Sikkerhetskurs offshore i Kristiansund

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+1) 1 dag16.10.2017 (+1) 3.600 kr

BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring). Kursdeltakerne gis grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i BES-vaktens brannentring- og sikkerhetsvaktens ansvar og plikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 5.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.09.2017 (+2) 5 dager18.09.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 25.09.2017 (+2) 4 dager25.09.2017 (+2) 15.900 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager 11.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 23.500 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 3 dager31.08.2017 (+2) 16.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 05.09.2017 (+3) 4 dager05.09.2017 (+3) 13.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+8) 1 dag21.08.2017 (+8) 6.500 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 2 dager23.08.2017 (+4) 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 23.08.2017 (+4) 1 dag23.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 (OSE 108)

Vi tilbyr kurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet, grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 1 dag

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 5 dager

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 18.09.2017 (+2) 5 dager18.09.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.09.2017 (+2) 2 dager21.09.2017 (+2) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 25.09.2017 (+2) 4 dager25.09.2017 (+2) 15.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - repetisjon

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.08.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.09.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 16.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 23.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 25.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 30.10.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 01.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 08.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 15.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 22.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 27.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 29.11.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 04.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 06.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 11.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 13.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 18.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr
Kristiansund 20.12.2017 2 dager21.08.2017 (+35) 9.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+35) 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 23.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 28.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 30.08.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 25.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 27.09.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 02.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 09.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 16.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 23.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 25.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 30.10.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 01.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 08.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 15.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 22.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 27.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 29.11.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 04.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 06.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 11.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 13.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 18.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr
Kristiansund 20.12.2017 1 dag21.08.2017 (+35) 7.500 kr

HLO Helidekk - grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 4 dager28.08.2017 (+2) 22.500 kr

HLO Helidekk - repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 30.08.2017 (+2) 2 dager30.08.2017 (+2) 12.000 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 22.08.2017 (+6) 4 dager22.08.2017 (+6) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 21.08.2017 (+8) 1 dag21.08.2017 (+8) 6.500 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 28.08.2017 (+2) 5 dager28.08.2017 (+2) 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 31.08.2017 (+2) 2 dager31.08.2017 (+2) 10.900 kr

Drikkevannsproduksjon og -kontroll, Repetisjonskurs

Føler du at du har vedlikeholdt kompetansen som skal sikre ditt bidrag til sikker drikkevannsproduksjon på installasjonen? Dette e-læringsprogrammet hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8.400 kr

Cables, cable entry and IP-degree in Ex-area, e-learning course

This is an e-learning course for personnel working with design, selection and installation of cables and cable entries in junction boxes, enclosures and equipment in Ex areas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.080 eks mva kr

CEMS - Crew Endurance Management System, e-learning course

As a crewmember in marine operations, have you ever thought about the factors that rob you of energy and endurance? This module offers you the opportunity to assess your individual endurance risk factors, find solutions to these challenges and generate ideas to create a Crew Endurance Plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.250 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness for Flight Crew, e-learning course

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Flight Crew involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.650 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness for Load Handling Personnel

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Load Handling Personnel involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.100 eks mva kr

Dangerous Goods Awareness for Security Staff, e-learning course

The unique engaging and challenging Dangerous Goods Trainer is aimed for initial and recurrent training of Security Staff involved in transportation of Dangerous Goods by air and in particular by helicopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.650 eks mva kr

Dropped Object Awareness, e-learning course

Dropped objects awareness is focused on the prevention of accidents and safe behavior on drilling and production installations. This course is designed to increase the awareness of anyone working on a rig or any other oil and gas installation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 550 eks mva kr

Drug and Alcohol Policy and Testing, e-learning course

This course illustrates the serious health, job performance and legal implications of alcohol and drug abuse, with particular attention given to the hazards of substance abuse in the maritime workplace.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 minutes 550 eks mva kr

