr  
Oslo Oslo 2 dager 6.900 kr  
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 2 dager 6.900 kr  
Trondheim Trondheim 2 dager 6.900 kr  
Vestnes Vestnes 2 dager 6.900 kr  
Ålesund Ålesund 2 dager 6.900 kr  

G4 Traverskran

Vi tilby krankurs på G4 traverskran. Hovedhensikten med vårt traverskrankurs er å gi deg som skal arbeide med traverskran kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kompetanse til å stoppe bruken hvis det er fare for liv og helse.

Sted Dato Varighet Pris
Molde Molde 3 dager 6.590 kr  
Oslo Oslo 3 dager 6.590 kr  
Trondheim Trondheim 3 dager 6.590 kr  
Vestnes Vestnes 3 dager 6.590 kr  
Ålesund Ålesund 3 dager 6.590 kr  

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran. Målsettingen med kurset er å gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av lastebilkran samt god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Lillehammer Lillehammer 3 dager 7.900 kr  
Molde Molde 3 dager 7.900 kr  
Oslo Oslo 3 dager 7.900 kr  
Trondheim Trondheim 3 dager 7.900 kr  
Ulstein / Ulsteinvik Ulstein / Ulsteinvik 3 dager 7.900 kr  
Vestnes Vestnes 3 dager 7.900 kr  
Ålesund Ålesund 3 dager 7.900 kr  

Hjertestarterkurs grunnleggende

Vi tilby grunnleggende hjertestarterkurs. Kurset gir grunnleggende opplæring i hjerte- og lungeredning ved bruk av hjertestarter gjennom teori og praktiske øvelser. Hensikten med kurset er å gi deltakerne kompetanse og trygghet til å handle i en nødsituasjon.

Sted Dato Varighet Pris
Molde Molde 1 dag 1.690 kr  
Oslo Oslo 1 dag 1.690 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 1.690 kr  
Vestnes Vestnes 1 dag 1.690 kr  
Ålesund Ålesund 1 dag 1.690 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>