Electrical Exi installation, e-learning course

This is an e-learning course for personnel working with design, selection and installation of Exi equipment. The course will give you an overview of how the Exi concept is built, how the equipment is selected and what laws and regulations apply.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutes 1.080 eks mva kr

Electrical installation in Ex-area, e-learning course

This is an e-learning course for personnel working with design, selection and installation of equipment used in Ex areas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1,5 hour 1.080 eks mva kr

Electrical safety, e-learning course

The module introduces the important safety aspects of working with and near electrical equipment on board ship.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 550 eks mva kr

Ex basic refresher and assessment, e-learning course

This is a refresher e-learning course for personnel that already have some understanding of the general principles of explosion protection (typical: earlier Ex basic course). This course will provide a quick Ex basic repetition and update on changes made recently.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.480 eks mva kr

Ex grunnleggende - nettkurs

Vi tilbyr kurs i Ex grunnleggende som nettkurs. Kurset gir kandidaten en grunnleggende forståelse for prinsippene i elektriske anlegg i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Hvorfor det er forskjellige soner og hva dette betyr. Krav til utstyr og plassering av dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 4.200 eks mva kr

Ex inspection and maintenance, e-learning course

This is an e-learning course for personnel organizing and/or performing inspection and maintenance on Ex equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutes 1.080 eks mva kr

Ex Installation and Maintenance, e-learning course

This course package is made for personnel who organize or perform: planning, installation, inspection and maintenance of Ex equipment. The courses give an introduction and repetition in different subjects treated in the IEC 60079 Standard (NEK EN 60079).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 5.800 eks mva kr

Exi installation and maintenance, e-learning course

This course-series consists of 5 e-learning modules, that aims to give the candidate a fundamental understanding for the principles of intrinsically safe systems in different environments. The concept intrinsic safety is unlike the other Ex protection concepts, it is a system concept.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.200 eks mva kr

Fall Protection, e-learning course

This course shows you how to secure yourself whilst working at hight. The advantages of various specific safety equipment is clearly visualized, and relevant regulations and regional differences are also covered.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 minutter 550 eks mva kr

FSE high and low voltage offshore 2016, e-learning course

FSE high and low voltage offshore covers all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and close by high and low voltage installations offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 1.050 eks mva kr

FSE high voltage offshore 2016, e-learning course

FSE high voltage offshore covers all topics detailed in the FSE regulations concerning work in and by high voltage installations offshore. In addition we´ll go through safety philosophy, various injuries caused by electricity and correct treatment, and personal protective equipement.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 600 eks mva kr

FSE høy- og lavspenning (high and low voltage) offshore 2016

FSE høy- og lavspenning offshore dekker kompetansekravene som stilles i FSE Forskriften. Kurset gir en fin innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 1.050 eks mva kr

FSE høyspenning offshore 2016 - nettkurs

Kurset gir en innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid på høyspenningsanlegg offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet samt behandling. Også riktig personlig verneutstyr behandles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 eks mva kr

FSE lavspenning offshore 2016 - nettkurs

Kurset gir en fin innføring i relevant lovgivning og særregler som gjelder ved arbeid offshore. I tillegg behandles sikkerhetsfilosofi, skadetyper forårsaket av elektrisitet og behandling. Også valg av riktig personlig verneutstyr behandles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 600 eks mva kr

FSE low voltage offshore 2016, e-learning course

FSE low voltage offshore covers all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and by high voltage installations offshore. In addition we´ll go through safety philosophy, various injuries caused by electricity and correct treatment, and personal protective equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 600 eks mva kr

Galley Operations 3-Food handling, e-learning course

Food can carry disease and transfer it from one person to another as well as serve as a medium for growth of bacteria that may cause food poisoning. In MLC 2006 there are new requirements to the safe handling, preparation, and storage of food in ways that prevent foodborne diseases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 minutter 550 eks mva kr

GOMO awareness, e-learning course

Guidelines for Offshore Marine Operations, and its objective is to provide guidance in the best practices which should be adopted to promote the safety on board all vessels servicing and supporting offshore facilities, and to reduce the risks associated with such operations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 70 minutes 550 eks mva kr

Greasing Mooring Winches and Windlasses, e-learning course

The purpose of this training programme is to focus on the importance of proper greasing and maintenance of mooring winches and windlasses. The possible consequences of improper or infrequent greasing of mooring equipment are described together with tips for safe and efficient greasing procedures.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 550 eks mva kr

H2S - Hydrogen Sulphide Awareness, e-learning course

This CBT module will familiarize you with where H2S can be found and explore the properties and specific health and safety risks H2S poses. The CBT module will also introduce the methods used to measure H2S levels and identify safe and unsafe levels of exposure.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30 minutter 550 eks mva kr

Harassment and bullying, e-learning course

The offshore unit is a workplace that requires not only sufficient technical skills but also good cooperation and team work among the crew. There are many factors that destroy good cooperation, and one of these is the prevalence of harassment and bullying.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 minutter 550 eks mva kr

HAZMAT - IMDG Code, Advanced, e-learning course

This is Seagull’s Advanced level module on the International Maritime Dangerous Goods Code, for seafarers with immediate responsibility for the loading, discharging and care in transit or handling of dangerous, hazardous or harmful packaged goods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 150 minutes 790 eks mva kr

ISM Code, e-learning course

Accidents cost money: whether crew change and medical costs for personnel or clean up costs and fines for pollution. Chapter IX of SOLAS requires the safe management of ships through compliance with the ISM Code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 550 eks mva kr

Lifestyle assessment and advice, e-learning course

Exercise benefits every part of the body, including the mind. The merits of regular physical activity ranges from preventing chronic health conditions to promoting weight loss and better sleep are widely acknowledged.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 550 eks mva kr

Marine environmental awareness, e-learning course

This is a basic training program in marine environment awareness for offshore personnel at management, operational as well as on support level.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 790 eks mva kr

Medical First Aid, e-learning course

This training course prepare personnel on how to execute first aid in a safe and efficient manner. This course will focus primarily upon how first aid techniques work. It also provides valuable knowledge about how to evaluate and treat injured and sick persons.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 790 eks mva kr

Permit to work, e-learning course

Permits To Work are integral safety systems that control and manage risks which arise during hazardous tasks on board. They ensure all personnel are mindful of their roles and responsibilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 40 minutter 550 eks mva kr

Personal Protective Equipment, e-learning course

Choosing the best suited personal protective equipment is essential to be as safe as possible, when working in a hazardous environment. Personal protective equipment (PPE) come in many different qualities and designs for various hazards and conditions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 550 eks mva kr

Personal safety in cold environments, e-learning course

With Global warming, there has been an increased use of the Arctic region especially, by all elements of the maritime community: commercial, military, scientific and recreational. This has led to revised requirements for crew in STCW with amendments.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutes 550 eks mva kr

Physical exercise and lifestyle coaching, e-learning course

Exercise benefits every part of the body, including the mind. This CBT module is intended to help seafarers improving their lifestyle while onboard. This is done by offering them pragmatic lifestyle advice and an easy to use physical training program appropriate to their onboard situation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutes 550 eks mva kr

Piracy and armed robbery 1, e-learning course

This training program is designed to assist the seafarer in preventing a piracy or armed robbery attack, managing a situation where pirates or armed robbers gain access to the vessel and understanding how to react if pirates do actually seize control of the ship.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 minutes 550 eks mva kr

Piracy and armed robbery 2, e-learning course

This module prepares personnel to protect a vessel from pirate or armed robber attack, including the defence measures that can be taken on a vessel and sources of information to assist a crew.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 60 minutes 550 eks mva kr

Processing systems - Equipment, e-learning course

After completing this course you should be able to operate rotating equipment, evaluate the use of heat exchangers and explain the different types of valves and seals used in process installations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 timer 2.990 eks mva kr

Processing systems - Separation and Transportation, e-learning

You will learn to calculate energy conditions in process installations explain the design of piping systems and calculate the capacity and flow patterns in pipes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 2.990 eks mva kr